Εμπλουτισμός των δεδομένων με γραφικά δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που περιέχονται μέσα σε ένα σχήμα, χρησιμοποιώντας γραφικά δεδομένων. Στο Microsoft Visio 2010 μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας γραφικά δεδομένων που περιλαμβάνουν κείμενο, γραμμές δεδομένων, εικονίδια ή χρώματα γεμίσματος μοναδικών τιμών.

Σημειώσεις: 

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένα γραφικό δεδομένων;

Δημιουργία γραφικού δεδομένων

Εφαρμογή ενός υπάρχοντος γραφικού δεδομένων σε ένα σχήμα

Αλλαγή ενός υπάρχοντος γραφικού δεδομένων

Κατάργηση γραφικού δεδομένων από σχήμα

Τι είναι ένα γραφικό δεδομένων;

Ένα γραφικό δεδομένων είναι μια οπτική βελτίωση που μπορείτε να εφαρμόσετε σε σχήματα για να εμφανίσετε τα δεδομένα που περιέχουν τα σχήματα. Γραφικά δεδομένων εμφανίζουν τα δεδομένα ως ένα συνδυασμό που περιέχουν κείμενο και οπτικά στοιχεία, όπως αριθμούς, σημαίες και γραμμές προόδου.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα σχήμα που να αντιπροσωπεύει μια διεργασία, η οποία περιέχει δεδομένα σχετικά με το κόστος, αριθμός διαδικασία, κατόχου, συνάρτηση, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και κατάστασης για τη διαδικασία:

Σχήμα διεργασίας χωρίς γραφικά δεδομένων

1. σχήμα διεργασίας χωρίς γραφικά δεδομένων

2. το παράθυρο εργασιών Δεδομένα σχήματος που εμφανίζει τα δεδομένα που περιέχονται στο σχήμα διεργασία

Τώρα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε για να εκφράσετε τα δεδομένα που περιέχονται στο σχήμα οπτικά:

Σχήμα διεργασίας με εφαρμοσμένο γραφικό δεδομένων.

1. η συνάρτηση της διαδικασίας ("δοκιμή") εμφανίζεται ως χρώμα γεμίσματος μοναδικών τιμών.

2. το κόστος της διαδικασίας ("$50,000.00") εμφανίζεται ως μια γραμμή δεδομένων.

3. η κατάσταση της διαδικασίας ("δεν ξεκίνησε") είναι Εμφάνιση ως εικονίδιο αγγλικού ερωτηματικού.

4. ο κάτοχος ("η Ανδριάνα Harris") και στο τέλος ημερομηνία ("9/30/2009") της διαδικασίας εμφανίζονται ως επεξηγήσεις κειμένου.

Εφαρμόζοντας ένα γραφικό δεδομένων στο σχήμα, μπορείτε εύκολα να εμφανίσετε τα δεδομένα που περιλαμβάνονται από το σχήμα χωρίς να χρειάζεται να επιλέξετε το σχήμα και να προβάλετε το παράθυρο εργασιών Δεδομένα σχήματος. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε γρήγορα συγκεκριμένα δεδομένα που περιέχονται σε διάφορα σχήματα ταυτόχρονα βάσει γραφικά δεδομένων στα σχήματα.

Αφού δημιουργήσετε ένα γραφικό δεδομένων, μπορείτε να το εφαρμόσετε σε άλλα σχήματα με τα ίδια δεδομένα. Από προεπιλογή, όταν αλλάζετε το γραφικό δεδομένων, η αλλαγή εφαρμόζεται αυτόματα σε όλα τα σχήματα που έχει εφαρμοστεί το γραφικό δεδομένων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες γραφικά δεδομένων χρειάζεστε για τα σχήματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μία για να εμφανίσετε δεδομένα διαδικασία και να εφαρμόσετε σε όλα τα σχήματα υπαλλήλων. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δεύτερο γραφικό δεδομένων για να εμφανίσετε δεδομένων εξοπλισμού και να εφαρμόσετε σε όλα τα σχήματα εξοπλισμού.

