Εκτύπωση παρουσίασης σε ασπρόμαυρο ή διαβαθμίσεις του γκρι

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι περισσότερες παρουσιάσεις έχουν σχεδιαστεί για να εμφανίζεται με χρώμα, αλλά διαφάνειες και σημειώσεις ακροατηρίου, συχνά εκτυπώνονται σε άσπρο μαύρο ή διαβαθμίσεις του γκρι. Όταν εκτυπώνετε σε διαβαθμίσεις του γκρι, θα λάβετε μια εικόνα που περιέχει παραλλαγές τόνων του γκρι μεταξύ ασπρόμαυρο.

Εκτυπώστε ολόκληρη την παρουσίασή σας — τις διαφάνειες, τη διάρθρωση, τις σελίδες σημειώσεων και τις σημειώσεις ακροατηρίου — με χρώμα, διαβαθμίσεις του γκρι ή σε αμιγώς ασπρόμαυρο.

Προετοιμασία της παρουσίασης που θα εκτυπωθεί σε μαύρο και λευκό

 1. Στην καρτέλα Προβολή στην ομάδα Χρώμα/Διαβαθμίσεις του γκρι, επιλέξτε Ασπρόμαυρο.

 2. Επιλέξτε μια διαφάνεια ή ένα αντικείμενο στη διαφάνεια που θέλετε να αλλάξετε τις ιδιότητες. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Ασπρόμαυρο, στην ομάδα Αλλαγή επιλεγμένου αντικειμένου, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

  Εμφανίζει το μενού αλλαγής του επιλεγμένου αντικειμένου στο PowerPoint

Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές διαβαθμίσεις του γκρι ή να κάνετε τις ρυθμίσεις σε διαφορετικά αντικείμενα (και στο φόντο) στην ίδια διαφάνεια.

Ρύθμιση ιδιοτήτων εκτύπωσης σε διαβαθμίσεις του γκρι

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Χρώμα/Διαβαθμίσεις του γκρι, επιλέξτε Διαβαθμίσεις του γκρι.

 2. Επιλέξτε μια διαφάνεια ή ένα αντικείμενο στη διαφάνεια που θέλετε να αλλάξετε τις ιδιότητες. Στη συνέχεια, στην καρτέλα διαβαθμίσεις του γκρι, στην ομάδα Αλλαγή επιλεγμένου αντικειμένου, επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Εκτύπωση παρουσίασης σε ασπρόμαυρο ή διαβαθμίσεις του γκρι

 1. Επιλέξτε αρχείο > Εκτύπωση.

 2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, στο μενού Χρώμα, επιλέξτε Αμιγώς ασπρόμαυρο ή Διαβαθμίσεις του γκρι.

  • Διαβαθμίσεις του γκρι θα εκτυπώσετε τις σημειώσεις ακροατηρίου με διαβαθμίσεις του γκρι. Ορισμένα χρώματα, όπως το γέμισμα φόντου, θα εμφανίζεται ως λευκό για να είναι πιο ευανάγνωστο. (Μερικές φορές, αυτό έχει την ίδια εμφάνιση ως Αμιγώς ασπρόμαυρο.)

  • Αμιγώς ασπρόμαυρο θα εκτυπώσετε τις σημειώσεις ακροατηρίου χωρίς γέμισμα με γκρι.

 3. Αφού έχετε επιλέξει την προτιμώμενη επιλογή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Προετοιμασία του εκτυπωτή σας για να εκτυπώσετε σε άσπρο μαύρο ή διαβαθμίσεις του γκρι

Όταν επιλέγετε για να εκτυπώσετε, PowerPoint 2013 και το PowerPoint 2016 ορίστε τα χρώματα της παρουσίασης ώστε να αντιστοιχούν στις δυνατότητες του επιλεγμένου εκτυπωτή.

Για να ελέγξετε πώς θα μοιάζει εκτύπωσης, προβάλετε σε προεπισκόπηση εκτύπωσης πριν να το εκτυπώσετε. Με την προεπισκόπηση εκτύπωσης, μπορείτε να δείτε πώς θα φαίνονται τα τις διαφάνειες, σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου σε αμιγώς ασπρόμαυρο ή σε διαβαθμίσεις του γκρι και μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των αντικειμένων πριν από την εκτύπωση τους.

