Ενέργεια μακροεντολής ImportExportData

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής ImportExportData εισαγωγής ή εξαγωγής δεδομένων μεταξύ τρέχουσα βάση δεδομένων της Access (.mdb ή .accdb) ή έργο της Access (.adp) και μια άλλη βάση δεδομένων. Για Access βάσεις δεδομένων υπολογιστή, μπορείτε επίσης να συνδέσετε έναν πίνακα στην τρέχουσα βάση δεδομένων της Access από μια άλλη βάση δεδομένων. Με έναν συνδεδεμένο πίνακα, έχετε πρόσβαση στα δεδομένα του πίνακα ενώ παραμένει στον ίδιο τον πίνακα σε άλλη βάση δεδομένων.

Σημείωση: Ξεκινώντας με την Access 2010, η ενέργεια μακροεντολής TransferDatabase μετονομάστηκε σε ImportExportData.

Σημείωση: Αυτή η ενέργεια δεν θα επιτρέπεται εάν η βάση δεδομένων δεν είναι αξιόπιστο.

Ρυθμίσεις

Η ενέργεια μακροεντολής ImportExportData περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Τύπος μεταφοράς

Ο τύπος της μεταφοράς που θέλετε να κάνετε. Επιλέξτε Εισαγωγή, Εξαγωγή ή σύνδεση στο πλαίσιο Τύπος μεταφοράς στην ενότητα Ορισμάτων ενέργειας του παραθύρου σχεδίασης μακροεντολής. Η προεπιλογή είναι εισαγωγής.

Σημείωση: Ο τύπος μεταφοράς σύνδεσης δεν υποστηρίζεται για έργα της Access (.adp).

Τύπος βάσης δεδομένων

Τον τύπο της βάσης δεδομένων για εισαγωγή, εξαγωγή ή σύνδεση σε. Στο πλαίσιο Τύπος βάσης δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε Microsoft Access ή σε έναν από έναν αριθμό από τους άλλους τύπους βάσεων δεδομένων. Η προεπιλογή είναι Microsoft Access.

Όνομα βάσης δεδομένων

Το όνομα της βάσης δεδομένων για εισαγωγή, εξαγωγή ή σύνδεση σε. Συμπεριλάβετε την πλήρη διαδρομή. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο όρισμα.

Για τύπους βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούν ξεχωριστά αρχεία για κάθε πίνακα, όπως FoxPro, Paradox και dBASE, πληκτρολογήστε τον κατάλογο που περιέχει το αρχείο. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου στο όρισμα προέλευσης (για εισαγωγή ή σύνδεση) ή το όρισμα προορισμού (για να εξαγάγετε).

Για βάσεις δεδομένων ODBC, πληκτρολογήστε την πλήρη Open Database Connectivity (ODBC) συμβολοσειρά σύνδεσης.

Για να δείτε ένα παράδειγμα της συμβολοσειράς σύνδεσης, σύνδεση μια εξωτερικός πίνακας στην Access:

  1. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή, επιλέξτε Access.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων, πληκτρολογήστε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων προέλευσης στο πλαίσιο όνομα αρχείου.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με την προέλευση δεδομένων δημιουργώντας έναν συνδεδεμένο πίνακα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Επιλέξτε έναν πίνακα στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πινάκων και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ανοίξτε τον πίνακα που μόλις συνδεδεμένο σε προβολή σχεδίασης και να προβάλετε το ιδιότητες πίνακα κάνοντας κλικ στο Φύλλο ιδιοτήτων, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην περιοχή Εργαλεία. Το κείμενο στη ρύθμιση ιδιότητας περιγραφής είναι τη συμβολοσειρά σύνδεσης για αυτόν τον πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβολοσειρές σύνδεσης ODBC, ανατρέξτε στο θέμα του αρχείου Βοήθειας ή άλλη τεκμηρίωση για το πρόγραμμα οδήγησης ODBC αυτού του τύπου της βάσης δεδομένων ODBC.

Τύπος αντικειμένου

Τον τύπο του αντικειμένου για να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε. Εάν επιλέξετε Microsoft Access για το όρισμα Τύπος βάσης δεδομένων , μπορείτε να επιλέξετε πίνακα, ερωτήματος, φόρμας, έκθεσης, μακροεντολής, λειτουργικής μονάδας, Σελίδα πρόσβασης δεδομένων, Προβολή διακομιστή, Διάγραμμα, Αποθηκευμένη διαδικασία ή συνάρτηση στο πλαίσιο Τύπος αντικειμένου. Η προεπιλογή είναι πίνακα. Εάν επιλέξετε οποιονδήποτε άλλο τύπο της βάσης δεδομένων ή εάν επιλέξετε σύνδεσης στο πλαίσιο Τύπος μεταφοράς, αυτό το όρισμα παραβλέπεται.

Εάν θέλετε να εξαγάγετε ένα ερώτημα επιλογής σε μια βάση δεδομένων της Access, επιλέξτε πίνακα σε αυτό το όρισμα για να εξαγάγετε τα σύνολο αποτελεσμάτων του ερωτήματος και επιλέξτε ερώτημα για να εξαγάγετε το ίδιο το ερώτημα. Εάν πραγματοποιείτε εξαγωγή ενός ερωτήματος επιλογής σε έναν άλλο τύπο της βάσης δεδομένων, αυτό το όρισμα παραβλέπεται και εξάγεται το σύνολο των αποτελεσμάτων του ερωτήματος.

