Εμφάνιση αδράνειας στο έργο σας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αδράνεια, ή αλλιώς αιώρηση, είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί να αποκλίνει μια εργασία πριν να συμπέσει με μια άλλη εργασία. Υπολογίζεται αυτόματα στο έργο σας κατά τον προγραμματισμό εργασιών και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως χρόνο buffer εάν είναι απαραίτητο, όταν το χρονοδιάγραμμα κινδυνεύει να καθυστερήσει.

Μάθετε σχετικά με την αδράνεια (αιώρηση)

Από προεπιλογή και εξ ορισμού, μια εργασία με αδράνεια μηδέν (0) θεωρείται κρίσιμη εργασία. Εάν μια κρίσιμη εργασία καθυστερήσει, καθυστερεί και η ημερομηνία λήξης του έργου. Για να δημιουργήσετε κάποια αδράνεια στην κρίσιμη διαδρομή, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για την αδράνεια στο πλαίσιο Οι εργασίες είναι κρίσιμες εάν η αδράνεια είναι λιγότερη από ή ίση με στην καρτέλα Επιλογές υπολογισμού του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Project (Αρχείο > Επιλογές). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Εμφάνιση της κρίσιμης διαδρομής του έργου σας και Πώς το Project προγραμματίζει τις εργασίες: Το παρασκήνιο.

Για να βεβαιωθείτε ότι το έργο ολοκληρώνεται εγκαίρως, δοκιμάστε να βελτιστοποιήσετε εργασίες που έχουν αδράνεια και δεν είναι στην κρίσιμη διαδρομή. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την ελεύθερη αδράνεια για να καθυστερήσετε μια εργασία ή εκχωρήστε τον πόρο της σε μια άλλη εργασία για να αποτρέψετε την απόκλιση του χρονοδιαγράμματος.

Η συνολική αδράνεια μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μια αρνητική τιμή αδράνειας υποδεικνύει ότι δεν έχει προγραμματιστεί αρκετός χρόνος για την εργασία και απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αποτρέψετε την απόκλιση της ημερομηνίας λήξης του έργου σας.

Εάν είστε περίεργοι για τον τρόπο με τον οποίο το Project υπολογίζει την ελεύθερη αδράνεια, προσθέστε τα πεδία Αδράνεια έναρξης και Αδράνεια λήξης σε οποιαδήποτε προβολή εργασίας (κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας στήλης σε αυτήν την προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πεδία). Η αδράνεια έναρξης είναι χρήσιμη κατά την ισοστάθμιση έργων που έχουν προγραμματιστεί από την ημερομηνία λήξης και εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ ημερομηνιών πρώιμης έναρξης και καθυστερημένης έναρξης. Η αδράνεια λήξης είναι χρήσιμη κατά την ισοστάθμιση έργων που έχουν προγραμματιστεί από την ημερομηνία έναρξης και εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ ημερομηνιών πρώιμης λήξης και καθυστερημένης λήξης. Το μικρότερο από τα δύο ποσά αδράνειας είναι το ποσό της ελεύθερης αδράνειας.

Εδώ θα βρείτε μερικά πράγματα που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας σχετικά με την αιώρηση ή την αδράνεια.

Συμβουλές

Επεξηγήσεις

Προσέχετε τους άκαμπτους περιορισμούς.

Εάν μια εργασία που είναι περιορισμένη σε μια ημερομηνία έχει μια προαπαιτούμενη εργασία η οποία ολοκληρώνεται πολύ αργά ώστε να ξεκινήσει η εξαρτώμενη εργασία στην ημερομηνία που καθορίζεται στον περιορισμό, ενδέχεται να παρουσιαστεί αρνητική αδράνεια. Η αρνητική αδράνεια θα περιορίσει ακόμη περισσότερο την ημερομηνία λήξης του έργου σας.

Οι προθεσμίες αλλάζουν τη συνολική αδράνεια

Οι προθεσμίες μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική αδράνεια σε εργασίες. Εάν καταχωρήσετε μια προθεσμία πριν από τη λήξη της συνολικής αδράνειας της εργασίας, η συνολική αδράνεια θα υπολογίζεται εκ νέου χρησιμοποιώντας την προθεσμία αντί της τελευταίας ημερομηνίας λήξης της εργασίας. Η εργασία γίνεται κρίσιμη εάν η συνολική αδράνεια φτάσει στο μηδέν.

Χρησιμοποιήστε την προβολή Λεπτομερές γράφημα Gantt για να βρείτε αδράνεια (αιώρηση)

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Άλλες προβολές > Περισσότερες προβολές.

  Περισσότερες προβολές στο μενού "Άλλες προβολές"

 2. Στη λίστα Προβολές, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Λεπτομερές γράφημα Gantt.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή > πίνακες> Χρονοδιάγραμμα.

