Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών σε αρχεία του Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μια μακροεντολή είναι μια σειρά από εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αυτοματοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη εργασία. Μπορείτε να εκτελείτε αυτή τη σειρά εντολών κάθε φορά που θέλετε να εκτελέσετε τη συγκεκριμένη εργασία. Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση μακροεντολών, ενώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας.

Σε αυτό το άρθρο

Ενεργοποίηση μακροεντολών όταν εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων

Ενεργοποίηση μακροεντολών στην προβολή Backstage

Ενεργοποίηση μακροεντολών για μία περίοδο λειτουργίας, όταν εμφανίζεται η Προειδοποίηση ασφαλείας

Αλλαγή ρυθμίσεων μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας

Επεξήγηση ρυθμίσεων μακροεντολών

Τι είναι οι μακροεντολές, ποιος τις δημιουργεί και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Ενεργοποίηση μακροεντολών όταν εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο που περιέχει μακροεντολές, η κίτρινη γραμμή μηνυμάτων εμφανίζεται με ένα εικονίδιο ασπίδας και το κουμπί Ενεργοποίηση περιεχομένου. Εάν γνωρίζετε ότι η μακροεντολή, ή οι μακροεντολές, προέρχονται από αξιόπιστη πηγή, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 • Στη Γραμμή μηνυμάτων, επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση περιεχομένου.
  Το αρχείο ανοίγει και είναι ένα αξιόπιστο έγγραφο.

Η ακόλουθη εικόνα αποτελεί παράδειγμα της γραμμής μηνυμάτων, όταν υπάρχουν μακροεντολές στο αρχείο.

Γραμμή μηνυμάτων προειδοποίησης ασφάλειας για μακροεντολές

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση μακροεντολών στην προβολή Backstage

Μια άλλη μέθοδος για την ενεργοποίηση των μακροεντολών σε ένα αρχείο είναι μέσω της προβολής Microsoft Office Backstage, η προβολή, δηλαδή, που εμφανίζεται αφού κάνετε κλικ στην καρτέλα Αρχείο,όταν εμφανίζεται η κίτρινη γραμμή μηνυμάτων.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Προειδοποίηση ασφαλείας, επιλέξτε Ενεργοποίηση περιεχομένου.

 3. Στην περιοχή Ενεργοποίηση όλου του περιεχομένου, επιλέξτε Να ενεργοποιείται πάντα το ενεργό περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.
  Το αρχείο αποτελεί πλέον ένα Αξιόπιστο έγγραφο.

Η παρακάτω εικόνα αποτελεί ένα παράδειγμα των επιλογών Ενεργοποίηση περιεχομένου.

Αναπτυσσόμενο πλαίσιο "Προειδοποίηση ασφαλείας"

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση μακροεντολών για μία περίοδο λειτουργίας, όταν εμφανίζεται η Προειδοποίηση ασφαλείας

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες οδηγίες, για να ενεργοποιήσετε μακροεντολές για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι ανοιχτό το αρχείο. Όταν κλείνετε το αρχείο και μετά το ανοίγετε ξανά, η προειδοποίηση εμφανίζεται πάλι.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Προειδοποίηση ασφαλείας, επιλέξτε Ενεργοποίηση περιεχομένου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για προχωρημένους.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office, επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση περιεχόμενου για αυτήν την περίοδο λειτουργίας για κάθε μακροεντολή.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ρυθμίσεων μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας

Οι ρυθμίσεις μακροεντολών βρίσκονται στο Κέντρο αξιοπιστίας. Ωστόσο, εάν εργάζεστε σε κάποια εταιρεία, ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να έχει αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ώστε να μην μπορεί κανείς να αλλάζει ρυθμίσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας, οι ρυθμίσεις αλλάζουν μόνο για το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. Οι ρυθμίσεις μακροεντολών δεν αλλάζουν για όλα τα προγράμματα του Office.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Πατήστε Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην κατηγορία Κέντρο αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας.

