Ενέργεια μακροεντολής OpenForm

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής OpenForm στην Access για να ανοίξετε ένα φόρμα σε προβολή φόρμας, προβολή σχεδίασης, Προεπισκόπηση εκτύπωσης ή προβολή φύλλου δεδομένων. Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργίες καταχώρησης και το παράθυρο δεδομένων για τη φόρμα και να περιορίσετε τις εγγραφές που εμφανίζονται στη φόρμα.

Σημείωση: Η ενέργεια μακροεντολής OpenForm δεν είναι διαθέσιμη στις εφαρμογές web της Access.

Ρύθμιση

Η ενέργεια OpenForm έχει τα ακόλουθα ορίσματα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Όνομα φόρμας

Το όνομα της φόρμας για να το ανοίξετε. Στο πλαίσιο Όνομα φόρμας εμφανίζει μια αναπτυσσόμενη λίστα όλων των φορμών στην τρέχουσα βάση δεδομένων. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο όρισμα.

Εάν εκτελείτε μια μακροεντολή που περιέχει την ενέργεια OpenForm σε μια βάση δεδομένων βιβλιοθήκης, η Access αναζητά πρώτα τη φόρμα με αυτό το όνομα στη βάση δεδομένων βιβλιοθήκης και, στη συνέχεια, στην τρέχουσα βάση δεδομένων.

Προβολή

Η προβολή στην οποία θα ανοίξει τη φόρμα. Επιλέξτε τη φόρμα, Σχεδίαση, Προεπισκόπηση εκτύπωσης, φύλλου δεδομένων, Συγκεντρωτικού πίνακα ή Συγκεντρωτικού γραφήματος στο πλαίσιο Προβολή. Η προεπιλογή είναι φόρμα.

Σημείωση: Λειτουργίες προβολές Συγκεντρωτικού πίνακα και Συγκεντρωτικού γραφήματος έχει καταργηθεί από την αρχή πρόσβαση με την Access 2013.

Σημείωση: Τη ρύθμιση του ορίσματος Προβολή αντικαθιστά τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων προεπιλεγμένη προβολή και να επιτρέπονται οι προβολές της φόρμας. Για παράδειγμα, εάν η ιδιότητα επιτρέπονται οι προβολές μιας φόρμας έχει οριστεί σε φύλλο δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα την ενέργεια OpenForm για να ανοίξετε τη φόρμα σε προβολή φόρμας.

Όνομα φίλτρου

Μια φίλτρο που περιορίζει ή ταξινομεί τις εγγραφές της φόρμας. Μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα ενός υπάρχοντος ερώτημα ή ένα φίλτρο που έχουν αποθηκευτεί ως ερώτημα. Ωστόσο, το ερώτημα πρέπει να συμπεριλάβετε όλα τα πεδία στη φόρμα που θέλετε να ανοίξετε ή να την ιδιότητα Εμφάνιση όλων των πεδίων έχει οριστεί σε Ναι.

Συνθήκη WHERE

Ένας έγκυρος όρος WHERE της SQL (χωρίς τη λέξη όπου) ή παράσταση που χρησιμοποιεί η Access για να επιλέξετε τις εγγραφές από τη μορφή πίνακα ή το ερώτημα βάσης. Εάν επιλέξετε ένα φίλτρο με το όρισμα Όνομα φίλτρου , η Access εφαρμόζει αυτόν τον όρο WHERE στα αποτελέσματα του φίλτρου.

Για να ανοίξετε μια φόρμα και να περιορίσετε τις εγγραφές της σε αυτές που καθορίζονται από την τιμή ενός στοιχείου ελέγχου σε μια άλλη φόρμα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη παράσταση:

[ fieldname ] = Forms! [ όνομα φόρμας ]! [ όνομα στοιχείου ελέγχου σε άλλη φόρμα ]

Αντικαταστήστε το fieldname με το όνομα του πεδίου στον υποκείμενο πίνακα ή ερωτήματος της φόρμας που θέλετε να ανοίξετε. Αντικαταστήστε το όνομα φόρμας και όνομα στοιχείου ελέγχου σε άλλη φόρμα με το όνομα της άλλης φόρμας και του στοιχείου ελέγχου της άλλης φόρμας που περιέχει την τιμή που θέλετε στην πρώτη φόρμα ώστε να ταιριάζει με τις εγγραφές.