  Καταχώρηση χρονοδιαγράμματος στο μενού "Πίνακες"

 4. Κάντε κλικ σε μια εργασία και προβάλετε τις τιμές αδράνειάς της στα πεδία Ελεύθερη αδράνεια και Συνολική αδράνεια.

  Εάν δεν βλέπετε τα πεδία Ελεύθερη αδράνεια και Συνολική αδράνεια, πιέστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε αυτά τα πεδία.

  Συμβουλή: Για να επιλύσετε θέματα προγραμματισμού, ενδέχεται να μπορείτε να μετακινήσετε εργασίες από τις φάσεις που δεν έχουν καθόλου αδράνεια σε φάσεις που έχουν υπερβολικά μεγάλη αδράνεια.

Σημείωση: Αρνητικές τιμές αδράνειας μπορεί να υποδεικνύουν ασυνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, μια εργασία που έχει εξάρτηση Λήξη σε έναρξη (ΛΕ) με μια άλλη εργασία που πρέπει να ξεκινήσει πριν από την ημερομηνία λήξης της πρώτης εργασίας θα εμφανίσει αρνητική αδράνεια. Αρνητική αδράνεια μπορεί να εμφανιστεί επίσης όταν μια εργασία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της.

Προσθήκη χρόνου buffer στο χρονοδιάγραμμά σας με μη αυτόματο τρόπο

Ενώ είναι καλό που το Project έχει κάποιο ενσωματωμένο χρόνο buffer, μπορεί να υπάρχουν φορές που θέλετε να προσθέσετε τον δικό σας χρόνο buffer. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τρόπους προσθήκης χρόνου buffer με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στα θέματα:

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Μάθετε σχετικά με την αδράνεια (αιώρηση)

Το ποσό αδράνειας στο χρονοδιάγραμμά σας υποδεικνύει το χρονικό διάστημα μπορεί να καθυστερήσει εργασίες πριν επηρεάζονται οι άλλες εργασίες ή το project ημερομηνία λήξης. Εάν γνωρίζετε τη θέση όπου παρουσιάζεται αδράνεια στο χρονοδιάγραμμά σας, μπορείτε να μετακινήσετε εργασίες όταν ορισμένες φάσεις του χρονοδιαγράμματος δεν έχουν καθόλου αδράνεια και άλλες φάσεις που έχουν υπερβολικά μεγάλη.

Ελεύθερη αδράνεια είναι το χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία πριν από την εργασία εξαρτώμενη εργασία καθυστερήσει. Χρησιμοποιήστε το πεδίο "ελεύθερη αδράνεια" για να προσδιορίσετε εάν μια εργασία έχει κάθε φορά που είναι διαθέσιμες για μια καθυστέρηση. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν ένας πόρος χρειάζεται περισσότερο χρόνο σε μια εργασία ή εάν θέλετε να αναθέσετε έναν πόρο με μια άλλη εργασία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "ελεύθερη αδράνεια" για να καθορίσετε τον τρόπο για να ανακτήσετε ένα χρονοδιάγραμμα που αποκλίνει.

Συνολική αδράνεια είναι καθυστερήσει το χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία πριν από την ημερομηνία λήξης του έργου. Συνολική αδράνεια μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός. Εάν η συνολική αδράνεια είναι ένας θετικός αριθμός, υποδεικνύει το χρονικό διάστημα που μπορεί να καθυστερήσει η εργασία χωρίς να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης του έργου. Εάν η συνολική αδράνεια είναι αρνητικός αριθμός, υποδεικνύει το χρονικό διάστημα που πρέπει να είναι αποθηκευμένο, έτσι ώστε η ημερομηνία λήξης του έργου δεν καθυστερήσει. Αρνητική αδράνεια υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την εργασία και οφείλεται συνήθως περιορισμός ημερομηνίες.

Από προεπιλογή και από τον ορισμό, μια εργασία με 0 αδράνεια θεωρείται μια κρίσιμη εργασία. Εάν μια κρίσιμη εργασία καθυστερήσει, επίσης καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης του έργου.

Χρησιμοποιήστε την προβολή Λεπτομερές γράφημα Gantt για να βρείτε αδράνεια (αιώρηση)

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες προβολές.

 2. Στη λίστα προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομερές γράφημα Gantt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί εφαρμογή.

 3. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χρονοδιάγραμμα.

  Στο τμήμα γραφήματος της προβολής, αδράνεια εμφανίζεται ως λεπτές ράβδοι στα δεξιά της εργασίες, με τιμές παρακείμενο τις κανονικές ράβδους Gantt.

  Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στα πεδία ελεύθερη αδράνεια και συνολική αδράνεια, εάν δεν εμφανίζονται στο τμήμα φύλλου της προβολής.

Σημειώσεις: 

 • Εάν γνωρίζετε τη θέση όπου παρουσιάζεται αδράνεια στο χρονοδιάγραμμά σας, μπορείτε να μετακινήσετε εργασίες όταν ορισμένες φάσεις του χρονοδιαγράμματος δεν έχουν καθόλου αδράνεια και άλλες φάσεις που έχουν υπερβολικά μεγάλη.

 • Τιμές μπορεί επίσης να δείχνουν ασυνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, μια αρνητική τιμή αδράνειας πραγματοποιείται όταν μία εργασία έχει μια εξάρτηση από λήξη σε έναρξη με μια εξαρτώμενη εργασία, αλλά η εξαρτώμενη εργασία έχει έναν περιορισμό υποχρεωτική έναρξη στις που είναι παλαιότερες από το τέλος της πρώτης εργασίας. Αρνητική αδράνεια μπορεί να προκύψει όταν μια εργασία είναι προγραμματισμένη για την ολοκλήρωση μετά την ημερομηνία προθεσμίας.

Χρησιμοποιήστε πεδία εργασίας για να βρείτε αδράνεια (αιώρηση)

Προσθέστε τα πεδία "πρώιμη Έναρξη, πρώιμη λήξη, Καθυστερημένη έναρξη και καθυστερημένη λήξη" σε μια προβολή εργασίας, για να αναλύσετε καθυστερήσεις και να βρείτε τον διαθέσιμο χρόνο αδράνειας στο χρονοδιάγραμμά σας.

Πρώιμη Έναρξη "και" πρώιμη λήξη πεδία

Όταν δημιουργείτε μια εργασία για πρώτη φορά, το πρώιμη Έναρξη και νωρίτερες ημερομηνίες λήξης είναι η ίδια όπως τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Όπως μπορείτε να συνδέσετε την εργασία με προαπαιτούμενη εργασία και των εξαρτώμενων εργασιών και να εφαρμόσετε τους περιορισμούς ημερομηνίας, η πρώιμη Έναρξη και πρώιμη λήξη ημερομηνίες υπολογίζονται ως τη νωρίτερη δυνατή ημερομηνίες αυτής της εργασίας μπορεί να έναρξης και λήξης εάν όλων των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων εργασιών επίσης Έναρξη και λήξη στις τις αντίστοιχες πρώιμη Έναρξη και πρώιμη ημερομηνία λήξης. Εάν υπάρχει μια καθυστέρηση ισοστάθμισης στην εργασία, αυτή η καθυστέρηση επίσης υπολογίζεται σε το νωρίτερες ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται σε μια σταθερή διάρκεια.

Καθυστερημένη έναρξη "και" καθυστερημένη λήξη πεδία

Όταν δημιουργείτε μια εργασία για πρώτη φορά, την τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι το ίδιο με το έργο ημερομηνία λήξης και την τελευταία ημερομηνία έναρξης υπολογίζεται ως ημερομηνία λήξης του έργου, μείον την εργασία διάρκεια. Καθώς συνδέετε την εργασία σε προαπαιτούμενες και εξαρτώμενες εργασίες και εφαρμόζετε άλλους περιορισμούς, το Project υπολογίζει την τελευταία ημερομηνία έναρξης ως την τελευταία δυνατή ημερομηνία αυτής της εργασίας μπορεί να ξεκινήσει εάν όλων των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων εργασιών επίσης έναρξης και λήξης στην τους Καθυστερημένη έναρξη και εκπρόθεσμη ημερομηνίες λήξης.

Παρομοίως, την τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης υπολογίζεται ως την πιο πρόσφατη ημερομηνία ή ολοκληρωθεί αυτή η εργασία εάν όλων των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων εργασιών επίσης έναρξης και λήξης στην τους καθυστερημένη έναρξης και λήξης ημερομηνίες. Εάν υπάρχει μια καθυστέρηση ισοστάθμισης σε εξαρτώμενες εργασίες, αυτή η καθυστέρηση επίσης υπολογίζεται στην ημερομηνία στα πεδία "Καθυστερημένη έναρξη" και "καθυστερημένη λήξη". Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται σε μια σταθερή διάρκεια.

Χρησιμοποιήστε τις προθεσμίες για να δημιουργήσετε αδράνεια (αιώρηση)

Στο Microsoft Office Project 2007, μπορείτε να ορίσετε τις προθεσμίες για μια εργασία. Προθεσμίες επηρεάζουν τον υπολογισμό της τελευταίας ημερομηνίας ολοκλήρωσης, το αντίστροφος υπολογισμός ημερομηνιών και τη συνολική αδράνεια μιας εργασίας.

