Εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων, βίντεο και προγράμματα εκμάθησης για το Excel 2013

Αρχάριοι χρήστες

Πρόσθεση αριθμών στο Excel 2013

Παρακολουθήστε αυτά τα βίντεο για να δείτε πώς το Excel 2013 διευκολύνει την πρόσθεση αριθμών χρησιμοποιώντας τύπους, κουμπιά και συναρτήσεις (όπως οι συναρτήσεις SUM και SUMIF).

Παρακολούθηση στο Internet

Βασικές μαθηματικές πράξεις στο Excel

Αφήστε το Excel να κάνει τη δουλειά της αριθμομηχανής. Παρακολουθήστε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων για να μάθετε πώς να κάνετε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση χρησιμοποιώντας τύπους και συναρτήσεις.

Παρακολούθηση στο Internet

Δημιουργία γραφήματος

Τα γραφήματα παρέχουν μια οπτική αναπαράσταση των δεδομένων σας, διευκολύνοντας την ανάλυση. Κάθε τύπος γραφήματος επισημαίνει τα δεδομένα με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, ορισμένα γραφήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ορισμένους τύπους δεδομένων.

Παρακολούθηση στο Internet

Δημιουργία του πρώτου σας βιβλίου εργασίας στο Excel 2013

Παρακολουθήστε τα βίντεο για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Excel 2013. Εξοικειωθείτε με τη νέα έκδοση και μάθετε πώς να κάνετε καθημερινές εργασίες.

Παρακολούθηση στο Internet

Σταθεροποίηση ή κλείδωμα παραθύρων

Θέλετε να κάνετε κύλιση προς τα κάτω και να δείτε τις γραμμές με τα δεδομένα σας αλλά όταν φτάνετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας, τα ονόματα των στηλών στην πρώτη γραμμή δεν φαίνονται πλέον. Για να το διορθώσετε αυτό, μπορείτε να σταθεροποιήσετε την πρώτη γραμμή ώστε να είναι πάντοτε ορατή. Τα νέα είναι ευχάριστα – η εντολή είναι εύκολα προσβάσιμη. Επιλέξτε διαδοχικά Προβολή > Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου > Σταθεροποίηση πρώτης γραμμής.

Παρακολούθηση στο Internet

Οι καλύτερες συμβουλές για εργασία στο Excel Online

Χρησιμοποιήστε το Excel Online για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των αριθμών και του κειμένου ώστε οι πληροφορίες σας να ξεχωρίζουν. Επίσης, δείτε 3 τρόπους για τη γρήγορη πρόσθεση αριθμών.

Παρακολούθηση στο Internet

Κατανόηση και χρήση αναφορών κελιών

Ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία θα υπολογίσετε στο Excel είναι τιμές σε κελιά, τα πλαίσια που βλέπετε στο πλέγμα ενός φύλλου εργασίας του Excel. Κάθε κελί προσδιορίζεται από την αναφορά του—το γράμμα της στήλης και τον αριθμό της γραμμής που τέμνονται στη θέση του κελιού. Για παράδειγμα, ένα κελί στη στήλη D και τη γραμμή 5 είναι το κελί D5. Όταν χρησιμοποιείτε αναφορές κελιών σε έναν τύπο, το Excel υπολογίζει αυτόματα την απάντηση χρησιμοποιώντας τους αριθμούς στα αναφερόμενα κελιά.

Παρακολούθηση στο Internet

Χρήση της Αυτόματης Συμπλήρωσης και της Γρήγορης συμπλήρωσης

Ορισμένες φορές χρειάζεται να εισαγάγετε πολλές επαναλαμβανόμενες πληροφορίες στο Excel, όπως ημερομηνίες, και αυτό μπορεί να είναι πραγματικά βαρετό. Ωστόσο, η δυνατότητα Αυτόματης Συμπλήρωσης μπορεί να σας βοηθήσει. Ή ας υποθέσουμε ότι έχετε πληροφορίες στο Excel που δεν είναι μορφοποιημένες με τον τρόπο που πρέπει και η αναθεώρηση ολόκληρης της λίστας με μη αυτόματο τρόπο για να τη διορθώσετε είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σε αυτήν την περίπτωση, η Γρήγορη συμπλήρωση (μια νέα δυνατότητα στο Excel 2013) μπορεί να κάνει αυτήν την εργασία για εσάς. Η Αυτόματη Συμπλήρωση και η Γρήγορη συμπλήρωση προσφέρουν τεράστια εξοικονόμηση χρόνου και, σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων, θα τις καλύψουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρακολούθηση στο Internet

Μέσοι χρήστες

Πρόσθεση ή αφαίρεση χρόνου

Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε χρόνο στο Excel σχεδόν όπως αφαιρείτε άλλους τύπους αριθμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να το κάνετε αυτό εάν θέλετε να μάθετε πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των εργασιών ενός έργου. Η μόνη εξαίρεση είναι ότι το Excel δεν υποστηρίζει τη μορφοποίηση αρνητικού αριθμού ως χρόνου.

