Ενεργοποίηση ή αλλαγή της γλώσσας διάταξης πληκτρολογίου

Ενεργοποίηση ή αλλαγή της γλώσσας διάταξης πληκτρολογίου

Μετά την ενεργοποίηση της διάταξης πληκτρολογίου για δύο ή περισσότερες γλώσσες στο λειτουργικό σύστημα των Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή γλώσσας για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ γλωσσών που χρησιμοποιούν διαφορετικές διατάξεις πληκτρολογίου.

Σημειώσεις: 

 • Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε μια γλώσσα πληκτρολογίου τόσο στα Windows όσο και στο Office, ακολουθήστε τις Οδηγίες για τη γλώσσα των Windows.

 • Εάν θέλετε απλώς να εισαγάγετε μερικά σύμβολα ή ξένους χαρακτήρες και πληκτρολογείτε μόνο σε γλώσσες με λατινικό αλφάβητο, όπως τα Αγγλικά ή τα Ισπανικά, μπορείτε να κάνετε Εισαγωγή συμβόλων χωρίς να μεταβείτε σε διαφορετική διάταξη πληκτρολογίου.

Η γλώσσα της διάταξης πληκτρολογίου ελέγχει τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη όταν πληκτρολογείτε. Χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές διατάξεις, μπορείτε να πληκτρολογήσετε όλους τους χαρακτήρες για τη γλώσσα που επιλέγετε, συμπεριλαμβανομένων των ορθογραφικών σημαδιών, όπως τα διαλυτικά (ä) στα Γερμανικά και η περισπωμένη (ñ) στα Ισπανικά.

Αφού ενεργοποιήσετε μια διάταξη πληκτρολογίου για μια συγκεκριμένη γλώσσα, μπορείτε εύκολα να κάνετε Εναλλαγή μεταξύ γλωσσών πληκτρολογίου με τη γραμμή γλώσσας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να ελέγξετε για ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη, πρέπει να είναι ενεργοποιημένα τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη γλώσσα που πληκτρολογείτε και ενδέχεται να χρειαστείτε ένα πακέτο γλωσσών ή πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας (LIP). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα:

Για να ενεργοποιήσετε μια διάταξη πληκτρολογίου για μια άλλη γλώσσα:

 1. Σε ένα πρόγραμμα του Office, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα.

 2. Στην περιοχή Επιλογή γλωσσών επεξεργασίας, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από το πλαίσιο Προσθήκη επιπλέον γλωσσών επεξεργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Λίστα προσθήκης επιπλέον γλωσσών επεξεργασίας

 3. Η νέα γλώσσα θα εμφανιστεί στη λίστα παραπάνω, στην περιοχή Γλώσσα επεξεργασίας.

 4. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Δεν έχει ενεργοποιηθεί δίπλα στη γλώσσα στην περιοχή Διάταξη πληκτρολογίου, η διάταξη πληκτρολογίου δεν έχει ενεργοποιηθεί.

  Η επεξεργασία γλώσσας δεν είναι ενεργοποιημένη

  Κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δεν έχει ενεργοποιηθεί.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γλωσσών που ανοίγει, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλώσσας, επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γλωσσών. Η γλώσσα σας θα πρέπει να εμφανίζεται ως Ενεργοποιημένη στην περιοχή Διάταξη πληκτρολογίου στην ενότητα Επιλογή γλωσσών επεξεργασίας.

  Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Δεν έχει εγκατασταθεί δίπλα στη γλώσσα, ενδέχεται να χρειάζεστε ένα πακέτο γλωσσών ή ένα πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας (LIP). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα:

Όταν επιλέγετε μια γλώσσα χρησιμοποιώντας τη γραμμή γλώσσας, η διάταξη πληκτρολογίου αλλάζει στο πληκτρολόγιο για τη γλώσσα αυτή.

Χρησιμοποιήστε τη Γραμμή γλώσσας, όταν:

 • Θέλετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ γλωσσών με λατινικό αλφάβητο, όπως Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά και μιας γλώσσας με μη λατινικό αλφάβητο, όπως τα Αραβικά ή τα Κινεζικά.

 • Θέλετε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ γλωσσών με μη λατινικό αλφάβητο, όπως τα Ελληνικά ή τα Ρωσικά.

 • Προτιμάτε να χρησιμοποιείτε τις εγγενείς διατάξεις πληκτρολογίου όταν πληκτρολογείτε σε διαφορετικές γλώσσες που έχουν λατινικό αλφάβητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφού κάνετε Ενεργοποίηση της διάταξης πληκτρολογίου για δύο ή περισσότερες γλώσσες, η γραμμή γλώσσας εμφανίζεται αυτόματα στη γραμμή εργασιών ή στην επιφάνεια εργασίας. Εάν η γραμμή γλώσσας δεν εμφανιστεί αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Πού βρίσκεται η γραμμή γλώσσας;

 1. Αφού ενεργοποιήσετε τη γλώσσα πληκτρολογίου που θέλετε, ανοίξτε το έγγραφο και τοποθετήστε το δρομέα του εγγράφου στο σημείο που θέλετε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε κείμενο σε άλλη γλώσσα.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο γλώσσας Δείκτης αγγλικού πληκτρολογίου στη Γραμμή γλώσσας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συντόμευση πληκτρολογίου:  Για εναλλαγή μεταξύ των διατάξεων πληκτρολογίου, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Shift.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το εικονίδιο Δείκτης αγγλικού πληκτρολογίου αποτελεί παράδειγμα και δείχνει ότι τα Αγγλικά είναι η γλώσσα της ενεργής διάταξης πληκτρολογίου. Το πραγματικό εικονίδιο που εμφανίζεται στον υπολογιστή σας εξαρτάται από τη γλώσσα της ενεργής διάταξης πληκτρολογίου.

