Εκτέλεση παρουσίασης

Εκτύπωση διαφανειών, σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου του PowerPoint

Εκτύπωση διαφανειών, σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου του PowerPoint

Μπορείτε να εκτυπώσετε διαφάνειες, μια διάρθρωση, σημειώσεις ομιλητή ή σημειώσεις ακροατηρίου από την παρουσίαση του PowerPoint.

Η επιλογή "Διάρθρωση" εκτυπώνει μόνο το κείμενο των διαφανειών, χωρίς εικόνες. Η επιλογή "Σημειώσεις" μιας παρουσίασης εμφανίζει τη διαφάνεια και τις σχετικές σημειώσεις ομιλητή κάτω από αυτήν. Εάν επιλέξετε να εκτυπώσετε σημειώσεις ακροατηρίου, μπορείτε να εκτυπώσετε πολλές διαφάνειες σε μία σελίδα χρησιμοποιώντας ποικίλες διατάξεις, ορισμένες εκ των οποίων με χώρο για τη λήψη σημειώσεων.

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 1. Επιλέξτε Αρχείο.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "ΑΡΧΕΙΟ" στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας.
 2. Επιλέξτε Εκτύπωση.

 3. Επιλέξτε Διαφάνειες πλήρους σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαφάνειες πλήρους σελίδας από τη λίστα Διάταξη εκτύπωσης.

  Στο τμήμα παραθύρου "Εκτύπωσης", κάντε κλικ στην επιλογή "Διαφάνειες πλήρους σελίδας" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Διαφάνειες πλήρους σελίδας" από τη λίστα "Διάταξη εκτύπωσης".
 4. Ορίστε τις άλλες επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 1. Επιλέξτε Αρχείο.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "ΑΡΧΕΙΟ" στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας.
 2. Επιλέξτε Εκτύπωση.

 3. Επιλέξτε Διαφάνειες πλήρους σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σελίδες σημειώσεων από τη λίστα Διάταξη εκτύπωσης.

  Στο τμήμα παραθύρου "Εκτύπωση", κάντε κλικ στην επιλογή "Διαφάνειες πλήρους σελίδας" και επιλέξτε "Σελίδες σημειώσεων" από τη λίστα "Διάταξη εκτύπωσης".
 4. Ορίστε τις άλλες επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 1. Επιλέξτε Αρχείο.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "ΑΡΧΕΙΟ" στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας.
 2. Επιλέξτε Εκτύπωση.

 3. Επιλέξτε Διαφάνειες πλήρους σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διάρθρωση από τη λίστα Διάταξη εκτύπωσης.

  Στο τμήμα παραθύρου "Εκτύπωση", κάντε κλικ στην επιλογή "Διαφάνειες πλήρους σελίδας" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Διάρθρωση" από τη λίστα "Διάταξη εκτύπωσης".
 4. Ορίστε τις άλλες επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

 1. Επιλέξτε Αρχείο.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "ΑΡΧΕΙΟ" στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης σας.
 2. Επιλέξτε Εκτύπωση.

 3. Επιλέξτε Διαφάνειες πλήρους σελίδας και ορίστε την επιλογή που θέλετε από τη λίστα Σημειώσεις ακροατηρίου.

  Στο τμήμα παραθύρου "Εκτύπωση", κάντε κλικ στην επιλογή "Διαφάνειες πλήρους σελίδας" και επιλέξτε τη διάταξη που θέλετε από τη λίστα των σημειώσεων ακροατηρίου.
 4. Ορίστε τις άλλες επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Για εκτύπωση στο PowerPoint 2007, ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση των διαφανειών σας σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Δείτε επίσης

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή στις διαφάνειες

Εκτύπωση των διαφανειών σας σε ασπρόμαυρο ή σε διαβαθμίσεις του γκρι

Η επιλογή "Διάρθρωση" εκτυπώνει μόνο το κείμενο των διαφανειών, χωρίς εικόνες. Η επιλογή "Σημειώσεις" μιας παρουσίασης εμφανίζει τη διαφάνεια και τις σχετικές σημειώσεις ομιλητή κάτω από αυτήν. Εάν επιλέξετε να εκτυπώσετε σημειώσεις ακροατηρίου, μπορείτε να εκτυπώσετε πολλές διαφάνειες σε μία σελίδα χρησιμοποιώντας ποικίλες διατάξεις, ορισμένες εκ των οποίων με χώρο για τη λήψη σημειώσεων.

Οι ακόλουθες διαδικασίες αφορούν την εκτύπωση στο PowerPoint 2016 για Mac.

