Εκτύπωση εγγράφου στο Word για Mac

Πριν από την εκτύπωση, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση του εγγράφου σας και να καθορίσετε τις σελίδες που θέλετε να εκτυπώσετε.

Προεπισκόπηση και εκτύπωση του εγγράφου σας

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 2. Για να κάνετε προεπισκόπηση κάθε σελίδας, κάντε κλικ στα βέλη στο κάτω μέρος της προεπισκόπησης.

  Παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"

  Εάν δεν βλέπετε την προεπισκόπηση, στην περιοχή Προεπιλογές, επιλέξτε Αντίγραφα & σελίδες και επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Εμφάνιση γρήγορης προεπισκόπησης.

 3. Επιλέξτε τον αριθμό των αντιτύπων και οποιεσδήποτε άλλες επιλογές θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Εκτύπωση συγκεκριμένων σελίδων

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Για να εκτυπώσετε μόνο ορισμένες σελίδες, στην περιοχή Σελίδες, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εκτυπώσετε τη σελίδα που εμφανίζεται στη γρήγορη προεπισκόπηση, επιλέξτε Τρέχουσα σελίδα.

  • Για να εκτυπώσετε διαδοχικές σελίδες, όπως 1-3, επιλέξτε Από και πληκτρολογήστε τους αριθμούς της πρώτης και της τελευταίας σελίδας στα πλαίσια Από και Έως.

  • Για να εκτυπώσετε μεμονωμένες σελίδες και μια περιοχή σελίδων (όπως τη σελίδα 3 και τις σελίδες 4-6) ταυτόχρονα, επιλέξτε Περιοχή σελίδων και εισαγάγετε τους αριθμούς σελίδων και τις περιοχές διαχωρισμένα με κόμματα (π.χ. 3, 4-6).

  Το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" με επισήμανση στην ενότητα "Σελίδες"

Εκτύπωση στις δύο όψεις του χαρτιού

Ο ευκολότερος τρόπος για τη δημιουργία δημοσιεύσεων διπλής όψης είναι να τις εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Για να διαπιστώσετε εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης (γνωστή επίσης ως εκτύπωση και από τις δύο πλευρές), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή ή κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντίγραφα & σελίδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη.

  Επιλογή "Διάταξη" στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διπλής όψης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βιβλιοδεσία στη μεγάλη ακμή (για αναστροφή σελίδων στη μεγάλη ακμή) ή Βιβλιοδεσία στη μικρή ακμή (για αναστροφή σελίδων στη μικρή ακμή).

  Μια επιλογή στο μενού διπλής όψης

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν έχει τη δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για τη μη αυτόματη εκτύπωση στις δύο όψεις του χαρτιού.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντίγραφα & σελίδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Word.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μονές σελίδες μόνο.

 4. Αφού εκτυπωθούν οι μονές σελίδες, γυρίστε από την άλλη πλευρά τη στοίβα των σελίδων, τοποθετήστε ξανά τις σελίδες στον εκτυπωτή, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ζυγές σελίδες μόνο.

  Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή, ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε και να αλλάξετε τη σειρά των σελίδων για να εκτυπώσετε την άλλη πλευρά της στοίβας.

Εκτύπωση μόνο μονών ή ζυγών σελίδων

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντίγραφα & σελίδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Word.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μονές σελίδες μόνο ή Ζυγές σελίδες μόνο.

Εκτύπωση με αντίστροφη σειρά

Εάν ο εκτυπωτής σας στοιβάζει τις σελίδες αρχίζοντας από την τελευταία σελίδα, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης των σελίδων με τη σωστή σειρά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο που ξεκινά από την τελευταία σελίδα.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Έξοδος και κοινή χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 3. Στην περιοχή Επιλογές εκτύπωσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντίστροφη σειρά.

Δείτε επίσης

Εκτύπωση εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό

Εκτύπωση του φόντου κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου

Προεπισκόπηση πριν από την εκτύπωση

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Επιλέξτε Προεπισκόπηση.

Εκτύπωση εγγράφου

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο αναδυόμενο μενού Εκτυπωτής, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε.

 3. Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε, όπως τον αριθμό των σελίδων ή ποιες σελίδες θέλετε να εκτυπώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε άλλες επιλογές εκτύπωσης, στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, κάντε κλικ στο μπλε βέλος προς τα κάτω στα δεξιά του αναδυόμενου μενού Εκτυπωτής.

