Εμφάνιση ιστοσελίδας σε μια σελίδα του SharePoint προσθέτοντας το Τμήμα Web προβολής σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε το Τμήμα Web προβολής σελίδας για να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα, αρχείο ή φάκελο σε μια σελίδα του SharePoint. Πληκτρολογήστε μια υπερσύνδεση, διαδρομή αρχείου ή φακέλου για σύνδεση με το περιεχόμενο.

Σημειώσεις: 

 • Το Τμήμα Web προβολής σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει το στοιχείο HTML IFRAME.

 • Για την εμφάνιση ενός αρχείου ή φακέλου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόποι χρήσης του Τμήματος Web προβολής σελίδας

Πώς το Τμήμα Web προβολής σελίδας εμφανίζει μια ιστοσελίδα σε μια σελίδα του SharePoint

Προσθήκη Τμήματος Web σε μια σελίδα

Καθορίστε την ιστοσελίδα, το φάκελο ή το αρχείο (προσαρμοσμένες ιδιότητες)

Ρύθμιση παραμέτρων των κοινών ιδιοτήτων για ένα Τμήμα Web

Εμφάνιση

Διάταξη

Για προχωρημένους

Τρόποι χρήσης του Τμήματος Web προγράμματος προβολής σελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Τμήμα Web προγράμματος προβολής σελίδας για να εμφανίσετε:

 • Μια αγαπημένη προέλευση ειδήσεων από το Internet σε μια αποκλειστική ενότητα σύνοψης ειδήσεων σε μια σελίδα του SharePoint.

 • Μια λίστα ενεργών αρχείων ομάδας εργασίας σε ένα διακομιστή που θέλετε να βλέπετε σε τακτική βάση.

 • Ένα έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο που χρησιμοποιείτε συχνά.

Πώς το Τμήμα Web προβολής σελίδας εμφανίζει μια ιστοσελίδα σε μια σελίδα του SharePoint

Το συνδεδεμένο περιεχόμενο του Τμήματος Web προβολής σελίδας απομονώνεται από το υπόλοιπο περιεχόμενο της σελίδας με τη χρήση του στοιχείου HTML IFRAME. Αυτό το στοιχείο διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε στοιχεία HTML που εμφανίζονται ως περιεχόμενο στο Τμήμα Web προβολής σελίδας δεν έρχονται σε διένεξη με άλλα στοιχεία HTML στη σελίδα. Για παράδειγμα, η σελίδα μπορεί να περιέχει ήδη ένα στοιχείο HTML FORM και δεν θα εμφανίζεται στα αν το συνδεδεμένο περιεχόμενο επίσης περιέχει εάν στοιχείο HTML FORM το οποίο δεν ήταν μέσα στο στοιχείο HTML IFRAME.

Το Τμήμα Web προβολής σελίδας εμφανίζει περιεχόμενα με ασύγχρονο τρόπο σε σχέση με τα υπόλοιπα στη σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προβάλετε και να χρησιμοποιήσετε άλλα Τμήματα Web στη σελίδα, αν η σύνδεση χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιστρέψει περιεχόμενο.

Προσθήκη Τμήματος Web σε μια σελίδα

Για την επεξεργασία μιας σελίδας, πρέπει να έχετε τουλάχιστον δικαιώματα μέλους της ομάδας "Σχεδίαση" για την τοποθεσία.

 1. Από μια σελίδα, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα σελίδα, και, στη συνέχεια, Κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.
  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η εντολή "Επεξεργασία" είναι απενεργοποιημένη, ίσως δεν διαθέτετε δικαιώματα για να επεξεργαστείτε τη σελίδα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 2. Κάντε κλικ στη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε ένα τμήμα Web, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα τμήματα Web.
  Επιλογή 'Περισσότερα τμήματα Web'

 3. Στην περιοχή κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία, όπως μέσα και περιεχόμενο, επιλέξτε το τμήμα Web που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα, όπως Προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
  Παράθυρο διαλόγου 'Περισσότερα τμήματα Web'

  όταν επιλέγετε ένα τμήμα Web, εμφανίζονται πληροφορίες για το τμήμα Web.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

  Σημειώσεις: 

  • Στο SharePoint Foundation 2010, το τμήμα Web προβολής σελίδας είναι στην κατηγορία μέσα και περιεχόμενο.

