Εκτύπωση μιας δημοσίευσης σε έναν επιτραπέζιο εκτυπωτή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης διαφορετικών εκδόσεων της ίδιας δημοσίευσης στο ίδιο φύλλο χαρτιού, τον τρόπο εκτύπωσης αντιτύπων διαφορετικών δημοσιεύσεων και τον τρόπο εκτύπωσης αντιτύπων διπλής όψης, θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εκτύπωση ενός ή περισσότερων αντιγράφων μιας δημοσίευσης

Εκτύπωση συγκεκριμένων σελίδων δημοσίευσης

Αλλάξτε τον αριθμό των αντιτύπων που εκτυπώνονται σε ένα φύλλο χαρτιού

Εκτύπωση ενός ή περισσότερων αντιτύπων μιας δημοσίευσης

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στην περιοχή Αντίτυπα, εισαγάγετε τον αριθμό των αντιτύπων που θέλετε να εκτυπώσετε.

 3. Ορίστε όποιες άλλες επιλογές θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση συγκεκριμένων σελίδων μιας δημοσίευσης

Μπορείτε να επιλέξετε την τρέχουσα σελίδα, για να εκτυπώσετε τη σελίδα που βλέπετε αυτήν τη στιγμή.

Εκτύπωση μιας περιοχής σελίδων

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Δημοσιεύσεις και ρυθμίσεις χαρτιού.

 3. Στην ενότητα Περιοχή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην εντολή Σελίδες.

 4. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας της πρώτης σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε, πληκτρολογήστε μια παύλα και κατόπιν πληκτρολογήστε την τελευταία σελίδα της περιοχής που θέλετε να εκτυπώσετε, για παράδειγμα 2-4.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

  Για να εκτυπώσετε μόνο μία σελίδα, πληκτρολογήστε τον ίδιο αριθμό στα πλαίσια Από και Έως.

Εκτύπωση μεμονωμένων σελίδων

 1. Από το μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, κάντε κλικ στην καρτέλα Δημοσιεύσεις και ρυθμίσεις χαρτιού.

 3. Στην ενότητα Περιοχή εκτύπωσης, κάντε κλικ στην εντολή Σελίδες.

 4. Στο πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε τον αριθμό σελίδας της πρώτης σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε, πληκτρολογήστε ένα κόμμα και κατόπιν πληκτρολογήστε την επόμενη σελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε αριθμό σελίδας που θέλετε να εκτυπώσετε, για παράδειγμα 2,4,6,8.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του αριθμού αντιτύπων που εκτυπώνονται σε ένα φύλλο χαρτιού

Εάν εκτυπώνετε ετικέτες ή επαγγελματικές κάρτες, η προεπιλεγμένη επιλογή θα είναι Πολλά αντίτυπα ανά φύλλο. Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να προσαρμόσετε τους οδηγούς περιθωρίων για να αυξήσετε τον αριθμό των αντιτύπων της δημοσίευσής σας που μπορούν να χωρέσουν σε ένα φύλλο χαρτί. Για παράδειγμα, εάν η δημοσίευση της επαγγελματικής σας κάρτας περιέχει δύο σελίδες — κάθε σελίδα περιέχει άλλη επαγγελματική κάρτα — και επιλέξετε Πολλά αντίτυπα ανά φύλλο και τρία αντίτυπα, θα εκτυπωθούν συνολικά έξι αντίτυπα — τρία αντίτυπα για κάθε μία από τις δύο επαγγελματικές κάρτες .

 1. Ανοίξτε τη δημοσίευση που θέλετε να εκτυπώσετε, για παράδειγμα μια ετικέτα.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις δημοσίευσης και χαρτιού.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Μία σελίδα ανά φύλλο.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Πολλά αντίτυπα ανά φύλλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Μία σελίδα ανά φύλλο, η δημοσίευσή σας θα εκτυπωθεί στο κέντρο του χαρτιού.

 • Εάν θέλετε να εκτυπώσετε μία σελίδα της δημοσίευσης ανά φύλλο σε μια συγκεκριμένη θέση επάνω στο φύλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Πολλά αντίτυπα ανά φύλλο και στη συνέχεια αλλάξτε τη θέση της δημοσίευσης στο φύλλο, προσαρμόζοντας τις επιλογές γραμμής, τις επιλογές στήλης, καθώς και τις τιμές οριζόντιου και κατακόρυφου διάκενου, στην περιοχή Περισσότερες επιλογές εκτύπωσης Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για δημοσιεύσεις με μεγέθη σελίδας που είναι μικρότερα από τα μεγέθη χαρτιού, όπως διαφημιστικά, επαγγελματικές κάρτες και ευχετήριες κάρτες.

 • Για να κάνετε πιο εύκολη η στοίχιση μιας δημοσίευσης με ένα συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή ή εκτύπωση πολλών αντιτύπων μιας δημοσίευσης σε ένα φύλλο χαρτιού, ενεργοποιήστε τα σημάδια περικοπής.

Αλλαγή των περιθωρίων

Προσαρμόζοντας τα περιθώρια, καθώς και τα οριζόντια και κατακόρυφα διάκενα, μπορείτε να αλλάξτε τον αριθμό των αντιτύπων που χωρούν σε ένα φύλλο χαρτί.

 1. Ανοίξτε τη δημοσίευση που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις δημοσίευσης και χαρτιού.

 3. Στην περιοχή Περισσότερες επιλογές εκτύπωσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αυξήσετε τον αριθμό των αντιτύπων που χωρούν στο χαρτί, μειώστε τις τιμές στα πλαίσια Πλάγιο περιθώριο και Οριζόντιο διάκενο. Επίσης, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε την τιμή του κατακόρυφου διάκενου.

  • Για να μειώσετε τον αριθμό των αντιτύπων που χωρούν στο χαρτί, αυξήστε τις τιμές στα πλαίσια Πλάγιο περιθώριο, Οριζόντιο διάκενο και Κατακόρυφο διάκενο.

Όταν αλλάζετε τα περιθώρια και τα διάκενα, στο παράθυρο Προεπισκόπηση εμφανίζεται ο αριθμός των αντιτύπων που χωρούν σε ένα φύλλο χαρτί.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να εκτυπώσετε πάνω σε ένα συγκεκριμένο προϊόν κατασκευαστή — για παράδειγμα, ένα φύλλο με ετικέτες — δοκιμάστε να εκτυπώσετε σε ένα κενό φύλλο χαρτί για να βεβαιωθείτε ότι η δημοσίευσή σας θα είναι σωστά στοιχισμένη στο προϊόν. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×