Εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στην τοποθεσία πύλης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να δώσετε στους χρήστες πρόσβαση σε τοποθεσία Microsoft Office SharePoint Server 2007 και στοιχείο ελέγχου χρήστες τι να κάνετε εκεί. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τα βασικά στοιχεία του δικαιώματα τοποθεσίας και πώς να τους χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε χρήστες σε μια τοποθεσία.

Τι θέλετε να κάνετε

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες και επίπεδα δικαιωμάτων

Δημιουργία και ρύθμιση παραμέτρων ομάδων

Προσθήκη χρηστών σε ομάδες

Δοκιμάστε το online με μονάδα δίσκου δοκιμής

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες και επίπεδα δικαιωμάτων

Μία από τις θεμελιώδεις αρμοδιότητες του κατόχου τοποθεσίας είναι να ελέγχετε ποιος έχει πρόσβαση στην τοποθεσία, που μπορούν να εργάζονται με το περιεχόμενο της τοποθεσίας και ποιος μπορεί να κάνει αλλαγές για να τις σελίδες και τη λειτουργικότητα της τοποθεσίας. Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να δώσετε ορισμένες υπαλλήλων δικαιώματα ανάγνωσης και τροποποίησης περιεχομένου τοποθεσίας και κατόπιν δώστε άλλες υπαλλήλων δικαίωμα μόνο για ανάγνωση του περιεχομένου της τοποθεσίας.

Για παράδειγμα, σε μια τοποθεσία που περιγράφει πλεονεκτήματα υπάλληλο, ο κάτοχος της τοποθεσίας θέλει μόνο τα άτομα στο τμήμα σχέσεις υπαλλήλων για να προσθέσετε ή να ενημερώσετε τα στοιχεία της τοποθεσίας. Ωστόσο, όλοι οι χρήστες στον οργανισμό μεγαλύτερο πρέπει να μπορούν να δουν τις πληροφορίες. Εκχώρηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων σε ομάδες ατόμων επιτρέπει τον κάτοχο της τοποθεσίας για να ελέγχετε ποιος μπορεί να προβάλλει δεδομένων, που να προσθέσετε ή να αλλάξετε τις πληροφορίες και άτομα που μπορούν να διαχειρίζονται περιεχομένου στην τοποθεσία.

Εκχώρηση πρόσβασης σε μια τοποθεσία χρήστες απαιτεί τα παρακάτω βήματα:

 1. Καθορισμός χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση στην τοποθεσία και το περιεχόμενο και ό, τι χρειάζονται για να μπορέσετε να κάνετε με αυτό.

 2. Δημιουργία ή προσαρμογή ομάδες του SharePoint για την τοποθεσία και εκχώρηση επιπέδων δικαιωμάτων σε αυτά ή χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint.

 3. Προσθήκη ομάδες ασφαλείας των Windows και λογαριασμούς χρηστών σε ομάδες του SharePoint για την τοποθεσία.

Για να ελέγξετε αποτελεσματική πρόσβαση στην τοποθεσία, οι κάτοχοι τοποθεσιών πρέπει να προσδιορίσετε χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση για την τοποθεσία, το επίπεδο πρόσβασης που χρειάζονται και τι τμήματα της τοποθεσίας για να συμπεριλάβετε στο τα δικαιώματα. Τα τρία βασικά προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint και τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων είναι οι εξής:

 • Οι κάτοχοι     Αυτή η ομάδα έχει το επίπεδο δικαιωμάτων Πλήρους ελέγχου, που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας για να κάνετε αλλαγές στο περιεχόμενο της τοποθεσίας, σελίδες και λειτουργικότητα. Πλήρης έλεγχος της πρόσβασης, θα πρέπει να περιορίζεται σε μόνο οι κάτοχοι τοποθεσιών.

 • Τα μέλη     Αυτή η ομάδα έχει το επίπεδο δικαιωμάτων Συνεργάτης, που επιτρέπουν σε προβολή σελίδων, επεξεργασία στοιχείων, υποβάλετε για έγκριση τις αλλαγές και διαγραφή στοιχείων από μια λίστα με τα μέλη της ομάδας.