  • Στο Microsoft SharePoint Server 2010 το πρόγραμμα προβολής σελίδας Τμήματος Web είναι στην κατηγορία για σύνταξη από κοινού.

Καθορίστε την ιστοσελίδα, το φάκελο ή το αρχείο (προσαρμοσμένες ιδιότητες)

Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του Τμήματος Web προβολής σελίδας,

 • Εάν δεν έχετε ακόμη ρυθμίσει τις παραμέτρους για το Τμήμα Web προβολής σελίδας, στο Τμήμα Web προβολής σελίδας, κάντε κλικ στο τμήμα παραθύρου ανοικτού εργαλείου.

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο Τμήμα Web, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία Τμήματος Web.

Οι ιδιότητες Τμήματος Web εμφανίζονται στο παράθυρο εργαλείων. Για να ρυθμίσετε τις προσαρμοσμένες παραμέτρους του Τμήματος Web, χρησιμοποιήστε τις εξής παραμέτρους:

Ιδιότητα

Περιγραφή

Ομάδα Ιστοσελίδα, Φάκελος ή Αρχείο

Καθορίζει το είδος του περιεχομένου που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προβολής σελίδας.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Ιστοσελίδα     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να εμφανίσετε μια ιστοσελίδα ως περιεχόμενο του Τμήματος Web προβολής σελίδας. Αυτή η επιλογή εισάγει αυτόματα το πρόθεμα του πρωτοκόλλου μεταφοράς υπερκειμένου (http://) στο πλαίσιο κειμένου Σύνδεση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

 • Φάκελος     Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να εμφανίσετε μια λίστα αρχείων σε έναν φάκελο.

 • Αρχείο     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα ενός αρχείου. Το αρχείο ανοίγει είτε σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης είτε μέσα στο Τμήμα Web, εάν η εφαρμογή ανοίγματος του αρχείου υποστηρίζει την ενσωματωμένη ενεργοποίηση του αρχείου στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Σύνδεση

Καθορίζει μια υπερ-σύνδεση, έναν φάκελο ή ένα αρχείο για σύνδεση στο περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίσετε στο Τμήμα Web προγράμματος προβολής σελίδας:

 • Εάν επιλέξατε Ιστοσελίδα προηγουμένως σε αυτήν την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη υπερ-σύνδεση. Τα δύο έγκυρα πρωτόκολλα υπερ-σύνδεσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι τα εξής:

  • Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (http://)

  • Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (Hypertext Transfer Protocol) με ασφάλεια, το οποίο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτη διεύθυνση URL ή μια σχετική διεύθυνση URL. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαδρομή αρχείου.

 • Εάν επιλέξατε Φάκελος προηγουμένως σε αυτήν την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε έναν έγκυρο τοπικό φάκελο ή φάκελο δικτύου. Για την εμφάνιση ενός φακέλου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer.

 • Εάν επιλέξατε Αρχείο προηγουμένως σε αυτήν την ενότητα, πρέπει να εισαγάγετε μια έγκυρη διαδρομή αρχείου. Για την εμφάνιση ενός αρχείου απαιτείται ο Microsoft Internet Explorer. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε το αρχείο.

Ρύθμιση παραμέτρων των κοινών ιδιοτήτων για ένα Τμήμα Web

Τα Τμήματα Web μοιράζονται ένα σύνολο ιδιοτήτων που ελέγχουν την εμφάνισή τους, τη διάταξη και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. Τις ιδιότητες των Τμημάτων Web τις αλλάζετε στο παράθυρο εργαλείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι κοινές ιδιότητες του Τμήματος Web τις οποίες βλέπετε στο παράθυρο εργαλείων ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες που τεκμηριώνονται σε αυτή την ενότητα για διάφορους λόγους:

 • Για να προβάλλετε την ενότητα Σύνθετο, στο παράθυρο εργαλείων, πρέπει να έχετε το κατάλληλο δικαίωμα.

