Εκτέλεση ενός ερωτήματος

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένα ερώτημα είναι ένα σύνολο οδηγιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εργασία με τα δεδομένα. Μπορείτε να εκτελέσετε ένα ερώτημα για να εκτελέσετε τις παρακάτω οδηγίες. Εκτός από την επιστροφή αποτελεσμάτων — που μπορεί να ταξινομηθεί, ομαδοποιημένα ή να φιλτράρονται — ένα ερώτημα να επίσης Δημιουργία, αντιγραφή, διαγραφή ή αλλαγή των δεδομένων.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο εκτέλεσης ερωτημάτων και παρέχει μόνο σύντομες επισκοπήσεις των διαφόρων τύπων ερωτημάτων. Το άρθρο ασχολείται επίσης με μηνύματα λάθους τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά την εκτέλεση διαφορετικών τύπων ερωτημάτων και παρέχει βήματα, τα οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για να αντιμετωπίσετε ή να διορθώσετε αυτά τα σφάλματα.

Το παρόν άρθρο δεν παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία ερωτημάτων.

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ερωτήματα ενέργειας εάν λειτουργεί μια βάση δεδομένων σε κατάσταση απενεργοποίησης — κατάσταση μειωμένης λειτουργικότητας που η Access χρησιμοποιεί για την προστασία των δεδομένων σας στο ορισμένες συνθήκες. Μπορεί να δείτε μια προειδοποίηση πλαισίου διαλόγου ή μπορεί να εμφανίζεται μια προειδοποίηση στη γραμμή μηνυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση απενεργοποίησης, καθώς και τον τρόπο ενεργοποίησης των ερωτημάτων ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα, εκτελέσετε ένα ερώτημα ενέργειας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εκτέλεση μιας επιλογής ή ένα ερώτημα διασταύρωσης

Εκτέλεση ενός ερωτήματος ενέργειας

Εκτέλεση ενός ερωτήματος παραμέτρων

Εκτελέστε ένα ειδικό ερώτημα SQL

Αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα μήνυμα σφάλματος

Εκτέλεση ερωτήματος επιλογής ή διασταύρωσης

Χρησιμοποιήστε τα ερωτήματα επιλογής και τα ερωτήματα διασταύρωσης για να ανακτήσετε και παρουσίαση των δεδομένων και να παρέχετε φορμών και αναφορών με τα δεδομένα. Όταν εκτελείτε μια, επιλέξτε ή ένα ερώτημα διασταύρωσης, Microsoft Office Access 2007 εμφανίζει τα αποτελέσματα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

Εκτέλεση του ερωτήματος

 1. Εντοπίστε το ερώτημα στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Κάντε διπλό κλικ στο ερώτημα που θέλετε να εκτελέσετε.

  • Κάντε κλικ στο ερώτημα που θέλετε να εκτελέσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Εάν το ερώτημα που θέλετε να εκτελέσετε είναι ανοιχτό σε προβολή σχεδίασης, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε το κάνοντας κλικ στην επιλογή Εκτέλεση στην ομάδα αποτελέσματα στην καρτέλα " Σχεδίαση " στην κορδέλα, μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση ενός ερωτήματος ενέργειας

Υπάρχουν τέσσερις τύποι ερωτημάτων ενέργειας: ερωτήματα προσάρτησης, διαγράψτε τα ερωτήματα, ερωτήματα ενημέρωσης και τα ερωτήματα δημιουργίας πίνακα. Με εξαίρεση για ερωτήματα δημιουργίας πίνακα (το οποίο δημιουργούν νέους πίνακες), ερωτήματα ενέργειας πραγματοποιούν αλλαγές στα δεδομένα σε πίνακες που βασίζονται σε. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι δυνατό να εύκολα αναιρεθεί, για παράδειγμα, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z. Εάν κάνετε αλλαγές χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα ενέργειας που αργότερα αποφασίσετε που δεν θέλετε να κάνετε, συνήθως θα πρέπει να επαναφέρετε τα δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Για αυτόν το λόγο, πάντα θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα νέο αντίγραφο ασφαλείας των υποκείμενων δεδομένων πριν από την εκτέλεση ενός ερωτήματος ενέργειας.