 • Οι επισκέπτες     Αυτή η ομάδα έχει το επίπεδο δικαιωμάτων ανάγνωσης, που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας για την προβολή σελίδων, στοιχείων λίστας και εγγράφων.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint και επίπεδα δικαιωμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση επιπέδων δικαιωμάτων.

Εκτός από τα τρία βασικά προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint, κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να δημιουργήσετε νέες ομάδες, να τροποποιήσετε το επίπεδο δικαιωμάτων από οποιαδήποτε από τις ομάδες ή να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό των ακόλουθων ομάδων για να δημιουργήσετε πιο ακριβή επίπεδα πρόσβασης για την τοποθεσία τους:

 • Υπεύθυνοι έγκρισης     Τα μέλη αυτής της ομάδας έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν μια κύρια έκδοση ενός στοιχείου λίστας (όπως είναι μια σελίδα) από το προσχέδιο έως την τελική έκδοση και να επιτρέψουν την προσπέλασή του από ανώνυμους και με περιορισμένα δικαιώματα χρήστες.

 • Οι σχεδιαστές     Αυτή η ομάδα έχει δικαιώματα πρόσβασης παρόμοια με εκείνα του οι κάτοχοι τοποθεσιών. Οι σχεδιαστές μπορούν να αλλάξετε την απόδοση αλλάξετε την εμφάνιση και αίσθηση της τοποθεσίας και προσθήκη κώδικα στη συλλογή κύριων σελίδων. Επίπεδο πρόσβασης σχεδιαστή είναι γενικά περιορίζεται σε ένα μικρό σύνολο τους προγραμματιστές Web, οι σχεδιαστές Web ή και τα δύο.

 • Διαχείριση ιεραρχίας     Τα μέλη αυτής της ομάδας έχουν δικαίωμα μετονομάσετε τοποθεσίες ή να μετακινήσετε τις τοποθεσίες σε μια συλλογή τοποθεσιών για να αλλάξετε την ιεραρχία της συλλογής τοποθεσιών. Αυτή η ιεραρχία επηρεάζει τη δομή περιήγησης της τοποθεσίας και τις σελίδες της τοποθεσίας που χρησιμοποιούν την περιήγηση στην τοποθεσία θα αντανακλούν τις αλλαγές. Για να αντικαταστήσετε την ομάδα Διαχείριση καναλιού στο Microsoft περιεχομένου διαχείρισης διακομιστή (CMS) 2000 προορίζεται αυτής της ομάδας. Αν κάνετε αναβάθμιση από το CMS 2000, οι διαχειριστές καναλιού μετεγκαθίστανται σε διαχειριστές ιεραρχίας.

 • Χρήστες γρήγορης ανάπτυξης     Αυτή η ομάδα προορίζεται για τη διευκόλυνση της γρήγορης ενημέρωσης περιεχομένου για τοποθεσίες που έχουν ξεχωριστές σειρές σύνταξης και ανάπτυξης. Επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να προγραμματίζουν και να μεταδίδουν με ευκολία τα δεδομένα, από μια σειρά σύνταξης σε μια σειρά παραγωγής.

 • Αναγνώστες με περιορισμένα δικαιώματα     Τα μέλη αυτής της ομάδας προσπελαύνουν την τοποθεσία και ολόκληρο το περιεχόμενό της με δικαιώματα μόνο ανάγνωσης των κύριων εκδόσεων κάθε λίστας ή στοιχείου. Συνήθως, αυτό το επίπεδο πρόσβασης εκχωρείται σε άτομα που χρειάζεται μόνο να προβάλλουν και να διαβάσουν πληροφορίες σε μια τοποθεσία χωρίς όμως να εργάζονται απευθείας σε αυτήν.

Οι μεμονωμένοι χρήστες και ομάδες του SharePoint μπορούν να έχουν διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων για διαφορετικά αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δώσετε μια δικαιωμάτων χρήστη για να διαβάσετε μόνο τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην τοποθεσία. Στη συνέχεια, μπορείτε να δώσετε αυτό ίδια δικαιώματα χρήστη για να επεξεργαστείτε όλα τα αρχεία σε μια βιβλιοθήκη ή έναν φάκελο μέσα σε μια βιβλιοθήκη στην τοποθεσία.