 • Ένα τμήμα Web προγραμματιστής μπορεί να επιλέξατε να μην εμφανίζονται μία ή περισσότερες από αυτές τις κοινές ιδιότητες. Επιπλέον, ένας προγραμματιστής Τμήματος Web μπορεί να δημιουργήσετε και να εμφανίσετε πρόσθετες ιδιότητες. Αυτές τις προσαρμοσμένες ιδιότητες δεν μπορεί να αναφέρεται στις ενότητες εμφάνιση, τη διάταξη ή για προχωρημένους του παραθύρου εργαλείων.

 • Μερικές ρυθμίσεις δικαιωμάτων και ιδιοτήτων μπορεί να απενεργοποιούν ή να αποκρύπτουν ιδιότητες Τμημάτων Web.

Εμφάνιση

Ιδιότητα

Περιγραφή

Τίτλος

Καθορίζει τον τίτλο του Τμήματος Web που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web.

Ύψος

Καθορίζει το ύψος του Τμήματος Web.

Πλάτος

Καθορίζει το πλάτος του Τμήματος Web.

Κατάσταση Chrome

Καθορίζει εάν εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web στη σελίδα όταν ένας χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Από προεπιλογή, η ρύθμιση κατάστασης chrome είναι Κανονική και εμφανίζεται ολόκληρο το Τμήμα Web. Εμφανίζεται μόνο η γραμμή τίτλου όταν η κατάσταση έχει οριστεί ως Ελαχιστοποιημένη.

Τύπος Chrome

Καθορίζει αν η γραμμή τίτλου και το περίγραμμα του πλαισίου του Τμήματος Web Part θα εμφανίζονται.

Διάταξη

Ιδιότητα

Περιγραφή

Κρυφό

Καθορίζει εάν θα είναι ορατό το Τμήμα Web όταν ένας χρήστης ανοίγει τη σελίδα. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, το Τμήμα Web είναι ορατό μόνο όταν σχεδιάζετε τη σελίδα και έχει το επίθεμα (Κρυφό) προσαρτημένο στον τίτλο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για την παροχή δεδομένων σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσα από μια σύνδεση Τμημάτων Web, αλλά να μην θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

Κατεύθυνση

Καθορίζει την κατεύθυνση του κειμένου στο περιεχόμενο του Τμήματος Web. Για παράδειγμα, τα Αραβικά είναι μια γλώσσα με κατεύθυνση γραφής από δεξιά προς τα αριστερά. Τα Αγγλικά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι γλώσσες με κατεύθυνση γραφής από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους τύπους των Τμημάτων Web.

Ζώνη

Καθορίζει τη ζώνη της σελίδας στην οποία τοποθετείται το Τμήμα Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι ζώνες της σελίδας δεν παρατίθενται στη λίστα όταν δεν έχετε δικαίωμα τροποποίησης της ζώνης.

Δείκτης ζώνης

Καθορίζει τη θέση του Τμήματος Web σε μια ζώνη, όταν η ζώνη περιέχει περισσότερα από ένα Τμήματα Web.

Για να καθορίσετε τη σειρά, πληκτρολογήστε έναν θετικό ακέραιο στο πλαίσιο κειμένου.

Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από επάνω προς τα κάτω, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην κορυφή της ζώνης. Εάν τα Τμήματα Web στη ζώνη έχουν ταξινομηθεί από αριστερά προς τα δεξιά, η τιμή 1 σημαίνει ότι το Τμήμα Web εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της ζώνης.

