Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος γραφήματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να κάνετε τα δεδομένα σε ένα γράφημα που εμφανίζει τους άξονες πιο ευανάγνωστο, μπορείτε να εμφανίσετε οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές πλέγματος γραφήματος. Γραμμές πλέγματος επεκτείνονται από οποιονδήποτε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα σε το περιοχή σχεδίασης του γραφήματος. Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε γραμμές πλέγματος βάθους σε γραφήματα 3-δ. Εμφανίζεται για τις κύριες και δευτερεύουσες μονάδες, γραμμές πλέγματος στοίχιση με κύριων και δευτερευουσών υποδιαιρέσεων στους άξονες όταν εμφανίζονται tickmarks. Δεν μπορείτε να εμφανίσετε γραμμές πλέγματος για τους τύπους γραφημάτων που δεν εμφανίζονται άξονες, όπως τα γραφήματα πίτας και δακτυλίου γραφήματα.

Γράφημα με απεικόνιση οριζόντιου άξονα, κάθετου άξονα και άξονα βάθους

Οριζόντιες γραμμές πλέγματος 1   

2    κατακόρυφες γραμμές πλέγματος

Γραμμή πλέγματος βάθους 3   

Εμφάνιση γραμμών πλέγματος γραφήματος

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε γραμμές πλέγματος γραφήματος.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διατάξεις γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε γραμμές πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή πλέγματος που θέλετε να εμφανίσετε. Μπορείτε να αφήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε επιλογή για να κάνετε προεπισκόπηση της εμφάνισης γραμμών πλέγματος.

  Επιλογή γραμμών πλέγματος στο μενού γραμμές πλέγματος

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο γραφήματος. Για παράδειγμα, εάν το γράφημα είναι ένα γράφημα 3-δ, θα δείτε τις επιλογές γραμμών πλέγματος βάθους και εάν το γράφημα έχει έναν δευτερεύοντα οριζόντιο άξονα, θα δείτε τις επιλογές δευτερεύοντα οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές πλέγματος.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη γραμμών πλέγματος γραφήματος

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα στο οποίο θέλετε να αποκρύψετε τις γραμμές πλέγματος γραφήματος.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διατάξεις γραφήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε γραμμές πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γραμμή πλέγματος που θέλετε να αποκρύψετε. Μπορείτε να αφήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε επιλογή για να κάνετε προεπισκόπηση της εμφάνισης γραμμών πλέγματος.

  Επιλογή γραμμών πλέγματος στο μενού γραμμές πλέγματος

  Εναλλακτικά, επιλέξτε τις γραμμές πλέγματος γραφήματος οριζόντια ή κατακόρυφη που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος σε φύλλο εργασίας του Excel 2013

Εκτύπωση γραμμών πλέγματος σε ένα φύλλο εργασίας

Αλλαγή διαστήματος στο πλέγμα στο Word και το PowerPoint

Εμφάνιση γραμμών πλέγματος γραφήματος

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε γραμμές πλέγματος γραφήματος.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές πλέγματος.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για οριζόντιων γραμμών πλέγματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κύριες οριζόντιες γραμμές πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  • Για δευτερεύουσες οριζόντιες γραμμές πλέγματος, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύουσες οριζόντιες γραμμές πλέγματος.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα που εμφανίζουν έναν δευτερεύοντα οριζόντιο άξονα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση ενός δευτερεύοντα άξονα σε ένα γράφημα.

  • Για κατακόρυφες γραμμές πλέγματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κύριες κατακόρυφες γραμμές πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

  • Για δευτερεύουσες κατακόρυφες γραμμές πλέγματος, κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερεύουσες κατακόρυφες γραμμές πλέγματος.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για γραφήματα που εμφανίζουν έναν δευτερεύοντα κατακόρυφο άξονα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση ενός δευτερεύοντα άξονα σε ένα γράφημα.

  • Για γραμμές πλέγματος βάθους σε ένα τρισδιάστατο γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές πλέγματος βάθους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το επιλεγμένο γράφημα είναι πραγματικό τρισδιάστατο γράφημα, όπως ένα τρισδιάστατο γράφημα στηλών.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη γραμμών πλέγματος γραφήματος

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο γράφημα στο οποίο θέλετε να αποκρύψετε τις γραμμές πλέγματος γραφήματος.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Άξονες, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές πλέγματος.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Κύριες οριζόντιες γραμμές πλέγματος, Κύριες κατακόρυφες γραμμές πλέγματος ή Γραμμές πλέγματος βάθους (σε ένα τρισδιάστατο γράφημα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Δευτερευουσών οριζόντιων γραμμών πλέγματος ή Δευτερεύουσες κατακόρυφες γραμμές πλέγματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν ένα γράφημα έχει δευτερεύοντες άξονες οριζόντιο ή κατακόρυφο.

  • Επιλέξτε τις γραμμές πλέγματος γραφήματος οριζόντια ή κατακόρυφη που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος σε ένα φύλλο εργασίας

Εκτύπωση γραμμών πλέγματος σε ένα φύλλο εργασίας

Αλλαγή διαστήματος στο πλέγμα στο Word και το PowerPoint

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×