Εμφάνιση αριθμών ως αριθμοί πιστωτικών καρτών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού για έναν αριθμό 16 ψηφίων πιστωτικής κάρτας (όπως # ή ###-###-###-###), το Excel αλλάζει το τελευταίο ψηφίο στο μηδέν επειδή το Excel αλλάζει οποιαδήποτε ψηφία μετά το δέκατο πέμπτο σημείο σε μηδενικά.

Επιπλέον, το Excel εμφανίζει τον αριθμό σε εκθετική γραφή, αντικαθιστώντας μέρος του αριθμού με E + n, όπου E (το οποίο υποδεικνύει Εκθέτης) πολλαπλασιάζει τον προηγούμενο αριθμό με 10 στη νιοστή δύναμη. Για να εμφανίσετε με επιτυχία μια 16-ψήφιο αριθμό της πιστωτικής κάρτας στην πλήρη, που πρέπει να μορφοποιήσετε τον αριθμό ως κείμενο.

Για λόγους ασφάλειας, μπορείτε να αποκρύψετε όλα τα ψηφία ενός αριθμού πιστωτικής κάρτας εκτός από τα τελευταία, χρησιμοποιώντας έναν τύπο που περιλαμβάνει τις συναρτήσεις CONCATENATE, RIGHT και REPT.

Εμφάνιση ολόκληρων των αριθμών πιστωτικών καρτών

 1. Επιλέξτε το κελί ή την περιοχή κελιών που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Τρόπος επιλογής κελιού ή περιοχής

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, μεταφέρετέ το στο τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πιέζετε τα πλήκτρα βέλους για επέκταση της επιλογή σας.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί στην περιοχή, να πιέσετε το πλήκτρο F8 (αντί να κρατάτε πατημένο το Shift) και, στη συνέχεια, να επεκτείνετε την επιλογή, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πιέστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A.

  Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το CTRL+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί μιας περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε τα πλήκτρα Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή μια περιοχή κελιών στην επιλογή. Για να διακόψετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή σας, πιέστε ξανά Shift+F8.

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή μια στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Σημείωση: Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχουν δεδομένα, τότε τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους επιλέγουν τη γραμμή ή τη στήλη έως το τελευταίο σε χρήση κελί. Πιέζοντας τα πλήκτρα Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή ένα πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+HOME για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+END για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών στην αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή μεταξύ του ενεργού κελιού και του κελιού που επιλέγετε γίνεται η νέα επιλογή.

  Συμβουλή: Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

  Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κενά κελιά και, στη συνέχεια, να καταχωρήσετε αριθμούς μετά τη μορφοποίηση των κελιών ως κείμενο. Οι αριθμοί αυτοί θα μορφοποιηθούν ως κείμενο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα για οικιακή χρήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε την Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού δίπλα στην επιλογή αριθμός.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο πλαίσιο Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Κείμενο, χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης για να μεταβείτε στο τέλος της λίστας.

Συμβουλή: Για να συμπεριλάβετε άλλους χαρακτήρες (όπως παύλες) σε αριθμούς που αποθηκεύονται ως κείμενο, μπορείτε να τους συμπεριλάβετε κατά την πληκτρολόγηση των αριθμών των πιστωτικών καρτών.

Για συνηθισμένα μέτρα ασφάλειας, μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα τελευταία ψηφία ενός αριθμού πιστωτικής κάρτας και να αντικαταστήσετε τα υπόλοιπα ψηφία με αστερίσκους ή άλλους χαρακτήρες. Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας έναν τύπου που περιέχει τις συναρτήσεις CONCATENATE, REPT και RIGHT.

Στην ακόλουθη διαδικασία χρησιμοποιούνται δείγματα δεδομένων για να δείτε πώς μπορείτε να αποκρύψετε μόνο τα τελευταία τέσσερα ψηφία ενός αριθμού πιστωτικής κάρτας. Αφού αντιγράψετε τον τύπο στο φύλλο εργασίας σας, μπορείτε να τον προσαρμόσετε ώστε να εμφανίσετε τους δικούς σας αριθμούς πιστωτικών καρτών με παρόμοιο τρόπο.

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Σε αυτό το άρθρο της Βοήθειας, επιλέξτε τα ακόλουθα δείγματα δεδομένων χωρίς τις κεφαλίδες γραμμών και στηλών.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  Τύπος

  Δεδομένα

  Αριθμός πιστωτικής κάρτας

  5555-5555-5555-5555

  Τύπος

  Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

  =CONCATENATE(REPT("****-",3), RIGHT(B2,4))

  Επαναλαμβάνεται η συμβολοσειρά κειμένου "****-" τρεις φορές και συνδυάζεται το αποτέλεσμα με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της πιστωτικής κάρτας (****-****-****-5555)

  1. Τρόπος επιλογής δειγμάτων δεδομένων

   1. Κάντε κλικ μπροστά από το κείμενο στο κελί A1 και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού κατά μήκος των κελιών για να επιλέξετε όλο το κείμενο.

   2. Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  2. Για να αντιγράψετε τα επιλεγμένα δεδομένα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

  3. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1.

  4. Για να επικολλήσετε τα δεδομένα που αντιγράψατε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

  5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής του τύπου από τον οποίο προέκυψε το αποτέλεσμα, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

   Συμβουλή: Συντόμευση πληκτρολογίου: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL +' (βαρεία).

Σημειώσεις: 

 • Για να εμποδίσετε άλλα άτομα να προβάλετε τον αριθμό ολόκληρης της πιστωτικής κάρτας, μπορείτε να αποκρύψετε πρώτα τη στήλη που περιέχει αυτόν τον αριθμό (στήλη Β τα δεδομένα του παραδείγματος) και, στη συνέχεια, να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας, ώστε να μη εξουσιοδοτημένων χρηστών δεν είναι δυνατό να εμφανίσετε τα δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Απόκρυψη ή εμφάνιση γραμμών και στηλών και προστασία στοιχείων φύλλου ή βιβλίου εργασίας.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναρτήσεις, ανατρέξτε στις ενότητες CONCATENATE, REPT και RIGHT, RIGHTB.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×