Μπορείτε να μετριασμός του κινδύνου από την εκτέλεση ενός ερωτήματος ενέργειας κάνοντας πρώτα προεπισκόπηση των δεδομένων που θα θα πραγματοποιηθούν κατά. Υπάρχουν δύο τρόποι για να κάνετε το εξής:

 • Προβάλετε το ερώτημα ενέργειας σε προβολή φύλλου δεδομένων, πριν από την εκτέλεση του. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή η Access γραμμή κατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων από το μενού συντόμευσης. Για να επιστρέψετε στην προβολή σχεδίασης, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 • Αλλάξτε το ερώτημα σε ερώτημα επιλογής και, στη συνέχεια, εκτελέστε το.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τον τύπο του ερωτήματος ενέργειας (προσάρτησης, ενημέρωσης, δημιουργίας πίνακα ή διαγραφής) με το οποίο ξεκινάτε, έτσι ώστε να μπορείτε να επαναφέρετε το ερώτημα σε αυτόν τον τύπο μετά την προεπισκόπηση των δεδομένων με αυτήν τη μέθοδο.

  Εκτέλεση ενός ερωτήματος ενέργειας ως ερώτημα επιλογής

  1. Ανοίξτε το ερώτημα ενέργειας σε προβολή "Σχεδίαση".

  2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή.

  3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Εκτέλεση του ερωτήματος

Όταν είστε έτοιμοι να εκτελέσετε ένα ερώτημα ενέργειας, κάντε διπλό κλικ στο παράθυρο περιήγησης ή κάντε κλικ επάνω του και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Σημαντικό: Από προεπιλογή, η Access απενεργοποιεί όλων των ερωτημάτων ενέργειας σε μια βάση δεδομένων, εκτός εάν υποδείξετε ότι θεωρείτε αξιόπιστη τη βάση δεδομένων. Μπορείτε να υποδείξετε ότι θεωρείτε αξιόπιστη μια βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή μηνυμάτων, ακριβώς κάτω από την κορδέλα.

Γραμμή μηνυμάτων

Χαρακτηρισμός μιας βάσης δεδομένων ως αξιόπιστης

 1. Στη "Γραμμή μηνυμάτων", κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση αυτού του περιεχομένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η "Γραμμή μηνυμάτων"

 • Από την καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων της ομάδας Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στη Γραμμή μηνυμάτων.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση ενός ερωτήματος παραμέτρων

Μια ερώτημα παραμέτρων σάς ζητά μια τιμή όταν το εκτελείτε. Όταν δίνετε την τιμή, το ερώτημα παραμέτρων την εφαρμόζει ως κριτήριο πεδίου. Ποιο πεδίο εφαρμόζει το κριτήριο να έχει καθοριστεί στη σχεδίαση ερωτήματος. Εάν δεν θέλετε να καθορίσετε μια τιμή όταν σας ζητηθεί, το ερώτημα παραμέτρων ερμηνεύει τα δεδομένα εισόδου σας ως μια κενή συμβολοσειρά.

Ένα ερώτημα παραμέτρων επίσης είναι πάντα έναν άλλο τύπο ερωτήματος. Τα περισσότερα ερωτήματα παραμέτρων είναι ερωτήματα επιλογής ή ερωτήματα διασταύρωσης, αλλά προσάρτησης, δημιουργίας πίνακα, και ερωτήματα ενημέρωσης μπορεί επίσης να ερωτημάτων με παραμέτρους.

Μπορείτε να εκτελέσετε ένα ερώτημα παραμέτρων σύμφωνα με τον άλλο τύπο ερωτήματος στον οποίο ανήκει, αλλά, γενικά, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.

Εκτέλεση του ερωτήματος

 1. Εντοπίστε το ερώτημα στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Κάντε διπλό κλικ στο ερώτημα που θέλετε να εκτελέσετε.

  • Κάντε κλικ στο ερώτημα που θέλετε να εκτελέσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Όταν εμφανιστεί το κείμενο ερώτησης του ερωτήματος παραμέτρων, πληκτρολογήστε μια τιμή για να εφαρμοστεί ως κριτήριο.

Αρχή της σελίδας

Εκτέλεση ενός ειδικού ερωτήματος SQL

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ειδικό ερώτημα SQL: τα ερωτήματα συνένωσης, ερωτήματα διαβίβασης και τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων.

Τα ερωτήματα συνένωσης συνδυασμός δεδομένων από δύο ή περισσότερους πίνακες, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο όπως τα άλλα ερωτήματα. Ενώ το περισσότερα ερωτήματα συνδυάζουν δεδομένα συνδέοντας γραμμών, τα ερωτήματα συνένωσης συνδυασμός δεδομένων προσαρτώντας γραμμών. Τα ερωτήματα συνένωσης διαφέρουν από τα ερωτήματα προσάρτησης στο ότι τα ερωτήματα συνένωσης δεν αλλάζουν οι πίνακες βάσης. Τα ερωτήματα συνένωσης προσαρτήσετε τις γραμμές σε ένα σύνολο εγγραφών που δεν διατηρείται μετά το ερώτημα είναι κλειστό.

