Εισαγωγή φωτογραφιών, ήχο ή ταινίες στο έγγραφό σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης πολυμέσων για να βρείτε φωτογραφίες, ήχους και ταινίες στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το που θέλετε στο αρχείο του Word, PowerPoint, Excel ή το Outlook.

Η αναζήτηση πολυμέσων εμφανίζει φωτογραφίες, ήχου και ταινίες που βρίσκονται στο iPhoto, iTunes ή φωτογραφία Περίπτερου βιβλιοθήκες.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε φωτογραφίες από το φάκελο Περίπτερου φωτογραφία ή το iPhoto.

 1. Στο μενού Εισαγωγή (ή στο μενού " Προβολή " στο Outlook), κάντε κλικ στην επιλογή εικόνα > Φωτογραφία προγράμματος περιήγησης.

  Περίπτερου φωτογραφία και iPhoto εμφανίζεται εάν έχετε φωτογραφίες στο φάκελο Περίπτερου φωτογραφία ή το iPhoto.

 2. Εντοπίστε τη φωτογραφία που θέλετε και σύρετέ το στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε τραγούδια από το iTunes.

 1. Στο μενού Εισαγωγή (ή στο μενού " Προβολή " στο Outlook), κάντε κλικ στην επιλογή ήχου > Προγράμματος περιήγησης ήχου.

  iTunes εμφανίζεται αν έχετε τραγούδια στο φάκελο iTunes.

 2. Εντοπίστε το αρχείο ήχου που θέλετε και σύρετέ το στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε ταινίες από το iTunes και το Photo Booth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο του YouTube.

 1. Στο μενού Εισαγωγή (ή στο μενού " Προβολή " στο Outlook), κάντε κλικ στην επιλογή ταινίας (ή κάντε κλικ στην επιλογή βίντεο στο PowerPoint) > Ταινίας προγράμματος περιήγησης.

  Φωτογραφικό Περίπτερου και iTunes εμφανίζεται εάν έχετε ταινίες στο Περίπτερου φωτογραφία ή το φάκελο iTunes.

 2. Εντοπίστε το αρχείο βίντεο που θέλετε και σύρετέ το στο έγγραφό σας.

Word

Η Αναζήτηση πολυμέσων εμφανίζει φωτογραφίες που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες iPhoto ή Photo Booth.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση φωτογραφιών.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή iPhoto, Άλμπουμ iPhoto ή Photo Booth.

  Οι εφαρμογές Photo Booth και iPhoto εμφανίζονται εφόσον έχετε φωτογραφίες στο φάκελο Photo Booth ή iPhoto.

 3. Σύρετε τη φωτογραφία που θέλετε στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε τραγούδια από το iTunes.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχος Καρτέλα "Ήχος" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή iTunes ή Λίστες αναπαραγωγής του iTunes.

  Το iTunes εμφανίζεται εφόσον έχετε τραγούδια στο φάκελο iTunes.

 3. Σύρετε το τραγούδι που θέλετε στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε ταινίες από το iTunes και το Photo Booth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο του YouTube.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταινίες Καρτέλα "Ταινίες" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στις επιλογές iMovie, Ταινίες, Photo Booth ή iTunes.

  Οι εφαρμογές Photo Booth και iTunes εμφανίζονται εφόσον έχετε φωτογραφίες στο φάκελο Photo Booth ή iTunes.

 3. Σύρετε την ταινία που θέλετε στο έγγραφό σας.

PowerPoint

Η Αναζήτηση πολυμέσων εμφανίζει φωτογραφίες που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες iPhoto ή Photo Booth.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση φωτογραφιών.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή iPhoto, Άλμπουμ iPhoto ή Photo Booth.

  Οι εφαρμογές Photo Booth και iPhoto εμφανίζονται εφόσον έχετε φωτογραφίες στο φάκελο Photo Booth ή iPhoto.

 3. Σύρετε τη φωτογραφία που θέλετε στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε τραγούδια από το iTunes.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πολυμέσα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση ήχου.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή iTunes ή Λίστες αναπαραγωγής του iTunes.

  Το iTunes εμφανίζεται εφόσον έχετε τραγούδια στο φάκελο iTunes.

 3. Σύρετε το τραγούδι που θέλετε στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε ταινίες από το iTunes και το Photo Booth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο του YouTube.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πολυμέσα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση ταινίας.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στις επιλογές iMovie, Ταινίες, Photo Booth ή iTunes.

  Οι εφαρμογές Photo Booth και iTunes εμφανίζονται εφόσον έχετε φωτογραφίες στο φάκελο Photo Booth ή iTunes.

 3. Σύρετε την ταινία που θέλετε στο έγγραφό σας.

Excel

Η Αναζήτηση πολυμέσων εμφανίζει φωτογραφίες που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες iPhoto ή Photo Booth.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Στην καρτέλα Φωτογραφίες Καρτέλα "Φωτογραφίες" και κατόπιν στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στις επιλογές iPhoto, Άλμπουμ iPhoto ή Photo Booth.

  Οι εφαρμογές Photo Booth και iPhoto εμφανίζονται εφόσον έχετε φωτογραφίες στο φάκελο Photo Booth ή iPhoto.

 3. Σύρετε τη φωτογραφία που θέλετε στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε τραγούδια από το iTunes.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχος Καρτέλα "Ήχος" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή iTunes ή Λίστες αναπαραγωγής του iTunes.

  Το iTunes εμφανίζεται εφόσον έχετε τραγούδια στο φάκελο iTunes.

 3. Σύρετε το τραγούδι που θέλετε στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε ταινίες από το iTunes και το Photo Booth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο του YouTube.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταινίες Καρτέλα "Ταινίες" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στις επιλογές iMovie, Ταινίες, Photo Booth ή iTunes.

  Οι εφαρμογές Photo Booth και iTunes εμφανίζονται εφόσον έχετε φωτογραφίες στο φάκελο Photo Booth ή iTunes.

 3. Σύρετε την ταινία που θέλετε στο έγγραφό σας.

Outlook

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε τραγούδια από το iTunes.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση πολυμέσων.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχος Καρτέλα "Ήχος" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή iTunes ή Λίστες αναπαραγωγής του iTunes.

  Το iTunes εμφανίζεται εφόσον έχετε τραγούδια στο φάκελο iTunes.

 3. Σύρετε το τραγούδι που θέλετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Μπορείτε να βρείτε και να εισαγάγετε ταινίες από το iTunes και το Photo Booth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο του YouTube.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση πολυμέσων.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταινίες Καρτέλα "Ταινίες" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στις επιλογές iMovie, Ταινίες, Photo Booth ή iTunes.

  Οι εφαρμογές Photo Booth και iTunes εμφανίζονται εφόσον έχετε φωτογραφίες στο φάκελο Photo Booth ή iTunes.

 3. Σύρετε την ταινία που θέλετε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή συμβόλου

Προσθήκη ή αλλαγή σχήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×