Εκτύπωση έκθεσης

Το άρθρο αυτό εξηγεί τον τρόπο προεπισκόπησης και εκτύπωσης μιας έκθεσης που δημιουργήθηκε ή άνοιξε στην Microsoft Office Access 2007. Το άρθρο παρέχει επίσης βασικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας — του εργαλείου για τον ορισμό και την αλλαγή των επιλογών εκτύπωσης, όπως τα περιθώρια και το πλήθος στηλών σε μια εκτυπωμένη σελίδα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εκτύπωση έκθεσης

Εκτύπωση ολόκληρης έκθεσης γρήγορα

Προεπισκόπηση έκθεσης

Αλλαγή της διαμόρφωσης σελίδας

Εκτύπωση έκθεσης

Ακολουθήστε τα βήματα σε αυτή τη σελίδα όταν θέλετε να εκτυπώσετε μερικές από τις σελίδες σε μια έκθεση και όταν χρειάζεται να επιλέξετε έναν εκτυπωτή ή να αλλάξετε επιλογές, όπως τα περιθώρια ή τις στήλες.

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε την έκθεση που θέλετε να εκτυπώσετε. Δεν είναι απαραίτητο το άνοιγμα της έκθεσης,παρόλο που μπορείτε να την ανοίξετε αν θέλετε να ελέγξετε κάποια θέματα όπως τα προβλήματα διάταξης ή αν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι θα εκτυπωθεί η τρέχουσα σελίδα.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου  Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 3. Ορίστε ή αλλάξτε τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου, όπως απαιτείται και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση για να εκτυπώσετε την έκθεση.

  Για να λάβετε βοήθεια για μια επιλογή, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πεδίο ή το στοιχείο ελέγχου για το οποίο χρειάζεστε βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση ολόκληρης έκθεσης γρήγορα

Εάν γνωρίζετε ότι η έκθεση θα εκτυπωθεί σωστά και θέλετε να εκτυπώσετε όλες τις σελίδες χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση ή τις εντολές στην καρτέλα Εκτύπωση ,μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτύπωση άμεσα από τη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Όταν ακολουθείτε αυτά τα βήματα,η Access εκτυπώνει ολόκληρη την έκθεση, χρησιμοποιώντας περιθώρια, κεφαλίδες, υποσέλιδα και προσανατολισμό (κάθετο ή οριζόντιο) που έχουν οριστεί για την έκθεση. Δεν μπορείτε να αλλάξετε κάποια από αυτές τις ιδιότητες ακολουθώντας τα βήματα σε αυτή την ενότητα. Εάν πρέπει να αλλάξετε τα περιθώρια ή άλλες ιδιότητες πριν από την εκτύπωση, δείτε την επόμενη ενότητα Προεπισκόπηση μιας έκθεσης.

Γρήγορη εκτύπωση της έκθεσης

 1. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στην έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

  -ή-

  Στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στην εντολή Γρήγορη εκτύπωση Εικόνα κουμπιού .

  -ή-

  Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην εντολή Εκτύπωση και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολήΓρήγορη εκτύπωση.

  Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε το κουμπί Γρήγορη εκτύπωση στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Για να το κάνετε αυτό, κάντε στο κάτω βέλος στο άκρο της γραμμής εργαλείων και κάντε κλικ στο στοιχείο Γρήγορη εκτύπωση.

Η Access θα εκτυπώσει όλες τις σελίδες της έκθεσης.

Αρχή της σελίδας

Προεπισκόπηση έκθεσης

Χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" για να εξασφαλίσετε ότι η έκθεσή σας θα εκτυπωθεί σωστά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Προεπισκόπηση εκτύπωσης" για να προβάλλετε εκθέσεις που δημιουργήθηκαν στην Office Access 2007, καθώς και σε προηγούμενες εκδόσεις της Access. Εάν κάνετε προεπισκόπηση μιας έκθεσης που δημιουργήθηκε σε μια προηγούμενη έκδοση της Access, η έκθεση εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. Το παράθυρο αυτό, παρέχει τα κουμπιά περιήγησης σε εγγραφές. Εάν κάνετε προεπισκόπηση σε μια έκθεση που δημιουργήθηκε στην Office Access 2007, τα κουμπιά περιήγησης σε εγγραφές εμφανίζονται στην προεπιλεγμένη τοποθεσία, στο κάτω μέρος του παραθύρου της Access.

Εκκίνηση της Προεπισκόπησης εκτύπωσης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στην έκθεση που θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης Εικόνα κουμπιού στο μενού συντόμευσης.

  -ή-

  Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην εντολή Εκτύπωση και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολήΠροεπισκόπηση εκτύπωσης.

