Εκτέλεση και λήψη κλήσεων τηλεφωνικής διάσκεψης

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια κλήση τηλεφωνικής διάσκεψης από τη λίστα επαφών του Office Communicator 2007 R2, επιλέγοντας πολλές επαφές ή μια ομάδα. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια διάσκεψη από συνομιλία τηλεφώνου ή βίντεο ενός-προς-έναν, προσκαλώντας απλώς κάποιο άλλο άτομο στη συνομιλία.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εκτέλεση μιας κλήσης διάσκεψης

Πρόσκληση άλλων σε κλήση διάσκεψης

Αποστολή άμεσου μηνύματος στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης

Προσθήκη βίντεο σε κλήση διάσκεψης

Προσθήκη κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας σε κλήση διάσκεψης

Συμμετοχή σε κλήση διάσκεψης

Άρνηση μιας κλήσης διάσκεψης

Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης του τηλεφώνου σας σε "Μην ενοχλείτε" από μια πρόσκληση σε κλήση διάσκεψης

Εκτέλεση μιας κλήσης διάσκεψης

 1. Στη λίστα επαφών του Communicator, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε πολλές επαφές κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε στη διάσκεψη, κάντε δεξιό κλικ στην τελευταία επαφή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Έναρξη κλήσης διάσκεψης.

  • Κάντε δεξιό κλικ σε μια ομάδα επαφών και μετά τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Έναρξη κλήσης διάσκεψης.

 2. Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

  • Άμεση έναρξη διάσκεψης με χρήση     Κάντε κλικ στον Communicator, για να ξεκινήσετε τη διάσκεψη από την προεπιλεγμένη συσκευή τηλεφώνου USB ή από τον υπολογιστή (εάν έχετε ακουστικό τηλεφώνου ή ηχεία και μικρόφωνο) και για να εκτελέσετε μια κλήση VoIP στους προσκεκλημένους διάσκεψης.

  • Έναρξη κλήσης διάσκεψης με αποδοχή κλήσης σε     Κάντε κλικ σε έναν αριθμό τηλεφώνου για να κληθεί ο αριθμός τηλεφώνου από τον Communicator και να συμμετάσχετε στη διάσκεψη, όταν απαντήσετε το τηλέφωνο. Ο Communicator θα εκτελέσει επίσης την κλήση στους προσκεκλημένους της διάσκεψης. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε έναν καινούργιο αριθμό τηλεφώνου για συμμετοχή στη διάσκεψη.

Στο παράθυρο Συνομιλία του Office Communicator, εμφανίζεται η κατάσταση Πρόσκληση για κάθε επαφή, κατά την κλήση της επαφής και την πρόσκληση στη διάσκεψη. Όταν η επαφή αποδεχτεί την κλήση και συμμετάσχει στη διάσκεψη, βλέπετε την ένδειξη τηλεφώνου στη δεξιά πλευρά του ονόματος επαφής.

Αρχή της σελίδας

Πρόσκληση άλλων σε κλήση διάσκεψης

Στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης, μπορείτε εύκολα να προσκαλέσετε άλλους συμμετέχοντες στην κλήση. Μπορείτε να προσκαλέσετε μια επαφή της λίστας επαφών του Communicator ή να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου έξω από τον οργανισμό σας.

Για την πρόσκληση άλλων σε κλήση διάσκεψης

 • Για να προσκαλέσετε μια επαφή, κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσκληση και επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα.

 • Για να καλέσετε μια επαφή χρησιμοποιώντας τον Communicator ή έναν από τους δημοσιευμένους αριθμούς τηλεφώνου, κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσκληση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Κλήση της επαφής, και έπειτα επιλέξτε Κλήση Communicator ή επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου.

 • Για να καλέσετε κάποιον εντός ή εκτός του οργανισμού, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Πρόσκληση και έπειτα στην επιλογή Πρόσκληση μέσω τηλεφώνου. Στο πλαίσιο Πρόσκληση κάποιου μέσω τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου και κάντε κλικ στην επιλογή Κλήση.

 • Για να προσκαλέσετε κάποιον εκτός του οργανισμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το κουμπί Πρόσκληση και έπειτα στην επιλογή Πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο Microsoft Outlook ανοίγει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (Εάν δεν διαθέτετε Outlook, μπορείτε να αντιγράψετε το κείμενο της πρόσκλησης στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της επιλογής σας.) Στείλτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προσκεκλημένο, ο οποίος μπορεί να κάνει κλικ στις παρακάτω συνδέσεις από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να συμμετάσχει στη συνομιλία.

  • Συμμετοχή χρησιμοποιώντας τον Communicator     Εάν ο προσκεκλημένος διαθέτει εγκατεστημένο Communicator, ο Communicator ανοίγει και συνδέεται με την κλήση διάσκεψης.

