Ενέργεια μακροεντολής EMailDatabaseObject

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής EMailDatabaseObject σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access για να συμπεριλάβετε το καθορισμένο Access φύλλο δεδομένων, φόρμα, αναφορά ή λειτουργική μονάδα σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου μπορεί να προβάλει και να προωθούνται.

Σημείωση: Ξεκινώντας με την Access 2010, η ενέργεια μακροεντολής SendObject μετονομάστηκε σε EMailDatabaseObject.

Σημείωση: Αυτή η ενέργεια δεν θα επιτρέπεται εάν η βάση δεδομένων δεν είναι αξιόπιστο.

Ρυθμίσεις

Η ενέργεια EMailDatabaseObject περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Τύπος αντικειμένου

Ο τύπος του αντικειμένου που θα συμπεριλάβετε του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας (για ένα φύλλο δεδομένων πίνακα), ερωτήματος (για ένα φύλλο δεδομένων ερωτήματος), φόρμα (για μια φόρμα ή φύλλο δεδομένων φόρμας), αναφορά, λειτουργικής μονάδας, ή Σελίδα πρόσβασης δεδομένων, Προβολή διακομιστή, Αποθηκευμένες διαδικασίεςή Συνάρτηση στο πλαίσιο Τύπος αντικειμένου στην ενότητα Ορισμάτων ενέργειας του παραθύρου σχεδίασης μακροεντολής. Δεν μπορείτε να στείλετε μια μακροεντολή. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε το ενεργό αντικείμενο, επιλέξτε τον τύπο του με αυτό το όρισμα, αλλά αφήστε κενό το όρισμα Όνομα αντικειμένου .

Όνομα αντικειμένου

Το όνομα του αντικειμένου για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο Όνομα αντικειμένου εμφανίζει όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων του τύπου που επιλέγονται από το όρισμα Τύπος αντικειμένου . Εάν αφήσετε κενό ορίσματα τόσο τον Τύπο αντικειμένου και το Όνομα του αντικειμένου , η Access στέλνει ένα μήνυμα στην εφαρμογή αλληλογραφίας χωρίς κανένα αντικείμενο βάσης δεδομένων.

Εάν εκτελείτε μια μακροεντολή που περιέχει την ενέργεια EMailDatabaseObject σε μια βάση δεδομένων βιβλιοθήκης, η Access αναζητά το αντικείμενο με αυτό το όνομα πρώτα στη βάση δεδομένων βιβλιοθήκης και, στη συνέχεια, στην τρέχουσα βάση δεδομένων.

Μορφή εξόδου

Τον τύπο της μορφοποίησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το αντικείμενο. Τη λίστα μορφές που μπορείτε να επιλέξετε από θα αλλάξει, ανάλογα με την επιλογή σας για το όρισμα Τύπος αντικειμένου . Διαθέσιμες μορφές ενδέχεται να περιλαμβάνουν του Excel 97 - βιβλίο εργασίας του Excel 2003 (*.xls), Δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel (*.xlsb), Βιβλίο εργασίας του Excel (*.xlsx), HTML (*.htm, * .html), Αρχείο Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), μορφή PDF (*. PDF), Πέρασμα εμπλουτισμένου κειμένου (*.rtf), Αρχεία κειμένου (*.txt)ή σε Μορφή XPS (*.xps). στο πλαίσιο Μορφή εξόδου . Λειτουργικές μονάδες μπορούν να αποσταλούν μόνο σε μορφή κειμένου. Σελίδες πρόσβασης δεδομένων μπορούν να αποσταλούν μόνο σε μορφή HTML. Εάν αφήσετε κενό αυτό το όρισμα, η Access σας ζητά τη μορφή εξόδου.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Access 2007, μπορείτε να εξαγάγετε σε ένα αρχείο μορφής PDF ή XPS μόνο από μετά την εγκατάσταση του προσθέτου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση ή μετατροπή σε PDF ή XPS.

Για

Οι παραλήπτες του μηνύματος των οποίων τα ονόματα που θέλετε να τοποθετήσετε στη γραμμή προς του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αφήσετε κενό αυτό το όρισμα, η Access σας ζητά τα ονόματα των παραληπτών.

Διαχωρίστε τα ονόματα των παραληπτών που καθορίζετε σε αυτό το όρισμα (και στα ορίσματα "Κοιν." και ιδιαίτερη κοινοποίηση ) με ελληνικό ερωτηματικό (;) ή με τη λίστα διαχωριστικό στην καρτέλα " αριθμός " του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες: τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα ελέγχουτων Microsoft Windows. Εάν η εφαρμογή αλληλογραφίας δεν είναι δυνατό να προσδιορίσετε τα ονόματα των παραληπτών, το μήνυμα δεν αποστέλλεται και παρουσιάζεται ένα σφάλμα.

Κοιν.

Παραλήπτες του μηνύματος των οποίων τα ονόματα που θέλετε να τοποθετήσετε στη γραμμή "Κοιν." ("κοινοποίηση") του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αφήσετε κενό αυτό το όρισμα, η γραμμή "Κοιν." του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι κενό.