Προέλευση

Το όνομα του πίνακα, ερώτημα επιλογής ή αντικείμενο της Access που θέλετε να εισαγάγετε, να εξαγάγετε ή να συνδέσετε. Για ορισμένους τύπους βάσεων δεδομένων, όπως FoxPro, Paradox ή dBASE, αυτό είναι ένα όνομα αρχείου. Συμπεριλάβετε την επέκταση ονόματος αρχείου (όπως .dbf) στο όνομα του αρχείου. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο όρισμα.

Προορισμός

Το όνομα του πίνακα που έχει εισαχθεί, θα εξαχθεί ή συνδεδεμένων, το ερώτημα επιλογής ή αντικείμενο της Access στη βάση δεδομένων προορισμού. Για ορισμένους τύπους βάσεων δεδομένων, όπως FoxPro, Paradox ή dBASE, αυτό είναι ένα όνομα αρχείου. Συμπεριλάβετε την επέκταση ονόματος αρχείου (όπως .dbf) στο όνομα του αρχείου. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο όρισμα.

Εάν επιλέξετε το στοιχείο Εισαγωγή στο όρισμα Τύπος μεταφοράς και πίνακα το όρισμα Τύπος αντικειμένου , η Access δημιουργεί ένα νέο πίνακα που περιέχει τα δεδομένα στον πίνακα που έχει εισαχθεί.

Εάν εισαγάγετε έναν πίνακα ή άλλο αντικείμενο, η Access προσθέτει έναν αριθμό στο όνομα, εάν έρχεται σε διένεξη με το όνομα ενός υπάρχοντος. Για παράδειγμα, εάν η εισαγωγή τους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους υπάρχει ήδη, η Access μετονομάζει τον πίνακα που έχει εισαχθεί ή άλλο αντικείμενο Υπάλληλοι1.

Εάν κάνετε εξαγωγή σε μια βάση δεδομένων της Access ή μια άλλη βάση δεδομένων, η Access αντικαθιστά αυτόματα οποιονδήποτε υπάρχοντα πίνακα ή άλλο αντικείμενο που έχει το ίδιο όνομα.

Μόνο δομή

Καθορίζει αν θέλετε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε μόνο τη δομή ενός πίνακα βάσης δεδομένων χωρίς οποιοδήποτε από τα δεδομένα. Επιλέξτε Ναι ή όχι. Η προεπιλογή είναι " όχι ".

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να εισαγάγετε και να εξαγάγετε πίνακες μεταξύ της Access και άλλους τύπους βάσεων δεδομένων. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε ερωτημάτων επιλογής της Access σε άλλους τύπους βάσεων δεδομένων. Η Access εξάγει το σύνολο των αποτελεσμάτων του ερωτήματος σε μορφή πίνακα. Μπορείτε να εισαγάγετε και να εξαγάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο βάσης δεδομένων της Access, εάν και τα δύο βάσεις δεδομένων είναι βάσεις δεδομένων της Access.

Εάν εισαγάγετε έναν πίνακα από μια άλλη βάση δεδομένων της Access (.mdb ή .accdb) που είναι συνδεδεμένος πίνακας στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, αυτό θα εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο μετά την εισαγωγή του. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται εισαγωγή της σύνδεσης, όχι στον ίδιο τον πίνακα.

Εάν η βάση δεδομένων που αποκτάτε πρόσβαση απαιτεί έναν κωδικό πρόσβασης, ένα παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται κατά την εκτέλεση της μακροεντολής. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου.

Η ενέργεια ImportExportData είναι παρόμοια με τις εντολές στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην περιοχή εισαγωγής ή εξαγωγής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εντολές για να επιλέξετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων της Access ή σε άλλο τύπο βάσης δεδομένων, ένα υπολογιστικό φύλλο ή ένα αρχείο κειμένου. Εάν επιλέξετε μια βάση δεδομένων, εμφανίζεται ένα ή περισσότερα παράθυρα διαλόγου στο οποίο επιλέγετε τον τύπο του αντικειμένου για εισαγωγή ή εξαγωγή (για βάσεις δεδομένων της Access), το όνομα του αντικειμένου, καθώς και άλλες επιλογές, ανάλογα με τη βάση δεδομένων που η εισαγωγή από ή εξαγωγή ή σύνδεση με. Τα ορίσματα για την ενέργεια ImportExportData αντιπροσωπεύουν τις επιλογές αυτών των παραθύρων διαλόγου.

Εάν θέλετε να δώσετε πληροφορίες ευρετηρίου για έναν συνδεδεμένο πίνακα dBASE, συνδέστε πρώτα τον πίνακα:

  1. Στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή, επιλέξτε Περισσότερα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείου dBASE.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων, πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το αρχείο dBASE στο πλαίσιο όνομα αρχείου.

  4. Κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με την προέλευση δεδομένων δημιουργώντας έναν συνδεδεμένο πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  5. Καθορίστε τα ευρετήρια στα παράθυρα διαλόγου για αυτήν την εντολή. Η Access αποθηκεύει τις πληροφορίες ευρετηρίου σε ένα αρχείο ειδικών πληροφοριών (.inf), που βρίσκεται στο φάκελο Microsoft Office.

  6. Στη συνέχεια, μπορείτε να διαγράψετε τη σύνδεση με τον συνδεδεμένο πίνακα.

Την επόμενη φορά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια ImportExportData για να συνδέσετε αυτόν τον πίνακα dBASE, η Access χρησιμοποιεί τις πληροφορίες ευρετηρίου που έχετε καθορίσει.

Σημείωση: Εάν εκτελείτε ερώτημα ή να φιλτράρετε έναν συνδεδεμένο πίνακα, το ερώτημα ή το φίλτρο κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Για να εκτελέσετε την ενέργεια ImportExportData σε μια Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργικής μονάδας, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο TransferDatabase του αντικειμένου DoCmd .

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×