Σημείωση: Συμπεριλάβετε αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης: τοποθεσίες, σελίδες, λίστες, βιβλιοθήκες, φακέλους σε λίστες και βιβλιοθήκες, στοιχεία λίστας και αρχείων βιβλιοθήκης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία και ρύθμιση παραμέτρων ομάδων

Δεν είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιείτε μόνο τις προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint. Εάν έχετε συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες δεν πληροί μια προεπιλεγμένη ομάδα, να δημιουργήσετε μια ομάδα ή να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα ομάδα.

Σημείωση: Εάν οι προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint δεν καλύπτει τις ανάγκες της τοποθεσίας σας, μεταβείτε στην Προσθήκη χρηστών σε ομάδες.

Δημιουργία μιας ομάδας

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή άτομα και ομάδες.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα βήμα ποικίλλει, ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της τοποθεσίας και τις προσαρμογές που έγιναν στην τοποθεσία.

 2. Στο μενού Δημιουργία, κάντε κλικ στην εντολή Νέα ομάδα.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών της ομάδας.

 4. Για να αλλάξετε τον κάτοχο της ομάδας, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα λογαριασμού ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να βρείτε το όνομα του λογαριασμού του ατόμου.

 5. Στην ενότητα Ρυθμίσεις της ομάδας, κάντε κλικ στις επιλογές για να καθορίσετε ποιος μπορεί να δει τα μέλη αυτής της ομάδας και ποιος μπορεί να προσθέσετε ή να καταργήσετε μέλη.

 6. Στην ενότητα Αιτήματα συμμετοχής, κάντε κλικ στις επιλογές για να καθορίσετε εάν θα αποδέχεστε αιτήσεις για να προσθέσετε ή να καταργηθούν από αυτήν την ομάδα και για να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που οι χρήστες να στέλνουν τις αιτήσεις. Εάν επιλέξετε Αυτόματη αποδοχή αιτήσεων, οι χρήστες αυτόματα προστίθενται ή αφαιρούνται κατά την υποβολή της αίτησης.

  Σημαντικό: Εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για τη συλλογή τοποθεσιών από το διαχειριστή του SharePoint.

 7. Στην ενότητα Χορήγηση δικαιωμάτων ομάδας σε αυτή την τοποθεσία, επιλέξτε το επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να εκχωρήσετε σε αυτήν την ομάδα.

  Για να δημιουργήσετε μια ομάδα με αποκλεισμό πρόσβασης της τοποθεσίας σας, καταργήστε την επιλογή από όλα τα πλαίσια ελέγχου για τα επίπεδα δικαιωμάτων.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Σημείωση: Για να προσθέσετε χρήστες στην ομάδα που μόλις δημιουργήσατε, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη χρηστών σε ομάδες.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του επιπέδου δικαιωμάτων μιας ομάδας

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας, κάντε κλικ στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή άτομα και ομάδες. Αυτό το βήμα ποικίλλει, ανάλογα με το πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της τοποθεσίας και τις προσαρμογές που έγιναν στην τοποθεσία.

 2. Στη σελίδα "Άτομα και ομάδες", στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες.

 3. Στη σελίδα "Άτομα και ομάδες: Όλες οι ομάδες", κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας της οποίας θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο δικαιωμάτων.

 4. Από τα άτομα και ομάδες: σελίδα όνομα της ομάδας, κάντε κλικ στο μενού Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ομάδας.

 5. Στη σελίδα "Αλλαγή ρυθμίσεων ομάδας", στην ενότητα Χορήγηση δικαιωμάτων ομάδας σε αυτή την τοποθεσία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να εκχωρήσετε στην ομάδα και καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο δικαιωμάτων που δεν θέλετε πλέον να εφαρμόζεται στην ομάδα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη χρηστών σε ομάδες

Εκχώρηση πρόσβασης σε τοποθεσία του SharePoint και το περιεχόμενό της χρήστες περιλαμβάνει την προσθήκη λογαριασμών ομάδων και χρηστών ασφαλείας των Windows σε ομάδες του SharePoint για την τοποθεσία σας. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ομάδες ασφαλείας των Windows για να δώσετε στους χρήστες πρόσβαση στην τοποθεσία σας. Είναι πιο εύκολο να προσθέσετε και να διαχειριστείτε μερικά ομάδες ασφαλείας των Windows για μια ομάδα του SharePoint από ό, τι για να προσθέσετε και να διαχειριστείτε πολλούς λογαριασμούς μεμονωμένων χρηστών για μια ομάδα του SharePoint.