Για να μεταβείτε στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, επιλέξτε αρχείο > Εκτύπωση. Προεπισκόπηση της εκτύπωσης εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να κάνετε ορισμένες αλλαγές κατά την προεπισκόπηση πριν από την εκτύπωση. Επιλέξτε αρχείο > Εκτύπωση, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για να επιλέξετε τα εξής:

 • Τι θέλετε να εκτυπώσετε: την παρουσίαση, σημειώσεις ακροατηρίου, σελίδες σημειώσεων ή μόνο τη διάρθρωση και εάν θα εκτυπώσετε όλες τις διαφάνειες, ή μόνο ορισμένες.

 • Μια διάταξη για σημειώσεις ακροατηρίου.

 • Πώς θα συρράψετε ή θα ταξινομήσετε τις εκτυπωμένες σελίδες.

 • Αν θέλετε να εκτυπώσετε στη μία ή και τις δύο πλευρές της σελίδας (Εάν ο εκτυπωτής σας έχει ρυθμιστεί για εκτύπωση διπλής όψης).

 • Εάν θέλετε να εκτυπώσετε με χρώμα, σε διαβαθμίσεις του γκρι ή σε αμιγώς ασπρόμαυρο.

 • Επιλογές επικεφαλίδων και υποσέλιδων.

Σε μια παρουσίαση, ανάλογα με εάν έχετε επιλέξει να εκτυπώσετε ή να το project σε διαβαθμίσεις του γκρι ή Αμιγώς ασπρόμαυρο, αντικείμενα θα εμφανίζονται στην οθόνη και στην εκτύπωση όπως αναφέρονται στον πίνακα.

Σημείωση: Bitmap, εικόνες clip art, και γραφήματα εμφανίζονται και είναι εκτυπώνονται σε διαβαθμίσεις του γκρι, ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει τις ιδιότητες του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε σε αμιγώς ασπρόμαυρο.

Αντικείμενο

Σε διαβαθμίσεις του γκρι

Σε αμιγώς ασπρόμαυρο

Text

Μαύρο

Μαύρο

Σκίαση κειμένου

Διαβαθμίσεις του γκρι

Κρυφό

Ανάγλυφη όψη

Διαβαθμίσεις του γκρι

Κρυφό

Γεμίσματα

Διαβαθμίσεις του γκρι

Λευκό

Πλαίσιο

Μαύρο

Μαύρο

Γεμίσματα μοτίβων

Διαβαθμίσεις του γκρι

Λευκό

Γραμμές

Μαύρο

Μαύρο

Σκιές αντικειμένων

Διαβαθμίσεις του γκρι

Μαύρο

Bitmap

Διαβαθμίσεις του γκρι

Διαβαθμίσεις του γκρι

Εικόνες clip art

Διαβαθμίσεις του γκρι

Διαβαθμίσεις του γκρι

Φόντο διαφάνειας

Λευκό

Λευκό

Γραφήματα

Διαβαθμίσεις του γκρι

Διαβαθμίσεις του γκρι

Ρύθμιση ιδιοτήτων για ασπρόμαυρη εκτύπωση

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Χρώμα/διαβαθμίσεις του γκρι, κάντε κλικ στην επιλογή " Ασπρόμαυρο ". Καρτέλα " Ασπρόμαυρο " εμφανίζεται στην κορδέλα στο επάνω μέρος του PowerPoint.

 2. Στην ομάδα Αλλαγή επιλεγμένου αντικειμένου, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε.

Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές διαβαθμίσεις του γκρι ή να κάνετε τις ρυθμίσεις σε διαφορετικά αντικείμενα (και στο φόντο) στην ίδια διαφάνεια. Επιλέξτε το αντικείμενο για την οποία θέλετε να ορίσετε ρυθμίσεις ασπρόμαυρο ή διαβαθμίσεις του γκρι και, στη συνέχεια, ορίστε τις ιδιότητες στο μενού Προβολή. Μην κάνετε μια επιλογή όταν θέλετε να καθορίσετε τις διαβαθμίσεις του γκρι ασπρόμαυρες ρυθμίσεις και για το φόντο και, στη συνέχεια, ορίστε τις ιδιότητες στο μενού Προβολή.

Ρύθμιση ιδιοτήτων εκτύπωσης σε διαβαθμίσεις του γκρι

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Χρώμα/διαβαθμίσεις του γκρι, κάντε κλικ στην επιλογή διαβαθμίσεις του γκρι. Στην καρτέλα διαβαθμίσεις του γκρι εμφανίζεται στην κορδέλα στο επάνω μέρος του PowerPoint.

 2. Στην ομάδα Αλλαγή επιλεγμένου αντικειμένου, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε.

Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές ρυθμίσεις διαβαθμίσεων του γκρι ή ασπρόμαυρου σε διαφορετικά αντικείμενα (και στο φόντο) της ίδιας διαφάνειας. Επιλέξτε το αντικείμενο για το οποίο θέλετε να κάνετε τις ρυθμίσεις διαβαθμίσεων του γκρι ή ασπρόμαυρου και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις ιδιότητες στην καρτέλα Προβολή. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις ιδιότητες για το φόντο της διαφάνειας, μην επιλέξετε κανένα αντικείμενο της διαφάνειας.

Εκτύπωση παρουσίασης σε ασπρόμαυρο ή διαβαθμίσεις του γκρι

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση.

 2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, στο μενού Χρώμα, επιλέξτε Αμιγώς ασπρόμαυρο ή Διαβαθμίσεις του γκρι.

  • Διαβαθμίσεις του γκρι     Η συγκεκριμένη ρύθμιση εκτυπώνει τις σημειώσεις ακροατηρίου σε διαβαθμίσεις του γκρι. Ορισμένα χρώματα, όπως το γέμισμα φόντου, εμφανίζονται λευκά προκειμένου να είναι πιο ευανάγνωστο το κείμενο. (Μερικές φορές, η εμφάνιση μοιάζει με την επιλογή Αμιγώς ασπρόμαυρο.)

  • Αμιγώς ασπρόμαυρο     Αυτή η ρύθμιση εκτυπώνει τις σημειώσεις ακροατηρίου με χωρίς γκρι γεμίσματα.

   Επιλέξτε Εκτύπωση στο επάνω μέρος της συλλογής.

Προετοιμασία του εκτυπωτή σας για να εκτυπώσετε σε άσπρο μαύρο ή διαβαθμίσεις του γκρι

Οι περισσότερες παρουσιάσεις έχουν σχεδιαστεί για έγχρωμη εμφάνιση, αλλά οι διαφάνειες και οι σημειώσεις ακροατηρίου εκτυπώνονται συνήθως με ασπρόμαυρη μορφή ή με αποχρώσεις του γκρι (διαβαθμίσεις του γκρι). Όταν εκτυπώνετε σε διαβαθμίσεις του γκρι, η εικόνα που θα λάβετε θα απεικονίζεται με αποχρώσεις των τόνων του γκρι μεταξύ του μαύρου και του λευκού.

Όταν επιλέγετε για να εκτυπώσετε, το PowerPoint 2010 ρυθμίζει τα χρώματα της παρουσίασης ώστε να αντιστοιχούν στις δυνατότητες του επιλεγμένου εκτυπωτή.

Για να ελέγξετε πώς θα μοιάζει εκτύπωσης, προβάλετε σε προεπισκόπηση εκτύπωσης πριν να το εκτυπώσετε. Με την προεπισκόπηση εκτύπωσης, μπορείτε να δείτε πώς θα φαίνονται τα τις διαφάνειες, σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου σε αμιγώς ασπρόμαυρο ή σε διαβαθμίσεις του γκρι και μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των αντικειμένων πριν από την εκτύπωση τους. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης, στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση. Προεπισκόπηση της εκτύπωσης εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Μπορείτε επίσης να κάνετε ορισμένες αλλαγές κατά την προεπισκόπηση πριν από την εκτύπωση. Ξανά, στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση. Στη συνέχεια, στην περιοχή Ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε:

 • Τι θέλετε να εκτυπώσετε: την παρουσίαση, σημειώσεις ακροατηρίου, σελίδες σημειώσεων ή μόνο τη διάρθρωση και εάν θα εκτυπώσετε όλες ή μόνο ορισμένες σελίδες.

 • Μια διάταξη για σημειώσεις ακροατηρίου.

 • Πώς θα συρράψετε ή θα ταξινομήσετε τις εκτυπωμένες σελίδες.

 • Εάν θα εκτυπώσετε στη μία ή και στις δύο πλευρές της σελίδας (εάν ο εκτυπωτής σας έχει ρυθμιστεί για εκτύπωση διπλής όψης).

 • Εάν θέλετε να εκτυπώσετε με χρώμα, σε διαβαθμίσεις του γκρι ή σε αμιγώς ασπρόμαυρο.

 • Επιλογές επικεφαλίδων και υποσέλιδων.

Στην παρουσίαση, τα αντικείμενα σε ασπρόμαυρο ή σε διαβαθμίσεις του γκρι εμφανίζονται στην οθόνη και στην εκτύπωση με τη σειρά που αναγράφονται στον πίνακα.