Εκτύπωση συγκεκριμένων σελίδων ή ενοτήτων

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο αναδυόμενο μενού Εκτυπωτής, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιοχή σελίδων και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Περιοχή σελίδων, κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εκτυπώσετε

  Κάντε το εξής

  Μη γειτονικές σελίδες

  Πληκτρολογήστε τους αριθμούς σελίδας με κόμματα μεταξύ των αριθμών ή με παύλα μεταξύ των αριθμών αρχής και τέλους της περιοχής.

  Για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε τις σελίδες 2, 4, 5, 6 και 8, πληκτρολογήστε 2,4-6,8.

  Μια ολόκληρη ενότητα

  Πληκτρολογήστε ένα s ακολουθούμενο από τον αριθμό ενότητας.

  Για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε την ενότητα 3, πληκτρολογήστε s3.

  Μη γειτονικές ενότητες

  Πληκτρολογήστε ένα s ακολουθούμενο από τον αριθμό ενότητας, πληκτρολογήστε ένα κόμμα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα s ακολουθούμενο από τον αριθμό της επόμενης ενότητας.

  Για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε τις ενότητες 3 και 5, πληκτρολογήστε s3,s5.

  Μια περιοχή σελίδων που εκτείνεται σε πολλές ενότητες

  Πληκτρολογήστε την περιοχή με την εξής μορφή: p ns n-p ns n, όπου το p είναι μπροστά από τον αριθμό σελίδας και το s μπροστά από τον αριθμό ενότητας.

  Για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε από τη σελίδα 2 της ενότητας 3 έως τη σελίδα 3 της ενότητας 5, πληκτρολογήστε p2s3-p3s5.

  Μια περιοχή σελίδων σε μια ενότητα

  Πληκτρολογήστε την περιοχή με την εξής μορφή: p ns n-p ns n, όπου το p είναι μπροστά από τον αριθμό σελίδας και το s μπροστά από τον αριθμό ενότητας.

  Για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε τις σελίδες 5 έως 7 στην ενότητα 3, πληκτρολογήστε p5s3-p7s3.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Εκτύπωση και στις δύο πλευρές του χαρτιού (εκτύπωση διπλής όψης)

Ο ευκολότερος τρόπος για τη δημιουργία δημοσιεύσεων διπλής όψης είναι να τις εκτυπώσετε σε έναν εκτυπωτή που υποστηρίζει την αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης. Συνήθως, μπορείτε να μάθετε εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης, εξετάζοντας τις πληροφορίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή ή εξετάζοντας τις ιδιότητες του εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης και στις δύο πλευρές ενός φύλλου χαρτιού (αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης). Άλλοι εκτυπωτές παρέχουν οδηγίες ώστε να μπορείτε να εισαγάγετε ξανά με μη αυτόματο τρόπο τις σελίδες για να εκτυπώσετε τη δεύτερη πλευρά (μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης). Ορισμένοι εκτυπωτές δεν παρέχουν καθόλου εκτύπωση διπλής όψης.

Συμβουλή: Εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει εκτύπωση διπλής όψης και αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εκτύπωση διπλής όψης, από το αναδυόμενο μενού Αντίτυπα και σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη. Στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Διπλής όψης, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Απενεργοποίηση.

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν έχει τη δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για τη μη αυτόματη εκτύπωση στις δύο όψεις του χαρτιού.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο αναδυόμενο μενού Εκτυπωτής, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε.

 3. Στο αναδυόμενο μενού Αντίτυπα και σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Word.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μονές σελίδες μόνο.

 5. Αφού εκτυπωθούν οι μονές σελίδες, γυρίστε από την άλλη πλευρά τη στοίβα των σελίδων, τοποθετήστε ξανά τις σελίδες στον εκτυπωτή, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ζυγές σελίδες μόνο.

  Ανάλογα με το μοντέλο του εκτυπωτή, ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε και να αλλάξετε τη σειρά των σελίδων για να εκτυπώσετε την άλλη πλευρά της στοίβας.

Εκτύπωση μόνο μονών ή ζυγών σελίδων

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

 2. Στο αναδυόμενο μενού Εκτυπωτής, επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε.

 3. Στο αναδυόμενο μενού Αντίτυπα και σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Word.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μονές σελίδες μόνο ή Ζυγές σελίδες μόνο.

Εκτύπωση με αντίστροφη σειρά

Εάν ο εκτυπωτής σας στοιβάζει τις σελίδες αρχίζοντας από την τελευταία σελίδα, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης των σελίδων με τη σωστή σειρά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο που ξεκινά από την τελευταία σελίδα.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή Έξοδος και κοινή χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 3. Στην περιοχή Επιλογές εκτύπωσης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντίστροφη σειρά.

Δείτε επίσης

Εκτύπωση εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό

Εκτύπωση του φόντου κατά την εκτύπωση ενός εγγράφου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×