Η προθεσμία συνήθως ορίζει την τελευταία ημερομηνία λήξης για μια εργασία και, επομένως, επηρεάζει τη φάση προς τα πίσω. Παρακάτω περιπτώσεις περιγράφουν τις εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα:

 • Εάν μια εργασία έχει επίσης έναν περιορισμό πρέπει να Έναρξη στις (MSO) ή πρέπει να ολοκληρώσετε σε Υποχρεωτική λήξη και έχετε επιλέξει να εκτελέσει τις ημερομηνίες περιορισμού, η καθυστερημένη λήξη ισούται με την πρώτη ημερομηνία λήξης.

 • Εάν η καθυστερημένη Έναρξη μείον την καθυστέρηση είναι παλαιότερη από την προθεσμία για μία από τις εξαρτώμενες εργασίες μιας εργασίας, η καθυστερημένη λήξη ισούται με Καθυστερημένη έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας που μείον την καθυστέρηση.

 • Εάν μια εργασία έχει επίσης περιορισμού "Έναρξη όχι αργότερα από (") ή "Λήξη όχι αργότερα από ("), καθυστερημένη λήξη είναι η παλαιότερη πρώιμη λήξη, προθεσμίες και τυχόν εξαρτώμενες Καθυστερημένη έναρξη πεδίο μείον την καθυστέρηση.

Άλλες τους περιορισμούς εργασιών σε μια εργασία με προθεσμίες ενδέχεται να επίσης να επηρεάσει Καθυστερημένη έναρξη ή πρώιμη Έναρξη ημερομηνίες. Για παράδειγμα, μια εργασία Καθυστερημένη έναρξη ημερομηνία συν τη διάρκειά μπορεί να μην είναι απαραίτητα την τελευταία ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Εργασίες με τους περιορισμούς ως εκπρόθεσμη ως πιθανή ΑΡΓΌΤΕΡΟ δυνατό συνήθως θα ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία προθεσμίας, αλλά προαπαιτούμενες εργασίες ενδέχεται να push μια εργασία πέρα από την ημερομηνία λήξης. Σε αυτή την περίπτωση, Office Project 2007 εμφανίζει μια ένδειξη ότι έχει παραβιαστεί της προθεσμίας.

Όταν προγραμματίζετε ένα έργο από την ημερομηνία λήξης, προθεσμίες επηρεάζουν την τελευταία ημερομηνία λήξης της εργασίας. Ακόμα και αν μια εργασία είναι προγραμματισμένη συνήθως για να ολοκληρώσετε την ημερομηνία προθεσμίας, μια προαπαιτούμενη εργασία με έναν περιορισμό MSO, για παράδειγμα, μπορεί να push μια εργασία πέρα από την ημερομηνία λήξης και Office Project 2007 εμφανίζει μια ένδειξη ότι η προθεσμία παραβιαστεί.

Αναθεώρηση ελεύθερη αδράνεια (αιώρηση) για την ισοστάθμιση των έργων

Προσθέστε τα πεδία "Αδράνεια έναρξης" και "Αδράνεια λήξης" σε οποιαδήποτε προβολή εργασίας όταν θέλετε να εξετάσετε τον τρόπο ελεύθερη αδράνεια υπολογίστηκε.

Το πεδίο "Αδράνεια έναρξης" περιέχει τη διάρκεια που αναπαριστά τη διαφορά μεταξύ του πρώιμη Έναρξη και καθυστερημένη ημερομηνίες έναρξης. Το πεδίο "Αδράνεια λήξης" περιέχει τη διάρκεια που αναπαριστά τη διαφορά μεταξύ του πρώιμη λήξη ημερομηνίες και λήξης. Η μικρότερη από την έναρξη αδράνειας και Λήξη αδράνειας ποσά Καθορίζει το μέγεθος του ελεύθερη αδράνεια διαθέσιμη, αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του χρόνου εργασίας μπορεί να καθυστερήσει χωρίς να επηρεάζεται η ημερομηνία έναρξης της εξαρτώμενης εργασίας.

Εάν μια εργασία έχει μια πραγματικό ημερομηνία έναρξης και μια προθεσμία, η αδράνεια έναρξης είναι 0 και η αδράνεια λήξης είναι η διαφορά μεταξύ της εργασίας λήξης της ημερομηνίας και της προθεσμίας.

Αδράνεια έναρξης είναι χρήσιμη όταν ισοστάθμιση έργα που προγραμματίζονται από την ημερομηνία λήξης. Αδράνεια λήξης είναι χρήσιμη κατά την ισοστάθμιση έργα που προγραμματίζονται από την ημερομηνία έναρξης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×