Ενέργεια μακροεντολής ImportExportText

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής ImportExportText για να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε κείμενο μεταξύ της τρέχουσας βάσης Access (.mdb ή .accdb) και ένα αρχείο κειμένου. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα δεδομένα σε ένα αρχείο κειμένου στην τρέχουσα βάση δεδομένων της Access. Με ένα συνδεδεμένο αρχείο κειμένου, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα κειμένου με την Access ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει η δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα από το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Μπορείτε να επίσης εισαγωγή από, εξαγωγή και σύνδεση σε έναν πίνακα ή λίστα σε ένα αρχείο HTML (* .html).

Σημείωση: Ξεκινώντας με την Access 2010, η ενέργεια μακροεντολής TransferText μετονομάστηκε σε ImportExportText.

Σημείωση: Εάν συνδέεστε με δεδομένα σε ένα αρχείο κειμένου ή ένα αρχείο HTML, τα δεδομένα είναι μόνο για ανάγνωση στην Access.

Σημείωση: Αυτή η ενέργεια δεν θα επιτρέπεται εάν η βάση δεδομένων δεν είναι αξιόπιστο.

Ρύθμιση

Η ενέργεια μακροεντολής ImportExportText περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Τύπος μεταφοράς

Ο τύπος της μεταφοράς που θέλετε να κάνετε. Μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από, εξαγωγή δεδομένων σε ή σύνδεση με δεδομένα στο κείμενο οριοθετημένο ή προκαθορισμένου πλάτους αρχεία ή αρχεία HTML. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε δεδομένα σε ένα αρχείο δεδομένων συγχώνευσης αλληλογραφίας Word, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, στη συνέχεια, με τη δυνατότητα συγχώνευσης αλληλογραφίας του Word για να δημιουργήσετε συγχωνευμένα έγγραφα, όπως φόρμας επιστολών και ετικετών αλληλογραφίας.

Επιλέξτε Εισαγωγή με διαχωριστικά, Εισαγωγή σταθερό πλάτος, Εισαγωγή HTML, Εξαγωγή οριοθετημένο, Εξαγωγή σταθερού πλάτους, Εξαγωγή HTML, εξαγωγή για το Word για συγχώνευση των Windows, σύνδεση με κόμματα, σύνδεση σταθερού πλάτους , ή Σύνδεση HTML στο πλαίσιο Τύπος μεταφοράς στην ενότητα Ορισμάτων ενέργειας του παραθύρου σχεδίασης μακροεντολής. Η προεπιλογή είναι Εισαγωγή με διαχωριστικά.

Σημείωση: Μόνο Εισαγωγή με διαχωριστικά, Σταθερού πλάτους εισαγωγής, Εξαγωγής με κόμματα, Εξαγωγή σταθερού πλάτους ή τύπους μεταφοράς Εξαγωγή Word για συγχώνευση των Windows που υποστηρίζονται σε ένα έργο της Access (.adp).

Όνομα προδιαγραφής

Το όνομα προδιαγραφής για το σύνολο των επιλογών που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής ή σύνδεσης ενός αρχείου κειμένου. Για ένα αρχείο κειμένου σταθερού πλάτους, πρέπει να καθορίσετε ένα όρισμα ή να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο schema.ini, το οποίο πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον ίδιο φάκελο με το αρχείο κειμένου που έχει εισαχθεί ή συνδεδεμένες.

Για να δημιουργήσετε μια προδιαγραφή για την εισαγωγή ή τη σύνδεση ενός αρχείου κειμένου:

  1. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο κειμένου.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων, πληκτρολογήστε τη διαδρομή του αρχείου κειμένου προέλευσης στο πλαίσιο όνομα αρχείου.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε για την αποθήκευση των δεδομένων (εισαγωγή, προσάρτηση ή σύνδεση), και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου " Οδηγός εισαγωγής κειμένου ", κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους.

  5. Καθορίστε τις επιλογές που θέλετε για αυτήν την προδιαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

  6. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για την προδιαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  7. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις υπάρχουσες προδιαγραφές κάνοντας κλικ στην επιλογή προδιαγραφές στο παράθυρο διαλόγου προδιαγραφή.

  8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου προδιαγραφή.

Στη συνέχεια, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της προδιαγραφής σε αυτό το όρισμα, κάθε φορά που θέλετε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε τον ίδιο τύπο αρχείου κειμένου.

