Εμφάνιση, απόκρυψη και να προβάλετε το πεδίο ιδιαίτερη κοινοποίηση (ιδιαίτερη κοινοποίηση)

Εμφάνιση, απόκρυψη και να προβάλετε το πεδίο ιδιαίτερη κοινοποίηση (ιδιαίτερη κοινοποίηση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν προσθέσετε το όνομα του παραλήπτη στο πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση (ιδιαίτερη κοινοποίηση) σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστέλλεται ένα αντίγραφο του μηνύματος προς τον παραλήπτη που καθορίζετε. Αυτή η ενέργεια αποκρύπτει το ιδιαίτερη κοινοποίηση όνομα του παραλήπτη από τους άλλους παραλήπτες του μηνύματος.

Βρείτε και να ενεργοποιήσετε την ιδιαίτερη κοινοποίηση

Αφού ενεργοποιήσετε την επιλογή του πλαισίου Ιδιαίτ. κοιν., εμφανίζεται κάθε φορά που δημιουργείτε ένα μήνυμα, μέχρι να είναι απενεργοποιημένη.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε την καρτέλα " Επιλογές " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ιδιαίτερη κοινοποίηση.

  Για PC

  Για να ενεργοποιήσετε την ιδιαίτερη κοινοποίηση πλαισίου, ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές και στην ομάδα Εμφάνιση πεδίων, επιλέξτε ιδιαίτερη κοινοποίηση.

  Για Mac

  Για να ενεργοποιήσετε την ιδιαίτερη κοινοποίηση πλαισίου, ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές, και κάντε κλικ στην επιλογή ιδιαίτερη κοινοποίηση.
 2. Στο πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση, προσθέστε τους παραλήπτες, συντάξτε το μήνυμα και επιλέξτε Αποστολή όταν τελειώσετε.

Απενεργοποιήστε την επιλογή ιδιαίτερη κοινοποίηση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν. για μελλοντικά μηνύματα οποιαδήποτε στιγμή.

 • Δημιουργήστε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε Επιλογές >ιδιαίτερη κοινοποίηση.

  Για PC

  Για να ενεργοποιήσετε την ιδιαίτερη κοινοποίηση πλαισίου, ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές και στην ομάδα Εμφάνιση πεδίων, επιλέξτε ιδιαίτερη κοινοποίηση.

  Για Mac

  Για να ενεργοποιήσετε την ιδιαίτερη κοινοποίηση πλαισίου, ανοίξτε ένα νέο μήνυμα, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές, και κάντε κλικ στην επιλογή ιδιαίτερη κοινοποίηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το χρώμα φόντου ξεχωρίζει μεταξύ το κουμπί Ιδιαίτ. κοιν. είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Σκούρο φόντο σημαίνει ότι το κουμπί είναι ενεργοποιημένος και ανοιχτό φόντο σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένος.

Προβολή παραλήπτες

Εάν είστε ο παραλήπτης του μηνύματος, δεν μπορείτε να δείτε αν ο αποστολέας προστεθεί Ιδιαίτ. κοιν. παραλήπτες. Μόνο στον αποστολέα ενός μηνύματος μπορεί να δει τα ονόματα των παραληπτών Ιδιαίτ. κοιν. με το άνοιγμα ενός μηνύματος στο φάκελο Απεσταλμένα όπου όλα τα απεσταλμένα μηνύματα αποθηκεύονται από προεπιλογή.

 1. Στο φάκελο "Απεσταλμένα", ανοίξτε το μήνυμα που στείλατε.

 2. Στο παράθυρο ανάγνωσης, ανατρέξτε στην ενότητα κεφαλίδα του μηνύματος.

  Για PC

  Στο φάκελο "Απεσταλμένα", επιλέξτε ένα μήνυμα για να προβάλετε παραλήπτες και, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το βέλος ανάπτυξης για να εμφανίσετε την κεφαλίδα του μηνύματος ολοκλήρωσης.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • + Σύμβολο υποδεικνύει υπάρχουν περισσότερες παραλήπτες. Στο στιγμιότυπο οθόνης, για παράδειγμα, +11 σήματα υπάρχουν 11 περισσότερες παραλήπτες που παρατίθεται στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν..