Τα δεδομένα από πού προέρχεται;     Τα δεδομένα που μπορείτε να εμφανίσετε, χρησιμοποιώντας γραφικά δεδομένων εμφανίζεται σε κάθε σχήμα Δεδομένων σχήματος. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε δεδομένα στο παράθυρο εργασιών Δεδομένα σχήματος για κάθε σχήμα μεμονωμένα, είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων σε σχήματα οδηγό. Εάν κάνετε εισαγωγή των δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση δεδομένων σε σχήματα οδηγού, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίσετε τα δεδομένα για το Visio. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από το Excel, SQL Server, τοποθεσίες του SharePoint, και άλλες εξωτερικές προελεύσεις.

Σημείωση: Για να εμφανίσετε το παράθυρο εργασιών Δεδομένα σχήματος, στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παράθυρο δεδομένων σχήματος.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία γραφικού δεδομένων

Μπορείτε να προσθέσετε τέσσερις τύπους στοιχείων στο γραφικό δεδομένων: κείμενο, γραμμές δεδομένων, εικονίδια και χρωματική κωδικοποίηση. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τον τρόπο για να προσθέσετε κάθε τύπο του στοιχείου.

Σημείωση: Αυτές τις διαδικασίες λειτουργούν καλύτερα εάν το σχήμα σας περιέχει ήδη δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή δεδομένων σε σχήματα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων από το Excel, SQL Server, τοποθεσίες του SharePoint, και άλλες εξωτερικές προελεύσεις.

Προσθέστε ένα γραφικό κειμένου σε σχήμα

Μπορείτε να επιλέξετε από επεξηγήσεις κείμενο ή κείμενο επικεφαλίδες. Επεξηγήσεις κειμένου περιλαμβάνει και το όνομα της στήλης και την τιμή. Οι επικεφαλίδες εμφανίζουν μόνο την τιμή δεδομένων.

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να δημιουργήσετε ένα γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων.

  Η ομάδα Εμφάνιση δεδομένων της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα του Visio 2010.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στοιχείο.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία δεδομένων γραφικών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου, στην ενότητα Εμφάνιση, στη λίστα Πεδίο δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου με επιλεγμένο Κείμενο

 5. Στη λίστα εμφανίζεται ως, επιλέξτε κείμενο.

 6. Στη λίστα στυλ, επιλέξτε στυλ κειμένου του γραφικού που θέλετε.

 7. Στην περιοχή θέση, επιλέξτε τη θέση για το γραφικό κειμένου με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη θέση που παρατίθενται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένη θέση.

  • Για να καθορίσετε μια άλλη θέση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένη θέση, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια ή Κατακόρυφη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις θέσεις που θέλετε.

 8. Στην περιοχή Λεπτομέρειες, επιλέξτε τις επιλογές για να επιλέξετε τον τρόπο που θέλετε στην επικεφαλίδα για την αναζήτηση ή επεξήγηση.

 9. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία το νέο στοιχείο γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία του γραφικού δεδομένων, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9.

 11. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη στοιχείων στο γραφικό δεδομένων, στο παράθυρο διαλόγου Νέου γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθέστε μια γραμμή δεδομένων σε ένα σχήμα

Γραμμές δεδομένων εμφανίζουν τα δεδομένα σας δυναμικά σε μικρογραφία γραφήματα και γραφικά, όπως γραμμές προόδου, χαρακτηρισμούς, θερμομέτρων και ταχυμέτρων.

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να δημιουργήσετε ένα γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων.

  Η ομάδα Εμφάνιση δεδομένων της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα του Visio 2010.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στοιχείο.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία δεδομένων γραφικών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου, στην ενότητα Εμφάνιση, στη λίστα Πεδίο δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου με επιλεγμένη τη Γραμμή δεδομένων.

 5. Στη λίστα εμφανίζεται ως, επιλέξτε Γραμμή δεδομένων.

 6. Στη λίστα στυλ, επιλέξτε το στυλ της γραμμής δεδομένων που θέλετε.

 7. Στην περιοχή θέση, επιλέξτε τη θέση για τη γραμμή δεδομένων σε έναν από τους εξής τρόπους:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη θέση που παρατίθενται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένη θέση.

  • Για να καθορίσετε μια άλλη θέση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένη θέση, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια ή Κατακόρυφη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις θέσεις που θέλετε.