Σημείωση: Το μέγιστο μήκος του ορίσματος Όπου η συνθήκη είναι 255 χαρακτήρες. Εάν θέλετε να εισαγάγετε μια πιο σύνθετη WHERE της SQL περισσότερο από αυτό, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο OpenForm του αντικειμένου DoCmd σε ένα έργο Visual Basic για τη λειτουργική μονάδα Applications (VBA). Μπορείτε να εισαγάγετε SQL προτάσεις του όρου WHERE έως και 32.768 στη VBA.

Κατάσταση δεδομένων

Η κατάσταση καταχώρησης δεδομένων για τη φόρμα. Αυτό ισχύει μόνο για φόρμες που ανοίγουν σε προβολή φόρμας ή σε προβολή φύλλου δεδομένων. Προσθήκη (ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέες εγγραφές αλλά δεν είναι δυνατό να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες εγγραφές), επιλέξτε Επεξεργασία (ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί υπάρχουσες εγγραφές και προσθήκη νέων εγγραφών), ή Μόνο για ανάγνωση (ο χρήστης μπορεί να προβάλει μόνο εγγραφές).

Σημειώσεις

  • Τη ρύθμιση του ορίσματος Δεδομένων λειτουργίας αντικαθιστά τις ρυθμίσεις ιδιοτήτων AllowEdits, Δυνατότητα διαγραφών, δυνατότητα προσθήκηςκαι DataEntry της φόρμας. Για παράδειγμα, εάν η ιδιότητα δυνατότητα επεξεργασίας μιας φόρμας έχει οριστεί σε όχι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα την ενέργεια OpenForm για να ανοίξετε τη φόρμα σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας.

  • Εάν αφήσετε κενό αυτό το όρισμα, η Access ανοίγει τη φόρμα σε η κατάσταση καταχώρησης δεδομένων οριστεί από τις ιδιότητες της φόρμας AllowEdits, Δυνατότητα διαγραφών, δυνατότητα προσθήκηςκαι DataEntry .

Κατάσταση παραθύρου

Η κατάσταση παραθύρου στο οποίο ανοίγει τη φόρμα. Επιλέξτε κανονική (η φόρμα ανοίγει σε κατάσταση λειτουργίας οριστεί από τις ιδιότητές του), κρυφό (στη φόρμα είναι κρυφή), εικονίδιο (η φόρμα ανοίγει ελαχιστοποιημένη ως μια μικρή γραμμή τίτλου στο κάτω μέρος της οθόνης), ή το παράθυρο διαλόγου (στη φόρμα αποκλειστικά και αναδυόμενο παράθυρο ιδιότητες που έχουν οριστεί σε Ναι ). Η προεπιλογή είναι κανονική.

Σημείωση: Ορισμένες ρυθμίσεις όρισμα Κατάσταση παραθύρου δεν εφαρμόζονται κατά τη χρήση εγγράφων σε καρτέλες. Για να μεταβείτε σε επικαλυπτόμενα παράθυρα:

  1. Κάντε κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Λάβετε υπόψη ότι εάν χρησιμοποιείτε την Access 2007, κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές της Access.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access, κάντε κλικ στην καρτέλα Τρέχουσα βάση δεδομένων.

  3. Στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής, στην περιοχή Επιλογές παραθύρου εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Επικαλυπτόμενα παράθυρα.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, στη συνέχεια, κλείστε και ανοίξτε ξανά τη βάση δεδομένων.

Παρατηρήσεις

Αυτή η ενέργεια μακροεντολής είναι παρόμοια με διπλό κλικ σε μια φόρμα στο παράθυρο περιήγησης, ή κάνοντας δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέγοντας μια προβολή.

