Εκτύπωση και προεπισκόπηση εκτύπωσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στο Microsoft Office, μπορείτε να εκτυπώσετε και προεπισκόπηση των αρχείων από την ίδια θέση, κάνοντας κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, να εκτυπώσετε. Σε μερικά προγράμματα, όπως το Excel και το Word, Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται στην κύρια οθόνη εκτύπωσης. Σε άλλα προγράμματα, όπως η Access και το OneNote, κάντε κλικ στο κουμπί "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" στην κύρια οθόνη εκτύπωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Ανατρέξτε στις ενότητες παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση και προεπισκόπηση από συγκεκριμένα προγράμματα.

Access

Excel

OneNote

Πρόγραμμα Outlook

PowerPoint*

Project

Publisher*

Visio

λέξη

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Παρακολουθήστε ένα βίντεο σχετικά με την εκτύπωση στο Microsoft Office:

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Access

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε προεπισκόπηση του αρχείου σας, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

   Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στο αρχείο σας και να κάνετε αλλαγές, πριν να το εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο " ξανά.

  • Για να εκτυπώσετε το αρχείο σας και να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες για τον εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

  • Για να εκτυπώσετε το αρχείο σας χωρίς να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες για τον εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Γρήγορη εκτύπωση.

Επάνω μέρος σελίδας

Excel

Για πληροφορίες σχετικά με την προεπισκόπηση και εκτύπωση στο Excel, ανατρέξτε στο θέμα:

Επάνω μέρος σελίδας

OneNote

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε προεπισκόπηση του αρχείου σας, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

   Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στο αρχείο σας και να κάνετε αλλαγές, πριν να το εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο " ξανά.

  • Για να εκτυπώσετε το αρχείο σας και να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες για τον εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Επάνω μέρος σελίδας

Πρόγραμμα Outlook

Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση στο Outlook, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση στο Outlook.

Επάνω μέρος σελίδας

PowerPoint

Στην καρτέλα Εκτύπωση, οι ιδιότητες του προεπιλεγμένου εκτυπωτή σας εμφανίζονται αυτόματα στην πρώτη ενότητα και η προεπισκόπηση της παρουσίασής σας εμφανίζεται αυτόματα στη δεύτερη ενότητα.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στην παρουσίασή σας και να κάνετε αλλαγές, πριν να το εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο " ξανά.

 2. Όταν οι ιδιότητες του εκτυπωτή και της παρουσίασής σας εμφανίζονται όπως θέλετε, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τις ιδιότητες για τον εκτυπωτή σας, κάτω από το όνομα του εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες εκτυπωτή.

Επάνω μέρος σελίδας

Project

Στην καρτέλα Εκτύπωση, οι ιδιότητες του προεπιλεγμένου εκτυπωτή σας εμφανίζονται αυτόματα στην πρώτη ενότητα και η προεπισκόπηση του αρχείου σας εμφανίζεται αυτόματα στη δεύτερη ενότητα.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στο αρχείο σας και να κάνετε αλλαγές, πριν να το εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο " ξανά.

 2. Όταν οι ιδιότητες του εκτυπωτή και του αρχείου σας εμφανίζονται όπως θέλετε, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις ιδιότητες για τον εκτυπωτή σας, κάτω από το όνομα του εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες εκτυπωτή.

Επάνω μέρος σελίδας

Publisher

Στην καρτέλα Εκτύπωση, οι ιδιότητες του προεπιλεγμένου εκτυπωτή σας εμφανίζονται αυτόματα στην πρώτη ενότητα και η προεπισκόπηση της δημοσίευσής σας εμφανίζεται αυτόματα στη δεύτερη ενότητα.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στη δημοσίευσή σας και να κάνετε αλλαγές, πριν να το εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο " ξανά.

 2. Όταν οι ιδιότητες του εκτυπωτή και της δημοσίευσής σας εμφανίζονται όπως θέλετε, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις ιδιότητες για τον εκτυπωτή σας, κάτω από το όνομα του εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την εκτύπωση στο Publisher, ανατρέξτε στο θέμα εκτύπωσης στον Publisher.

Επάνω μέρος σελίδας

Visio

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε προεπισκόπηση του αρχείου σας, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

   Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στο αρχείο σας και να κάνετε αλλαγές, πριν να το εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο " ξανά.

  • Για να εκτυπώσετε το αρχείο σας και να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες για τον εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

  • Για να εκτυπώσετε το αρχείο σας χωρίς να ελέγξετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες για τον εκτυπωτή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Γρήγορη εκτύπωση.

Επάνω μέρος σελίδας

Word

Στην καρτέλα Εκτύπωση, οι ιδιότητες του προεπιλεγμένου εκτυπωτή σας εμφανίζονται αυτόματα στην πρώτη ενότητα και η προεπισκόπηση του εγγράφου σας εμφανίζεται αυτόματα στη δεύτερη ενότητα.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στο έγγραφό σας και να κάνετε αλλαγές, πριν να το εκτυπώσετε, κάντε κλικ στην καρτέλα " αρχείο " ξανά.

 2. Όταν οι ιδιότητες του εκτυπωτή και του εγγράφου σας εμφανίζονται όπως θέλετε, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Σημείωση: Για να αλλάξετε τις ιδιότητες για τον εκτυπωτή σας, κάτω από το όνομα του εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την εκτύπωση στο Word, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση και προεπισκόπηση εκτύπωσης στο Word 2010.

Επάνω μέρος σελίδας

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για αντιμετώπιση προβλημάτων του εκτυπωτή ή πληροφορίες προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε:

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×