Εμφάνιση αξιοπιστίας με την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να δείξετε ότι πιστεύετε ότι μια βάση δεδομένων είναι ασφαλής και ότι μπορούν να είναι αξιόπιστο το περιεχόμενό της, προσθέτοντας μια ψηφιακή υπογραφή στη βάση δεδομένων. Αυτό σας βοηθά άτομα που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων αποφασίστε αν θέλετε να θεωρήσετε αξιόπιστη την και το περιεχόμενό της.

Η διαδικασία που χρησιμοποιείτε για την ψηφιακή υπογραφή μιας βάσης δεδομένων εξαρτάται από το αν η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί μια νεότερη μορφή αρχείου, όπως ένα αρχείο .accdb ή προηγούμενη μορφή, όπως ένα αρχείο .mdb. Ωστόσο, και τα δύο διεργασίες απαιτούν να χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας εμπορική ή μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας. Αυτό το θέμα εξηγεί τον τρόπο για να δημιουργήσετε το δικό σας πιστοποιητικό ασφαλείας.

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Συσκευασία, είσοδος και διανομή βάσης δεδομένων της Access 2010

Ψηφιακή υπογραφή μια παλαιότερη έκδοση βάσης δεδομένων

Πριν ξεκινήσετε

Για να προσθέσετε μια ψηφιακή υπογραφή, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε ή να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας. Θεωρήστε ότι ένα πιστοποιητικό ασφαλείας όπως πένα που χρησιμοποιείτε για να υπογράψετε ψηφιακά πράγματα ή ένα κερί ασφαλίσετε που μόνο εσείς μπορείτε να εφαρμόσετε.

Εάν δεν έχετε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας, μπορείτε να δημιουργήσετε μία με χρήση του εργαλείου SelfCert (περιλαμβάνεται στο Microsoft Office).

Δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού

 1. Στα Microsoft Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, επιλέξτε Microsoft Office, στην επιλογή Εργαλεία του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακό πιστοποιητικό για έργα της VBA.

  -ή-

  Μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει τα αρχεία προγράμματος Microsoft Office 2010. Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι μονάδα δίσκου: \Program Files\Microsoft Office\Office14. Σε αυτόν το φάκελο, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ SelfCert.exe.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού.

 2. Στο πλαίσιο Όνομα πιστοποιητικού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο δοκιμαστικό πιστοποιητικό.

 3. Κάντε κλικ δύο φορές στο κουμπί OK.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την εντολή Ψηφιακό πιστοποιητικό για έργα της VBA ή δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο SelfCert.exe, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το SelfCert.

Εγκατάσταση SelfCert.exe

 1. Ξεκινήστε το Microsoft Office 2010 CD εγκατάστασης ή άλλο μέσο εγκατάστασης.

 2. Στο πρόγραμμα εγκατάστασης του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

  Σημείωση: Εάν εργάζεστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο Microsoft Office 2010 είναι εγκατεστημένο στους επιμέρους υπολογιστές από τους διαχειριστές IT και όχι μέσω CD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στα Microsoft Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Κάντε διπλό κλικ Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  3. Επιλέξτε Microsoft Office 2010 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

   Ξεκινάει το πρόγραμμα εγκατάστασης.

  4. Επιλέξτε Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

  5. Συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.

 3. Αναπτύξτε τους κόμβους Microsoft Office και Κοινόχρηστες δυνατότητες του Office, κάνοντας κλικ στα σύμβολα συν (+) δίπλα τους.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακό πιστοποιητικό για έργα της VBA.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια για να εγκαταστήσετε το στοιχείο.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο SelfCert για τη δημιουργία υπογραφών για χρήση τη δική σας εταιρεία. Εάν θέλετε να υπογράψετε ψηφιακά μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, να διανείμετε εμπορικής αυτήν τη βάση δεδομένων, θα πρέπει να μπορείτε να προμηθευτείτε ένα πιστοποιητικό εμπορική ασφαλείας από μια εμπορική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Συσκευασία, είσοδος και διανομή βάσης δεδομένων Access 2010

Access 2010 καθιστά εύκολη και γρήγορη για να συνδεθείτε και να διανέμετε μια βάση δεδομένων. Όταν δημιουργείτε ένα αρχείο .accdb ή .accde, μπορείτε να συσκευάσετε το αρχείο εφαρμόσετε μια ψηφιακή υπογραφή στο πακέτο και, στη συνέχεια, να διανείμετε το υπογεγραμμένο πακέτο σε άλλους χρήστες. Το εργαλείο συσκευασία και υπογραφή τοποθετεί τη βάση δεδομένων σε ένα αρχείο Access ανάπτυξης (.accdc), πραγματοποιεί το αρχείο και, στη συνέχεια, τοποθετεί το υπογεγραμμένο πακέτο σε μια θέση που καθορίζετε. Οι χρήστες, στη συνέχεια, να εξαγάγετε τη βάση δεδομένων από το πακέτο και να εργαστείτε απευθείας στη βάση δεδομένων (όχι στο αρχείο πακέτου).