Για παράδειγμα, όταν η ομάδα ασφαλείας των Windows μάρκετινγκ τομέα προστίθεται στην προεπιλεγμένη ομάδα μελών του SharePoint, όλοι οι χρήστες στο μάρκετινγκ μπορούν να διαβάζετε και να κάνετε αλλαγές στο περιεχόμενο της τοποθεσίας. Καθώς τους υπαλλήλους συμμετοχή και αφήστε το μάρκετινγκ, την οργάνωση της ομάδας ΙΤ προσθέτει και καταργεί τους υπαλλήλους λογαριασμούς χρηστών από την ομάδα ασφαλείας των Windows μάρκετινγκ τομέα. Ο κάτοχος της τοποθεσίας δεν χρειάζεται να προσθέσετε και να καταργήσετε τους λογαριασμούς μεμονωμένων χρηστών από την ομάδα μελών για την τοποθεσία τους.

Ομάδες ασφαλείας των Windows της εταιρείας σας μπορεί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοποθεσίας σας και ίσως χρειαστεί να προσθέσετε μεμονωμένων λογαριασμών χρήστη τομέα των Windows σε ομάδες του SharePoint για την τοποθεσία σας. Μπορείτε να προσθέσετε ομάδες και οι χρήστες στην ίδια ομάδα του SharePoint.

Για να προσθέσετε ομάδες ασφαλείας των Windows τομέα και τους χρήστες λογαριασμούς σε ομάδες του SharePoint:

 1. Στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή άτομα και ομάδες.

 2. Στη σελίδα "Άτομα και ομάδες", στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδες.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας του SharePoint στην οποία θέλετε να προσθέσετε ομάδες και χρήστες.

 4. Σημείωση: Για να προσθέσετε όλους τους λογαριασμούς χρηστών τομέα, στην ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε αυτό για την προεπιλεγμένη ομάδα του SharePoint επισκέπτες για να δώσετε δικαιώματα λογαριασμών χρήστη όλα τομέα για να διαβάσετε το περιεχόμενο στην τοποθεσία σας.

 5. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η Προσθήκη χρηστών σε μια ομάδα του SharePoint και ότι είναι επιλεγμένη η σωστή ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες του SharePoint όταν είναι δυνατό να δώσετε στους χρήστες πρόσβαση στην τοποθεσία σας. Στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να εκχωρήσετε μεμονωμένα δικαιώματα σε ένα χρήστη, κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκχώρηση δικαιωμάτων στους χρήστες απευθείας. Ωστόσο, εκχώρηση μεμονωμένων επιπέδων δικαιωμάτων σε πολλούς χρήστες να γρήγορα γίνονται δύσκολη και χρονοβόρα για τη διαχείριση.

 6. Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε νέους χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδοχής για τους νέους χρήστες.

  Σημείωση: Εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για τη συλλογή τοποθεσιών από το διαχειριστή του SharePoint. Εάν είναι επιλεγμένη η Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδοχής για τους νέους χρήστες και εξερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι ενεργοποιημένη, οι ομάδες και οι χρήστες θα προστεθεί στην ομάδα του SharePoint και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που δηλώνει ότι δεν ήταν δυνατή η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δοκιμάστε το online με μονάδα δίσκου δοκιμής

Δοκιμή μονάδα δίσκου παρέχει ένα περιβάλλον αξιολόγησης δωρεάν online προγραμμάτων του Microsoft Office, όπως το SharePoint Server 2007.

Σημαντικό: Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εταιρικού περιεχομένου με το Office SharePoint Server στην τοποθεσία δοκιμής μονάδα δίσκου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×