Ενέργεια μακροεντολής ImportExportSpreadsheet

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής ImportExportSpreadsheet εισαγωγής ή εξαγωγής δεδομένων μεταξύ τρέχουσα βάση δεδομένων της Access (.mdb ή .accdb) και ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel στην τρέχουσα βάση δεδομένων Access. Με ένα συνδεδεμένο υπολογιστικό φύλλο, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα του υπολογιστικού φύλλου με την Access ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει η δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στα δεδομένα από το πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου του Excel. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε με δεδομένα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου Lotus 1-2-3, αλλά αυτά τα δεδομένα είναι επίσης μόνο για ανάγνωση στην Access.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ξεκινώντας με την Access 2010, η ενέργεια μακροεντολής TransferSpreadsheet μετονομάστηκε σε ImportExportSpreadsheet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η ενέργεια δεν θα επιτρέπεται εάν η βάση δεδομένων δεν είναι αξιόπιστο.

Ρύθμιση

Η ενέργεια μακροεντολής ImportExportSpreadsheet περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

Όρισμα ενέργειας

Περιγραφή

Τύπος μεταφοράς

Ο τύπος της μεταφοράς που θέλετε να κάνετε. Επιλέξτε Εισαγωγή, Εξαγωγή ή σύνδεση στο πλαίσιο Τύπος μεταφοράς στην ενότητα Ορισμάτων ενέργειας του παραθύρου σχεδίασης μακροεντολής. Η προεπιλογή είναι εισαγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο τύπος μεταφοράς σύνδεσης δεν υποστηρίζεται για έργα της Access (.adp).

Τύπος υπολογιστικού φύλλου

Τον τύπο του υπολογιστικού φύλλου για εισαγωγή, εξαγωγή ή σύνδεση σε. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλούς τύπους υπολογιστικών φύλλων στο πλαίσιο. Η προεπιλογή είναι Βιβλίο εργασίας του Excel.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να εισαγάγετε από και να συνδέσετε (μόνο για ανάγνωση) Lotus. WK4 αρχεία, αλλά δεν είναι δυνατό να εξαγάγετε δεδομένα της Access σε αυτήν τη μορφή υπολογιστικού φύλλου. Η Access δεν υποστηρίζει πλέον την εισαγωγή, εξαγωγή ή σύνδεση δεδομένων από το Lotus. Εβδομάδες ή υπολογιστικά φύλλα του Excel έκδοση 2.0 με αυτήν την ενέργεια. Εάν θέλετε να εισαγάγετε από ή σύνδεση με δεδομένα του υπολογιστικού φύλλου στο Excel έκδοση 2.0 ή Lotus. Εβδομάδες, μετατρέψτε τα δεδομένα του υπολογιστικού φύλλου σε νεότερη έκδοση του Excel ή του Lotus 1-2-3 πριν από την εισαγωγή ή σύνδεση δεδομένων στην Access.

Όνομα πίνακα

Το όνομα του πίνακα της Access για να εισαγάγετε δεδομένα του υπολογιστικού φύλλου, να εξαγάγετε δεδομένα από ή σύνδεση δεδομένων υπολογιστικού φύλλου για να. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της Access ερώτημα επιλογής που θέλετε να εξαγάγετε δεδομένα από. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο όρισμα.

Εάν επιλέξετε το στοιχείο Εισαγωγή το όρισμα Τύπος μεταφοράς , η Access τοποθετεί τα δεδομένα του υπολογιστικού φύλλου σε αυτόν τον πίνακα, εάν ο πίνακας υπάρχει ήδη. Διαφορετικά, η Access δημιουργεί ένα νέο πίνακα που περιέχει τα δεδομένα του υπολογιστικού φύλλου.

Στην Access, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πρόταση SQL για να καθορίσετε δεδομένα για να εξαγάγετε όταν χρησιμοποιείτε την ενέργεια μακροεντολής ImportExportSpreadsheet . Αντί να χρησιμοποιήσετε μια πρόταση SQL, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα ερώτημα και, στη συνέχεια, καθορίστε το όνομα του ερωτήματος στο όρισμα Όνομα πίνακα .

Όνομα αρχείου

Το όνομα του αρχείου υπολογιστικού φύλλου για εισαγωγή, εξαγωγή ή σύνδεση σε. Συμπεριλάβετε την πλήρη διαδρομή. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο όρισμα.

Η Access δημιουργεί ένα νέο υπολογιστικό φύλλο κατά την εξαγωγή δεδομένων από την Access. Εάν το όνομα του αρχείου είναι το ίδιο με το όνομα ενός υπάρχοντος υπολογιστικού φύλλου, η Access αντικαθιστά το υπάρχον υπολογιστικό φύλλο, εκτός και εάν πραγματοποιείτε εξαγωγή σε έκδοση 5.0 ή νεότερη έκδοση βιβλίου εργασίας του Excel. Σε αυτή την περίπτωση, η Access αντιγράφει τα εξαγόμενα δεδομένα στο επόμενο διαθέσιμο νέο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας.

