Εμφάνιση ή απόκρυψη καρτελών αντικειμένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Microsoft Office Access 2007 προσφέρει έναν νέο τρόπο εργασίας με πίνακες, φόρμες, εκθέσεις και άλλα αντικείμενα μιας βάσης δεδομένων. Αντί να ανοίγετε το κάθε αντικείμενο σε ένα ξεχωριστό παράθυρο, η Access τώρα τοποθετεί αντικείμενα σε ένα μόνο παράθυρο και τα διαχωρίζει με καρτέλες. Οι καρτέλες αποτελούν την προεπιλεγμένη συμπεριφορά για όλες τις βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται με την Office Access 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση των καρτελών

Γιατί Απόκρυψη καρτελών;

Εμφάνιση ή απόκρυψη καρτελών αντικειμένων χωρίς επικαλυπτόμενα παράθυρα

Μετάβαση από καρτέλες σε επικαλυπτόμενα παράθυρα

Κατανόηση των καρτελών

Όταν δημιουργείτε μια νέα βάση δεδομένων στην Office Access 2007, από προεπιλογή, η Access προβάλλει τα αντικείμενα στη βάση δεδομένων — τις φόρμες, τις εκθέσεις, τους πίνακες και τα ερωτήματα — σε ένα μόνο παράθυρο και διαχωρίζει το κάθε αντικείμενο που είναι ανοιχτό με μια καρτέλα. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα ανοιχτά αντικείμενα, κάνετε κλικ στις καρτέλες.

Αυτή η εικόνα προβάλλει μια τυπική ομάδα καρτελών. Θυμηθείτε ότι τα χρώματα μπορεί να διαφέρουν.

Καρτέλες αντικειμένων σε μια βάση δεδομένων της Access 2007

Οι καρτέλες βελτιώνουν την προβολή και την πρόσβαση των ανοιχτών αντικειμένων. Οι παλιότερες εκδόσεις της Access προβάλλουν τα αντικείμενα σε ξεχωριστά επικαλυπτόμενα παράθυρα. Εκείνα τα παράθυρα εμποδίζουν το ένα το άλλο και δυσχεραίνουν την εύρεση ορισμένων αντικειμένων. Οι καρτέλες επιλύουν αυτό το πρόβλημα, εφόσον είναι ορατές συνεχώς.

Αρχή της σελίδας

Γιατί να αποκρύπτονται οι καρτέλες;

Συνήθως, αποκρύπτετε τις καρτέλες αντικειμένων για δύο λόγους.

 • Θέλετε να προσαρμόσετε την εμφάνιση και την αίσθηση της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε μια ομάδα κουμπιών που επιτρέπουν την πλοήγηση των χρηστών μέσα στη βάση δεδομένων. Οι καρτέλες κάνουν τη βάση δεδομένων να φαίνεται φορτωμένη ή αλλοιώνουν το σχεδιασμό σας, επομένως τις αποκρύπτετε.

 • Εάν σας αρέσει η εμφάνιση και η αίσθηση των παλαιότερων εκδόσεων της Access. Η Office Access 2007 δεν διαθέτει μια "κλασική" προβολή, τα επικαλυπτόμενα παράθυρα όμως έχουν την ίδια εμφάνιση και αίσθηση με τα παράθυρα σε παλαιότερες εκδόσεις της Access.

Σημείωση: Για να αποκρύψετε τις καρτέλες και δεν εμφανίζει επικαλυπτόμενα παράθυρα. Ωστόσο, εάν κάνετε κάτι τέτοιο, η Access δεν παρέχει το Κλείσιμο κουμπιά που εμφανίζονται συνήθως στις γωνίες των σας ανοιχτά αντικείμενα Το κουμπί 'Κλείσιμο'. . Εάν κάνετε απόκρυψη καρτελών και παραμονή στην προβολή μεμονωμένου εγγράφου, πρέπει να δώσετε ένας άλλος τρόπος για να κλείσετε τα ανοιχτά παράθυρα οι χρήστες. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε τα δικά σας κουμπιά ή να πείτε στους χρήστες να πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + F4.

Αποκρύπτετε τις καρτέλες και εργάζεστε με επικαλυπτόμενα παράθυρα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access. Θυμηθείτε ότι η μετατροπή των ρυθμίσεων επηρεάζει μόνο την ανοιχτή βάση δεδομένων.

Η παρακάτω ενότητα επεξηγεί την απόκρυψη των καρτελών εγγράφων και τη χρήση των επικαλυπτόμενων παραθύρων.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη καρτελών αντικειμένων χωρίς επικαλυπτόμενα παράθυρα

Θυμηθείτε ότι εάν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, τότε θα αποκρυφτεί το κουμπί Κλείσιμο, που συνήθως εμφανίζεται στη γωνία του ανοιχτού παραθύρου αντικειμένου. Εάν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, θα πρέπει να φροντίσετε για εναλλακτικούς τρόπους κλεισίματος του παραθύρου.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 3. Στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής, καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Εμφάνιση καρτελών εγγράφου

Αρχή της σελίδας

Μετάβαση από καρτέλες σε επικαλυπτόμενα παράθυρα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 3. Στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής, στην περιοχή Επιλογές παραθύρου εγγράφου, επιλέξτε Επικαλυπτόμενα παράθυρα.

  Σημείωση: Όταν πραγματοποιήσετε αυτή την επιλογή, η Access καταργεί αυτόματα την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση καρτελών εγγράφου.

Σημείωση: 

 • Πρέπει να ανοίξετε τη βάση δεδομένων για την απόκρυψη των καρτελών εγγράφου ή για την ενεργοποίηση των επικαλυπτόμενων παραθύρων.

 • Αν εσείς ή ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων έχετε ορίσει η βάση δεδομένων να προβάλει σε επικαλυπτόμενα παράθυρα από προεπιλογή, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις καρτέλες εγγράφων.

 • Όταν ανοίγετε βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες εκδόσεις της Access, καρτελών εγγράφου απενεργοποιούνται αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε τους, αντίστροφη τα βήματα στο θέμα Μετάβαση από καρτέλες σε επικαλυπτόμενα παράθυρα παραπάνω, και στη συνέχεια, κλείστε και ανοίξτε ξανά τη βάση δεδομένων.

 • Αν αποκρύψετε τις καρτέλες δεδομένων και θέλετε να ανοίξετε και να μεταβείτε ανάμεσα σε πολλά αντικείμενα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης.

  -ή-

  Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή παραθύρων. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο βέλος στο κάτω τμήμα του κουμπιού Εναλλαγή παραθύρων και επιλέξτε μια επιλογή εμφάνισης, όπως Κατακόρυφη παράθεση ή Σε επικάλυψη.

 • Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παραθύρου περιήγησης, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το παράθυρο περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×