Σημείωση: Bitmap, εικόνες clip art, και γραφήματα εμφανίζονται και είναι εκτυπώνονται σε διαβαθμίσεις του γκρι, ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει τις ιδιότητες του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε σε αμιγώς ασπρόμαυρο.

Αντικείμενο

In διαβαθμίσεις του γκρι /
Αμιγώς ασπρόμαυρο

και λευκό

Κείμενο

Μαύρο/Μαύρο

Σκιές κειμένου

Διαβαθμίσεις του γκρι/Κρυφό

Ανάγλυφη όψη

Διαβαθμίσεις του γκρι/Κρυφό

Γεμίσματα

Διαβαθμίσεις του γκρι/Λευκό

Πλαίσιο

Μαύρο/Μαύρο

Γεμίσματα μοτίβων

Διαβαθμίσεις του γκρι/Λευκό

Γραμμές

Μαύρο/Μαύρο

Σκιές αντικειμένων

Διαβαθμίσεις του γκρι/Μαύρο

Bitmap

Διαβαθμίσεις του γκρι/Διαβαθμίσεις του γκρι

Εικόνες clip art

Διαβαθμίσεις του γκρι/Διαβαθμίσεις του γκρι

Φόντο διαφάνειας

Λευκό/Λευκό

Γραφήματα

Διαβαθμίσεις του γκρι/Διαβαθμίσεις του γκρι

Ρύθμιση ιδιοτήτων για ασπρόμαυρη εκτύπωση

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Χρώμα/διαβαθμίσεις του γκρι, επιλέξτε Αμιγώς ασπρόμαυρο.

 2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου του PowerPoint, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Ασπρόμαυρο.

 3. Στην ομάδα Αλλαγή επιλεγμένου αντικειμένου, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε.

Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές διαβαθμίσεις του γκρι ή να κάνετε τις ρυθμίσεις σε διαφορετικά αντικείμενα (και στο φόντο) στην ίδια διαφάνεια. Επιλέξτε το αντικείμενο για την οποία θέλετε να ορίσετε ρυθμίσεις ασπρόμαυρο ή διαβαθμίσεις του γκρι και, στη συνέχεια, ορίστε τις ιδιότητες στο μενού Προβολή. Μην κάνετε μια επιλογή όταν θέλετε να καθορίσετε τις διαβαθμίσεις του γκρι ασπρόμαυρες ρυθμίσεις και για το φόντο και, στη συνέχεια, ορίστε τις ιδιότητες στο μενού Προβολή.

Ρύθμιση ιδιοτήτων εκτύπωσης σε διαβαθμίσεις του γκρι

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Χρώμα/Διαβαθμίσεις του γκρι, επιλέξτε Διαβαθμίσεις του γκρι.

 2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου του PowerPoint, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα διαβαθμίσεις του γκρι.

 3. Στην ομάδα Αλλαγή επιλεγμένου αντικειμένου, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις που θέλετε.

Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές ρυθμίσεις διαβαθμίσεων του γκρι ή ασπρόμαυρου σε διαφορετικά αντικείμενα (και στο φόντο) της ίδιας διαφάνειας. Επιλέξτε το αντικείμενο για το οποίο θέλετε να κάνετε τις ρυθμίσεις διαβαθμίσεων του γκρι ή ασπρόμαυρου και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τις ιδιότητες στην καρτέλα Προβολή. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις ιδιότητες για το φόντο της διαφάνειας, μην επιλέξετε κανένα αντικείμενο της διαφάνειας.

Εκτύπωση παρουσίασης σε ασπρόμαυρο ή διαβαθμίσεις του γκρι

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη για να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

 2. Στην ομάδα Εκτύπωση, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Επιλογές, τοποθετήστε το δείκτη σε Χρώμα/διαβαθμίσεις του γκρι και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αμιγώς ασπρόμαυρο ή διαβαθμίσεις του γκρι.

  • Διαβαθμίσεις του γκρι     Η συγκεκριμένη ρύθμιση εκτυπώνει τις σημειώσεις ακροατηρίου σε διαβαθμίσεις του γκρι. Ορισμένα χρώματα, όπως το γέμισμα φόντου, εμφανίζονται λευκά προκειμένου να είναι πιο ευανάγνωστο το κείμενο. (Μερικές φορές, η εμφάνιση μοιάζει με την επιλογή Αμιγώς ασπρόμαυρο.)

  • Αμιγώς ασπρόμαυρο     Αυτή η ρύθμιση εκτυπώνει τις σημειώσεις ακροατηρίου με χωρίς γκρι γεμίσματα.

