Εισαγωγή φύλλου εργασίας του Excel στο PowerPoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να συνδέσετε δεδομένα από ένα φύλλο εργασίας αποθηκευμένο Excel στην παρουσίασή σας PowerPoint εάν έχετε PowerPoint 2013 ή νεότερη έκδοση. Με αυτόν τον τρόπο, εάν αλλάξουν τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας, μπορείτε εύκολα να ενημερώσετε το στην παρουσίασή σας PowerPoint.

Σύνδεση ενός φύλλου εργασίας ολόκληρο ExcelPowerPoint

 1. Στο PowerPoint, στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ ή πατήστε Αντικείμενο.

  Επιλογή αντικειμένου στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένου επιλέξτε Δημιουργία από αρχείο.

  Παράθυρο διαλόγου αναζήτησης αρχείου

 3. Κάντε κλικ ή πατήστε Αναζήτηση και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Αναζήτηση, εντοπίστε το βιβλίο εργασίας του Excel με τα δεδομένα που θέλετε να εισαγάγετε και να συνδέσετε.

 4. Πριν κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένου επιλέξτε Σύνδεση και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Επιλογή σύνδεσης για την εισαγωγή ενός αρχείου στο Powerpoint

  Σημαντικό: Το συνδεδεμένο αντικείμενο στην παρουσίασή σας εμφανίζει όλα τα δεδομένα από το φύλλο εργασίας ενεργό, επάνω στο συνδεδεμένο Excel βιβλίο εργασίας. Όταν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας Excel, βεβαιωθείτε ότι το φύλλο εργασίας που θέλετε στην παρουσίασή σας είναι αυτό που βλέπετε όταν ανοίγετε για πρώτη φορά το βιβλίο εργασίας.

Σύνδεση ενότητας δεδομένων του Excel με PowerPoint

 1. Στο Excel, ανοίξτε το αποθηκευμένο βιβλίο εργασίας με τα δεδομένα που θέλετε να εισαγάγετε και να συνδέσετε.

 2. Σύρετε επάνω από την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να συνδέσετε σε PowerPoint και στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ ή πατήστε Αντιγραφή.

 3. Στο PowerPoint, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας που έχετε αντιγράψει.

 4. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την επιλογή Επικόλληση και επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

  Εμφάνιση επιλογής ειδικής επικόλλησης

 5. Στο πλαίσιο Ειδική επικόλληση, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση σύνδεσης και κατόπιν, στην περιοχή Ως, επιλέξτε Αντικείμενο φύλλου εργασίας του Microsoft Excel.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου επικόλλησης αρχείου ως σύνδεσης

Αντιγραφή και επικόλληση δεδομένων (μη συνδεδεμένων) Excel στο PowerPoint

Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα του Excel δεν θα είναι συνδεδεμένα με την παρουσίαση του PowerPoint. Εσείς αντιγράφετε τα δεδομένα από ένα φύλλο εργασίας του Excel και τα επικολλάτε στην παρουσίασή σας. Το φύλλο εργασίας δεν αποστέλλει αυτόματες ενημερώσεις στο PowerPoint.

 1. Στο Excel, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας με τα δεδομένα που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Σύρετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την περιοχή των δεδομένων που θέλετε να αντιγράψετε και, στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ ή πατήστε Αντιγραφή.

 3. Στο PowerPoint, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να επικολλήσετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας που έχετε αντιγράψει.

 4. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Επικόλληση.

 5. Στην περιοχή Επιλογές επικόλλησης, επιλέξτε ένα από τα εξής. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από κάθε επιλογή του στοιχείου Επικόλληση για να δείτε μια προεπισκόπηση της εμφάνισης του.

  Χρήση στυλ προορισμού

  Χρήση στυλ προορισμού για να αντιγράψετε τα δεδομένα ως πίνακα του PowerPoint, χρησιμοποιώντας τη μορφοποίηση της παρουσίασης

  Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης

  Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης για να αντιγράψετε τα δεδομένα Excel ως πίνακα του PowerPoint, χρησιμοποιώντας τη μορφή του φύλλου εργασίας

  Ενσωμάτωση

  Ενσωμάτωση για να αντιγράψετε τα δεδομένα ως πληροφορίες που μπορούν να υποστούν επεξεργασία στο Excel αργότερα

  Εικόνα

  Εικόνα για να αντιγράψετε τα δεδομένα ως εικόνα που δεν είναι δυνατή στο Excel

  Διατήρηση μόνο του κειμένου

  Διατήρηση μόνο του κειμένου για να αντιγράψετε όλα τα δεδομένα ως μεμονωμένο πλαίσιο κειμένου

Δείτε επίσης

Αντιγραφή γραφήματος του Excel σε άλλο πρόγραμμα του Office

Εισαγάγετε ένα συνδεδεμένο φύλλο εργασίας

Για να εισαγάγετε και να συνδέσετε ένα φύλλο εργασίας αποθηκευμένο Excel στη διαφάνειά σας PowerPoint, κάντε τα εξής:

Σημαντικό: Το συνδεδεμένο αντικείμενο στην παρουσίασή σας εμφανίζει όλα τα δεδομένα από το φύλλο εργασίας ενεργό, επάνω στο συνδεδεμένο Excel βιβλίο εργασίας.