Καθώς προχωράτε, να θυμάστε αυτά τα δεδομένα:

 • Η συσκευασία μιας βάσης δεδομένων και η υπογραφή του πακέτου είναι ένας τρόπος για τον ορισμό αξιοπιστίας.Όταν συσκευάζετε και υπογράφετε μια βάση δεδομένων, η ψηφιακή υπογραφή επιβεβαιώνει ότι η βάση δεδομένων δεν έχει τροποποιηθεί αφού δημιουργήσατε το πακέτο.

 • Αφού γίνει εξαγωγή της βάσης δεδομένων από το πακέτο, δεν υπάρχει πλέον σύνδεση μεταξύ του υπογεγραμμένου πακέτου και της εξαγόμενης βάσης δεδομένων.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο συσκευασία και υπογραφή μόνο με βάσεις δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί σε νεότερη μορφή αρχείου (.accdb, .accde,...). Access 2010 παρέχει επίσης εργαλεία για να συνδεθείτε και να διανείμετε βάσεις δεδομένων που έχουν παλαιότερη μορφή αρχείου. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ψηφιακή υπογραφή που είναι κατάλληλη για τη μορφή αρχείου βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε.

 • Μπορείτε να προσθέσετε μόνο μία βάση δεδομένων σε ένα πακέτο.

 • Με αυτήν τη διαδικασία, τοποθετείται ψηφιακή υπογραφή σε ένα πακέτο το οποίο περιέχει ολόκληρη τη βάση δεδομένων, και όχι μόνο μακροεντολές ή λειτουργικές μονάδες.

 • Η διαδικασία συμπιέζει το αρχείο πακέτου για να σας βοηθήσει να μειώσετε τους χρόνους φόρτωσης.

 • Μπορείτε να εξαγάγετε βάσεις δεδομένων από πακέτα αρχείων που βρίσκονται σε διακομιστές που εκτελούν Windows SharePoint Services 3.0 ή νεότερη έκδοση.

Τα βήματα των ακόλουθων ενοτήτων εξηγούν τον τρόπο δημιουργίας ενός υπογεγραμμένου αρχείου πακέτου, καθώς και τον τρόπο εξαγωγής και χρήσης της βάσης δεδομένων από ένα αρχείο πακέτου με ψηφιακή υπογραφή.

Δημιουργία υπογεγραμμένου πακέτου

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να συσκευάσετε και να υπογράψετε.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Office, τοποθετήστε το δείκτη με την Αποθήκευση και, στη συνέχεια, στην περιοχή για προχωρημένους, κάντε κλικ στην επιλογή συσκευασία και υπογραφή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πιστοποιητικού.

 3. Επιλέξτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία υπογεγραμμένου πακέτου της Microsoft Office Access.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση σε, επιλέξτε μια θέση για το υπογεγραμμένο πακέτο βάσης δεδομένων.

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το υπογεγραμμένο πακέτο στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Η Access δημιουργεί το αρχείο .accdc και το τοποθετεί στη θέση που επιλέξατε.

Εξαγωγή και χρήση ενός υπογεγραμμένου πακέτου

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Office, τοποθετήστε το δείκτη για Άνοιγμα και, στη συνέχεια, στα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα.

 2. Ως τύπο αρχείου, επιλέξτε Υπογεγραμμένα πακέτα της Microsoft Office Access (*.accdc).

 3. Από τη λίστα Διερεύνηση σε, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει το αρχείο .accdc, επιλέξτε το αρχείο και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν επιλέξετε να θεωρήσετε αξιόπιστο το πιστοποιητικό ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή του πακέτου ανάπτυξης, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή βάσης δεδομένων σε.Προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

  • Εάν δεν έχετε θεωρήσει ήδη αξιόπιστο το πιστοποιητικό ασφαλείας, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.

   Συμβουλευτικό μήνυμα

   Εάν θεωρείτε αξιόπιστη τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα. Εάν εμπιστεύεστε οποιοδήποτε πιστοποιητικό από τη συγκεκριμένη υπηρεσία παροχής, κάντε κλικ στην επιλογή αξιόπιστη όλων από τον publisher. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή βάσης δεδομένων σε.

   Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής για την τοποθέτηση υπογραφής σε ένα πακέτο βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην επιλογή Να θεωρείται αξιόπιστο ό,τι προέρχεται από αυτόν τον εκδότη όταν ανοίγετε το συγκεκριμένο πακέτο, τα πακέτα που υπογράφονται με τα πιστοποιητικά αυτόματης υπογραφής θα θεωρούνται πάντα αξιόπιστα.

 5. Προαιρετικά, στη λίστα Αποθήκευση σε, επιλέξτε μια θέση για τη βάση δεδομένων που εξαγάγατε και έπειτα πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Όνομα αρχείου ένα διαφορετικό όνομα για τη βάση δεδομένων που εξαγάγατε.

