Ελέγξτε αν έχετε δικαιώματα τοπικού διαχειριστή για να εγκαταστήσετε το Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πρέπει να είστε διαχειριστής στον υπολογιστή όπου θέλετε να εγκαταστήσετε το Office 365, Office 2016 ή του Office 2013.

Εάν δεν είστε ήδη διαχειριστής, όταν εμφανιστεί το windows έλεγχος λογαριασμού χρήστη κατά την εγκατάσταση του Office, κάποιος χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας πρέπει να πληκτρολογήσετε τους διαχείρισης όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ναι για την εγκατάσταση για να συνεχίσετε.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το παράθυρο έλεγχος λογαριασμού χρήστη

Πώς μπορώ να ελέγξω Εάν είστε διαχειριστής

Πώς μπορείτε να ελέγξετε εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας και τι μπορείτε να κάνετε εάν δεν το χρησιμοποιείτε, εξαρτάται από τον υπολογιστή σας είναι συνδεδεμένος με έναν τομέα ή όχι.

Συμβουλή: Έναν τομέα είναι ένας τρόπος για το διαχειριστή του δικτύου ενός οργανισμού (όπως την εργασία ή το σχολείο) για να διαχειριστείτε όλους τους υπολογιστές στο περιβάλλον τους. Δεν είστε βέβαιοι ή ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος σε έναν τομέα; Κάντε τα εξής:

ανοίξτε τον Πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε σύστημα και ασφάλεια > σύστημα. Στο κάτω μέρος της ενότητας Προβολή βασικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, εάν είστε συνδεδεμένοι σε έναν τομέα, εμφανίζεται η ένδειξη, τομέα: και το όνομα του τομέα που είστε συνδεδεμένοι σε λίστες. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε έναν τομέα, εμφανίζεται η ένδειξη ομάδας εργασίας: και υποδεικνύει το όνομα της ομάδας, ο υπολογιστής σας είναι μέρος.

Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα από το κάτω μέρος.

Υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος με έναν τομέα

 1. Επιλέξτε Έναρξη και πληκτρολογήστε Πίνακας ελέγχου.

 2. Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Λογαριασμοί χρηστών > Αλλαγή τύπο του λογαριασμού σας.

 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το διαχειριστή. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή διαχειριστής, επικοινωνήστε με το άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας και ζητήστε του να σας δώσει δικαιώματα διαχειριστή ή να τα πληκτρολογήσετε τους διαχειριστή όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί για αυτό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Office.

Υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε έναν τομέα

 1. Επιλέξτε Έναρξη και πληκτρολογήστε Πίνακας ελέγχου.

 2. Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Λογαριασμοί χρηστών > Αλλαγή τύπο του λογαριασμού σας.

 3. Στο παράθυρο "Λογαριασμοί χρήστη", επιλέξτε Ιδιότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Συμμετοχή σε ομάδα.

 4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το διαχειριστή. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή διαχειριστής, επικοινωνήστε με το άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας και ζητήστε του να σας δώσει δικαιώματα διαχειριστή ή να τα πληκτρολογήσετε τους διαχειριστή όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί για αυτό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Office.

Υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος με έναν τομέα

 1. Επιλέξτε Έναρξη και επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.

 2. Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Λογαριασμοί χρηστών και οικογενειακή ασφάλεια > Λογαριασμοί χρηστών > Αλλαγή τύπο του λογαριασμού σας.

 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το διαχειριστή. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή διαχειριστής, επικοινωνήστε με το άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας και ζητήστε του να σας δώσει δικαιώματα διαχειριστή ή να τα πληκτρολογήσετε τους διαχειριστή όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί για αυτό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Office.

Υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε έναν τομέα

 1. Επιλέξτε Έναρξη και επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.

 2. Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Λογαριασμοί χρηστών και οικογενειακή ασφάλεια > Λογαριασμοί χρηστών > Διαχείριση λογαριασμών χρηστών.

 3. Στο παράθυρο "Λογαριασμοί χρήστη", επιλέξτε Ιδιότητες και στην καρτέλα Συμμετοχή σε ομάδα.

 4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το διαχειριστή. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή διαχειριστής, επικοινωνήστε με το άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας και ζητήστε του να σας δώσει δικαιώματα διαχειριστή ή να τα πληκτρολογήσετε τους διαχειριστή όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί για αυτό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Office.

Υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος με έναν τομέα

 1. Επιλέξτε Έναρξη και επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.

 2. Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Λογαριασμοί χρηστών και οικογενειακή ασφάλεια > Αλλαγή τύπο του λογαριασμού σας.

 3. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το διαχειριστή. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή διαχειριστής, επικοινωνήστε με το άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας και ζητήστε του να σας δώσει δικαιώματα διαχειριστή ή να τα πληκτρολογήσετε τους διαχειριστή όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί για αυτό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Office.

Υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε έναν τομέα

 1. Επιλέξτε Έναρξη και επιλέξτε Πίνακας ελέγχου.

 2. Στο παράθυρο του πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Λογαριασμοί χρηστών και οικογενειακή ασφάλεια > Διαχείριση λογαριασμών χρηστών.

 3. Στο παράθυρο "Λογαριασμοί χρήστη", επιλέξτε Ιδιότητες και στην καρτέλα Συμμετοχή σε ομάδα.

 4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το διαχειριστή. Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή διαχειριστής, επικοινωνήστε με το άτομο που έχει δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας και ζητήστε του να σας δώσει δικαιώματα διαχειριστή ή να τα πληκτρολογήσετε τους διαχειριστή όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης όταν σας ζητηθεί για αυτό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του Office.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×