Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής του έργου σας

Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής του έργου σας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κάθε εργασία είναι σημαντική, αλλά μόνο κάποιες από αυτές είναι κρίσιμες. Η κρίσιμη διαδρομή είναι μια αλυσίδα συνδεδεμένων εργασιών που επηρεάζει άμεσα την ημερομηνία λήξης του έργου. Εάν καθυστερήσει οποιαδήποτε εργασία στην κρίσιμη διαδρομή, θα είναι εκπρόθεσμο ολόκληρο το έργο.

Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής στην προβολή γραφήματος Gantt

Προβολή γραφήματος Gantt πιθανώς θα σας πιο χρησιμοποιούμενες προβολής για την εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Γράφημα Gantt.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Μορφή και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρίσιμες εργασίες.

Πλαίσιο ελέγχου "Κρίσιμες εργασίες" στην κορδέλα και επισημασμένες ράβδοι Gantt στο Project 2013

Οι εργασίες στην κρίσιμη διαδρομή έχουν τώρα κόκκινες γραμμές Gantt.

Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής σε άλλες προβολές εργασίας

Μπορείτε να δείτε την κρίσιμη διαδρομή σε οποιαδήποτε προβολή εργασίας επισημαίνοντάς την.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια προβολή από την ομάδα Προβολές εργασιών.

 2. Παραμένοντας στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κρίσιμη από τη λίστα Επισήμανση.
  Η κρίσιμη διαδρομή εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα.

 3. Για να δείτε μόνο τις εργασίες στην κρίσιμη διαδρομή, κάντε κλικ στο βέλος Φίλτρο και επιλέξτε Κρίσιμη.

Επισήμανση κρίσιμης διαδρομής στο Project 2013

Συμβουλή:  Σε ένα διάγραμμα δικτύου, οι εργασίες στην κρίσιμη διαδρομή εμφανίζονται αυτόματα με κόκκινο χρώμα. Δεν χρειάζεται επισήμανση.

Προβολή της κρίσιμης διαδρομής σε κύριο έργο

Όταν διαχειρίζεστε μια κύριο έργο, ολόκληρη δευτερεύοντα έργα μπορεί να είναι στην κρίσιμη διαδρομή. Μπορείτε να δείτε εάν αυτό είναι αληθής, που σας ενημερώνει το έργο για να χειριστείτε τα δευτερεύοντα έργα, όπως είναι οι εργασίες σύνοψης.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Χρονοδιάγραμμα και κατόπιν κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Επιλογές υπολογισμού για αυτό το έργο.

 3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το πλαίσιο Τα εισηγμένα έργα υπολογίζονται ως εργασίες σύνοψης.

Συμβουλή:  Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει άλλα έργα. Αυτό σημαίνει ότι ισχύει μόνο για το κύριο έργο στο οποίο εργάζεστε.

Αλλαγή των εργασιών που εμφανίζονται στην κρίσιμη διαδρομή

Συνήθως, κρίσιμες εργασίες έχουν καθόλου αδράνεια. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε το έργο για να συμπεριλάβετε εργασίες με μία ή περισσότερες ημέρες της αδράνειας στην κρίσιμη διαδρομή, ώστε να μπορείτε να δείτε πιθανά προβλήματα που προέρχονται από μεγαλύτερη απόσταση.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Για προχωρημένους και κατόπιν κάντε κύλιση προς τα κάτω στην περιοχή Επιλογές υπολογισμού για αυτό το έργο.

 3. Προσθέστε έναν αριθμό στο πλαίσιο Οι εργασίες είναι κρίσιμες εάν η αδράνεια είναι λιγότερη από ή ίση με.

Αρχή της σελίδας

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κρίσιμη διαδρομή

Κρίσιμη διαδρομή είναι μια σειρά εργασιών (ή μερικές φορές μόνο μία εργασία) που ελέγχει το υπολογισμού έναρξης ή λήξης του έργου. Όταν ολοκληρωθεί η τελευταία εργασία στην κρίσιμη διαδρομή, το έργο έχει επίσης ολοκληρωθεί.

Οι εργασίες που απαρτίζουν την κρίσιμη διαδρομή είναι συνήθως συσχετισμένα με εξαρτήσεις εργασιών. Υπάρχουν ενδέχεται να είναι πολλά αυτά τα δίκτυα των εργασιών σε όλο το έργο σχεδιασμός.

Κατά την Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής του έργου, Project 2007 εμφανίζει ένα μόνο, συνολική κρίσιμη διαδρομή, η οποία είναι μόνο κρίσιμη διαδρομή που ελέγχει το έργο την ημερομηνία λήξης.

Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας ώστε να μπορείτε επίσης να δείτε μια επιπλέον κρίσιμη διαδρομή για κάθε ανεξάρτητο δίκτυο ή σε κάθε σειρά των εργασιών. Αυτό ίσως φανεί χρήσιμη για να παρακολουθείτε καθένα από τα δευτερεύοντα έργα μέσα σε μια κύριο έργο ή κάθε φάση ή ορόσημο ενός έργου που διαιρείται σε πολλές φάσεις.

Με γνωρίζετε και την παρακολούθηση της κρίσιμης διαδρομής για το έργο σας, καθώς και τα πόροι που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε κρίσιμη εργασία, μπορείτε να αναγνωρίσετε τις εργασίες που μπορεί να επηρεάζουν την ημερομηνία λήξης του έργου σας και να ανακαλύψετε, επομένως, αν το έργο σας θα ολοκληρωθεί στο χρονοδιάγραμμα.