 4. Στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 5. Κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Η ακόλουθη εικόνα είναι η περιοχή Ρυθμίσεις μακροεντολών του Κέντρου αξιοπιστίας.

περιοχή ρύθμισης μακροεντολών του κέντρου αξιοπιστίας

Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες της ακόλουθης ενότητας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις μακροεντολών.

Αρχή της σελίδας

Επεξήγηση ρυθμίσεων μακροεντολών

 • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση    Οι μακροεντολές και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται.

 • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση    Οι μακροεντολές απενεργοποιούνται, εάν όμως υπάρχουν μακροεντολές, εμφανίζονται προειδοποιήσεις ασφαλείας. Ενεργοποιήστε τις μακροεντολές κατά περίπτωση.

 • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών. Εξαιρούνται οι μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή.     Οι μακροεντολές απενεργοποιούνται, εάν όμως υπάρχουν μακροεντολές, εμφανίζονται προειδοποιήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από αξιόπιστο εκδότη, η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε ώστε να ενεργοποιήσετε την υπογεγραμμένη μακροεντολή και να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο.

 • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, είναι δυνατό να εκτελεστεί ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας)    Όλες οι μακροεντολές εκτελούνται. Η ρύθμιση αυτή εκθέτει τον υπολογιστή σας σε ενδεχομένως κακόβουλο κώδικα.

 • Αξιόπιστη πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA     Απαγορεύστε ή επιτρέψτε την πρόσβαση προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου Visual Basic for Applications (VBA) από ένα πρόγραμμα-πελάτη αυτοματισμού. Αυτή η επιλογή ασφαλείας προορίζεται για κώδικα που έχει συνταχθεί για την αυτοματοποίηση προγράμματος του Office και το χειρισμό του περιβάλλοντος VBA και του μοντέλου αντικειμένου. Είναι μια ρύθμιση ανά χρήστη και ανά εφαρμογή και αρνείται την πρόσβαση από προεπιλογή, παρεμποδίζοντας τα μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα από τη δόμηση επιβλαβούς αυτο-αναπαραγόμενου κώδικα. Για να έχουν πρόσβαση προγράμματα-πελάτες αυτοματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να εκχωρήσει σε αυτά δικαιώματα πρόσβασης. Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα προγράμματα Microsoft Publisher και Microsoft Access δεν διαθέτουν την επιλογή Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι οι μακροεντολές, ποιος τις δημιουργεί και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Οι μακροεντολές συχνά αυτοματοποιούν τις συνήθεις εργασίες, εξοικονομώντας χρόνο από πατήματα πλήκτρων και ενέργειες με χρήση του ποντικιού. Πολλές δημιουργούνται με τη Visual Basic for Applications (VBA) και συντάσσονται από προγραμματιστές λογισμικού. Ωστόσο, ορισμένες μακροεντολές ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους ασφαλείας. Ένα άτομο με κακόβουλη πρόθεση, γνωστό και ως εισβολέας, μπορεί να εισαγάγει μια καταστροφική μακροεντολή σε ένα αρχείο που μπορεί να εξαπλώσει έναν ιό στον υπολογιστή σας ή στο δίκτυο της εταιρείας σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια μακροεντολή και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας

Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Πώς μπορεί το Κέντρο αξιοπιστίας προστατεύσει εμένα από μη ασφαλείς μακροεντολές;

Μια προειδοποίηση ασφαλείας ρωτά εάν θέλω να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια μακροεντολή. Τι πρέπει να κάνω;

Τι είναι μια μακροεντολή και ποιος είναι ο κίνδυνος για την ασφάλεια;