Παρακολούθηση στο Internet

Μέσος όρος μιας ομάδας αριθμών

Όταν πρέπει να βρείτε έναν μέσο όρο, μπορείτε να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί ή να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση σε έναν τύπο. Το κουμπί "Αυτόματη Άθροιση" σας επιτρέπει να βρείτε τον μέσο όρο σε μια στήλη ή γραμμή αριθμών όπου δεν υπάρχουν κενά κελιά. Χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις AVERAGE ή AVERAGEIF για να βρείτε τον μέσο όρο αριθμών που δεν βρίσκονται σε μια συνεχόμενη γραμμή ή στήλη. Επίσης, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις SUMPRODUCT και SUM για να βρείτε έναν σταθμισμένο μέσο όρο, ο οποίος εξαρτάται από τη στάθμιση που εφαρμόζεται στις τιμές.

Παρακολούθηση στο Internet

Εισαγωγή κεφαλίδων ή υποσέλιδων

Μπορείτε να προσθέσετε κεφαλίδες στο επάνω μέρος και υποσέλιδα στο κάτω μέρος ενός φύλλου εργασίας. Κατά την εκτύπωση του φύλλου εργασίας, οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα εκτυπώνονται επίσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κεφαλίδα με τη διαδρομή του αρχείου και ένα υποσέλιδο με τους αριθμούς σελίδας. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα εμφανίζονται μόνο στην προβολή διάταξης σελίδας και στις εκτυπωμένες σελίδες. Παρακολουθήστε αυτόν τον γρήγορο κύκλο μαθημάτων για να μάθετε περισσότερα.

Παρακολούθηση στο Internet

Μετάβαση στο Excel 2013

Δείτε τα βίντεο για να κάνετε τη μετάβαση στο Excel 2013. Ξεκινήστε αμέσως με τη νέα έκδοση για να δείτε πώς να κάνετε καθημερινές εργασίες.

Παρακολούθηση στο Internet

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων

Το Excel είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων. Η ταξινόμηση και το φιλτράρισμα είναι κάποιες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες δυνατότητές του. Για να αλλάξετε τη σειρά των δεδομένων σας, θα πρέπει να τα ταξινομήσετε. Για να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, μπορείτε να φιλτράρετε μια περιοχή κελιών ή πίνακα. Παρακολουθήστε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων για να μάθετε περισσότερα.

Παρακολούθηση στο Internet

Η μορφοποίηση υπό όρους προχωρά στο επόμενο επίπεδο

Στον κύκλο μαθημάτων "Χρήση της μορφοποίησης υπό όρους", καλύψαμε τα βασικά στοιχεία της μορφοποίησης υπό όρους. Εδώ, θα πάμε μερικά βήματα παραπέρα και θα δούμε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση υπό όρους σε κελιά, πίνακες, Συγκεντρωτικούς Πίνακες και φύλλα εργασίας. Για παράδειγμα, για τη γρήγορη μορφοποίηση κελιών υπό όρους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επιλογή γρήγορης ανάλυσης ή μια επιλογή από το κουμπί "Μορφοποίηση υπό όρους" στην κορδέλα. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τύπους για την εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους και θα μάθουμε πώς γίνεται η επεξεργασία και η διαγραφή κανόνων χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση κανόνων μορφοποίησης υπό όρους.

Παρακολούθηση στο Internet

Χρήση της μορφοποίησης υπό όρους

Ίσως δυσκολεύεστε να κατανοήσετε με σαφήνεια τους αριθμούς σε ένα φύλλο εργασίας. Ωστόσο, το Excel παρέχει πολλούς τρόπους για τη γρήγορη ανάλυση των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τη μορφοποίηση υπό όρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια χρωματική κλίμακα για να διαφοροποιήσετε τις υψηλές, μεσαίες και χαμηλές τιμές θερμοκρασίας.

Παρακολούθηση στο Internet

Η συνάρτηση VLOOKUP: Πότε και πώς να τη χρησιμοποιήσετε

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση VLOOKUP για την εύρεση δεδομένων σε ένα μεγάλο υπολογιστικό φύλλο, καθώς και σε άλλα φύλλα εργασίας σε ένα μεγάλο βιβλίο εργασίας. Αυτά τα βίντεο εξηγούν κάθε ένα από τα ορίσματα της συνάρτησης VLOOKUP, καθώς και τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε.

