Εκκαθάριση αυτόματης μηδέν ωρών - προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εκκαθάριση αυτόματης μηδέν ωρών (ZAP) είναι μια δυνατότητα προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εντοπίζει τα μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που ήδη έχουν παραδοθεί σε εισερχόμενα των χρηστών σας και, στη συνέχεια, μετακινεί στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με την προϋπόθεση ότι τα μηνύματα έχουν μη αναγνωσμένα.

ZAP είναι διαθέσιμη με το προεπιλεγμένο Exchange Online Protection που παρέχεται μαζί με οποιαδήποτε συνδρομή Office 365 που περιέχει τα γραμματοκιβώτια του Exchange Online.

Πώς λειτουργεί η ZAP;

Office 365 ενημερώνει καταπολέμησης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας μηχανισμός και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας υπογραφές σε πραγματικό χρόνο σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, οι χρήστες σας μπορεί να εξακολουθεί να λάβετε κακόβουλα μηνύματα στα Εισερχόμενά τους, επειδή η ημερήσια σάρωση ενδέχεται να μην έχει εντοπίσει μια νέα εκστρατεία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. ZAP λαμβάνει επιλύσετε αυτό το πρόβλημα με τη συνεχή παρακολούθηση ενημερώσεις για τις υπογραφές Office 365 ανεπιθύμητη αλληλογραφία και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και, επομένως, να αναγνωρίσετε προηγουμένως δεν εντοπίζεται κακόβουλα μηνύματα ήδη στα Εισερχόμενα. Εάν οι παραλήπτες δεν έχετε διαβάσει τα μηνύματα, στη συνέχεια, ZAP μετακινεί τα μηνύματα για το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Το αντίστροφο ισχύει για τα μηνύματα που έχουν ταξινομηθεί κατά λάθος ως κακόβουλες.

Η ενέργεια ZAP είναι απρόσκοπτη για το γραμματοκιβώτιο χρήστη, ο συνάδελφός δεν ειδοποιείται έχει μετακινηθεί το μήνυμα αλληλογραφίας.

Επιτρέψτε λίστες, κανόνες μεταφοράς του Exchangeκαι κανόνες τελικού χρήστη ή πρόσθετα φίλτρα υπερισχύει του ZAP.

Σε αυτό το άρθρο:   

Ορισμός πολιτικής φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Δείτε εάν ZAP μετακινηθεί το μήνυμά σας

Απενεργοποίηση ZAP

ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Εργασία με ZAP

ZAP είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις:

Εάν θέλετε να δείτε αν ZAP μετακινηθούν το μήνυμά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανίχνευσης μηνύματος του Exchange Online.

Οι διαχειριστές επίσης να απενεργοποιήσετε ZAP με χρήση του PowerShell.

Για να ορίσετε πολιτική φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
 1. Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, επιλέξτε προστασία > φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

  Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, επιλέξτε προστασία και, στη συνέχεια, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας φίλτρου
 2. Επιλέξτε την πολιτική φίλτρου που θέλετε να προσαρμόσετε, είτε επιλέξτε Προσθήκη Εικονίδιο "Προσθήκη" για να δημιουργήσετε ένα νέο.

  Στο προηγούμενο στιγμιότυπο οθόνης, την πολιτική με το όνομα "Προεπιλογή", αλλά εάν δημιουργήσετε πολιτικών φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας επιπλέον μπορείτε να τους δώσετε ένα διαφορετικό όνομα. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε την πολιτική για ένα περιορισμένο σύνολο χρηστών.

 3. Στο παράθυρο της πολιτικής, επιλέξτε Ανεπιθύμητη αλληλογραφία και μαζικές ενέργειες και βεβαιωθείτε ότι ανεπιθύμητης αλληλογραφίας έχει οριστεί σε Μετακίνηση μηνυμάτων στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

  Εάν επιλέξετε Αποθήκευση σε αυτό το σημείο, η πολιτική ισχύει για το μισθωτή Office 365.

  Ορισμός ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και μαζικές ενέργειες Mpve μήνυμα στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
 4. Εάν έχετε δημιουργήσει μια νέα πολιτική και θέλετε να εφαρμόσετε την πολιτική μόνο ένα σύνολο χρηστών, κάντε κύλιση για να Εφαρμοστεί σε ενότητα στο παράθυρο φίλτρου πολιτικής και στα στοιχεία ελέγχου μενού επιλέξτε τους παραλήπτες, τομέα ή μέλη ομάδας που θέλετε να εφαρμόσετε την πολιτική για να. Μπορείτε επίσης να ορίσετε πρόσθετες συνθήκες και εξαιρέσεις.

  Στην ενότητα εφαρμόζονται σε, επιλέξτε τους παραλήπτες

  Επιλέξτε Αποθήκευση για να εφαρμόσετε την πολιτική τους επιλεγμένους χρήστες.

Για να δείτε αν ZAP μετακινηθούν το μήνυμά σας
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ίχνους μηνύματος του Exchange Online για να προσδιορίσετε αν το μήνυμα έχει μετακινηθεί από ZAP:

  Αναζητήστε το κείμενο "μηδέν ωρών αυτόματη εκκαθάριση (ZAP)" στο τις λεπτομέρειες του ανίχνευση σας για να προσδιορίσετε ένα μήνυμα που έχει μετακινηθεί από ZAP.

Για να απενεργοποιήσετε την ZAP
 • Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε ZAP για το μισθωτή Office 365 ή ένα σύνολο χρηστών, χρησιμοποιήστε την παράμετρο ZapEnabled του Συνόλου HostedContentFilterPolicy, ένα cmdlet του EOP.

  Στο παρακάτω παράδειγμα, ZAP είναι απενεργοποιημένη για μια πολιτική φίλτρου περιεχομένου με το όνομα "Δοκιμή".

  Set-HostedContentFilterPolicy -Identity Test –ZapEnabled $false

Συνήθεις ερωτήσεις

Τι συμβαίνει εάν ένα αξιόπιστο μήνυμα μετακινείται στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας;   

Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία κανονική αναφοράς για θετικά false. Θα ήταν ο μόνος λόγος το μήνυμα θα μετακινηθεί από τα Εισερχόμενα στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, επειδή η υπηρεσία έχει προσδιοριστεί ότι το μήνυμα ήταν ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή κακόβουλο.

Τι γίνεται εάν χρησιμοποιώ το απομόνωσης Office 365 αντί για το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας;   

ZAP δεν μετακίνηση μηνυμάτων σε καραντίνα, από το φάκελο "Εισερχόμενα" αυτήν τη στιγμή.

Τι γίνεται εάν έχω έναν κανόνα μεταφοράς προσαρμοσμένη (ETR / αποκλεισμός / επιτρέπουν κανόνα);   

Κανόνες που δημιουργήθηκαν από διαχειριστές (ETRs) ή αποκλεισμός και αποδοχή κανόνες θα έχουν προτεραιότητα. Τέτοιο μήνυμα εξαιρούνται από τα κριτήρια τη δυνατότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία του Office 365 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αποκλεισμός ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του Office 365 για την αποτροπή ζητημάτων false αρνητικά αποτελέσματα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×