Εάν είναι σημαντικό να ότι λήξης του έργου στο χρονοδιάγραμμα, να παρακολουθείτε στενά τις εργασίες στην κρίσιμη διαδρομή, καθώς και για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές τις εργασίες. Όλα αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν το αν το έργο θα ολοκληρωθεί στην ώρα.

Έχετε υπόψη ότι η κρίσιμη διαδρομή μπορεί να αλλάξει από μία σειρά των εργασιών για να γίνεται μια άλλη σειρά ως πρόοδο μέσω του έργου χρονοδιάγραμμα. Κρίσιμη διαδρομή μπορεί να αλλάξει καθώς κρίσιμες εργασίες ολοκληρωθούν, ή καθώς έχουν καθυστερήσει εργασιών σε μια άλλη σειρά των εργασιών. Μια νέα κρίσιμη διαδρομή γίνεται αμέσως τη σειρά των εργασιών που παρακολουθείτε όσο το δυνατό περισσότερο για να βεβαιωθείτε ότι τελικής επεξεργασίας την επιθυμητή ημερομηνία ή νωρίτερα.

Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής για το έργο σας

Για να επαληθεύσετε ότι προσαρμογές που κάνετε στο σχέδιο έργου δεν επηρεάζουν αρνητικά την κρίσιμη διαδρομή, μπορείτε να δείτε την κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες εργασίες σε οποιαδήποτε από διάφορους τρόπους.

Σημείωση: Από προεπιλογή, Project 2007 δεν εμφανίζει κρίσιμης διαδρομής του έργου.

Για να κάνετε το εξής

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής στο περιβάλλον όλων των εργασιών

Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομερές γράφημα Gantt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή.

Εμφάνιση μόνο των κρίσιμων εργασιών

Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στο γράφημα Gantt. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κρίσιμη σε λίστα του φίλτρου Πλαίσιο φίλτρου στη γραμμή εργαλείων.

Για να εμφανίσετε πάλι όλες τις εργασίες, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι εργασίες στη λίστα " φίλτρο " στη γραμμή εργαλείων.

Μπορείτε, επίσης, να ομαδοποιήσετε όλες τις κρίσιμες εργασίες μαζί. Στο μενού έργου, τοποθετήστε το δείκτη για Ομαδοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κρίσιμη.

Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό γραφήματος Gantt

Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στο γράφημα Gantt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγό γραφήματος Gantt Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό γραφήματος Gantt για να μορφοποιήσετε την κρίσιμη διαδρομή.

Από προεπιλογή, το ράβδους του γραφήματος Gantt και σύνδεση γραμμές για κρίσιμες εργασίες εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτή η μορφή αλλαγή παράβλεψης άμεση μορφοποίηση αλλάζει προηγουμένως έγιναν στις στυλ γραμμών ή σε μεμονωμένες γραμμές.

Σημειώστε ότι αυτή η μορφοποίηση των κρίσιμων εργασιών ισχύει μόνο για την τρέχουσα προβολή γραφήματος Gantt στο τρέχον αρχείο. Για να χρησιμοποιήσετε την ίδια μορφοποίηση σε ένα άλλο αρχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οργάνωση (μενούΕργαλεία ) για να αντιγράψετε μορφοποιημένο γραφήματα Gantt σε άλλα αρχεία.

Εμφάνιση πολλών κρίσιμων διαδρομών σε ένα έργο

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα υπολογισμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπολογισμός πολλών κρίσιμων διαδρομών.

Εμφάνιση τη συνολική κρίσιμη διαδρομή σε πολλά έργα

Σημαντικό: Αυτή η διαδικασία ισχύει μόνο σε ένα ενοποιημένο έργο. Εάν δεν έχετε ένα ενοποιημένο έργο, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μία.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα υπολογισμού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου εισηγμένα έργα υπολογίζονται ως εργασίες σύνοψης.

Αυτή είναι μια ρύθμιση σε επίπεδο έργου. Όλα τα έργα που έχουν εισαχθεί σε αυτό το έργο θα υπολογίζονται ως εργασίες σύνοψης.

Αλλαγή των εργασιών που ορίζονται ως "Κρίσιμη"

Στο Project 2007, μια κρίσιμη εργασία έχει μηδέν ημέρες αδράνεια (αιώρηση). Ωστόσο, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή και να ορίσετε μια εργασία ως κρίσιμη που έχει, για παράδειγμα, μία ή δύο ημέρες της αδράνειας.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα υπολογισμού.

 2. Στο πλαίσιο οι εργασίες είναι κρίσιμες εάν η αδράνεια είναι μικρότερη ή ίση με, πληκτρολογήστε τη μέγιστη ποσότητα αδράνεια, σε ημέρες, που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να ορίσετε κρίσιμες εργασίες.

 3. Εάν θέλετε αυτή η τιμή να είναι η προεπιλεγμένη τιμή για όλα τα έργα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε αδράνεια μιας εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση αδράνεια (αιώρηση) στο χρονοδιάγραμμά σας.

Για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή αδράνεια μιας εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός παράδοσης ή απόκρισης χρόνου (αιώρηση) μεταξύ των εργασιών.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×