Μπορείτε να εισαγάγετε, να εξαγάγετε ή να συνδέσετε οριοθετημένα αρχεία κειμένου χωρίς να πληκτρολογήσετε ένα όνομα προδιαγραφής για αυτό το όρισμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η Access χρησιμοποιεί τις προεπιλογές από το παράθυρο διαλόγου οδηγός. Η Access χρησιμοποιεί μια προκαθορισμένη μορφή για τα αρχεία δεδομένων συγχώνευσης αλληλογραφίας, οπότε δεν χρειάζεται ποτέ να πληκτρολογήσετε ένα όνομα προδιαγραφής για αυτό το όρισμα κατά την εξαγωγή αυτούς τους τύπους αρχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προδιαγραφές εισαγωγής/εξαγωγής με αρχεία HTML, αλλά το μόνο τμήμα της προδιαγραφής που εφαρμόζεται είναι η προδιαγραφή για τη μορφοποίηση του τύπου δεδομένων.

Πίνακας Όνομα

Το όνομα του πίνακα της Access για να εισαγάγετε δεδομένα κειμένου, να εξαγάγετε δεδομένα κειμένου από ή σύνδεση δεδομένων κειμένου σε. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της Access ερώτημα που θέλετε να εξαγάγετε δεδομένα από. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο όρισμα.

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή με διαχωριστικά, Εισαγωγή σταθερού πλάτους ή Εισαγωγή HTML στο πλαίσιο Τύπος μεταφοράς, η Access τοποθετεί τα δεδομένα κειμένου σε αυτόν τον πίνακα, εάν ο πίνακας υπάρχει ήδη. Διαφορετικά, η Access δημιουργεί ένα νέο πίνακα που περιέχει τα δεδομένα κειμένου.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πρόταση SQL για να καθορίσετε δεδομένα για να εξαγάγετε όταν χρησιμοποιείτε την ενέργεια μακροεντολής ImportExportText . Αντί να χρησιμοποιήσετε μια πρόταση SQL, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα ερώτημα και, στη συνέχεια, καθορίστε το όνομα του ερωτήματος στο όρισμα Όνομα πίνακα .

Όνομα αρχείου

Το όνομα του αρχείου κειμένου για εισαγωγή, εξαγωγή ή σύνδεση σε. Συμπεριλάβετε την πλήρη διαδρομή. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο όρισμα.

Η Access δημιουργεί ένα νέο αρχείο κειμένου κατά την εξαγωγή δεδομένων από την Access. Εάν το όνομα του αρχείου είναι το ίδιο με το όνομα ενός υπάρχοντος αρχείου κειμένου, η Access αντικαθιστά το υπάρχον αρχείο κειμένου.

Εάν θέλετε να εισαγάγετε ή να συνδέσετε έναν συγκεκριμένο πίνακα ή μια λίστα σε ένα αρχείο HTML, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όρισμα Όνομα πίνακα HTML .

Περιλαμβάνει τα ονόματα πεδίων

Καθορίζει εάν η πρώτη γραμμή του αρχείου κειμένου περιέχει τα ονόματα των πεδίων. Εάν επιλέξετε Ναι, η Access χρησιμοποιεί τα ονόματα σε αυτήν τη γραμμή ως ονόματα πεδίων, στον πίνακα της Access κατά την εισαγωγή ή σύνδεση τα δεδομένα κειμένου. Εάν επιλέξετε όχι, η Access χειρίζεται την πρώτη γραμμή ως μια κανονική γραμμή δεδομένων. Η προεπιλογή είναι " όχι ".

Η Access παραβλέπει το όρισμα για τα αρχεία δεδομένων συγχώνευσης αλληλογραφίας του Word για Windows επειδή η πρώτη γραμμή πρέπει να περιέχει τα ονόματα των πεδίων.

Κατά την εξαγωγή ενός πίνακα της Access ή ερώτημα επιλογής σε ένα αρχείο κειμένου οριοθετημένο ή προκαθορισμένου πλάτους, Access εισάγει τα ονόματα των πεδίων του πίνακα ή ερώτημα επιλογής στην πρώτη γραμμή του αρχείου κειμένου, εάν έχετε επιλέξει Ναι για αυτό το όρισμα.