  -ή-

  Εάν η έκθεση είναι ανοικτή, κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου για την έκθεση και κάντε κλικ στην εντολή Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ στα κουμπιά περιήγησης σε εγγραφές για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις σελίδες της έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κουμπιών περιήγησης, δείτε το άρθρο Μάθετε να βρίσκετε εγγραφές.

Προεπισκόπηση δύο ή περισσότερων σελίδων

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξιό κλικ στην έκθεση που θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού συντόμευσης.

  -ή-

  Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο βέλος δίπλα στην εντολή Εκτύπωση και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολήΠροεπισκόπηση εκτύπωσης.

  -ή-

  Εάν η έκθεση είναι ανοικτή, κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου για την έκθεση και κάντε κλικ στην εντολή Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Προεπισκόπηση εκτύπωσης, στην ομάδα Προεπισκόπηση, κάντε κλικ στην εντολή Δύο σελίδες για να κάνετε προεπισκόπηση δύο σελίδων της έκθεσης ταυτόχρονα.

  -ή-

  Στην ομάδα Προεπισκόπηση, κάντε κλικ στην εντολή Περισσότερες σελίδεςκαι, στη συνέχεια κάντε μια επιλογή.

 3. Κάντε κλικ στα κουμπιά περιήγησης σε εγγραφές για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις σελίδες της έκθεσης.

 4. Για επαναφορά της προεπισκόπησης σε ένα παράθυρο, στην ομάδα Προεπισκόπηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μία σελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των κουμπιών περιήγησης σε εγγραφές, δείτε το άρθρο Μάθετε να βρίσκετε εγγραφές.

Ανανέωση των δεδομένων σε μια προεπισκόπηση

 • Στην καρτέλα Προεπισκόπηση εκτύπωσης, στη λίστα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση όλων.

  Σημείωση: Η ανανέωση των δεδομένων σε μια προεπισκόπηση, επαναφέρει τη δυνατότητα σε προεπισκόπηση μίας σελίδας.

Ακύρωση της προεπισκόπησης εκτύπωσης

 • Στην καρτέλα Προεπισκόπηση εκτύπωσης, στην ομάδα Κλείσιμο προεπισκόπησης, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προεπισκόπησης.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της διαμόρφωσης σελίδας

Το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας το χρησιμοποιείτε για να αλλάξετε πολλές επιλογές εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των άνω και κάτω περιθωρίων και τις επιλογής εκτύπωσης μόνο των δεδομένων της έκθεσης από την Access. Η Access παρέχει δύο τρόπους για την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας. Μπορείτε να το ξεκινήσετε από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση ή από την καρτέλα Προεπισκόπηση εκτύπωσης, που εμφανίζεται όταν κάνετε εκκίνηση της δυνατότητας "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

Τα βήματα σε αυτή την ενότητα εξηγούν τον τρόπο εμφάνισης του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας. Για βοήθεια με τις εντολές και τις επιλογές που παρέχει το παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή ή την επιλογή.

Ξεκινήστε το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, από το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε την έκθεση που θέλετε να αλλάξετε. Δεν είναι απαραίτητο το άνοιγμα της έκθεσης,παρόλο που μπορείτε να την ανοίξετε αν θέλετε να ελέγξετε κάποια θέματα όπως τα προβλήματα διάταξης ή αν θέλετε να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που θα εκτυπωθούν είναι τρέχοντα.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Συντόμευση πληκτρολογίου  Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Ρύθμιση για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας.

 4. Ορισμός ή αλλαγή των επιλογών στο παράθυρο διαλόγου, όπως απαιτείται.

  Για να λάβετε βοήθεια για μια επιλογή, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πεδίο ή το στοιχείο ελέγχου για το οποίο χρειάζεστε βοήθεια.

Εκκίνηση του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στην έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

  Η Access ανοίγει την έκθεση σε προβολή "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

 2. Στην καρτέλα Προεπισκόπηση εκτύπωσης, στην ομάδα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Διαμόρφωση σελίδας, που βρίσκεται στην κάτω αριστερή ή δεξιά σελίδα της ομάδας. Η τοποθεσία του κουμπιού εξαρτάται από τις ρυθμίσεις στο στοιχείο "Τοπικές ρυθμίσεις και γλώσσα" των Windows.

 3. Ορισμός ή αλλαγή των επιλογών στο παράθυρο διαλόγου, όπως απαιτείται.

  Για να λάβετε βοήθεια για μια επιλογή, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πεδίο ή το στοιχείο ελέγχου για το οποίο χρειάζεστε βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×