  Αν έχετε ρυθμίσει περισσότερες από μία διατάξεις πληκτρολογίου για μία γλώσσα, μπορείτε να εναλλάξετε τις διατάξεις κάνοντας κλικ στο εικονίδιο διάταξης πληκτρολογίου στη γραμμή γλώσσας και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στη διάταξη πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Το όνομα στο δείκτη αλλάζει, ώστε να αντικατοπτρίζει την ενεργή διάταξη πληκτρολογίου.

  Δείγμα ενδείξεων κατάστασης πληκτρολογίου γραμμής γλώσσας

 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών γλωσσών.

Συμβουλή: Στη γραμμή κατάστασης του προγράμματος, μπορείτε να δείτε τη γλώσσα των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα. Η γραμμή κατάστασης είναι διαθέσιμη μόνο στα ακόλουθα προγράμματα του Microsoft Office: PowerPoint, Visio και Word. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης Γραμμή κατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Γλώσσα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτό το τμήμα της γραμμής κατάστασης για να εμφανιστεί το παράθυρο Γλώσσα και να ορίσετε τη γλώσσα του επιλεγμένου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γραμμή γλώσσας εμφανίζεται αυτόματα στην επιφάνεια εργασίας ή στη γραμμή εργασιών αφού ενεργοποιήσετε δύο ή περισσότερες διατάξεις πληκτρολογίου στο λειτουργικό σύστημα Windows. Δεν μπορείτε να δείτε τη γραμμή γλώσσας εάν είναι κρυφή ή εάν είναι ενεργοποιημένη μόνο μία διάταξη πληκτρολογίου στο λειτουργικό σύστημα Windows.

Εάν δεν βλέπετε τη γραμμή γλώσσας, κάντε τα εξής για να διαπιστώσετε εάν η γραμμή γλώσσας είναι κρυφή:

Στα Windows 10 και τα Windows 8

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + X για να δείτε μια λίστα με τις εντολές και επιλογές. (Στην ουσία αυτός είναι ένας γρήγορος τρόπος για να μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου.)

  Office 2016 Windows 8 - Πίνακας Ελέγχου

 2. Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 3. Στην περιοχή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μεθόδων εισαγωγής.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 5. Στην ενότητα Εναλλαγή μεθόδων εισαγωγής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση της γραμμής γλώσσας της επιφάνειας εργασίας, όταν είναι διαθέσιμη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  Office 2016 Windows 8 - Εναλλαγή μεθόδων εισαγωγής

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Κείμενο και γλώσσες εισόδου, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμή γλώσσας και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κινητή στην επιφάνεια εργασίας ή Αγκυρωμένη στη γραμμή εργασιών.

  Office 2016 Windows 8 - Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής

Στα Windows 7

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στην ενότητα Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή πληκτρολογίων ή άλλων μεθόδων εισόδου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Περιοχή και γλώσσα, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή πληκτρολογίων.

 4. Στο παράθυρο Κείμενο και γλώσσες εισόδου, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμή γλώσσας.

  Παράθυρο "Κείμενο και γλώσσες εισόδου"

 5. Στην περιοχή Γραμμή γλώσσας, ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κρυφή. Εάν είναι, ενεργοποιήστε μία από τις επιλογές Κινητή στην επιφάνεια εργασίας ή Αγκυρωμένη στη γραμμή εργασιών.

Στα Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στην ενότητα Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή πληκτρολογίων ή άλλων μεθόδων εισόδου.

 3. Στο παράθυρο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή πληκτρολογίων.

 4. Στο παράθυρο Κείμενο και γλώσσες εισόδου, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμμή γλώσσας.

  Παράθυρο "Κείμενο και γλώσσες εισόδου"

 5. Στην περιοχή Γραμμή γλώσσας, ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κρυφή. Εάν είναι, κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές Κινητή στην επιφάνεια εργασίας ή Αγκυρωμένη στη γραμμή εργασιών.

Στα Windows XP

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Ρυθμίσεις και επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις, κατόπιν στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας και τέλος στην επιλογή Προσθήκη άλλων γλωσσών.

 3. Στο παράθυρο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας, κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες.

 4. Στο παράθυρο Κείμενο και γλώσσες εισόδου, κάντε κλικ στο κουμπί Γραμμή γλώσσας.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις γραμμής γλώσσας, ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Εμφάνιση της γραμμής γλώσσας στην επιφάνεια εργασίας. Εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη, επιλέξτε την και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Η γραμμή γλώσσας θα πρέπει να εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Ενεργοποίηση της γλώσσας διάταξης πληκτρολογίου στο Office 2007

Προσθήκη γλώσσας ή ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε διαφορετική γλώσσα στο Office

Εισαγωγή συμβόλων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×