 1. Στο PowerPoint 2010, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στο αντικείμενο.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένου επιλέξτε Δημιουργία από αρχείο.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση, εντοπίστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βιβλίο εργασίας του Excel που περιέχει τις πληροφορίες που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένου επιλέξτε Σύνδεση και κατόπιν OK.

Για να επεξεργαστείτε ένα συνδεδεμένο Excel φύλλο εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα από το Excel, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο στη διαφάνεια, τοποθετήστε το δείκτη στο Συνδεδεμένο αντικείμενο φύλλου εργασίας και επιλέξτε Επεξεργασία.

 • Για να ενημερώσετε τα δεδομένα στη διαφάνεια ώστε να ταιριάζει με τα δεδομένα στο αρχικό αρχείο Excel, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο στη διαφάνεια και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση σύνδεσης.

Εισαγωγή συνδεδεμένης επιλογής από ένα φύλλο εργασίας

Για να εισαγάγετε και να συνδέσετε μια επιλογή δεδομένων από ένα αποθηκευμένο Excel φύλλο εργασίας, κάντε τα εξής:

 1. Στο Excel, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας με τα δεδομένα που θέλετε να εισαγάγετε.

 2. Επιλέξτε και αντιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε.

  Συντόμευση πληκτρολογίου    Μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για να αντιγράψετε τα δεδομένα.

 3. Στο PowerPoint 2010, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να επικολλήσετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας που αντιγράψατε.

 4. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Επικόλληση και επιλέξτε Ειδική επικόλληση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, στην περιοχή Ως, επιλέξτε Αντικείμενο φύλλου εργασίας του Microsoft Excel.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επικόλληση σύνδεσης και επιλέξτε OK.

Για να επεξεργαστείτε μια επιλογή κελιών από ένα συνδεδεμένο Excel φύλλο εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα από το Excel, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο στη διαφάνεια, τοποθετήστε το δείκτη στο Συνδεδεμένο αντικείμενο φύλλου εργασίας και επιλέξτε Επεξεργασία.

 • Για να ενημερώσετε τα δεδομένα στη διαφάνεια ώστε να ταιριάζει με τα δεδομένα στο αρχικό αρχείο Excel, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο στη διαφάνεια και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση σύνδεσης.

Αντιγραφή μιας επιλογής κελιών σε μια διαφάνεια

Για να επικολλήσετε ένα αντίγραφο μιας επιλογής δεδομένων του Excel στη διαφάνειά σας PowerPoint, κάντε τα εξής:

Σημείωση: Δεδομένα αντιγραφεί και επικολληθεί σε μια διαφάνεια PowerPoint δεν ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζουν τα δεδομένα στο βιβλίο εργασίας Excel. Για να συνδέσετε τα δεδομένα στη διαφάνεια PowerPoint το αρχικό αρχείο προέλευσης δεδομένων Excel, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή συνδεδεμένης επιλογής από ένα φύλλο εργασίας" αμέσως παραπάνω.

 1. Στο Excel, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που περιέχει τις πληροφορίες που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Επιλέξτε και αντιγράψτε τα δεδομένα που θέλετε.

  Συντόμευση πληκτρολογίου    Μπορείτε να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για να αντιγράψετε τα δεδομένα.

 3. Στο PowerPoint 2010, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να επικολλήσετε τα δεδομένα του φύλλου εργασίας που αντιγράψατε.

 4. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Επικόλληση.

 5. Στην περιοχή Επιλογές επικόλλησης, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Εάν θέλετε να αντιγράψετε τα δεδομένα ως πίνακα PowerPoint, αλλά θέλετε να το διατηρήσετε την εμφάνιση του στο αρχικό φύλλο εργασίας του Excel, επιλέξτε την εντολή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης.

  2. Επιλέξτε Χρήση στυλ προορισμού s, εάν θέλετε να αντιγράψετε τα δεδομένα ως πίνακα PowerPoint, αλλά θέλετε να προσαρμοστούν στην εμφάνιση της παρουσίασης PowerPoint.

  3. Επιλέξτε Ενσωμάτωση εάν θέλετε να αντιγράψετε τα δεδομένα ως πληροφορίες που μπορούν να υποστούν επεξεργασία στο PowerPoint.

  4. Επιλέξτε την εικόνα, εάν θέλετε να αντιγράψετε τα δεδομένα ως εικόνα μη επεξεργάσιμο.

  5. Επιλέξτε Διατήρηση μόνο του κειμένου εάν θέλετε να αντιγράψετε όλα τα δεδομένα ως μεμονωμένο πλαίσιο κειμένου.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή περιεχομένου από άλλες εφαρμογές

Αντιγραφή γραφήματος του Excel σε άλλο πρόγραμμα του Office

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×