  • Επιλέξτε Επιλέξτε για να αναπτύξετε την κεφαλίδα του μηνύματος. για να αναπτύξετε (Άνοιγμα) είστε στην ενότητα κεφαλίδα μηνύματος. Και επιλέξτε Επιλέξτε για να συμπτύξετε την κεφαλίδα του μηνύματος. για να συμπτύξετε (κλείσιμο) στην ενότητα κεφαλίδας.

  Για Mac

  Βλέπετε ιδιαίτερη κοινοποίηση παραληπτών στο φάκελο Απεσταλμένα

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Εάν υπάρχουν περισσότερες παραλήπτες, θα δείτε τον αριθμό των παραληπτών και περισσότερες. Στο στιγμιότυπο οθόνης, για παράδειγμα, 11 περισσότερες σήματα υπάρχουν 11 περισσότερες παραλήπτες που παρατίθεται στο πλαίσιο Ιδιαίτ. κοιν..

  • Κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα για να αναπτύξετε (Άνοιγμα) είστε στην ενότητα κεφαλίδα μηνύματος.

 • Ο τρόπος δημιουργηθούν    Πριν προσθέσετε το όνομα ενός παραλήπτη στο πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση σε ένα μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι ο παραλήπτης αναμένει το μήνυμά σας. Αυτό το άτομο μπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσετε τα βήματα για να σας καταχωρήσει ως ασφαλή αποστολέα (ή ασφαλή παραλήπτη, εάν θα είναι το όνομα στο πλαίσιο προς του μηνύματος).

  Γιατί είναι απαραίτητο αυτό; "Κοιν." είναι μια αγαπημένη τεχνική της αποστολείς. Επομένως, πολλά φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας χρήση σημαίας στα μηνύματα που χρησιμοποιούν το πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Επομένως, εάν τον παραλήπτη που θέλετε δεν έχει προσθέσει το όνομα του Λίστα ασφαλών αποστολέων στο Microsoft Outlook, το μήνυμά σας μπορεί να μεταβείτε απευθείας στο φάκελο Ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή την αντίστοιχη επιλογή.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ονομάτων στις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίστες του φίλτρου.

 • Σκεφτείτε πριν να περιλάβετε μια λίστα διανομής στο πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση    άτομα που χρησιμοποιούν κανόνες για να ταξινομήσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φακέλους θα είναι έφερα σε δύσκολη θέση εάν το όνομα της λίστας διανομής στο πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση. Επειδή τους κανόνες εξαρτώνται από το όνομα της λίστας διανομής εμφανίζεται στο πλαίσιο "Κοιν." ή στο πλαίσιο, το μήνυμά σας δεν θα ταξινομηθούν σύμφωνα με τους κανόνες.

 • Γνωρίζετε τα όρια    Πολλές υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ρύθμιση ορίων για τον αριθμό των ονομάτων που μπορούν να συμπεριληφθούν στα πλαίσια προς, Κοιν και ιδιαίτερη κοινοποίηση σε ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιορίζει κάθε μήνυμα στις έως 100 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν αυτές οι διευθύνσεις κατανέμονται μεταξύ των προς, Κοιν., και πλαίσια ιδιαίτερη κοινοποίηση, να θυμάστε ότι τα ονόματα στο πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση θα μετρούν στο όριο του συνόλου. Ζητήστε από την υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις πολιτικές για το λογαριασμό σας.

 • Διατήρηση της λίστας παραληπτών ιδιωτική    Ιδιαίτερη κοινοποίηση μπορεί να σας βοηθήσει να σέβεστε προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών από τη διατήρησή τους στο βρόχο χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητά τους. Για παράδειγμα, εάν στείλετε μια ανακοίνωση για ένα έργο σε πολλά άτομα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ιδιαίτερη κοινοποίηση για να διατηρήσετε τις ταυτότητες τα πιθανά όσους αναζητούν εργασία ιδιωτικό.

  Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγχώνευση αλληλογραφίας στο Microsoft Office Word 2007 ως εναλλακτική λύση για να ιδιαίτερη κοινοποίηση. Με τη συγχώνευση αλληλογραφίας, μπορείτε να στείλετε γρήγορα το ίδιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεμονωμένους παραλήπτες. Συγχώνευση αλληλογραφίας σάς επιτρέπει να κάνετε μαζική αποστολή αλληλογραφίας με ένα μόνο όνομα στο πλαίσιο προς του μηνύματος.

 • Να κάνετε μια συνομιλία που έχει υπερβεί αγρίων    Εδώ είναι μια κατάσταση στην οποία χρησιμοποιώντας ιδιαίτερη κοινοποίηση για μια λίστα διανομής ή ένα μεγάλο αριθμό ονομάτων μπορεί να είναι χρήσιμο.

  Ας υποθέσουμε ότι στέλνετε ένα μήνυμα με μεγάλο αριθμό των ατόμων που παρατίθενται στο πλαίσιο προς. Ξεκινά τη συζήτηση να απαντάτε και όλοι θέλει να σας δώσει γνώμη. Ο αριθμός των μηνυμάτων αυξάνει σημαντικά, επειδή πολλοί παραλήπτες απάντηση με την άποψη "επικοινωνήστε διακοπή απάντηση όλους σε αυτό το μήνυμα." Το πρόβλημα είναι ότι, όταν γίνει αυτό, κάνουν κλικ Απάντηση σε όλους. Είναι ένας τρόπος για να κάνετε τη χρήση της επιλογής " Απάντηση σε όλους " για να απαντήσετε και να τοποθετήσετε το όνομα της λίστας διανομής στο πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάντε κλικ στην επιλογή Απάντηση, τοποθέτηση μόνο το όνομά σας στο πλαίσιο προς, μετακίνηση στη λίστα διανομής στο πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση, και γράψετε ένα παρόμοιο με το ακόλουθο μήνυμα:

  "Να εκτιμήσουν τις σκέψεις σας σχετικά με αυτό το θέμα. Εάν έχετε περισσότερες σχόλια, απαντήστε σε εμένα απευθείας. (Έχω τοποθετήσει αυτήν τη λίστα διανομής στο πλαίσιο Ιδιαίτερη κοινοποίηση για να περιορίσω τα μηνύματα απάντησης σε όλους.)"

  Συμβουλή: Εάν στέλνετε ένα μήνυμα σε άλλα άτομα που χρησιμοποιούν το Outlook, μπορείτε να αποτρέψετε τους εντελώς χρησιμοποιώντας την επιλογή Απάντηση σε όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποτροπή παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη χρήση απάντηση σε όλους ή προώθηση.

 • Μείωση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας    Παρόλο που τα άτομα που στέλνουν ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας να μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ιδιαίτερη κοινοποίηση, αυτές δεν σας αρέσει αν χρησιμοποιείτε. Εάν μπορείτε να αποκρύψετε τα ονόματα των παραληπτών, τις καταχώρηση στο πλαίσιο ιδιαίτερη κοινοποίηση, δεν θα μπορείτε να αντιγράψετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών από τα μηνύματά σας.

Δείτε επίσης

Διαγραφή προς, Κοιν ή ιδιαίτερη κοινοποίηση προτεινόμενες παραλήπτες

Διακοπή προτάσεων παραλήπτες στο προς, Κοιν., και ιδιαίτερη κοινοποίηση πλαίσια

Αποκρύψτε τα ονόματα των παραληπτών, χρησιμοποιώντας την ιδιαίτερη κοινοποίηση (ιδιαίτερη κοινοποίηση) στο Outlook

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×