  • Συμμετοχή από πρόγραμμα περιήγησης στο Web     Με αυτή την επιλογή ανοίγει μια συνομιλία σε πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Στο παράθυρο "Συνομιλία", ο προσκεκλημένος μπορεί να κάνει κλικ στην επιλογή Συμμετοχή από και να πληκτρολογήσει έναν αριθμό τηλεφώνου στο πλαίσιο Απάντηση κλήσης με αποδοχή κλήσης σε.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή άμεσου μηνύματος στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης

Κατά την εκτέλεση μιας κλήσης διάσκεψης, μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες στην κλήση ή σε μεμονωμένους συμμετέχοντες.

Για την αποστολή άμεσου μηνύματος στη διάρκεια μιας κλήσης διάσκεψης

 • Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες μιας κλήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση περιοχής άμεσου μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  • Για να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε μεμονωμένο συμμετέχοντα μιας κλήσης, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του συμμετέχοντα στη λίστα συμμετεχόντων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή άμεσου μηνύματος, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα στην περιοχή εισαγωγής μηνύματος και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη βίντεο σε κλήση διάσκεψης

Εάν έχετε συνδεδεμένη μια κάμερα Web στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προσθέσετε βίντεο στην κλήση διάσκεψης. Όταν προσθέτετε βίντεο, οι συμμετέχοντες κλήσης βλέπουν μια ειδοποίηση Συμμετοχή στη διάσκεψη βίντεο στο παράθυρο Συνομιλία του Communicator. Κάνοντας κλικ στην ειδοποίηση για να συμμετάσχουν, το παράθυρο Συνομιλία διευρύνεται για την εμφάνιση της τροφοδοσίας βίντεο.

Για την προσθήκη βίντεο σε κλήση διάσκεψης

 • Στο παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη κλήσης διάσκεψης βίντεο.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας σε κλήση διάσκεψης

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της προβολής στην επιφάνεια εργασίας σας με άλλους συμμετέχοντες στη διάσκεψη εάν δεν συμμετέχουν χρησιμοποιώντας τον Communicator ή πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τον έλεγχο του πληκτρολογίου και του ποντικιού σας με τους συμμετέχοντες.

Για εκκίνηση της κοινής χρήσης επιφάνειας εργασίας

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας. Οι άλλοι συμμετέχοντες βλέπουν το μήνυμα Κάντε κλικ για αποδοχή της πρόσκλησης σε περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης.

Για κοινό έλεγχο με συμμετέχοντα

 • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα από το στοιχείο Με έλεγχο: <το όνομά σας>, και κάτω από την περιοχή Κοινός έλεγχος, κάντε κλικ στο όνομα του συμμετέχοντα.

Για να επιτραπεί σε συμμετέχοντα να ζητήσει τον έλεγχο

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινός έλεγχος με όλους τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν κλικ στην επιλογή Αίτηση ελέγχου για να ελέγχουν το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σας.

Αρχή της σελίδας

Συμμετοχή σε κλήση διάσκεψης

Όταν εκτελείτε μια κλήση διάσκεψης, στους παραλήπτες της κλήσης εμφανίζεται μια ειδοποίηση πρόσκλησης σε κλήση διάσκεψης.

Για τη συμμετοχή σε κλήση διάσκεψης

 • Κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο της ειδοποίησης πρόσκλησης σε διάσκεψη.

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια κλήση διάσκεψης από διαφορετικό τηλέφωνο, για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε να συμμετάσχετε στη διάσκεψη από το κινητό σας τηλέφωνο, αντί από τον υπολογιστή ή το επιτραπέζιο τηλέφωνο.

Για τη συμμετοχή σε κλήση διάσκεψης από άλλο τηλέφωνο

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Συμμετοχή από στην ειδοποίηση πρόσκλησης σε διάσκεψη και, στη συνέχεια, επιλέξτε το τηλέφωνο από το οποίο θέλετε να συμμετάσχετε στη διάσκεψη. Ο Communicator καλεί τον αριθμό τηλεφώνου και μόλις απαντήσετε στην κλήση, ο Communicator εκτελεί τη σύνδεση στη διάσκεψη από τον καθορισμένο αριθμό.

Αρχή της σελίδας

Άρνηση μιας κλήσης διάσκεψης

Όταν αρνείστε μια κλήση διάσκεψης, το άτομο που εκτέλεσε την κλήση διάσκεψης βλέπει στο παράθυρο "Συνομιλία" του Communicator την κατάσταση "Μη διαθέσιμος" για εσάς.

Για την άρνηση μιας κλήσης διάσκεψης

 • Κάντε κλικ στο αριστερό παράθυρο της ειδοποίησης πρόσκλησης σε διάσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης του τηλεφώνου σας σε "Μην ενοχλείτε" από μια πρόσκληση σε κλήση διάσκεψης

Όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση πρόσκλησης σε κλήση διάσκεψης, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Μην ενοχλείτε για την προσωρινή αλλαγή της κατάστασής σας σε Μην ενοχλείτε.

Για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης του τηλεφώνου σε "Μην ενοχλείτε" από μια πρόσκληση σε κλήση διάσκεψης

 • Στην ειδοποίηση πρόσκλησης σε διάσκεψη, κάντε κλικ στην επιλογή Ανακατεύθυνση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός σε "Μην ενοχλείτε".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×