Εμφάνιση αριθμών ως αριθμών μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να μορφοποιήσετε έναν αριθμό ως αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Για παράδειγμα, μπορείτε να μορφοποιήσετε έναν αριθμό 9 ψηφίων, όπως π.χ. τον 555501234, ως 555-50-1234.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εμφάνιση αριθμοί μητρώου κοινωνικής ασφάλισης πλήρως

Εμφανίζει μόνο τα μερικά τελευταία ψηφία του αριθμοί μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

Εμφάνιση ολόκληρων των αριθμών μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

 1. Επιλέξτε το κελί ή τις περιοχή κελιών που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε ένα κελί ή μια περιοχή

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το στο τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πιέζετε τα πλήκτρα βέλους για επέκταση της επιλογή σας.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή, να πιέσετε το πλήκτρο F8 (αντί να κρατάτε πατημένο το Shift) και, στη συνέχεια, να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

  Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί μιας περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε τα πλήκτρα Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή μια περιοχή κελιών στην επιλογή. Για να διακόψετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή σας, πιέστε ξανά Shift+F8.

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή μια στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Σημείωση: Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχουν δεδομένα, τότε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους επιλέγουν τη γραμμή ή τη στήλη έως το τελευταίο σε χρήση κελί. Πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών στην αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε την επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, επιλέξτε την Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού δίπλα στην επιλογή αριθμός.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο πλαίσιο Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική.

 4. Στη λίστα Τύπος, κάντε κλικ στο στοιχείο Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση μόνο των τελευταίων ψηφίων των αριθμών μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

Για συνηθισμένα μέτρα ασφάλειας, μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα τελευταία ψηφία ενός αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και να αντικαταστήσετε τα υπόλοιπα ψηφία με μηδενικά ή άλλους χαρακτήρες. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας έναν τύπου που περιέχει τις συναρτήσεις CONCATENATE και RIGHT.

Στην ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιούνται δείγματα δεδομένων για να δείτε πώς μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα τελευταία τέσσερα ψηφία ενός αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Αφού αντιγράψετε τον τύπο στο φύλλο εργασίας σας, μπορείτε να τον προσαρμόσετε ώστε να εμφανίσετε τους δικούς σας αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης με παρόμοιο τρόπο.

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Σε αυτό το άρθρο της Βοήθειας, επιλέξτε τα ακόλουθα δείγματα δεδομένων χωρίς τις κεφαλίδες γραμμών και στηλών.

1

2

3

4

A

B

Τύπος

Δεδομένα

Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

555-50-1234

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=CONCATENATE("000-00-", RIGHT(B2,4))

Εμφανίζει τη συμβολοσειρά κειμένου "000-00-" αντί για τα 5 πρώτα ψηφία του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης και τη συγχωνεύει με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (000-00-1234)

 1. Πώς μπορείτε να επιλέξετε δεδομένα του παραδείγματος

  1. Κάντε κλικ μπροστά από το κείμενο στο κελί A1 και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού κατά μήκος των κελιών για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

  2. Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 2. Για να αντιγράψετε τα επιλεγμένα δεδομένα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 3. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1.

 4. Για να επικολλήσετε τα δεδομένα που αντιγράψατε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής του τύπου από τον οποίο προέκυψε το αποτέλεσμα, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL +' (βαρεία).

Σημείωση: 

 • Για να εμποδίζετε τρίτους να βλέπουν ολόκληρο τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, μπορείτε πρώτα να αποκρύψετε τη στήλη που περιέχει τον αριθμό (στήλη Β στο παράδειγμα) και, στη συνέχεια, να προστατέψετε το φύλλο εργασίας ώστε οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μην μπορούν να επανεμφανίζουν τα δεδομένα σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απόκρυψη ή εμφάνιση γραμμών και στηλών και προστασία στοιχείων φύλλου ή βιβλίου εργασίας.

  Σημαντικό: Ως βέλτιστη πρακτική, συνιστάται να αποφεύγετε την αποθήκευση ολόκληρων αριθμών μητρώου κοινωνικής ασφάλισης στα βιβλία εργασίας σας. Αντίθετα, αποθηκεύστε ολόκληρους τους αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης σε μια τοποθεσία που πληροί αυστηρά πρότυπα ασφαλείας (για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα βάσης δεδομένων, όπως την Microsoft Office Access) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία των αριθμών στα βιβλία εργασίας σας.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα συνάρτηση CONCATENATEκαι συναρτήσεις RIGHT, RIGHTB.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×