Εμφάνιση ιστοσελίδας, φακέλου ή αρχείου σε σελίδα του SharePoint

Εμφάνιση ιστοσελίδας, φακέλου ή αρχείου σε σελίδα του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web προβολής σελίδας για να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα, ένα αρχείο ή ένα φάκελο σε μια σελίδα του SharePoint. Μπορείτε να εισαγάγετε υπερ-σύνδεση, διαδρομή αρχείου ή διαδρομή φακέλου για σύνδεση με το περιεχόμενο.

Σημειώσεις: 

 • Το Τμήμα Web προβολής σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει το στοιχείο HTML IFRAME.

 • Για την εμφάνιση αρχείου ή φακέλου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web προβολής σελίδας για να εμφανίσετε:

 • Μια αγαπημένη προέλευση ειδήσεων από το Internet σε μια αποκλειστική ενότητα σύνοψης ειδήσεων σε μια σελίδα του SharePoint.

 • Μια λίστα ενεργών αρχείων ομάδας εργασίας σε ένα διακομιστή που θέλετε να βλέπετε σε τακτική βάση.

 • Ένα έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο που χρησιμοποιείτε συχνά.

Προσθήκη Τμήματος Web σε σελίδα

Για να επεξεργαστείτε μια σελίδα, πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα μέλους της ομάδας "Σχεδιαστής" για την τοποθεσία.

 1. Στη σελίδα που θέλετε να προσθέσετε το τμήμα Web, επιλέξτε " Επεξεργασία " στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η εντολή "Επεξεργασία" είναι απενεργοποιημένη, ενδεχομένως να μην διαθέτετε δικαιώματα για να επεξεργαστείτε τη σελίδα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

Σύνδεση "Επεξεργασία"

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τμήμα Web.

Τμήμα Web

Αρχή της σελίδας

 1. Στην περιοχή κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία, όπως μέσα και περιεχόμενο, επιλέξτε ένα τμήμα web, όπως το τμήμα Web Προβολής σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

Προσθήκη Τμήματος Web

 1. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, επιλέξτε Αποθήκευση.

Καθορισμός ιστοσελίδας, φακέλου ή αρχείου (προσαρμοσμένες ιδιότητες)

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του Τμήματος Web προβολής σελίδας,

 • Εάν δεν έχετε ακόμη ρυθμίσει τις παραμέτρους για το Τμήμα Web προβολής σελίδας, προτού αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε άνοιγμα του παραθύρου εργαλείων.

Άνοιγμα του παραθύρου εργαλείων

Αρχή της σελίδας

Οι ιδιότητες του Τμήματος Web εμφανίζονται στο παράθυρο εργαλείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω περιγραφές για τη ρύθμιση των προσαρμοσμένων ιδιοτήτων του Τμήματος Web:

Ιδιότητα

Περιγραφή

Ομάδα Ιστοσελίδα, Φάκελος ή Αρχείο

Καθορίζει το είδος του περιεχομένου που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προβολής σελίδας.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Ιστοσελίδα     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα ως περιεχόμενο του Τμήματος Web προβολής σελίδας. Αυτή η επιλογή εισάγει αυτόματα το πρόθεμα του πρωτοκόλλου μεταφοράς υπερκειμένου (http://) στο πλαίσιο κειμένου Σύνδεση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

 • Φάκελος     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να εμφανίσετε μια λίστα αρχείων σε έναν φάκελο.

 • Αρχείο     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα ενός αρχείου. Το αρχείο ανοίγει είτε σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης είτε μέσα στο Τμήμα Web, εάν η εφαρμογή ανοίγματος του αρχείου υποστηρίζει την ενσωματωμένη ενεργοποίηση του αρχείου στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σύνδεση

Καθορίζει μια υπερ-σύνδεση, φάκελο ή αρχείο για σύνδεση στο περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προβολής σελίδας:

 • Εάν επιλέξατε Ιστοσελίδα προηγουμένως σε αυτή την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη υπερ-σύνδεση. Τα δύο έγκυρα πρωτόκολλα υπερ-σύνδεσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι τα εξής:

  • Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (http://)

  • Πρωτόκολλο ασφαλούς μεταφοράς υπερκειμένου, το οποίο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτη διεύθυνση URL ή μια σχετική διεύθυνση URL. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή αρχείου.

 • Εάν επιλέξατε Φάκελος προηγουμένως σε αυτή την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο τοπικό φάκελο ή φάκελο δικτύου. Για την εμφάνιση φακέλου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer.

