Εναλλαγή η προεπιλεγμένη εμπειρία για λίστες ή βιβλιοθήκες εγγράφων από το νέο ή κλασική

Εναλλαγή η προεπιλεγμένη εμπειρία για λίστες ή βιβλιοθήκες εγγράφων από το νέο ή κλασική

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ίσως παρατηρήσετε μια αλλαγή στην εμφάνιση και περιήγησης από τις λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων. Αυτή η νέα εμπειρία είναι ταχύτερη, με πρόσθετες δυνατότητες τηλεφώνων και tablet και πιο απλά περιήγησης. Ως βιβλιοθήκη εγγράφων ή κάτοχο της λίστας, κάτοχος τοποθεσίας ή διαχειριστής, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμπειρία την προηγούμενη (κλασική εμπειρία) για μια ώρα. Λάβετε υπόψη ότι οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν την εμπειρία σε συγκεκριμένες βιβλιοθήκες ή τοποθεσίες σε νέο εάν θέλουν. Αλλαγή ρυθμίσεων στο επίπεδο της βιβλιοθήκης και λίστα παρακάμπτει αλλαγές στην τοποθεσία, τη συλλογή τοποθεσιών και επίπεδο μισθωτή.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο είναι για τη βιβλιοθήκη και λίστα κατόχους και τους διαχειριστές που θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμπειρία για τους χρήστες. Εάν ένα μεμονωμένο χρήστη και που θέλετε για να επιστρέψετε στην κλασική εμπειρία, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στο SharePoint κλασική στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας. Για έξοδο από την εμπειρία κλασική, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από την εμπειρία κλασική στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας.

 1. Στο σας λίστας ή βιβλιοθήκης εγγράφων, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

  Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης

  Εάν δεν μπορείτε να δείτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο "Ρυθμίσεις" , επιλέξτε την καρτέλα λίστα ή τη βιβλιοθήκη για να ανοίξετε την κορδέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης ή Ρυθμίσεις λίστας στην κορδέλα.

  Ρυθμίσεις λίστας στην κορδέλα
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα κάτω σε λίστα εμπειρία.

  Λίστα και ρύθμιση βιβλιοθήκης

 3. Επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Προεπιλεγμένη εμπειρία οριστεί από το διαχειριστή

   Αυτή η επιλογή ορίζει την εμπειρία με ό, τι συνόλου διαχειριστή της τοποθεσίας σας.

  • Νέα εμπειρία

   Αυτή η επιλογή ορίζει την εμπειρία για τη νέα εμπειρία. Αυτή η εμπειρία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ώστε να μπορείτε να την επιλέξετε μόνο εάν μεταβαίνετε πίσω από κλασική.

  • Κλασική εμπειρία

   Αυτή η επιλογή ορίζει την εμπειρία σε κλασική, η οποία είναι η εμπειρία προηγούμενη, παλαιότερα για τις βιβλιοθήκες εγγράφων.

 1. Είσοδος στο Office 365 ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο του συμβόλου με τα τετραγωνάκια που αντιπροσωπεύει το κλικ ενός κουμπιού, το οποίο θα αποκαλύψει πολλά πλακίδια εφαρμογών για να επιλέξετε. επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 3. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης > SharePoint.

 4. Επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 5. Δίπλα στο στοιχείο εμπειρία λίστες του SharePoint και βιβλιοθήκες, επιλέξτε είτε κλασική εμπειρία ή νέα εμπειρία (Αυτόματος εντοπισμός).

  Ρύθμιση για την προεπιλεγμένη εμπειρία για λίστες και βιβλιοθήκες

Έλεγχος για τις προσαρμογές που επηρεάζουν τις λίστες ή τη βιβλιοθήκη σελίδων

Ένας λόγος που μπορεί να θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμπειρία στην τοποθεσία και στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών είναι επειδή έχετε προσαρμογές που επηρεάζουν τις σελίδες λίστα ή βιβλιοθήκη και αντιπροσωπεύουν λειτουργίες κρίσιμες για την επιχείρηση. Εάν θέλετε να ελέγξετε για αυτά τα είδη των προσαρμογών για να καθορίσετε ποια τοποθεσιών και συλλογών τοποθεσιών που θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη για, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη ενεργειών του Windows PowerShell με μια CSOM περιτυλίγματος (μοντέλο αντικειμένου πλευρά του προγράμματος-πελάτη). Η ακόλουθη δέσμη ενεργειών εντοπίζει customactions που ανάπτυξη προσαρμοσμένων δεσμών ενεργειών.

 1. Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

  • Να είστε καθολικός διαχειριστής

  • Πρέπει να διαβάσετε about_Execution_Policies.

 2. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε την σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο. Αυτό το άρθρο, θα σας θα ονομάστε το αρχείο δέσμης ενεργειών, CustomActions.ps1.