Μια φόρμα μπορεί να είναι αποκλειστικό (αυτό πρέπει να κλείσει ή κρυφών πριν από το χρήστη να εκτελέσει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια) ή μη αποκλειστική (ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί σε άλλα παράθυρα ενώ η φόρμα είναι ανοιχτή). Μπορεί επίσης να είναι αναδυόμενη φόρμα (φόρμα που χρησιμοποιείται για να συλλέξετε ή να εμφανίσετε πληροφορίες που παραμένουν επάνω από όλα τα άλλα παράθυρα πρόσβασης). Μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες Modal και PopUp κατά τη σχεδίαση της φόρμας. Εάν χρησιμοποιείτε το κανονικό για το όρισμα Κατάσταση παραθύρου , η φόρμα ανοίγει σε κατάσταση λειτουργίας που καθορίζονται από αυτές τις ρυθμίσεις ιδιότητας. Εάν χρησιμοποιείτε το παράθυρο διαλόγου για το όρισμα Κατάσταση παραθύρου , αυτές τις ιδιότητες και τα δύο ορίζονται στην τιμή Ναι. Επιστρέφει μια φόρμα ανοιχτεί ως κρυφή ή ως εικονίδιο στη λειτουργία που καθορίζονται από τις ρυθμίσεις της ιδιότητας όταν μπορείτε να εμφανίσετε ή να τον επαναφέρετε.

Όταν ανοίγετε μια φόρμα με το όρισμα Λειτουργία παράθυρο ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου, η Access αναστέλλει τη μακροεντολή μέχρι το κλείσιμο ή την απόκρυψη της φόρμας. Μπορείτε να αποκρύψετε μια φόρμα, ορίζοντας την ιδιότητα Visible σε όχι , χρησιμοποιώντας την ενέργεια Ορισμός τιμής .

Το φίλτρο και η συνθήκη WHERE που εφαρμόζονται γίνονται τη ρύθμιση της ιδιότητας Filter της φόρμας.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε μια φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και να σύρετε στο παράθυρο μακροεντολής. Αυτό δημιουργεί αυτόματα μια ενέργεια που ανοίγει την επιλεγμένη φόρμα σε προβολή φόρμας.

Παράδειγμα

Ορίστε την τιμή ενός στοιχείου ελέγχου σε μια φόρμα που ανοίγει, χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή

Η ακόλουθη μακροεντολή ανοίγει τη φόρμα προϊόντα από ένα κουμπί στη φόρμα "Προμηθευτές". Εμφανίζει τη χρήση των Αντήχηση, OpenForm, Ορισμός τιμήςκαι ενέργειες GoToControl . Η ενέργεια "Ορισμός τιμής" ορίζει το στοιχείο ελέγχου Αναγνωριστικό προμηθευτή στη φόρμα "προϊόντα" στον τρέχοντα προμηθευτή στη φόρμα "Προμηθευτές". Στη συνέχεια, την ενέργεια GoToControl μετακινεί την εστίαση στο πεδίο "Αναγνωριστικό κατηγορίας", όπου μπορείτε να ξεκινήσετε την εισαγωγή δεδομένων για το νέο προϊόν. Αυτή η μακροεντολή πρέπει να προσαρτηθεί στο κουμπί Προσθήκη προϊόντων στη φόρμα "Προμηθευτές".

Ενέργεια

Ορίσματα: ρύθμιση

Σχόλιο

Echo

Ενεργοποίηση Echo: όχι

Διακοπή ενημέρωσης της οθόνης κατά την εκτέλεση της μακροεντολής.

Άνοιγμα φόρμας

Όνομα φόρμας: προϊόντα

Προβολή: φόρμας

Κατάσταση δεδομένων: Προσθήκη

Κατάσταση παραθύρου: κανονική

Ανοίξτε τη φόρμα προϊόντα.

Ορισμός τιμής

Στοιχείο: [φόρμες]! [Προϊόντα]! ["Κωδ Προμηθευτή"]

Παράσταση: "Κωδ Προμηθευτή"

Ορίστε το στοιχείο ελέγχου Αναγνωριστικό προμηθευτή για τον τρέχοντα χρήστη στη φόρμα "Προμηθευτές".

Μετάβαση στο στοιχείο ελέγχου

Όνομα στοιχείου ελέγχου: ΚωδΚατηγορίας

Μεταβείτε στο στοιχείο ελέγχου Αναγνωριστικό κατηγορίας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×