 8. Στην περιοχή Λεπτομέρειες, επιλέξτε τις επιλογές για να επιλέξετε τον τρόπο γραμμή δεδομένων για να κάνετε αναζήτηση.

 9. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία το νέο στοιχείο γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία του γραφικού δεδομένων, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9.

 11. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη στοιχείων στο γραφικό δεδομένων, στο παράθυρο διαλόγου Νέου γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθέστε ένα εικονίδιο ρύθμιση σε σχήμα

Μπορείτε να εμφανίσετε τα δεδομένα σας με τη χρήση σύνολα εικονιδίων όπως σημαίες, σημάτων τροχαίας και βέλη τάσης. Μπορείτε να ορίσετε τα εικονίδια που θα εμφανίζεται με βάση τις συγκεκριμένες τιμές, ημερομηνίες, παραστάσεις ή ακόμη και άλλα πεδία δεδομένων στο ίδιο σχήμα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημαίες για να υποδείξετε πώς τρέχουσα πωλήσεων σε σύγκριση με εκείνα του προηγούμενου έτους. Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τις τιμές σημαίας, έτσι ώστε μια σημαία μπλε σημαίνει ότι έχουν πωλήσεων του σημαντικά, μια κίτρινη σημαία σημαίνει ότι πωλήσεων ήταν μέτρια προς τα επάνω και μια κόκκινη σημαία σημαίνει ότι οι πωλήσεις ήταν προς τα κάτω για το έτος.

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να δημιουργήσετε ένα γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων.

  Η ομάδα Εμφάνιση δεδομένων της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα του Visio 2010.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στοιχείο.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία δεδομένων γραφικών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου, στην ενότητα Εμφάνιση, στη λίστα Πεδίο δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου με επιλεγμένο το Σύνολο εικονιδίων.

 5. Στη λίστα εμφανίζεται ως, επιλέξτε Σύνολο εικονιδίων.

 6. Στη λίστα στυλ, επιλέξτε το σύνολο εικονιδίων που θέλετε.

 7. Στην περιοχή θέση, επιλέξτε τη θέση του εικονιδίου με έναν από τους εξής τρόπους:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη θέση στη λίστα, στην περιοχή θέση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένη θέση.

  • Για να καθορίσετε μια άλλη θέση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένη θέση, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια ή Κατακόρυφη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις θέσεις που θέλετε.

 8. Στην περιοχή κανόνες για την εμφάνιση κάθε εικονίδιο, επιλέξτε τις τιμές που είναι κάθε εικονίδιο για να απεικονίσετε.

 9. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία το νέο στοιχείο γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία του γραφικού δεδομένων, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9.

 11. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη στοιχείων στο γραφικό δεδομένων, στο παράθυρο διαλόγου Νέου γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή χρώματος γεμίσματος με τιμή δεδομένων

Χρησιμοποιώντας το χρώμα από την επιλογή τιμή, μπορείτε να εφαρμόσετε χρώμα γεμίσματος για να υποδείξετε μοναδικές τιμές ή περιοχές τιμών.

Σημείωση: Εάν δημιουργείτε περισσότερα από ένα χρώμα κατά τιμή στοιχεία γραφικών δεδομένων και και τα δύο είναι αληθές για ένα σχήμα, το Visio ισχύει το γέμισμα γραφικού δεδομένων σε αυτό το σχήμα που παρατίθεται πρώτα στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία γραφικού δεδομένων.

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να δημιουργήσετε ένα γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέου γραφικού δεδομένων.

  Η ομάδα Εμφάνιση δεδομένων της καρτέλας Δεδομένα στην Κορδέλα του Visio 2010.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στοιχείο.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία δεδομένων γραφικών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου, στην περιοχή Εμφάνιση, στη λίστα πεδίο δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε με ένα γραφικό δεδομένων.

  Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία στοιχείου με επιλεγμένο το στοιχείο Χρώμα κατά τιμή.

 5. Στη λίστα εμφανίζεται ως, επιλέξτε χρώμα κατά τιμή.