  Σημειώσεις: 

  • Πρέπει να εκτελεστεί ξεχωριστά για κάθε τοποθεσία Web που θέλετε να ελέγξετε CustomActions για αυτήν τη δέσμη ενεργειών. Τα ονόματα κράτησης θέσης που υποδεικνύεται στην < > πρέπει να είναι αλλαγή να πληροί τις απαιτήσεις του οργανισμού σας.

  • Υπάρχουν γραμμές σχολίων, δηλώνεται από το σύμβολο δίεσης (#), τις ενότητες της δέσμης ενεργειών για επίπεδο συλλογής τοποθεσιών και τα επίπεδα τοποθεσίας. Για να εκτελέσετε την κατάλληλη δέσμη ενεργειών, καταργήστε το σύμβολο δίεσης (#) μπροστά από τις γραμμές της ενότητας που θέλετε να αλλάξετε την εμπειρία των.

  # This file uses CSOM. Replace the paths below with the path to CSOM on this computer.
  # If CSOM is in the user's downloads folder, you only have to replace the <username> placeholder.
  
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  # All strings in braces < >are placeholders that you must replace with the appropriate strings.
  
  $webUrl = 'https://<domain>.sharepoint.com/<relative-path-to-website>'
  $username = '<username>@<domain>.onmicrosoft.com'
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)  
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $site = $clientContext.Site;
  $customActions = $site.UserCustomActions
  $clientContext.Load($customActions)
  $clientContext.ExecuteQuery()
  
  $first = $true
  foreach($customAction in $customActions)
  {
    if($customAction.Location -eq "scriptlink" -and -Not ([string]::IsNullOrEmpty($customAction.ScriptBlock)))
    {
      if ($first)
      {
        Echo " "
          Echo ($webUrl + " has the following inline JavaScript custom actions")
      $first = $false
      }
      Echo $customAction.Title
    }
  }
  
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο, την ονομασία CustomActions.ps1.

  Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό όνομα αρχείου, αλλά πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ως αρχείο κειμένου κωδικοποιημένη ANSI του οποίου η επέκταση είναι .ps1

 4. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο.

 5. Στη γραμμή εντολών του Windows PowerShell, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

  ./CustomActions.ps1

Αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμπειρία των τοποθεσιών και συλλογών τοποθεσιών

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εμπειρία για βιβλιοθήκες εγγράφων σε μια συλλογή τοποθεσιών ή σε επίπεδο τοποθεσίας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη ενεργειών του Windows PowerShell με CSOM περίβλημα (μοντέλο αντικειμένου πλευρά του προγράμματος-πελάτη), ως εξής.

 1. Βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

  • Να είστε καθολικός διαχειριστής

  • Πρέπει να διαβάσετε about_Execution_Policies.

 2. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε την σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο. Αυτό το άρθρο, θα σας θα ονομάστε το αρχείο δέσμης ενεργειών, DocLib.ps1.

  Σημείωση: Υπάρχουν γραμμές σχολίων, δηλώνεται από το σύμβολο δίεσης (#), τις ενότητες της δέσμης ενεργειών για επίπεδο συλλογής τοποθεσιών και τα επίπεδα τοποθεσίας. Για να εκτελέσετε την κατάλληλη δέσμη ενεργειών, καταργήστε το σύμβολο δίεσης (#) μπροστά από τις γραμμές της ενότητας που θέλετε να αλλάξετε την εμπειρία των.

  ##The first two lines of the script load the CSOM model:
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  $webUrl = 'https://{domain}.sharepoint.com/[optional path to subweb]'
  $username = Read-Host -Prompt "Enter or paste the site collection administrator’s full O365 email, for example, name@domain.onmicrosoft.com" 
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  
  # To apply the script to the site collection level, uncomment the next two lines.
  #$site = $clientContext.Site; 
  #$featureguid = new-object System.Guid "E3540C7D-6BEA-403C-A224-1A12EAFEE4C4"
  
  # To apply the script to the website level, uncomment the next two lines, and comment the preceding two lines.
  #$site = $clientContext.Web;
  #$featureguid = new-object System.Guid "52E14B6F-B1BB-4969-B89B-C4FAA56745EF" 
  
  # To turn off the new UI by default in the new site, uncomment the next line.
  #$site.Features.Add($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None);
  
  # To re-enable the option to use the new UI after having first disabled it, uncomment the next line.
  # and comment the preceding line.
  #$site.Features.Remove($featureguid, $true);
  
  $clientContext.ExecuteQuery();
  
  
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο, την ονομασία DocLib.ps1.

  Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό όνομα αρχείου, αλλά πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο ως αρχείο κειμένου κωδικοποιημένη ANSI του οποίου η επέκταση είναι .ps1

 4. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου αποθηκεύσατε το αρχείο.

 5. Στη γραμμή εντολών του Windows PowerShell, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:

  ./DocLib.ps1

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Windows PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Windows PowerShell.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×