Μακροεντολές αυτοματοποιήσετε εργασίες που χρησιμοποιούνται συχνά. πολλά έχουν δημιουργηθεί με τη VBA και εγγράφονται από τους προγραμματιστές λογισμικού. Ωστόσο, ορισμένες μακροεντολές αποτελούν πιθανές κίνδυνο ασφαλείας. Ένα άτομο με κακόβουλες επιθέσεις μπορούν να παρουσιάζουν καταστροφής μακροεντολές, σε ένα έγγραφο ή αρχείο, το οποίο μπορούν να μεταδώσουν ένα ιός στον υπολογιστή σας.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας

Ρυθμίσεις ασφαλείας μακροεντολών βρίσκονται στο Κέντρο αξιοπιστίας. Ωστόσο, εάν εργάζεστε σε μια εταιρεία, ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να έχουν αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να αποτρέψετε την να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις μακροεντολών στο Κέντρο αξιοπιστίας, οι ρυθμίσεις αλλάζουν μόνο για το πρόγραμμα του Office που χρησιμοποιείτε εκείνη τη στιγμή. Οι ρυθμίσεις μακροεντολών δεν αλλάζουν για όλα τα προγράμματα του Office.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Πρόσβαση

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, αν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές σε έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Έγγραφα σε αξιόπιστες τοποθεσίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί)  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Αυτή η ρύθμιση κάνει τον υπολογιστή σας ευάλωτο σε πιθανώς κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

Αρχή της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, αν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές σε έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Έγγραφα σε αξιόπιστες τοποθεσίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί)  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Αυτή η ρύθμιση κάνει τον υπολογιστή σας ευάλωτο σε πιθανώς κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη αυτοματισμού.Με άλλα λόγια, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει γραφτεί για την αυτοματοποίηση ενός προγράμματος του Office και για το χειρισμό μέσω προγραμματισμού του περιβάλλοντος Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και του μοντέλου αντικειμένου.Αυτή είναι μια ρύθμιση ανά χρήστη και ανά ρύθμιση εφαρμογής και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή.Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αναπαραγωγής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη.Για να μπορούν τα προγράμματα-πελάτες αυτοματισμού να έχουν πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να τους εκχωρήσει ρητά δικαιώματα πρόσβασης.Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Συμβουλή: Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεις ασφαλείας μακροεντολών από την καρτέλα Προγραμματιστής στην κορδέλα, η οποία αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel. Κάντε κλικ στην επιλογή δημοφιλείς και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Outlook

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Καμία προειδοποίηση και απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, αν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται.

  • Προειδοποιήσεις για υπογεγραμμένες μακροεντολές, απενεργοποιούνται όλες οι μακροεντολές χωρίς υπογραφή  Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση και είναι ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, με τη διαφορά ότι εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από αξιόπιστο εκδότη, να εκτελέσετε τη μακροεντολή εάν έχετε ήδη εμπιστευτεί τον εκδότη. Εάν δεν έχετε εμπιστευτεί τον εκδότη, θα ειδοποιηθείτε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε για να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή εμπιστεύεστε τον εκδότη. Όλες οι μακροεντολές χωρίς υπογραφή απενεργοποιούνται χωρίς ειδοποίηση.

  • Προειδοποιήσεις για όλες τις μακροεντολές  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιηθεί οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ασφαλείας αν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε πότε πρέπει να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές σε βάση κατά περίπτωση.

  • Χωρίς έλεγχο ασφαλείας μακροεντολών (δεν συνιστάται)  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Αυτή η ρύθμιση κάνει τον υπολογιστή σας ευάλωτο σε πιθανώς κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

