Εμφάνιση εργαλείων για μετάφραση κειμένου

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς στο Office για Mac για να μεταφράσετε περιεχόμενο σε άλλη γλώσσα ή για να αναζητήσετε μια λέξη στο δίγλωσσο λεξικό.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς, το Office πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Internet. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς θα σας ζητηθεί το εξής: Κάντε κλικ εδώ για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα online Εργαλεία αναφοράς.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης  Κουμπί "Εργαλειοθήκη" .

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία αναφοράς  Καρτέλα "Εργαλεία αναφοράς" .

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Αναζήτηση της μετάφρασης μιας λέξης στο δίγλωσσο λεξικό

Στο παράθυρο Δίγλωσσο λεξικό, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο Λέξη ή φράση  Πλαίσιο λέξης ή φράσης , πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να μεταφράσετε και πατήστε το πλήκτρο RETURN. Το λεξικό μετάφρασης θα εμφανιστεί στο παράθυρο Δίγλωσσο λεξικό.

Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου

Στο παράθυρο Μετάφραση, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο ελέγχου Λέξη ή φράση  Πλαίσιο λέξης ή φράσης ,  πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε και πατήστε το πλήκτρο RETURN. Η μετάφραση θα εμφανιστεί στο παράθυρο Μετάφραση.

Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου

Στο παράθυρο Μετάφραση, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση αυτού του εγγράφου και στο μήνυμα που εμφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια. Η μετάφραση θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Δείτε επίσης

Μετάφραση περιεχόμενου σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες για τις πολύγλωσσες δυνατότητες στο Office

Excel

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς στο Office για Mac για να μεταφράσετε περιεχόμενο σε άλλη γλώσσα ή για να αναζητήσετε μια λέξη στο δίγλωσσο λεξικό.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς, το Office πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Internet. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς θα σας ζητηθεί το εξής: Κάντε κλικ εδώ για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα online Εργαλεία αναφοράς.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης  Κουμπί "Εργαλειοθήκη" .

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία αναφοράς  Καρτέλα "Εργαλεία αναφοράς" .

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Αναζήτηση της μετάφρασης μιας λέξης στο δίγλωσσο λεξικό

Στο παράθυρο Δίγλωσσο λεξικό, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο Λέξη ή φράση  Πλαίσιο λέξης ή φράσης , πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να μεταφράσετε και πατήστε το πλήκτρο RETURN. Το λεξικό μετάφρασης θα εμφανιστεί στο παράθυρο Δίγλωσσο λεξικό.

Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου

Στο παράθυρο Μετάφραση, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο ελέγχου Λέξη ή φράση  Πλαίσιο λέξης ή φράσης ,  πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε και πατήστε το πλήκτρο RETURN. Η μετάφραση θα εμφανιστεί στο παράθυρο Μετάφραση.

Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου

Στο παράθυρο Μετάφραση, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση αυτού του εγγράφου και στο μήνυμα που εμφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια. Η μετάφραση θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Δείτε επίσης

Μετάφραση περιεχόμενου σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες για τις πολύγλωσσες δυνατότητες στο Office

PowerPoint

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς στο Office για Mac για να μεταφράσετε περιεχόμενο σε άλλη γλώσσα ή για να αναζητήσετε μια λέξη στο δίγλωσσο λεξικό.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς, το Office πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Internet. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς θα σας ζητηθεί το εξής: Κάντε κλικ εδώ για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα online Εργαλεία αναφοράς.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Εργαλειοθήκης  Κουμπί "Εργαλειοθήκη" .

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εργαλεία αναφοράς  Καρτέλα "Εργαλεία αναφοράς" .

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Αναζήτηση της μετάφρασης μιας λέξης στο δίγλωσσο λεξικό

Στο παράθυρο Δίγλωσσο λεξικό, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο Λέξη ή φράση  Πλαίσιο λέξης ή φράσης , πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να μεταφράσετε και πατήστε το πλήκτρο RETURN. Το λεξικό μετάφρασης θα εμφανιστεί στο παράθυρο Δίγλωσσο λεξικό.

Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου

Στο παράθυρο Μετάφραση, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο ελέγχου Λέξη ή φράση  Πλαίσιο λέξης ή φράσης ,  πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε και πατήστε το πλήκτρο RETURN. Η μετάφραση θα εμφανιστεί στο παράθυρο Μετάφραση.

Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου

Στο παράθυρο Μετάφραση, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση αυτού του εγγράφου και στο μήνυμα που εμφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια. Η μετάφραση θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Δείτε επίσης

Μετάφραση περιεχόμενου σε άλλη γλώσσα

Πληροφορίες για τις πολύγλωσσες δυνατότητες στο Office

Outlook

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς στο Office για Mac για να μεταφράσετε περιεχόμενο σε άλλη γλώσσα ή για να αναζητήσετε μια λέξη στο δίγλωσσο λεξικό.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς, το Office πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί στο Internet. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία αναφοράς θα σας ζητηθεί το εξής: Κάντε κλικ εδώ για να επιτρέψετε την πρόσβαση στα online Εργαλεία αναφοράς.

 1. Στο μενού Προβολή, στην περιοχή Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία αναφοράς.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Αναζήτηση της μετάφρασης μιας λέξης στο δίγλωσσο λεξικό

Στο παράθυρο Δίγλωσσο λεξικό, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο Λέξη ή φράση  Πλαίσιο λέξης ή φράσης , πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να μεταφράσετε και πατήστε το πλήκτρο RETURN. Το λεξικό μετάφρασης θα εμφανιστεί στο παράθυρο Δίγλωσσο λεξικό.

Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου

Στο παράθυρο Μετάφραση, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο ελέγχου Λέξη ή φράση  Πλαίσιο λέξης ή φράσης ,  πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να μεταφράσετε και πατήστε το πλήκτρο RETURN. Η μετάφραση θα εμφανιστεί στο παράθυρο Μετάφραση.

Μετάφραση ολόκληρου εγγράφου

Στο παράθυρο Μετάφραση, στα αναδυόμενα μενού Από και Προς, επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση αυτού του εγγράφου και στο μήνυμα που εμφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια. Η μετάφραση θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Δείτε επίσης

Πληροφορίες για τις πολύγλωσσες δυνατότητες στο Office

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×