Ιδιαίτ. κοιν.

Παραλήπτες του μηνύματος των οποίων τα ονόματα που θέλετε να τοποθετήσετε στη γραμμή ιδιαίτερη κοινοποίηση ("ιδιαίτερη κοινοποίηση") του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αφήσετε κενό αυτό το όρισμα, η γραμμή ιδιαίτερη κοινοποίηση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι κενό.

Subject

Το θέμα του μηνύματος. Αυτό το κείμενο εμφανίζεται στη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αφήσετε κενό αυτό το όρισμα, τη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι κενό.

Μήνυμα κειμένου

Το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε στο μήνυμα εκτός από το αντικείμενο βάσης δεδομένων. Αυτό το κείμενο εμφανίζεται στο κύριο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά το αντικείμενο. Εάν αφήσετε κενό αυτό το όρισμα, χωρίς πρόσθετο κείμενο συμπεριλαμβάνεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αφήσετε κενό τα ορίσματα Τύπο αντικειμένου και το Όνομα του αντικειμένου , μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το όρισμα για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων.

Επεξεργασία μηνύματος

Καθορίζει εάν το μήνυμα μπορεί να είναι δυνατή η επεξεργασία πριν από την αποστολή. Εάν επιλέξετε Ναι, την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξεκινά αυτόματα και μπορεί να είναι δυνατή η επεξεργασία του μηνύματος. Εάν επιλέξετε όχι, το μήνυμα αποστέλλεται χωρίς στο χρήστη τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το μήνυμα. Η προεπιλογή είναι Ναι.

Αρχείο προτύπου

Η διαδρομή και το όνομα του αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο για ένα αρχείο HTML. Το αρχείο προτύπου είναι ένα αρχείο που περιέχει ετικέτες HTML.

Παρατηρήσεις

Το αντικείμενο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι σε μορφή εξόδου που είναι επιλεγμένη. Όταν κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο, ξεκινά το κατάλληλο λογισμικό με το αντικείμενο ανοιχτό.

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε την ενέργεια EMailDatabaseObject για να συμπεριλάβετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  • Μπορείτε να στείλετε πίνακα, ερωτήματος και φύλλα δεδομένων της φόρμας. Στο αντικείμενο που αποστέλλεται, όλα τα πεδία στο φύλλο δεδομένων εμφανίζεται με ό, τι στην Access, εκτός από τα πεδία που περιέχουν αντικείμενα OLE. Οι στήλες για αυτά τα πεδία που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο, αλλά τα πεδία είναι κενά.

  • Για ένα στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο με ένα πεδίο Ναι/Όχι ( κουμπί εναλλαγής, κουμπί επιλογής ή πλαίσιο ελέγχου ), το αρχείο εξόδου εμφανίζει την τιμή – 1 (Ναι) ή 0 (όχι).

  • Για μια πλαίσιο κειμένου είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο υπερ-σύνδεση, το αρχείο εξόδου εμφανίζει την υπερ-σύνδεση για όλες τις μορφές εξόδου, εκτός από το κείμενο MS-DOS (σε αυτήν την περίπτωση, η υπερ-σύνδεση εμφανίζεται απλά ως κανονικό κείμενο).

  • Εάν στέλνετε μια φόρμα με προβολή φόρμας, το αντικείμενο περιέχει πάντοτε της φόρμας προβολή φύλλου δεδομένων.

  • Εάν στείλετε μια αναφορά, το μόνο τα στοιχεία ελέγχου που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο είναι πλαίσια κειμένου και (σε ορισμένες περιπτώσεις) ετικέτες. Όλα τα άλλα στοιχεία ελέγχου παραβλέπονται. Πληροφορίες κεφαλίδας και υποσέλιδου δεν περιλαμβάνονται επίσης. Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό είναι ότι όταν στέλνετε μια έκθεση σε μορφή Excel, ένα πλαίσιο κειμένου σε ένα υποσέλιδο ομάδας που περιέχει μια παράσταση με τη συνάρτηση Sum περιλαμβάνεται στο αντικείμενο. Κανένα άλλο στοιχείο ελέγχου σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο (και χωρίς συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων εκτός από το άθροισμα) περιλαμβάνεται στο αντικείμενο.

  • Δευτερεύουσες εκθέσεις περιλαμβάνονται στο αντικείμενο.

  • Όταν στέλνετε ένα φύλλο δεδομένων, φόρμα ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων σε μορφή HTML, δημιουργείται ένα αρχείο .html. Όταν στέλνετε μια αναφορά σε μορφή HTML, δημιουργείται ένα αρχείο .html για κάθε σελίδα της αναφοράς.

Για να εκτελέσετε την ενέργεια EMailDatabaseObject στη Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργικής μονάδας, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο SendObject του αντικειμένου DoCmd .

image

Η ακόλουθη σύνδεση παρέχεται από Luke Chung. Luke είναι η ιδρυτών και Προέδρου της FMS, Inc., μια υπηρεσία παροχής αρχικών λύσεις προσαρμοσμένου βάσεων δεδομένων και εργαλεία για προγραμματιστές.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×