Η επεξεργασία των ερωτημάτων διαβίβασης δεν γίνεται από το μηχανισμό βάσης δεδομένων που συνοδεύει την Access. Αντίθετα, διαβιβάζονται απευθείας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή βάσης δεδομένων, ο οποίος εκτελεί την επεξεργασία και, στη συνέχεια, διαβιβάζει τα αποτελέσματα στην Access.

Τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων είναι ένας ειδικός τύπος ερωτήματος που δεν επεξεργάζεται δεδομένα. αντί για αυτό, τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων Δημιουργία, διαγραφή ή τροποποίηση άλλες αντικείμενα βάσης δεδομένων.

Ερωτήματα SQL δεν μπορεί να ανοίξει σε προβολή σχεδίασης. Τους να μόνο να ανοίγει σε προβολή SQL, ή να εκτελέσετε. Με εξαίρεση τα ερωτήματα ορισμού δεδομένων, εκτελεί ένα ερώτημα SQL ανοίγει σε προβολή φύλλου δεδομένων.

Εκτέλεση του ερωτήματος

 1. Εντοπίστε το ερώτημα στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Κάντε διπλό κλικ στο ερώτημα που θέλετε να εκτελέσετε.

  • Κάντε κλικ στο ερώτημα που θέλετε να εκτελέσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Αντιμετώπιση ενός μηνύματος λάθους

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει ορισμένα κοινά μηνύματα λάθους, τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Αυτά τα σφάλματα είναι δυνατό να εμφανιστούν είτε ως μηνύματα σε ένα κελί (αντί για μια αναμενόμενη τιμή) είτε ως ένα μήνυμα λάθους. Οι ενότητες που ακολουθούν τη λίστα περιλαμβάνουν διαδικασίες τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επίλυση αυτών των σφαλμάτων.

Σημείωση: Αυτό το περιεχόμενο από αυτόν τον πίνακα δεν είναι πλήρη. Εάν δεν περιλαμβάνει το μήνυμα σφάλματος που έχετε λάβει, μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά χρησιμοποιώντας τη φόρμα στο τέλος αυτού του άρθρου και συμπεριλαμβάνοντας συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα σφάλματος στο πλαίσιο σχολίου που παρέχεται.

Μήνυμα σφάλματος

Πρόβλημα

Λύση

Ασυμφωνία πληκτρολόγησης σε παράσταση

Το ερώτημα ενδέχεται να συνδέει πεδία τα οποία έχουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Ελέγξτε τη σχεδίαση του ερωτήματος και βεβαιωθείτε ότι τα συνδεδεμένα πεδία έχουν τον ίδιο τύπο δεδομένων. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος των συνδεδεμένων πεδίων στο ερώτημά σας.

Η εγγραφή διαγράφεται

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το αντικείμενο ή η βάση δεδομένων είναι κατεστραμμένα.

Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων σας.

Κυκλική αναφορά που προκλήθηκε από ψευδώνυμο

Το ψευδώνυμο που εκχωρήθηκε σε ένα πεδίο είναι ίδιο με ένα στοιχείο της παράστασης για αυτό το πεδίο.

Ένα ψευδώνυμο είναι ένα όνομα που δίνεται σε οποιαδήποτε παράσταση στη γραμμή πεδίο του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος που δεν είναι πραγματικό πεδίο. Η Access αντιστοιχίζει αυτόματα το ψευδώνυμο για εσάς, εάν δεν το κάνετε αυτό μόνοι σας. Για παράδειγμα, EXPR1. Ένα ψευδώνυμο ακολουθείται από άνω και κάτω τελεία (:) και, στη συνέχεια, από την παράσταση. Όταν εκτελείτε το ερώτημα, το ψευδώνυμο γίνεται το όνομα της στήλης του φύλλου δεδομένων.

Αλλάξτε το ψευδώνυμο. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή ψευδώνυμο πεδίου.

#Σφάλμα

Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει όταν η τιμή του πεδίου υπολογισμού είναι μεγαλύτερη από την τιμή που επιτρέπεται από το πεδίο της ιδιότητας FieldSize . Αυτό συμβαίνει επίσης όταν ο παρονομαστής ενός υπολογιζόμενου πεδίου είναι ή αποτιμάται σε μηδέν (0).

Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο υπολογισμού παρονομαστή δεν να είναι μηδέν (0). Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου .

#Διαγράφηκε

Η εγγραφή που αναφέρεται έχει διαγραφή.

Εάν η εγγραφή έχει διαγραφεί κατά λάθος, αυτό πρέπει να γίνει επαναφορά από ένα αντίγραφο ασφαλείας. Εάν η διαγραφή ήταν ηθελημένη, μπορείτε να αγνοήσετε αυτό το μήνυμα σφάλματος, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F9 για να ανανεώσετε το ερώτημα.