Για παράδειγμα, όταν προσθέτετε ένα τμήμα Web σε μια κενή ζώνη που έχει παραγγελθεί από επάνω προς τα κάτω, το ευρετήριο ζώνης είναι 0. Όταν προσθέτετε ένα δεύτερο τμήμα Web στο κάτω μέρος της ζώνης, το ευρετήριο ζώνης είναι 1. Για να μετακινήσετε το δεύτερο τμήμα Web στο επάνω μέρος της ζώνης, πληκτρολογήστε 0και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 1 για το πρώτο τμήμα Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε Τμήμα Web στη ζώνη πρέπει να διαθέτει μια μοναδική τιμή Δείκτη ζώνης. Άρα, εάν αλλάξετε την τιμή του Δείκτη ζώνης για το τρέχον Τμήμα Web, μπορεί να αλλάξει και η τιμή του Δείκτη ζώνης για τα υπόλοιπα Τμήματα Web στη ζώνη.

Για προχωρημένους

Ιδιότητα

Περιγραφή

Να επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση

Καθορίζει αν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται το κλείσιμο

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η κατάργηση του Τμήματος Web από τη σελίδα.

Να επιτρέπεται η απόκρυψη

Καθορίζει αν είναι δυνατή η απόκρυψη του Τμήματος Web.

Να επιτρέπεται η αλλαγή ζώνης

Καθορίζει αν είναι δυνατή η μετακίνηση του Τμήματος Web σε άλλη ζώνη.

Να επιτρέπονται οι συνδέσεις

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η συμμετοχή του Τμήματος Web σε σχέση με άλλα Τμήματα Web.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία στην προσωπική προβολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων του Τμήματος Web σε μια προσωπική προβολή.

Κατάσταση εξαγωγής

Καθορίζει το επίπεδο των δεδομένων που επιτρέπεται να εξαχθούν για αυτό το Τμήμα Web. Ανάλογα με τη ρύθμιση των παραμέτρων, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διεύθυνση URL τίτλου

Καθορίζει τη διεύθυνση URL ενός αρχείου που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Web. Το αρχείο εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν κάνετε κλικ στον τίτλο του Τμήματος Web.

Περιγραφή

Καθορίζει τη Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στον τίτλο ή το εικονίδιο του Τμήματος Web. Η τιμή της ιδιότητας χρησιμοποιείται κατά την αναζήτηση Τμημάτων Web χρησιμοποιώντας την εντολή Αναζήτηση του μενού Εύρεση Τμημάτων Web του παραθύρου εργαλείων.

Διεύθυνση URL βοήθειας

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου το οποίο περιέχει πληροφορίες της Βοήθειας σχετικά με το Τμήμα Web. Οι πληροφορίες της Βοήθειας εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Βοήθεια από το μενού του Τμήματος Web.

Κατάσταση βοήθειας

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίζει το περιεχόμενο της Βοήθειας για ένα Τμήμα Web.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 1. Με βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εφόσον το πρόγραμμα διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης πρέπει να κλείσει το παράθυρο πριν επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

 2. Χωρίς βοηθητικό Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, εφόσον το πρόγραμμα διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα. Ο χρήστης δεν πρέπει να κλείσει το παράθυρο πριν επιστρέψει στην ιστοσελίδα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή.

 3. Περιήγηση Ανοίγει την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Παρόλο που τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web του Microsoft ASP.NET υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, τα προεπιλεγμένα θέματα στη Βοήθεια για το SharePoint ανοίγουν μόνο σε ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου καταλόγου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται ως εικονίδιο του Τμήματος Web στη λίστα Τμημάτων Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Διεύθυνση URL εικόνας εικονιδίου τίτλου

Καθορίζει τη θέση ενός αρχείου που περιέχει μια εικόνα, η οποία χρησιμοποιείται στη γραμμή τίτλου του Τμήματος Web. Το μέγεθος της εικόνας πρέπει να είναι 16 επί 16 pixel.

Μήνυμα σφάλματος εισαγωγής

Καθορίζει ένα μήνυμα που εμφανίζεται αν υπάρχει πρόβλημα στην εισαγωγή του Τμήματος Web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×