Εκτύπωση σχολίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Excel για Mac, έχετε πολλές επιλογές για την εκτύπωση σχολίων.

Εκτύπωση όλων των σχολίων που εμφανίζονται σε ένα φύλλο.

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Σχόλια, επιλέξτε Εμφάνιση όλων των σχολίων.

 3. Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους επικαλυπτόμενους σχόλια όπως απαιτείται, σύροντας τα περιγράμματα σχόλιο ή με τη χρήση του λαβή αλλαγής μεγέθους.

 4. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου.

 5. Στη λίστα σχολίων, κάντε κλικ στην επιλογή όπως εμφανίζονται στο φύλλο.

 6. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Εκτύπωση συγκεκριμένων σχόλια όπως εμφανίζονται σε ένα φύλλο.

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο.

 2. Κρατήστε πατημένο το στοιχείο ΕΛΈΓΧΟΥ και κάντε κλικ στο κελί που περιέχει το σχόλιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σχολίου.

  Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε σχόλιο που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους επικαλυπτόμενους σχόλια όπως απαιτείται, σύροντας τα περιγράμματα σχόλιο ή με τη χρήση του λαβή αλλαγής μεγέθους.

 4. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου.

 5. Στη λίστα σχολίων, κάντε κλικ στην επιλογή όπως εμφανίζονται στο φύλλο.

 6. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Εκτύπωση όλων των σχολίων σε ξεχωριστή σελίδα

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Σχόλια, επιλέξτε Εμφάνιση όλων των σχολίων.

 3. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου.

 4. Στη λίστα σχολίων, κάντε κλικ στο τέλος του φύλλου.

 5. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Εκτύπωση συγκεκριμένων σχολίων σε ξεχωριστή σελίδα

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο.

 2. Κρατήστε πατημένο το στοιχείο ΕΛΈΓΧΟΥ και κάντε κλικ στο κελί που περιέχει το σχόλιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σχολίου.

  Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε σχόλιο που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου.

 4. Στη λίστα σχολίων, κάντε κλικ στο τέλος του φύλλου.

 5. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή κατάργηση ένα σχόλιο

Εκτύπωση γραμμών πλέγματος

Εκτύπωση όλων των σχολίων που εμφανίζονται σε ένα φύλλο.

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή σχόλια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων.

 3. Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους επικαλυπτόμενους σχόλια όπως απαιτείται, σύροντας τα περιγράμματα σχόλιο ή με τη χρήση του λαβή αλλαγής μεγέθους.

 4. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου.

 5. Στο αναδυόμενο μενού σχόλια, κάντε κλικ στην επιλογή όπως εμφανίζονται στο φύλλο.

 6. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Μπορείτε να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το φύλλο προτού την εκτυπώσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

Εκτύπωση συγκεκριμένων σχόλια όπως εμφανίζονται σε ένα φύλλο.

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο.

 2. Κρατήστε πατημένο το στοιχείο ΕΛΈΓΧΟΥ και κάντε κλικ στο κελί που περιέχει το σχόλιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σχολίου.

  Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε σχόλιο που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους επικαλυπτόμενους σχόλια όπως απαιτείται, σύροντας τα περιγράμματα σχόλιο ή με τη χρήση του λαβή αλλαγής μεγέθους.

 4. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου.

 5. Στο αναδυόμενο μενού σχόλια, κάντε κλικ στην επιλογή όπως εμφανίζονται στο φύλλο.

 6. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Μπορείτε να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το φύλλο προτού την εκτυπώσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

Εκτύπωση όλων των σχολίων σε ξεχωριστή σελίδα

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή σχόλια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων.

 3. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου.

 4. Στο αναδυόμενο μενού σχόλια, κάντε κλικ στο τέλος του φύλλου.

 5. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Μπορείτε να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το φύλλο προτού την εκτυπώσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

Εκτύπωση συγκεκριμένων σχολίων σε ξεχωριστή σελίδα

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο.

 2. Κρατήστε πατημένο το στοιχείο ΕΛΈΓΧΟΥ και κάντε κλικ στο κελί που περιέχει το σχόλιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σχολίου.

  Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε σχόλιο που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου.

 4. Στο αναδυόμενο μενού σχόλια, κάντε κλικ στο τέλος του φύλλου.

 5. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Μπορείτε να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το φύλλο προτού την εκτυπώσετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση.

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή κατάργηση ένα σχόλιο

Εκτύπωση γραμμών πλέγματος

Εκτύπωση επικεφαλίδων ή τίτλων σε κάθε σελίδα

Προεπισκόπηση των σελίδων πριν από την εκτύπωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×