Αρχή της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, αν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές σε έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Έγγραφα σε αξιόπιστες τοποθεσίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί)  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Αυτή η ρύθμιση κάνει τον υπολογιστή σας ευάλωτο σε πιθανώς κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη αυτοματισμού.Με άλλα λόγια, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει γραφτεί για την αυτοματοποίηση ενός προγράμματος του Office και για το χειρισμό μέσω προγραμματισμού του περιβάλλοντος Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και του μοντέλου αντικειμένου.Αυτή είναι μια ρύθμιση ανά χρήστη και ανά ρύθμιση εφαρμογής και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή.Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αναπαραγωγής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη.Για να μπορούν τα προγράμματα-πελάτες αυτοματισμού να έχουν πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να τους εκχωρήσει ρητά δικαιώματα πρόσβασης.Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Συμβουλή: Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεις ασφαλείας μακροεντολών από την καρτέλα Προγραμματιστής στην κορδέλα, η οποία αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint. Κάντε κλικ στην επιλογή δημοφιλείς και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Publisher

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, αν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές σε έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Έγγραφα σε αξιόπιστες τοποθεσίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί)  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Αυτή η ρύθμιση κάνει τον υπολογιστή σας ευάλωτο σε πιθανώς κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη αυτοματισμού.Με άλλα λόγια, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει γραφτεί για την αυτοματοποίηση ενός προγράμματος του Office και για το χειρισμό μέσω προγραμματισμού του περιβάλλοντος Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και του μοντέλου αντικειμένου.Αυτή είναι μια ρύθμιση ανά χρήστη και ανά ρύθμιση εφαρμογής και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή.Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αναπαραγωγής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη.Για να μπορούν τα προγράμματα-πελάτες αυτοματισμού να έχουν πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να τους εκχωρήσει ρητά δικαιώματα πρόσβασης.Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Visio

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, αν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές σε έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Έγγραφα σε αξιόπιστες τοποθεσίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί)  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Αυτή η ρύθμιση κάνει τον υπολογιστή σας ευάλωτο σε πιθανώς κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη αυτοματισμού.Με άλλα λόγια, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει γραφτεί για την αυτοματοποίηση ενός προγράμματος του Office και για το χειρισμό μέσω προγραμματισμού του περιβάλλοντος Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και του μοντέλου αντικειμένου.Αυτή είναι μια ρύθμιση ανά χρήστη και ανά ρύθμιση εφαρμογής και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή.Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αναπαραγωγής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη.Για να μπορούν τα προγράμματα-πελάτες αυτοματισμού να έχουν πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να τους εκχωρήσει ρητά δικαιώματα πρόσβασης.Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο αξιοπιστίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις μακροεντολών.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε:

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών χωρίς ειδοποίηση  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή, αν δεν εμπιστεύεστε τις μακροεντολές. Όλες οι μακροεντολές σε έγγραφα και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σχετικά με τις μακροεντολές απενεργοποιούνται. Εάν υπάρχουν έγγραφα με μη υπογεγραμμένες μακροεντολές που εμπιστεύεστε, μπορείτε να τοποθετήσετε αυτά τα έγγραφα σε μια αξιόπιστη θέση. Έγγραφα σε αξιόπιστες τοποθεσίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Κάντε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να απενεργοποιούνται οι μακροεντολές, αλλά θέλετε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις ασφαλείας όταν υπάρχουν μακροεντολές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέγετε πότε θα ενεργοποιείτε τις μακροεντολές ανάλογα με την περίπτωση.

  • Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών εκτός από τις μακροεντολές με ψηφιακή υπογραφή Η ρύθμιση αυτή είναι η ίδια με την επιλογή Απενεργοποίηση όλων των μακροεντολών με ειδοποίηση, εκτός εάν η μακροεντολή είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκδότη, οπότε η μακροεντολή εκτελείται εάν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο. Εάν δεν έχετε ορίσει τον εκδότη ως αξιόπιστο, θα ειδοποιηθείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις υπογεγραμμένες μακροεντολές ή να χαρακτηρίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο. Όλες οι μη υπογεγραμμένες μακροεντολές απενεργοποιούνται, χωρίς ειδοποίηση.