 6. Στη λίστα Μέθοδος χρωματισμού, επιλέξτε τον τρόπο Visio ισχύει ένα γέμισμα στο σχήμα που βασίζονται σε αυτό το πεδίο δεδομένων:

  • Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια μοναδική τιμή      Μπορείτε να εφαρμόσετε το ίδιο χρώμα σε όλα τα σχήματα που έχουν την ίδια τιμή. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρωματίσετε όλα τα σχήματα για τους εργαζόμενους στο η κίτρινη τμήμα πωλήσεων και όλα τα σχήματα για τους εργαζόμενους στο τμήμα λογιστική κόκκινο.

  • Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια περιοχή τιμών      Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια περιοχή χρωμάτων, από φωτεινό για σίγαση, για να υποδείξετε ότι μια περιοχή τιμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια περιοχή χρωμάτων που Παλ από το κόκκινο σε ροζ να αντιστοιχούν στις περιοχές με υψηλό, μεσαίο και χαμηλό αυξήσεων πωλήσεων.

 7. Στην περιοχή αναθέσεις χρωμάτων, πληκτρολογήστε τις τιμές πεδίων δεδομένων για να εφαρμόσετε για κάθε ένα από τα χρώματα γεμίσματος και επιλέξτε τα χρώματα γεμίσματος και κειμένου για να εφαρμόσετε.

 8. Εάν χρειάζεστε για να δημιουργήσετε πιο πιθανή χρώματα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 9. Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία το νέο στοιχείο γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία του γραφικού δεδομένων, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9.

 11. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη στοιχείων στο γραφικό δεδομένων, στο παράθυρο διαλόγου Νέου γραφικού δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή ενός υπάρχοντος γραφικού δεδομένων σε ένα σχήμα

Σημείωση: Το σχήμα που μπορείτε να εφαρμόσετε το υπάρχον γραφικό δεδομένων πρέπει να περιέχει τα πεδία δεδομένων που αναφέρεται το γραφικό δεδομένων.

 1. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να εφαρμόσετε το γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαθέσιμα γραφικά δεδομένων, επιλέξτε το γραφικό δεδομένων που θέλετε.

  Για να καταργήσετε ένα γραφικό δεδομένων από το σχήμα σας, επιλέξτε Χωρίς γραφικό δεδομένων.

Σημείωση: Μπορείτε να αφήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα γραφικό για να δείτε μια προεπισκόπηση του σχήματος με το εφαρμοσμένο γραφικό δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ενός υπάρχοντος γραφικού δεδομένων

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα που περιέχει το γραφικό δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και επιλέξτε Επεξεργασία γραφικού δεδομένων.

  Το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία γραφικού δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία γραφικού δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να αλλάξετε το πεδίο δεδομένων που απεικονίζει το γραφικό, στη στήλη Πεδίο δεδομένων, επιλέξτε ένα άλλο πεδίο δεδομένων για αυτό το στοιχείο.

  2. Για να αλλάξετε το χρώμα, τις ρυθμίσεις, τη γραμματοσειρά, τη μορφοποίηση ή τον τύπο του γραφικού που εμφανίζεται, στη στήλη Εμφανίζεται ως, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στοιχείου. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείου, στην ενότητα Εμφάνιση, στη λίστα Εμφανίζεται ως, επιλέξτε τον τύπο γραφικού που θέλετε.

  3. Για να αλλάξετε τη θέση του στοιχείου γραφικού δεδομένων σε σχέση με το σχήμα, στη στήλη Εμφανίζεται ως, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία στοιχείου. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείου, στην ενότητα Θέση, επιλέξτε τη θέση που θέλετε.

 4. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλα τα σχήματα που έχουν το ίδιο γραφικό δεδομένων, στην περιοχή Εφαρμογή αλλαγών σε, επιλέξτε το στοιχείο Όλα τα σχήματα με αυτό το γραφικό δεδομένων.

 5. Εάν θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε επιλεγμένα σχήματα, στην περιοχή Εφαρμογή αλλαγών σε, επιλέξτε το στοιχείο Μόνο τα επιλεγμένα σχήματα.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση γραφικού δεδομένων από σχήμα

 1. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να καταργήσετε το γραφικό δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Εμφάνιση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφικά δεδομένων και, στη συνέχεια, στην περιοχή Χωρίς γραφικό δεδομένων, επιλέξτε Χωρίς γραφικό δεδομένων.

  Για να καταργήσετε ένα γραφικό δεδομένων από το σχήμα σας, επιλέξτε Χωρίς γραφικό δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×