Εκτέλεση δραστηριοτήτων μεταβίβασης και ανάληψης ελέγχου

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Αν είστε ο υπεύθυνος συγχρονισμού σε ένα εργαλείο αρχείων SharePoint της έκδοσης 2007, μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες ελέγχου προέλευσης.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ανάληψη ελέγχου αρχείων από μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint σε ένα εργαλείο αρχείων του SharePoint

Μεταβίβαση ελέγχου αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint

Απόρριψη ενεργειών ανάληψης ελέγχου

Ανάληψη ελέγχου αρχείων από μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint σε ένα εργαλείο αρχείων του SharePoint

Με την ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου στο εργαλείο αρχείων του SharePoint, εφαρμόζεται ένα κλείδωμα στο αρχείο στη βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες δεν μπορούν να ενημερώσουν το αρχείο απευθείας στο SharePoint. Να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να κάνετε ανάληψη ελέγχου αρχείων για να επιτρέψετε την ενημέρωσή τους στο εργαλείο αρχείων του SharePoint και την αποστολή αυτών των ενημερώσεων στη βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint κατά το συγχρονισμό. Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα μόνο όταν θέλετε να διασφαλίσετε ότι έχετε το δικαίωμα αποκλειστικής επεξεργασίας στο εργαλείο αρχείων του SharePoint.

Για να κάνετε ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου:

  1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία για τα οποία θέλετε να αναλάβετε τον έλεγχο.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάληψη ελέγχου.

Αν η διαδικασία είναι επιτυχής, το όνομά σας θα εμφανιστεί στη στήλη ’Ανάληψη ελέγχου από’ της λίστας των αρχείων. Αν η διαδικασία ανάληψης του ελέγχου δεν είναι επιτυχής για ένα ή περισσότερα αρχεία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Στις πιο συνηθισμένες αιτίες αποτυχίας περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Έχει ήδη γίνει ανάληψη ελέγχου για το αρχείο απευθείας από την τοποθεσία SharePoint από κάποιον άλλο χρήστη. Να σημειωθεί ότι το εργαλείο αρχείων του SharePoint δεν υποδεικνύει εκ των προτέρων αν έχει ήδη γίνει ανάληψη ελέγχου του αρχείου απευθείας από τη βιβλιοθήκη του SharePoint.

  • Το αρχείο είναι καινούργιο στο εργαλείο αρχείων του SharePoint και δεν έχει σταλεί ακόμα στη βιβλιοθήκη του SharePoint.

Επάνω μέρος της σελίδας

Μεταβίβαση ελέγχου αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint

Για να μεταβιβάσετε τον έλεγχο αρχείων τα οποία έχετε αναλάβει εσείς μέσω του εργαλείου αρχείων SharePoint:

  1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία για τα οποία θέλετε να μεταβιβάσετε τον έλεγχο.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου στο SharePoint.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μεταβίβαση ελέγχου στο SharePoint και σας ζητείται να περιγράψετε τις αλλαγές που έγιναν στο αναγραφόμενο αρχείο. Αν επιλέξατε περισσότερα από ένα αρχεία για μεταβίβαση ελέγχου, στο παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται το πρώτο επιλεγμένο αρχείο. Στη συνέχεια, αφού κάνετε κλικ στο OK, το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται ξανά για το επόμενο αρχείο. Καθώς γίνεται η μεταβίβαση ελέγχου όλων των επιλεγμένων αρχείων, όλες οι ενημερώσεις αποστέλλονται στη βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου για όλα τα αρχεία που έχετε αναλάβει εκείνη τη στιγμή: Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου και έπειτα στην επιλογή Μεταβίβαση ελέγχου όλων των προσωπικών αναλήψεων ελέγχου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Απόρριψη ενεργειών ανάληψης ελέγχου

Με την απόρριψη μιας ανάληψης ελέγχου, καταργείται το κλείδωμα από το αρχείο στην τοποθεσία SharePoint και το αρχείο αντικαθίσταται με την πιο πρόσφατη έκδοσή του από την τοποθεσία SharePoint.

Για να απορρίψετε μια ανάληψη ελέγχου για τα αρχεία τα οποία έχετε αναλάβει εσείς μέσω του εργαλείου αρχείων SharePoint:

  1. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία για τα οποία θέλετε να απορρίψετε μια ανάληψη ελέγχου.

  2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου και έπειτα στην επιλογή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου από το SharePoint.

Εναλλακτικά, για να απορρίψετε την ανάληψη ελέγχου για όλα τα αρχεία που έχετε αναλάβει εκείνη τη στιγμή: Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη ανάληψης ελέγχου και έπειτα στην επιλογή Απόρριψη όλων των προσωπικών αναλήψεων ελέγχου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×