  • Ενεργοποίηση όλων των μακροεντολών (δεν συνιστάται, ενδεχομένως επικίνδυνος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί)  Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή για να επιτρέψετε την εκτέλεση όλων των μακροεντολών. Αυτή η ρύθμιση κάνει τον υπολογιστή σας ευάλωτο σε πιθανώς κακόβουλο κώδικα και δεν συνιστάται.

  • Να θεωρείται αξιόπιστη η πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου έργου VBA    Αυτή η ρύθμιση αφορά τους προγραμματιστές και χρησιμοποιείται για να αποκλείσει ή να επιτρέψει σκόπιμα την πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στο μοντέλο αντικειμένου VBA από οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη αυτοματισμού.Με άλλα λόγια, παρέχει μια επιλογή ασφαλείας για κώδικα που έχει γραφτεί για την αυτοματοποίηση ενός προγράμματος του Office και για το χειρισμό μέσω προγραμματισμού του περιβάλλοντος Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) και του μοντέλου αντικειμένου.Αυτή είναι μια ρύθμιση ανά χρήστη και ανά ρύθμιση εφαρμογής και δεν επιτρέπει την πρόσβαση από προεπιλογή.Αυτή η επιλογή ασφαλείας καθιστά δυσκολότερη τη δημιουργία κώδικα "αυτόματης αναπαραγωγής" από μη εξουσιοδοτημένα προγράμματα που μπορεί να βλάψουν τα συστήματα του τελικού χρήστη.Για να μπορούν τα προγράμματα-πελάτες αυτοματισμού να έχουν πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου VBA μέσω προγραμματισμού, ο χρήστης που εκτελεί τον κώδικα πρέπει να τους εκχωρήσει ρητά δικαιώματα πρόσβασης.Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Συμβουλή: Μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεις ασφαλείας μακροεντολών από την καρτέλα Προγραμματιστής στην κορδέλα, η οποία αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word. Κάντε κλικ στην επιλογή δημοφιλείς και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτέλας "Προγραμματιστής" στην κορδέλα.

Αρχή της σελίδας

Πώς μπορεί το Κέντρο αξιοπιστίας προστατεύσει εμένα από μη ασφαλείς μακροεντολές;

Πριν από την ενεργοποίηση μιας μακροεντολής σε ένα έγγραφο, το Κέντρο αξιοπιστίας ελέγχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Η μακροεντολή είναι υπογεγραμμένο από τον προγραμματιστή με μια ψηφιακή υπογραφή.

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι έγκυρο.

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι ισχύουσα (δεν έχει λήξει).

 • Το πιστοποιητικό που συσχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή έχει εκδοθεί από μια φερέγγυα αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

 • Ο προγραμματιστής που υπόγραψε η μακροεντολή είναι μια αξιόπιστος εκδότης.

Εάν το Κέντρο αξιοπιστίας εντοπίσει ένα πρόβλημα με οποιαδήποτε από αυτές τις, η μακροεντολή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων για να σας ειδοποιεί πιθανές μη ασφαλείς μακροεντολής.

Γραμμή μηνυμάτων

Για να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων, ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας ανοίγει. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις μακροεντολές και ασφάλεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο Microsoft Office Outlook 2007 και Microsoft Office Publisher 2007, οι προειδοποιήσεις ασφαλείας εμφανίζονται σε παράθυρα διαλόγου, όχι στη γραμμή μηνυμάτων.

Αρχή της σελίδας

Μια προειδοποίηση ασφαλείας ρωτά εάν θέλω να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια μακροεντολή. Τι πρέπει να κάνω;

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφάλεια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή ή να αφήσετε απενεργοποιημένο. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή, εάν είστε βέβαιοι ότι προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.

Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν είστε βέβαιοι ότι το έγγραφο και η μακροεντολή προέρχονται από αξιόπιστη πηγή και διαθέτει έγκυρη υπογραφή και δεν θέλετε να ενημερώνεστε σχετικά με τους ξανά, αντί να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας σε λιγότερο ασφαλείς ρυθμίσεις ασφαλείας μακροεντολών, μπορείτε να κάνετε κλικ σε έγγραφο αξιοπιστίας όλων uments από αυτόν τον εκδότη στο παράθυρο διαλόγου ασφαλείας. Αυτό προσθέτει τον εκδότη στη λίστα αξιόπιστων εκδοτών στο Κέντρο αξιοπιστίας. Όλο το λογισμικό από αυτόν τον εκδότη είναι αξιόπιστο. Στην περίπτωση όπου η μακροεντολή δεν διαθέτει μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή, αλλά εμπιστεύεστε και δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ξανά, αντί να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας σε λιγότερο ασφαλείς ρυθμίσεις ασφαλείας μακροεντολών, είναι καλύτερο να μετακινήσετε το έγγραφο σε μια αξιόπιστη θέση. Έγγραφα σε αξιόπιστες τοποθεσίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς να ελέγχονται από το σύστημα ασφαλείας του Κέντρου αξιοπιστίας.

Ανάλογα με την περίπτωση, το παράθυρο διαλόγου ασφαλείας περιγράφει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα πιθανά προβλήματα και παρέχει συμβουλές για το τι θα πρέπει να ή δεν πρέπει να κάνετε σε κάθε περίπτωση.

Πρόβλημα

Συμβουλές για τη

Ενέργεια μακροεντολής δεν έχει υπογραφεί     Επειδή η μακροεντολή δεν έχει υπογραφεί ψηφιακά, δεν μπορεί να επαληθευτεί η ταυτότητα της τον εκδότη της μακροεντολής. Επομένως, δεν είναι δυνατή για να προσδιορίσετε εάν η μακροεντολή είναι ασφαλής ή όχι.

Πριν να ενεργοποιήσετε μη υπογεγραμμένες μακροεντολές, βεβαιωθείτε ότι η μακροεντολή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Μπορείτε να εργαστείτε στο έγγραφό σας Παρόλο που δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή.

Ενέργεια μακροεντολής υπογραφή είναι αξιόπιστη     Η μακροεντολή είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, επειδή η μακροεντολή έχει υπογραφεί ψηφιακά, η υπογραφή είναι έγκυρη και δεν επιλέξατε να ορίσετε ως αξιόπιστο τον εκδότη που υπόγραψε τη μακροεντολή.

Μπορείτε να κάνετε τα ρητά αξιοπιστία τον εκδότη της μακροεντολής κάνοντας κλικ στην επιλογή θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα έγγραφα από αυτόν τον εκδότη στο παράθυρο διαλόγου ασφαλείας. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν η υπογραφή είναι έγκυρη. Κάνοντας κλικ στην επιλογή αυτήν την επιλογή προσθέτει τον εκδότη στη λίστα αξιόπιστων εκδοτών στο Κέντρο αξιοπιστίας.

Υπογραφή μακροεντολής δεν είναι έγκυρη     Η μακροεντολή είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, επειδή η μακροεντολή έχει υπογραφεί ψηφιακά και η υπογραφή είναι έγκυρη.

Προτείνουμε να μην Ενεργοποίηση μακροεντολών με υπογραφών δεν είναι έγκυρη. Μία πιθανή αιτία η υπογραφή είναι έγκυρη είναι ότι έχουν τροποποιηθεί με. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη.

Υπογραφή μακροεντολής έχει λήξει     Η μακροεντολή είναι ενδεχομένως μη ασφαλής, επειδή η μακροεντολή έχει υπογραφεί ψηφιακά και η υπογραφή έχει λήξει.

Πριν από την ενεργοποίηση των μακροεντολών με υπογραφές έχει λήξει, βεβαιωθείτε ότι η μακροεντολή προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το έγγραφο στο παρελθόν χωρίς προβλήματα ασφαλείας, υπάρχει πιθανώς λιγότερο κίνδυνος για την ενεργοποίηση της μακροεντολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×