Για εκτύπωση στο PowerPoint για Mac 2011, ανατρέξτε στο θέμα Εκτύπωση των διαφανειών σας σε παλαιότερες εκδόσεις του PowerPoint.

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 1. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση.

 2. Στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου, επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών.

  Το κουμπί "Εμφάνιση λεπτομερειών" στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"
 3. Στο πλαίσιο Διάταξη, επιλέξτε Διαφάνειες.

  Επιλογή της διάταξης "Διαφάνεια" στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"
 4. Ορίστε τις άλλες επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και επιλέξτε Εκτύπωση.

 1. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση.

 2. Στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου, επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών.

  Το κουμπί "Εμφάνιση λεπτομερειών" στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"
 3. Στο πλαίσιο Διάταξη, επιλέξτε Σημειώσεις.

  Επιλογή της διάταξης "Σημειώσεις" στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"
 4. Ορίστε τις άλλες επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και επιλέξτε Εκτύπωση.

 1. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση.

 2. Στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου, επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών.

  Το κουμπί "Εμφάνιση λεπτομερειών" στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"
 3. Στο πλαίσιο Διάταξη, επιλέξτε Διάρθρωση.

  Επιλογή της διάταξης "Διάρθρωση" στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"
 4. Ορίστε τις άλλες επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και επιλέξτε Εκτύπωση.

 1. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση.

 2. Στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου, επιλέξτε Εμφάνιση λεπτομερειών.

  Το κουμπί "Εμφάνιση λεπτομερειών" στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"
 3. Στο πλαίσιο Διάταξη, ορίστε μία από τις επιλογές Διάρθρωση αναλόγως πόσες διαφάνειες ανά σελίδα θέλετε.

  Επιλογή της διάταξης "Σημειώσεις ακροατηρίου" στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"
 4. Ορίστε τις άλλες επιλογές εκτύπωσης που θέλετε και επιλέξτε Εκτύπωση.

Δείτε επίσης

Προσθήκη σημειώσεων ομιλητή στις διαφάνειες

Εκτύπωση των διαφανειών σας σε ασπρόμαυρο ή σε διαβαθμίσεις του γκρι

Όλοι μπορούν να εκτυπώνουν διαφάνειες στο PowerPoint Online. Οι συνδρομητές του Office 365 που χρησιμοποιούν ένα αρχείο αποθηκευμένο στο OneDrive για επιχειρήσεις ή στο SharePoint Online μπορούν επίσης να εκτυπώνουν σημειώσεις και σημειώσεις για το ακροατήριο.

Μια εκτυπωμένη σελίδα σημειώσεων εμφανίζει τη διαφάνεια στο επάνω μισό τμήμα της σελίδας και τις σημειώσεις ομιλητή στο κάτω μισό.

Μια σελίδα σημειώσεων εμφανίζει τη διαφάνεια στο επάνω μισό τμήμα της σελίδας και τις σχετικές σημειώσεις ομιλητή στο κάτω μισό.

Μια εκτυπωμένη σημείωση ακροατηρίου εμφανίζει τρεις διαφάνειες στην αριστερή πλευρά της σελίδας και χώρο για τη λήψη σημειώσεων στη δεξιά πλευρά

Μια σελίδα σημειώσεων ακροατηρίου αποτελείται από τρεις μικρογραφίες εικόνων στην αριστερή πλευρά και πολλές γραμμές για σημειώσεις στα δεξιά κάθε μικρογραφίας.

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 1. Από την PowerPoint Online προβολή παρουσίασης, επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος των φύλλων που θέλετε να εκτυπώσετε: Εκτύπωση διαφανειών πλήρους σελίδας, εκτύπωση σελίδων σημειώσεων ή εκτύπωση σημειώσεων ακροατηρίου.

  Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά εκτύπωσης

 2. Περιμένετε να ανοίξει ο πίνακας εκτυπωτή.

  Επιλογές πίνακα εκτύπωσης του Chrome

 3. Δίπλα από την επιλογή Προορισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή για να επιλέξετε εκτυπωτή. Ορίστε οποιεσδήποτε άλλες επιλογές διάταξης εκτύπωσης θέλετε, όπως ποιες διαφάνειες να εκτυπωθούν και εκτύπωση μονής ή διπλής όψης. (Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή.)

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγή" για να επιλέξετε εκτυπωτή

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτύπωση"

 1. Από την PowerPoint Online προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος των φύλλων που θέλετε να εκτυπώσετε: Εκτύπωση διαφανειών πλήρους σελίδας, εκτύπωση σελίδων σημειώσεων ή εκτύπωση σημειώσεων ακροατηρίου.

  Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά εκτύπωσης

 2. Περιμένετε να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

  Περιμένετε να ανοίξει ο πίνακας του εκτυπωτή

 3. Στην περιοχή Προσανατολισμός, επιλέξτε τη ρύθμιση που ταιριάζει με τον προσανατολισμό των διαφανειών σας. Ορίστε οποιεσδήποτε άλλες επιλογές διάταξης εκτύπωσης θέλετε, όπως ποιες διαφάνειες να εκτυπωθούν και εκτύπωση μονής ή διπλής όψης. (Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον εκτυπωτή.)

  Στην περιοχή "Προσανατολισμός", κάντε κλικ στην επιλογή "Οριζόντιος"

 4. Στην περιοχή Εκτυπωτής, επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

  Επιλέξτε εκτυπωτή

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση για να εκτυπώσετε την προβολή παρουσίασης (ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση για να βρείτε την επιλογή Εκτύπωση στον πίνακα εκτύπωσης).

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Εκτύπωση"

 1. Από την PowerPoint Online προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος των φύλλων που θέλετε να εκτυπώσετε: Εκτύπωση διαφανειών πλήρους σελίδας, εκτύπωση σελίδων σημειώσεων ή εκτύπωση σημειώσεων ακροατηρίου.

  Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά εκτύπωσης

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα PDF.

  Το PDF είναι έτοιμο

 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή, στην επάνω δεξιά γωνία επάνω από την προβολή παρουσίασης.

  Κάντε κλικ στο εικονίδιο εκτυπωτή

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση που εμφανίζεται, στην περιοχή Εκτυπωτής, επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

  Επιλογή εκτυπωτή

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να εκτυπώσετε την προβολή παρουσίασης.

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK για εκτύπωση

 6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτύπωσης, κλείστε το αρχείο PDF που είχε ανοίξει για εκτύπωση στο βήμα 2.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Web Microsoft Edge αντί για το Internet Explorer όταν εργάζεστε στο PowerPoint Online για μια καλύτερη εμπειρία εκτύπωσης.

Εάν χρησιμοποιείτε Internet Explorer, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε το Adobe Reader, καθώς η εγκατάστασή του στον υπολογιστή σας κάνει τη διαδικασία εκτύπωσης στο PowerPoint Online πιο εύκολη.

 1. Από την PowerPoint Online προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος των φύλλων που θέλετε να εκτυπώσετε: Εκτύπωση διαφανειών πλήρους σελίδας, εκτύπωση σελίδων σημειώσεων ή εκτύπωση σημειώσεων ακροατηρίου.

  Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά εκτύπωσης

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα PDF.

  Το PDF είναι έτοιμο

 3. Στη σελίδα Εκτύπωση που εμφανίζεται, στην περιοχή Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντιος. Ορίστε τις άλλες επιλογές διάταξης εκτύπωσης που θέλετε.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντιος και σε άλλες επιλογές

 4. Στο πλαίσιο Όνομα, επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

  Στο πλαίσιο "Όνομα", κάντε κλικ στο όνομα του εκτυπωτή

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ για να εκτυπώσετε την προβολή παρουσίασης (ίσως χρειαστεί να κάνετε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την επιλογή ΟΚ στον πίνακα εκτύπωσης).

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK για εκτύπωση

 6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτύπωσης, κλείστε το αρχείο PDF που είχε ανοίξει για εκτύπωση στο βήμα 2.

 1. Από την PowerPoint Online προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο > Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το είδος των φύλλων που θέλετε να εκτυπώσετε: Εκτύπωση διαφανειών πλήρους σελίδας, εκτύπωση σελίδων σημειώσεων ή εκτύπωση σημειώσεων ακροατηρίου.

  Επιλέξτε ένα από τα κουμπιά εκτύπωσης

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα PDF.

  Το PDF είναι έτοιμο

 3. Από την ανοιχτή παρουσίαση, μετακινήστε τον δείκτη επάνω από το κάτω μέρος της παρουσίασης και κάντε κλικ σε αυτή την εικόνα.

  Κάντε κλικ στην εικόνα στην παρουσίαση του PowerPoint Online

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, στην ενότητα Προσανατολισμός, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντιος. Ορίστε τις άλλες επιλογές διάταξης εκτύπωσης που θέλετε.

  Επιλέξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στο παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση"

 5. Στο πλαίσιο Εκτυπωτής, επιλέξτε έναν εκτυπωτή.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση για να εκτυπώσετε την προβολή παρουσίασης.

 7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτύπωσης, κλείστε το αρχείο PDF που είχε ανοίξει για εκτύπωση στο βήμα 2.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×