Εμφάνιση ή απόκρυψη μηδενικών τιμών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν το φύλλο περιέχει μηδενικές τιμές ή περιέχει υπολογισμούς που παράγουν μηδενικές τιμές, μπορείτε να αποκρύψετε τις τιμές ή να χρησιμοποιήσετε επιλογές μορφοποίησης για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των τιμών. Excel εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή γενική ή αριθμών σε οποιονδήποτε αριθμό, μπορείτε να εισαγάγετε ή να επικολλήσετε σε ένα φύλλο εργασίας. Αυτές τις μορφές αυτόματη κατάργηση των αρχικών μηδενικών από τους αριθμούς. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τα αρχικά μηδενικά, πρέπει να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να διατηρήσετε τα αρχικά μηδενικά, ανατρέξτε στο θέμα Διατήρηση αρχικών μηδενικών.

Μάθετε σχετικά με τις διάφορες επιλογές για την εμφάνιση ή απόκρυψη μηδενικών τιμών στις παρακάτω ενότητες.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή σύνταξη από κοινού, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή   Κουμπί "Προτιμήσεις" στην προβολή του Excel .

 3. Στην περιοχή Επιλογές παραθύρου, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Εμφάνιση των μηδενικών τιμών.

Προσοχή: Η επιλογή αυτή ισχύει μόνο για τιμές μηδέν (0) στα κελιά. Εάν μια μηδενική τιμή σε ένα από τα επιλεγμένα κελιά μετατραπεί σε μη μηδενική τιμή, το Excel χρησιμοποιεί τη γενική μορφή αριθμών για να εμφανίσει την τιμή.


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέξτε τα κελιά, τα οποία περιέχουν τα μηδενικά (0) που θέλετε να αποκρύψετε.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, σε το αναδυόμενο μενού Μορφή αριθμών Πλαίσιο "Μορφοποίηση αριθμού" , κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στην περιοχή Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 4. Στο πλαίσιο Τύπος, πληκτρολογήστε 0,-0,,@ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Οι κρυφές τιμές εμφανίζονται μόνο στη γραμμή τύπων — ή στο κελί, εάν επεξεργαστείτε το περιεχόμενο απευθείας στο κελί — και δεν εκτυπώνονται κατά την εκτύπωση του φύλλου. Εάν επεξεργαστείτε απευθείας στο κελί, οι κρυφές τιμές εμφανίζονται στο κελί μόνο κατά την επεξεργασία.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε τα κελιά, τα οποία περιέχουν τις κρυφές τιμές μηδέν (0) που θέλετε να αποκρύψετε.

 2. Στην καρτέλα αρχική, αριθμό, σε το αναδυόμενο μενού Μορφή αριθμών Πλαίσιο "Μορφοποίηση αριθμού" , κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

 3. Στο αναδυόμενο παράθυρο Μορφοποίηση κελιών, στη λίστα κατηγορία, κάντε ένα από τα εξής:

Για

Κάντε κλικ στην επιλογή

Εμφάνιση των κρυφών τιμών χρησιμοποιώντας την τυπική μορφή αριθμού

Γενική.

Εμφάνιση των κρυφών τιμών χρησιμοποιώντας μια μορφή ημερομηνίας ή ώρας

Ημερομηνία ή Ώρα και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας ή ώρας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν μια τιμή μηδέν (0).

 2. Στην καρτέλα κεντρική, με μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή"

 3. Επιλέξτε Δημιουργία κανόνα.

 4. Στο αναδυόμενο μενού Στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Κλασικό και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση μόνο των πρώτων ή των τελευταίων τιμών στην κατάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση μόνο των κελιών που περιέχουν.

 5. Στο αναδυόμενο μενού Συγκεκριμένο κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή κελιού.

 6. Στο αναδυόμενο μενού μεταξύ, κάντε κλικ στην επιλογή ίσο με και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο δίπλα στην επιλογή ίσο με, πληκτρολογήστε 0.

 7. Στο αναδυόμενο μενού Μορφοποίηση με, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη μορφή και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Λευκό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση IF για να καθορίσετε μια συνθήκη που εμφανίζει μια μηδενική (0) τιμή ως ένα κενό κελί ή μια παύλα (-) σε ένα κελί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο συνάρτηση IF .

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Σε ένα κενό φύλλο, στο κελί A1 και το κελί A2, πληκτρολογήστε 10.

 2. Στο κελί A3, πληκτρολογήστε =A1-A2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Ο τύπος επιστρέφει την τιμή μηδέν (0).

 3. Στην καρτέλα τύποι, στη συνάρτηση, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση τύπου.

  Καρτέλα "Τύποι", ομάδα "Συνάρτηση"

 4. Στη λίστα "Δόμηση τύπου", κάντε διπλό κλικ στη συνάρτηση IF.

 5. Στην περιοχή Ορίσματα, κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στην τιμή1 και πληκτρολογήστε A3.

 6. Στην περιοχή Ορίσματα, κάντε κλικ στη λέξη Αληθής δίπλα στο στοιχείο είναι και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή = (Ισούται με).

 7. Στην περιοχή Ορίσματα, κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στην τιμή2 και πληκτρολογήστε 0.

 8. Στην περιοχή Ορίσματα, κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στο τότε και κάντε ένα από τα εξής:

Για να εμφανίζονται οι μηδενικές τιμές ως

Πληκτρολογήστε

Κενά κελιά

""

Παύλες

"-"

Κάντε κλικ στο πλαίσιο δίπλα στο άλλο και πληκτρολογήστε υνση A3, p, στη συνέχεια,το πλήκτρο Enter.

Ο τύπος στο κελί A3 επιστρέφει μια τιμή μηδέν (0) και το Excel εμφανίζει την τιμή που βρίσκεται ανάμεσα στα εισαγωγικά στο όρισμα τότε (ονομάζεται επίσης όρισμα τιμή_αν_true).

Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για τις μηδενικές τιμές ανάμεσα στα εισαγωγικά.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Συγκεντρωτικός Πίνακας, στην περιοχή Δεδομένα, κάντε κλικ στις Επιλογές.

  Καρτέλα "Συγκεντρωτικός Πίνακας", ομάδα "Δεδομένα"

 3. Στην καρτέλα Εμφάνιση, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

Για

Κάντε το εξής

Εμφάνιση μιας συγκεκριμένης τιμής στη θέση ενός κωδικού σφάλματος

Κάντε κλικ στο πλαίσιο τιμές σφάλματος ως και, στη συνέχεια, στο πεδίο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίσετε αντί για έναν κωδικό σφάλματος.

Για να εμφανίζονται τα σφάλματα ως κενά κελιά, αφήστε το πλαίσιο κενό.

Εμφάνιση μιας συγκεκριμένης τιμής στη θέση ενός κενού κελιού

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κενά κελιά ως και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται στα κενά κελιά.

Για να εμφανίζονται τα κενά κελιά, αφήστε το πλαίσιο κενό.

Για να εμφανίζονται τα μηδενικά, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κενά κελιά ως.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×