 3. Στην ομάδα Εκτύπωση, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να εφαρμόσετε διαφορετικές διαβαθμίσεις του γκρι ή να κάνετε τις ρυθμίσεις σε διαφορετικά αντικείμενα στην ίδια διαφάνεια.

  • Αυτή η διαδικασία δεν αλλάξετε τα χρώματα ή σχεδίαση στην αρχική παρουσίαση του χρώματος.

  • Όταν εκτυπώνετε σε διαβαθμίσεις του γκρι ή σε άσπρο μαύρο, το φόντο ενδέχεται να μην εκτυπωθούν εάν επηρεάζει την αντίθεση της διαφάνειας.

Προετοιμασία του εκτυπωτή σας για να εκτυπώσετε σε άσπρο μαύρο ή διαβαθμίσεις του γκρι

Οι περισσότερες παρουσιάσεις έχουν σχεδιαστεί για έγχρωμη εμφάνιση, αλλά οι διαφάνειες και οι σημειώσεις ακροατηρίου εκτυπώνονται συνήθως με ασπρόμαυρη μορφή ή με αποχρώσεις του γκρι (διαβαθμίσεις του γκρι). Όταν εκτυπώνετε σε διαβαθμίσεις του γκρι, η εικόνα που θα λάβετε θα απεικονίζεται με αποχρώσεις των τόνων του γκρι μεταξύ του μαύρου και του λευκού.

Όταν επιλέγετε για να εκτυπώσετε, το PowerPoint ρυθμίζει τα χρώματα της παρουσίασης ώστε να αντιστοιχούν στις δυνατότητες του επιλεγμένου εκτυπωτή.

Για να ελέγξετε πώς θα μοιάζει εκτύπωσης, προβάλετε σε προεπισκόπηση εκτύπωσης πριν να το εκτυπώσετε. Με την προεπισκόπηση εκτύπωσης, μπορείτε να δείτε πώς θα φαίνονται τα τις διαφάνειες, σημειώσεις και σημειώσεις ακροατηρίου σε αμιγώς ασπρόμαυρο ή σε διαβαθμίσεις του γκρι και μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των αντικειμένων πριν από την εκτύπωση τους.

Μπορείτε επίσης να κάνετε ορισμένες αλλαγές κατά την προεπισκόπηση πριν από την εκτύπωση. Μπορείτε να επιλέξετε:

 • Τι θέλετε να εκτυπώσετε: την παρουσίαση, σημειώσεις ακροατηρίου, σελίδες σημειώσεων ή μόνο τη διάρθρωση

 • Μια διάταξη για σημειώσεις ακροατηρίου

 • Προσανατολισμό (κατακόρυφο ή οριζόντιο) για σημειώσεις ακροατηρίου, σελίδες σημειώσεων ή διάρθρωσης

 • Επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων

Στην παρουσίαση, τα αντικείμενα σε ασπρόμαυρο ή σε διαβαθμίσεις του γκρι εμφανίζονται στην οθόνη και στην εκτύπωση με τη σειρά που αναγράφονται στον πίνακα.

Αντικείμενο

Σε διαβαθμίσεις του γκρι /
Αμιγώς ασπρόμαυρο

και λευκό

Κείμενο

Μαύρο/Μαύρο

Σκιές κειμένου

Διαβαθμίσεις του γκρι/Κρυφό

Ανάγλυφη όψη

Διαβαθμίσεις του γκρι/Κρυφό

Γεμίσματα

Διαβαθμίσεις του γκρι/Λευκό

Πλαίσιο

Μαύρο/Μαύρο

Γεμίσματα μοτίβων

Διαβαθμίσεις του γκρι/Λευκό

Γραμμές

Μαύρο/Μαύρο

Σκιές αντικειμένων

Διαβαθμίσεις του γκρι/Μαύρο

Bitmap

Διαβαθμίσεις του γκρι/Διαβαθμίσεις του γκρι

Φόντο διαφάνειας

Λευκό/Λευκό

Γραφήματα

Διαβαθμίσεις του γκρι/Διαβαθμίσεις του γκρι

Σημείωση: Bitmap, εικόνες clip art, και γραφήματα εμφανίζονται και είναι εκτυπώνονται σε διαβαθμίσεις του γκρι, ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει τις ιδιότητες του εκτυπωτή για να εκτυπώσετε σε αμιγώς ασπρόμαυρο.

Δείτε επίσης

Προβολή των σημειώσεων ομιλητή ιδιωτικά κατά την εκτέλεση μιας παρουσίασης σε πολλαπλές οθόνες

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×