Έλεγχος των συνδεδεμένων πεδίων στο ερώτημά σας

Για να ελέγξετε τους τύπους δεδομένων των πεδίων ενός ερωτήματος, ερευνάτε τους πίνακες προέλευσης σε προβολή "Σχεδίαση" και εξετάζετε τις ιδιότητες για τα πεδία που ελέγχετε.

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης. Οι σύνδεσμοι εμφανίζονται ως γραμμές που συνδέουν πεδία στους πίνακες προέλευσης. Σημείωση τα ονόματα πινάκων και πεδίων για κάθε σύνδεσμο.

 2. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ σε κάθε πίνακα που έχει ένα ή περισσότερα πεδία συνδεδεμένα στο ερώτημά σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή "Σχεδίαση".

  Συνδεδεμένα πεδία με ανόμοιους τύπους δεδομένων

  1. συνδεδεμένα πεδία με διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

  2. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 3. Για κάθε σύνδεσμο, συγκρίνετε τις τιμές της στήλης Τύπος δεδομένων του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος των πεδίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν το σύνδεσμο.

  Έλεγχος του τύπου δεδομένων του συνδεδεμένου πεδίου σε προβολή 'Σχεδίαση' του πίνακα

  1. Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων των συνδεδεμένων πεδίων σε προβολή σχεδίασης πίνακα.

 4. Για να μεταβείτε σε έναν πίνακα έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε τα πεδία του, κάντε κλικ στην καρτέλα που περιέχει το όνομα αυτού του πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Συμπίεση και επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων

Εκτέλεση του βοηθητικού προγράμματος συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων μέσα από την Access να βελτιώσετε την απόδοση της βάσης δεδομένων σας. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργεί ένα αντίγραφο του αρχείου βάσης δεδομένων και, εάν είναι κατακερματισμένο, αλλάζει θέση πώς έχει αποθηκευτεί το αρχείο βάσης δεδομένων στο δίσκο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης, θα έχουν ανακτηθεί περιττό χώρο βάσης και είναι συνήθως μικρότερη από την αρχική. Κατά τη συχνά συμπύκνωση της βάσης δεδομένων, μπορείτε να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση της εφαρμογής βάσης δεδομένων και να επιλύσετε επίσης σφάλματα που προκύπτουν από προβλήματα υλικού, διακοπές ρεύματος ή αυξομειώσεις τάσης και παρόμοιες αιτίες.

Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας συμπίεσης, η ταχύτητα του ερωτήματος βελτιώνεται, επειδή τα υποκείμενα δεδομένα έχουν εγγραφεί εκ νέου στους πίνακες, σε συνεχόμενες σελίδες. Η ανίχνευση συνεχόμενων σελίδων είναι πολύ ταχύτερη από την ανίχνευση κατακερματισμένων σελίδων. Τα ερωτήματα βελτιστοποιούνται επίσης μετά από κάθε συμπίεση της βάσης δεδομένων.

Στη διάρκεια της λειτουργίας συμπίεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχικό όνομα του συμπιεσμένου αρχείου βάσης δεδομένων ή να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό όνομα για να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό αρχείο. Εάν χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα και η συμπίεση της βάσης δεδομένων ολοκληρωθεί με επιτυχία, η Access αντικαθιστά αυτόματα το αρχικό αρχείο με τη συμπιεσμένη έκδοση.

Ορισμός μιας επιλογής που αυτοματοποιεί αυτήν τη διαδικασία

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων και, στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπίεση κατά το κλείσιμο.

  Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται στην Access να συμπιέζει και να επιδιορθώνει αυτόματα τη βάση δεδομένων κατά το κλείσιμό της.

Μη αυτόματη συμπίεση και επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων

 1. Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Διαχείριση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων.

Σημείωση: Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η λειτουργία συμπίεσης, πρέπει να διαθέτετε ικανοποιητικό χώρο αποθήκευσης στο σκληρό σας δίσκο τόσο για την αρχική όσο και για τη συμπιεσμένη βάση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ενός ψευδωνύμου πεδίου

 1. Ανοίξτε το ερώτημα σε προβολή "Σχεδίαση".

 2. Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, αναζητήστε τα πεδία που διαθέτουν ψευδώνυμα. Αυτά θα έχουν μια άνω και κάτω τελεία στο τέλος του ονόματος του πεδίου, ως στο όνομα:.

 3. Ελέγξτε κάθε ψευδώνυμο για να βεβαιωθείτε ότι το ψευδώνυμο δεν ταιριάζουν με το όνομα ενός πεδίου που είναι μέρος της παράστασης του ψευδωνύμου. Εάν υπάρχει, αλλάξτε το ψευδώνυμο.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×