Εάν η εισαγωγή από ή σύνδεση με μια Excel έκδοση 5.0 ή νεότερη έκδοση υπολογιστικό φύλλο, μπορείτε να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιώντας το όρισμα περιοχή .

Περιλαμβάνει τα ονόματα πεδίων

Καθορίζει εάν η πρώτη γραμμή του υπολογιστικού φύλλου περιέχει τα ονόματα των πεδίων. Εάν επιλέξετε Ναι, η Access χρησιμοποιεί τα ονόματα σε αυτήν τη γραμμή ως ονόματα πεδίων, στον πίνακα της Access όταν κάνετε εισαγωγή ή σύνδεση των δεδομένων υπολογιστικού φύλλου. Εάν επιλέξετε όχι, η Access χειρίζεται την πρώτη γραμμή ως μια κανονική γραμμή δεδομένων. Η προεπιλογή είναι " όχι ".

Κατά την εξαγωγή ενός πίνακα της Access ή ενός ερωτήματος επιλογής σε ένα υπολογιστικό φύλλο, τα ονόματα πεδίων εισάγονται την πρώτη γραμμή του υπολογιστικού φύλλου ανεξάρτητα από την επιλογή σας σε αυτό το όρισμα.

Περιοχή

Η περιοχή κελιών για εισαγωγή ή σύνδεση. Αφήστε αυτό το όρισμα κενό για εισαγωγή ή σύνδεση ολόκληρου του υπολογιστικού φύλλου. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα της περιοχής στο υπολογιστικό φύλλο ή να καθορίσετε την περιοχή κελιών για εισαγωγή ή σύνδεση, όπως a1: E25 (Σημειώστε ότι το κελί A1... Σύνταξη E25 δεν λειτουργεί στην Access 97 ή νεότερη έκδοση). Εάν η εισαγωγή από ή σύνδεση με μια Excel έκδοση 5.0 ή νεότερη έκδοση υπολογιστικό φύλλο, μπορείτε να πρόθεμα την περιοχή με το όνομα του φύλλου εργασίας και ένα θαυμαστικό. Για παράδειγμα, προϋπολογισμού! A1:C7.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν κάνετε εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο, πρέπει να αφήσετε αυτό το όρισμα κενό. Εάν καταχωρήσετε μια περιοχή, η εξαγωγή θα αποτύχει.

Παρατηρήσεις

Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα ερωτημάτων επιλογής της Access σε υπολογιστικά φύλλα. Η Access εξάγει τα σύνολο αποτελεσμάτων του ερωτήματος, αντιμετωπίζει όπως έναν πίνακα.

Δεδομένα του υπολογιστικού φύλλου που μπορείτε να προσαρτήσετε σε έναν υπάρχοντα πίνακα της Access πρέπει να είναι συμβατά με τη δομή του πίνακα.

  • Κάθε πεδίο στο υπολογιστικό φύλλο πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων με το αντίστοιχο πεδίο στον πίνακα.

  • Τα πεδία πρέπει να είναι με την ίδια σειρά (εκτός και εάν ορίσετε το όρισμα Περιλαμβάνει τα ονόματα πεδίων στην τιμή Ναι, οπότε το πεδίο ονόματα στο υπολογιστικό φύλλο πρέπει να συμφωνεί με τα ονόματα των πεδίων του πίνακα).

Αυτή η ενέργεια μακροεντολής είναι παρόμοια με κάνοντας κλικ στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα και κάνοντας κλικ στην επιλογή Excel στην ομάδα εισαγωγής ή εξαγωγής . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εντολές για να επιλέξετε μια προέλευση δεδομένων, όπως η Access ή έναν τύπο βάσης δεδομένων, το υπολογιστικό φύλλο ή το αρχείο κειμένου. Εάν επιλέξετε ένα υπολογιστικό φύλλο, εμφανίζεται μια σειρά από παράθυρα διαλόγου ή εκτελείται έναν οδηγό της Access, στην οποία μπορείτε να επιλέξετε το όνομα του υπολογιστικού φύλλου και άλλες επιλογές. Τα ορίσματα της ενέργειας μακροεντολής ImportExportSpreadsheet αντιπροσωπεύουν τις επιλογές αυτών των παραθύρων διαλόγου ή των οδηγών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το ερώτημα ή ένα φίλτρο ένα συνδεδεμένο υπολογιστικό φύλλο, το ερώτημα ή το φίλτρο κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Εάν συνδέεστε σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel που είναι ανοιχτή σε λειτουργία επεξεργασίας, Access θα περιμένετε μέχρι να το υπολογιστικό φύλλο του Excel από την κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας πριν να ολοκληρώσετε τη σύνδεση. δεν υπάρχει καμία λήξης χρονικού ορίου.

Για να εκτελέσετε την ενέργεια ImportExportSpreadsheet σε μια Visual Basic for Applications (VBA) λειτουργικής μονάδας, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο TransferSpreadsheet του αντικειμένου DoCmd .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×