Παρακολούθηση στο Internet

Webinar: Απλοποίηση των δεδομένων σας στο Excel

Αυτό το βίντεο διάρκειας 15 καλύπτει τη μορφοποίηση υπό όρους, τη νέα δυνατότητα γρήγορης ανάλυσης και τη δημιουργία καλύτερων γραφημάτων για παρουσιάσεις.

Παρακολούθηση στο Internet (στα Αγγλικά)

Για προχωρημένους

Συναρτήσεις IF για προχωρημένους

Παρακολουθήστε αυτήν τη σειρά μαθημάτων για να μάθετε σύνθετα παραδείγματα και παραλλαγές της συνάρτησης IF στο Excel, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ένθετες συναρτήσεις IF, οι συναρτήσεις IF με AND και OR, καθώς και οι συναρτήσεις COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS και IFERROR.

Παρακολούθηση στο Internet

Τύποι πίνακα

Δημιουργήσετε τύπους πίνακα, οι οποίοι συχνά καλούνται τύποι Ctrl Shift Enter ή CSE, για να πραγματοποιείτε υπολογισμούς που επιστρέφουν ένα ή πολλά αποτελέσματα. Παρακολουθήστε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων για να μάθετε περισσότερα.

Παρακολούθηση στο Internet

Δημιουργία και διαχείριση αναπτυσσόμενων λιστών

Με τις αναπτυσσόμενες λίστες μπορείτε να κάνετε ένα φύλλο εργασίας πιο αποτελεσματικό. Κάποιος που χρησιμοποιεί το φύλλο εργασίας σας κάνει κλικ σε ένα βέλος και στη συνέχεια κάνει κλικ σε μια καταχώρηση στη λίστα. Παρακολουθήστε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χρήσης και διαχείρισής τους.

Παρακολούθηση στο Internet

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα και ανάλυση των δεδομένων σας

Μάθετε τι είναι οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες και τα Συγκεντρωτικά Γραφήματα και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τη σύνοψη και ανάλυση δεδομένων στο Excel 2013.

Παρακολούθηση στο Internet

Προστασία βιβλίων εργασίας και φύλλων εργασίας με κωδικό πρόσβασης

Τα βιβλία και τα φύλλα εργασίας του Excel που έχετε περιέχουν ευαίσθητα στρατηγικά δεδομένα, επομένως θέλετε να ζητείται η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης από τους άλλους χρήστες για να τα ανοίξουν. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων ελεύθερα χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης, αλλά να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την πραγματοποίηση αλλαγών. Παρακολουθήστε αυτόν τον σύντομο κύκλο μαθημάτων για να μάθετε περισσότερα.

Παρακολούθηση στο Internet

Εκτύπωση φύλλων εργασίας και βιβλίων εργασίας

Εκτυπώστε φύλλα εργασίας και βιβλία εργασίας του Excel, ένα κάθε φορά ή πολλά μαζί ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ένα μερικό φύλλο εργασίας, όπως έναν πίνακα του Excel.

Παρακολούθηση στο Internet

Webinar: Κατανόηση του Power Pivot

Το Power Pivot σάς δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε τεράστιους όγκους δεδομένων από διαφορετικές προελεύσεις και να τους συνδυάζετε για να δημιουργείτε χρήσιμες αναφορές. Τώρα που έχετε ξεκινήσει, ο Owen Duncan, Επικεφαλής Προγραμματιστής Περιεχομένου, θα σας δείξει τα μυστικά σε αυτό το βίντεο.

Δείτε online (στα Αγγλικά)

Webinar: Κατανόηση του μοντέλου δεδομένων του Excel

Το μοντέλο δεδομένων του Excel φέρνει την επανάσταση στον τρόπο εργασίας με δεδομένα. Μια συζήτηση και επίδειξη με τον Owen Duncan, Επικεφαλής Προγραμματιστή Περιεχομένου.

Παρακολούθηση στο Internet

Εργασία με μακροεντολές

Θέλετε να αυτοματοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη εργασία στο Excel, ώστε να μπορείτε να την εκτελέσετε ξανά με ένα μόνο κλικ. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό; Καταγράψτε μια μακροεντολή. Επίσης, η καταγραφή μακροεντολών είναι ο ευκολότερος τρόπος για να δημιουργήσετε μια νέα μακροεντολή στο Excel. Παρακολουθήστε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων για να μάθετε περισσότερα.

Παρακολούθηση στο Internet

Δείτε εκπαιδευτικούς κύκλους μαθημάτων για τα υπόλοιπα προγράμματα του Office 2013.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×