  Συμβουλή: Εάν εξάγετε τη βάση δεδομένων σε μια αξιόπιστη θέση, τα περιεχόμενά της θα ενεργοποιούνται αυτόματα όποτε την ανοίγετε.Εάν επιλέξετε μια μη αξιόπιστη θέση, ορισμένο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων μπορεί να απενεργοποιηθεί από προεπιλογή.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι πρέπει να εμπιστευθείτε ένα πιστοποιητικό, το άρθρο Πώς μπορείτε να εξακριβώσετε εάν μια ψηφιακή υπογραφή είναι αξιόπιστη παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο των ημερομηνιών και άλλων στοιχείων σε ένα πιστοποιητικό, ώστε να διαπιστώσετε ότι είναι έγκυρο.

Αρχή της σελίδας

Ψηφιακή υπογραφή μια παλαιότερη έκδοση βάσης δεδομένων

Σημαντικό: Τα βήματα αυτής της ενότητας δεν ισχύουν για βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν μία από τις νέες μορφές αρχείου.

Παλαιότερη από το Access 2010, για τις βάσεις δεδομένων μπορείτε να εφαρμόσετε ένα ψηφιακή υπογραφή για τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Μια ψηφιακή υπογραφή επιβεβαιώνει ότι τυχόν μακροεντολές, λειτουργικές μονάδες κώδικα και άλλα στοιχεία εκτελέσιμο στη βάση δεδομένων δημιουργήθηκε με τον υπογράφοντα και ότι κανένα άτομο δεν έχει τροποποιηθεί τους από τη βάση δεδομένων που υπογράφτηκε.

Για να εφαρμόσετε μια υπογραφή στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείτε, χρειάζεστε πρώτα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό.Στην περίπτωση που δημιουργείτε βάσεις δεδομένων για εμπορική διανομή, πρέπει να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό από μια εμπορική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).Οι αρχές έκδοσης πιστοποιητικών εκτελούν ελέγχους στο παρασκήνιο για να επαληθεύσουν ότι τα άτομα που δημιουργούν περιεχόμενο (όπως βάσεις δεδομένων) είναι ευυπόληπτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρχές έκδοσης πιστοποιητικών που προσφέρουν υπηρεσίες για προϊόντα της Microsoft, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια βάση δεδομένων για σενάρια, για προσωπική χρήση ή περιορισμένη ομάδα εργασίας, Microsoft Office 2010 παρέχει ένα εργαλείο για να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής. Τα βήματα στις ακόλουθες ενότητες εξηγούν πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο που ονομάζεται SelfCert.exe για να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής.

Προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε βάση δεδομένων

Σημείωση: Να θυμάστε ότι αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο όταν χρησιμοποιείτε βάσεις δεδομένων σε Access 2010 που χρησιμοποιούν μία από τις προηγούμενες μορφές αρχείων βάσης δεδομένων, όπως ένα αρχείο .mdb. Για να πραγματοποιήσετε νεότερες βάσεις δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα πακέτου, πραγματοποιήστε είσοδο, και διανομή βάσης δεδομένων της Access 2010.

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε υπογραφή.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Μακροεντολή, επιλέξτε Visual Basic για να ξεκινήσετε την Επεξεργασία Visual Basic.

  Συντόμευση πληκτρολογίου: πατήστε ALT + F11.

 3. Στο παράθυρο "Εξερεύνηση έργου", επιλέξτε τη βάση δεδομένων ή το έργο της Visual Basic for Applications (VBA) όπου θέλετε να προσθέσετε υπογραφή.

 4. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Ψηφιακή υπογραφή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ψηφιακή υπογραφή.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή για να επιλέξετε το δοκιμαστικό πιστοποιητικό.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πιστοποιητικού.

 6. Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να εφαρμόσετε.

  Στην περίπτωση που ακολουθήσατε τα βήματα της προηγούμενης ενότητας, επιλέξτε το πιστοποιητικό που δημιουργήσατε με τη χρήση του SelfCert.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πιστοποιητικού και κάντε κλικ στο κουμπί OK ξανά για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ψηφιακή υπογραφή.

Συμβουλές για την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε βάσεις δεδομένων νεότερης έκδοσης

 • Εάν θέλετε να προλάβετε την κατά λάθος τροποποίηση του έργου της VBA και την ακύρωση της υπογραφής σας από άλλους χρήστες, κλειδώστε το έργο της VBA, προτού το υπογράψετε.

  Σημείωση: Το κλείδωμα του έργου της VBA δεν αποτρέπει έναν άλλο χρήστη να αντικαταστήσει την ψηφιακή υπογραφή με άλλη υπογραφή.Οι εταιρικοί διαχειριστές μπορούν να υπογράφουν ξανά πρότυπα και πρόσθετα ώστε να μπορούν να ελέγχουν ακριβώς τα στοιχεία που εκτελούν οι χρήστες στους υπολογιστές τους.

 • Όταν υπογράφετε ψηφιακά ένα έργο της VBA, εξετάστε το ενδεχόμενο να αποκτήσετε μια χρονική σήμανση, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της υπογραφής από άλλους χρήστες, ακόμη και εάν το πιστοποιητικό που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή έχει λήξει.Ανατρέξτε στο Microsoft Office Online για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τις χρονικές σημάνσεις της VBA.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×