 • Εάν επιλέξατε Αρχείο προηγουμένως σε αυτή την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη διαδρομή αρχείου. Για την εμφάνιση αρχείου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

Ρύθμιση παραμέτρων των κοινών ιδιοτήτων ενός Τμήματος Web

Όλα τα Τμήματα Web έχουν ένα κοινό σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνιση, τη διάταξη και τα σύνθετα χαρακτηριστικά τους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες του Τμήματος Web στο παράθυρο εργαλείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Οι κοινές ιδιότητες Τμήματος Web που βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ίσως να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτή την ενότητα για διάφορους λόγους:

 • Ένας προγραμματιστής Τμημάτων Web μπορεί να επιλέξει να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες. Επιπρόσθετα, ένας προγραμματιστής Τμημάτων Web μπορεί να δημιουργήσει και να εμφανίσει πρόσθετες ιδιότητες. Αυτές οι προσαρμοσμένες ιδιότητες ενδέχεται να μην υπάρχουν στις ενότητες Εμφάνιση, Διάταξη ή Για προχωρημένους του παραθύρου εργαλείων.

 • Ορισμένες ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων ενδέχεται να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web στη σελίδα όταν ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Από προεπιλογή, η ρύθμιση κατάστασης chrome είναι ορισμένη ως Κανονικό και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση είναι ορισμένη ως Ελαχιστοποιημένο.

Τύπος Chrome

Καθορίζει εάν εμφανίζονται η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web.

Διάταξη

Ιδιότητα

Περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει εάν το Τμήμα Web θα είναι ορατό όταν ο χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο όταν σχεδιάζετε τη σελίδα και έχει το επίθημα (Κρυφό) προσαρτημένο στον τίτλο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παράσχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσα από μια σύνδεση Τμημάτων Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της σελίδας στην οποία τοποθετείται το Τμήμα Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ζώνες της σελίδας δεν παρατίθενται στο πλαίσιο λίστας όταν δεν έχετε δικαιώματα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη, όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο αριθμό στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην κορυφή της ζώνης. Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα Τμήμα Web σε μια κενή ζώνη που έχει ταξινόμηση από επάνω προς τα κάτω, ο Δείκτης ζώνης είναι 0. Όταν προσθέσετε ένα δεύτερο Τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, ο Δείκτης ζώνης του είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο Τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο Τμήμα Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή "Δείκτη ζώνης". Συνεπώς, εάν αλλάξετε την τιμή του δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, μπορεί να αλλάξει και η τιμή του δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Αρχή της σελίδας

Για προχωρημένους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να προβάλετε την ενότητα Για προχωρημένους, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα.

Ιδιότητα

Περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε συνδέσεις με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων του Τμήματος Web σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο των δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθούν για αυτό το Τμήμα Web. Ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν επιλέξετε στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web. Η τιμή αυτής της ιδιότητας χρησιμοποιείται όταν αναζητάτε Τμήματα Web χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση στο μενού Εύρεση Τμημάτων Web του παραθύρου εργαλείων.

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει πληροφορίες της Βοήθειας σχετικά με το Τμήμα Web. Οι πληροφορίες της Βοήθειας εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όταν επιλέγετε την εντολή Βοήθεια από το μενού του Τμήματος Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα περιήγησης έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εάν το πρόγραμμα περιήγησης έχει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κλείσει το παράθυρο για να επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

Περιήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, τα προεπιλεγμένα θέματα στη Βοήθεια του SharePoint ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη λίστα με τα Τμήματα Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα το οποίο εμφανίζεται σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

Ακροατήρια προορισμού

Μπορείτε να προσδιορίσετε ένα ακροατήριο χρησιμοποιώντας μια ομάδα του SharePoint, μια λίστα διανομής, μια ομάδα ασφαλείας ή ένα καθολικό ακροατήριο. Το Τμήμα Web εμφανίζεται μόνο στα άτομα που είναι μέλη των ακροατηρίων που καθορίζετε εδώ.

Πώς το Τμήμα Web προβολής σελίδας εμφανίζει μια ιστοσελίδα σε μια σελίδα του SharePoint

Το συνδεδεμένο περιεχόμενο του Τμήματος Web προβολής σελίδας απομονώνεται από το υπόλοιπο περιεχόμενο της σελίδας με τη χρήση του στοιχείου HTML IFRAME. Το Τμήμα Web προβολής σελίδας εμφανίζει το περιεχόμενο με ασύγχρονο τρόπο σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία της σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε άλλα Τμήματα Web στη σελίδα, εάν η σύνδεση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιστρέψει το περιεχόμενο.

Αυτό το στοιχείο διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε στοιχεία HTML που εμφανίζονται ως περιεχόμενο στο Τμήμα Web προβολής σελίδας δεν έρχονται σε διένεξη με άλλα στοιχεία HTML της σελίδας. Για παράδειγμα, η σελίδα μπορεί να περιέχει ήδη ένα στοιχείο HTML FORM, οπότε η σελίδα δεν θα εμφανίζεται σωστά όταν το συνδεδεμένο περιεχόμενο επίσης περιέχει ένα στοιχείο HTML FORM το οποίο δεν ήταν μέσα στο στοιχείο HTML IFRAME.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×