Εάν η εισαγωγή ή σύνδεση σε ένα αρχείο κειμένου σταθερού πλάτους και επιλέξτε Ναι σε αυτό το πλαίσιο, την πρώτη γραμμή που περιέχει τα ονόματα των πεδίων πρέπει να χρησιμοποιήσετε το οριοθέτη πεδίων που ορίζεται στην προδιαγραφή εισαγωγής/εξαγωγής για να διαχωρίσετε τα ονόματα των πεδίων. Εάν πραγματοποιείτε εξαγωγή σε αρχείο κειμένου σταθερού πλάτους και επιλέξτε Ναι για αυτό το όρισμα, η Access εισάγει τα ονόματα των πεδίων στην πρώτη γραμμή του αρχείου κειμένου με αυτό τον οριοθέτη.

Όνομα πίνακα HTML

Το όνομα του πίνακα ή της λίστας στο αρχείο HTML που θέλετε να εισαγάγετε ή να συνδέσετε. Αυτό το όρισμα παραβλέπεται εκτός εάν το όρισμα Τύπος μεταφοράς έχει οριστεί σε HTML εισαγωγή ή σύνδεση HTML. Εάν αφήσετε κενό αυτό το όρισμα, τον πρώτο πίνακα ή λίστας στο αρχείο HTML εισαγωγής ή σύνδεσης.

Το όνομα του πίνακα ή λίστας στο αρχείο HTML προσδιορίζεται από το κείμενο που καθορίζεται από την ετικέτα < ΛΕΖΆΝΤΑ >, εάν υπάρχει μια ετικέτα < ΛΕΖΆΝΤΑ >. Εάν δεν υπάρχει ετικέτα < ΛΕΖΆΝΤΑ >, το όνομα προσδιορίζεται από το κείμενο που καθορίζεται από την ετικέτα < ΤΊΤΛΟΣ >. Εάν περισσότερους από έναν πίνακα ή λίστας έχει το ίδιο όνομα, η Access τα διαχωρίζει προσθέτοντας έναν αριθμό στο τέλος κάθε ονόματος. Για παράδειγμα, Υπάλληλοι1 και Υπάλληλοι2.

Κωδικοσελίδα

Το όνομα του σύνολο χαρακτήρων χρησιμοποιείται με το κωδικοσελίδα.

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα ερωτημάτων επιλογής της Access σε αρχεία κειμένου. Η Access εξάγει τα σύνολο αποτελεσμάτων του ερωτήματος, αντιμετωπίζει όπως έναν πίνακα.

Τα δεδομένα κειμένου που μπορείτε να προσαρτήσετε σε έναν υπάρχοντα πίνακα της Access πρέπει να είναι συμβατά με τη δομή του πίνακα.

  • Κάθε πεδίο στο κείμενο πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων με το αντίστοιχο πεδίο στον πίνακα.

  • Τα πεδία πρέπει να είναι με την ίδια σειρά (εκτός και εάν ορίσετε το όρισμα Περιλαμβάνει τα ονόματα πεδίων στην τιμή Ναι, οπότε το πεδίο ονόματα στο κείμενο πρέπει να συμφωνεί με τα ονόματα των πεδίων του πίνακα).

Αυτή η ενέργεια μακροεντολής είναι παρόμοια με κάνοντας κλικ στην επιλογή Αρχείο κειμένου στην Εισαγωγή ή Εξαγωγή ομάδα στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα. Τα ορίσματα της ενέργειας ImportExportText αντιπροσωπεύουν τις επιλογές στον Οδηγό αποτελέσματα από την εντολή Αρχείο κειμένου.

Συμβουλή

Μια προδιαγραφή εισαγωγής/εξαγωγής αποθηκεύει τις πληροφορίες Access χρειάζεται για την εισαγωγή, εξαγωγή ή σύνδεση ενός αρχείου κειμένου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αποθηκευμένες προδιαγραφές για εισαγωγή, εξαγωγή ή σύνδεση δεδομένων κειμένου από ή σε παρόμοια αρχεία κειμένου. Για παράδειγμα, ενδέχεται να λάβετε εβδομαδιαίες ποσά πωλήσεων σε ένα αρχείο κειμένου από έναν κεντρικό υπολογιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια προδιαγραφή για αυτόν τον τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την προδιαγραφή κάθε φορά που προσθέτετε αυτών των δεδομένων σε βάση δεδομένων της Access.

Σημείωση: Εάν το ερώτημα ή ένα φίλτρο ένα συνδεδεμένο αρχείο κειμένου, το ερώτημα ή το φίλτρο είναι με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Για να εκτελέσετε την ενέργεια ImportExportText σε μια Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργικής μονάδας, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο TransferText του αντικειμένου DoCmd .

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×