Εκτύπωση ενός γραφήματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πριν να εκτυπώσετε ένα γράφημα, μπορείτε να προσαρμόσετε την οποία θα εκτυπωθεί το γράφημα στη σελίδα, μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους το γράφημα σε προβολή διάταξης σελίδας ή προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας. Μπορείτε να εκτυπώσετε επίσης γρήγορα ένα γράφημα χωρίς δεδομένα του φύλλου εργασίας.

Για πιο γρήγορη εκτύπωση, μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης του γραφήματος για να συντάξουν ποιότητας ή ασπρόμαυρο εκτύπωση.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εκτυπώστε ένα γράφημα με δεδομένα του φύλλου εργασίας

Εκτύπωση ενός γραφήματος χωρίς δεδομένα του φύλλου εργασίας

Ορισμός επιλογών σελίδας για ένα γράφημα

Ορισμός περιθωρίων σελίδας για ένα γράφημα

Αλλάξτε την ποιότητα εκτύπωσης ενός γραφήματος

Εκτυπώστε ένα γράφημα με δεδομένα του φύλλου εργασίας

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που περιέχει το γράφημα που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη σελίδας "ή" Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Για να μετακινήσετε το γράφημα, σύρετέ το σε μια θέση προτιμώμενη στη σελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε.

 4. Για να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο γράφημα και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους στο μέγεθος που θέλετε.

  • Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Μέγεθος, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε στο πλαίσιο Ύψος σχήματος και Πλάτος σχήματος.

   Εικόνα της κορδέλας του Outlook

 5. Εάν ένα φύλλο εργασίας περιέχει περισσότερα από ένα γράφημα, ίσως μπορείτε να εκτυπώσετε τα γραφήματα σε μία σελίδα, μειώνοντας το μέγεθος των γραφημάτων.

 6. Κάντε κλικ φύλλο εργασίας.

 7. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

  Από προεπιλογή, τα επιλεγμένα φύλλα είναι επιλεγμένο στην περιοχή Εκτύπωση.

  Μπορείτε να επιλέξετε Προεπισκόπηση για να δείτε πώς θα φαίνεται το γράφημα στην εκτυπωμένη σελίδα.

Από προεπιλογή, οι γραμμές πλέγματος δεν εκτυπώνονται σε ένα φύλλο εργασίας. Για να εκτυπώσετε το φύλλο εργασίας με γραμμές πλέγματος εμφανίζονται, ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση με ή χωρίς γραμμές πλέγματος.

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση ενός γραφήματος χωρίς δεδομένα του φύλλου εργασίας

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα γράφημα χωρίς δεδομένα φύλλου εργασίας ανά σελίδα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που θέλετε να εκτυπώσετε.

  Εάν το γράφημα είναι σε ένα ξεχωριστό φύλλο γραφήματος, κάντε κλικ στην καρτέλα φύλλου γραφήματος.

 2. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

  Από προεπιλογή, το Επιλεγμένο γράφημα είναι επιλεγμένο στην περιοχή Εκτύπωση.

  Μπορείτε να επιλέξετε Προεπισκόπηση για να δείτε πώς θα φαίνεται το γράφημα στην εκτυπωμένη σελίδα.

Σημείωση: Που δεν είναι δυνατό να κλίμακα σε ένα γράφημα πριν να το εκτυπώσετε. Αντί για αυτό, μπορείτε να μετακινήσετε και είναι μέγεθος περιοχή του γραφήματος του γραφήματος για να προσαρμόσετε σύμφωνα με τις ανάγκες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους ενός γραφήματος.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών σελίδας για ένα γράφημα

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής ενέργειες:

  • Στην καρτέλα σελίδα, καθορίστε τον προσανατολισμό, μέγεθος χαρτιού, την ποιότητα εκτύπωσης και τον αριθμό σελίδας της πρώτης σελίδας.

   Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίμακα του γραφήματος.

Για να καθορίσετε γρήγορα τον προσανατολισμό της στις εκτυπωμένες σελίδες, στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσανατολισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφος ή Οριζόντιος.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός περιθωρίων σελίδας για ένα γράφημα

 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένα περιθώρια, κάντε κλικ στην επιλογή περιθωρίου που θέλετε.

  • Για να καθορίσετε προσαρμοσμένα περιθώρια σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια και, στη συνέχεια, στο το επάνω, κάτω, αριστερά, και πλαίσια δεξιά, καταχωρήστε τα μεγέθη περιθωρίων που θέλετε.

  • Για να ορίσετε περιθώρια κεφαλίδας ή υποσέλιδου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο μέγεθος περιθωρίου σε την στο πλαίσιο κεφαλίδα ή υποσέλιδο. Αλλαγές στις ρυθμίσεις της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου περιθώρια την απόσταση από του επάνω άκρου του χαρτιού στην κεφαλίδα ή στο κάτω άκρο του χαρτιού στο υποσέλιδο.

   Σημείωση: Οι ρυθμίσεις κεφαλίδας και υποσέλιδου πρέπει να είναι μικρότερα από τις ρυθμίσεις για τα επάνω και κάτω περιθώρια, και μεγαλύτερα από ή ίσα με τα ελάχιστα περιθώρια του εκτυπωτή.

  • Για να δείτε πώς τα περιθώρια θα επηρεάσει εκτυπωμένο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης". Για να προσαρμόσετε τα περιθώρια στην προεπισκόπηση εκτύπωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση περιθωρίων και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές μαύρο περιθώριο στις δύο πλευρές και στο επάνω μέρος της σελίδας.

Σημείωση: Μπορείτε να κεντράρετε τη σελίδα οριζόντια ή κατακόρυφα για γραφήματα.

Αρχή της σελίδας

Αλλάξτε την ποιότητα εκτύπωσης ενός γραφήματος

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην καρτέλα " γράφημα ", στην περιοχή τυπωμένου ποιότητα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πρόχειρη ποιότητα εκτύπωσης, το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σε ασπρόμαυρο ή και τα δύο.

  Για να δείτε το αποτέλεσμα των ρυθμίσεων την ποιότητα εκτύπωσης που έχετε επιλέξει, κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

 4. Κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×