Εισαγωγή υδατογραφήματος στο Word

Τα υδατογραφήματα είναι κείμενο ή εικόνες που τοποθετούνται πίσω από το κείμενο του εγγράφου σας. Μπορείτε να προσθέσετε υδατογραφήματα κειμένου, όπως είναι η λέξη Πρόχειρο ή Εμπιστευτικό, στο έγγραφό σας. Το Word διαθέτει μια συλλογή υδατογραφημάτων για να επιλέξετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο υδατογράφημα για το έγγραφό σας, όπως ένα λογότυπο εταιρείας.

Προσθήκη υδατογραφήματος κειμένου
 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Φόντο σελίδας, επιλέξτε Υδατογράφημα

  Η εντολή "Υδατογράφημα" στο Word 2013. Στην καρτέλα "Σχεδίαση", κάντε κλικ στην επιλογή "Υδατογράφημα".

 2. Επιλέξτε ένα από τα ενσωματωμένα υδατογραφήματα από τη συλλογή υδατογραφημάτων που θα εμφανιστεί. Εάν θέλετε να προσθέσετε το δικό σας υδατογράφημα κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποθήκευση προσαρμοσμένου υδατογραφήματος.

  Το Word εφαρμόζει αυτόματα το υδατογράφημα σε κάθε σελίδα, εκτός από τη σελίδα που έχει οριστεί ως συνοδευτική σελίδα.

Σημείωση: Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη ένα υδατογράφημα και θέλετε να το καταργήσετε, μπορείτε να το κάνετε.

Υδατογράφημα κειμένου

Προσθήκη υδατογραφήματος εικόνας
 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας , στην ομάδα Φόντο σελίδας , επιλέξτε Υδατογράφημα.

  Κορδέλα του Office 14

  Μπορείτε να μετατρέψετε μια εικόνα, μια εικόνα clip art ή μια φωτογραφία σε υδατογράφημα το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επισημάνετε ένα έγγραφο.

 2. Επιλέξτε Προσαρμοσμένο υδατογράφημα.

 3. Επιλέξτε Υδατογράφημα εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή εικόνας.

 4. Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ξεθώριασμα για να γίνουν πιο ανοιχτά τα χρώματα της εικόνας, έτσι ώστε να μην παρεμβάλλεται με το κείμενο.

Υδατογράφημα εικόνας

Προσθήκη υδατογραφήματος μόνο σε επιλεγμένες σελίδες
 1. Για να προσθέσετε ένα υδατογράφημα μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες, αυτές οι σελίδες πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστή ενότητα. Μπορείτε να χωρίσετε ένα έγγραφο σε τμήματα, χρησιμοποιώντας τις αλλαγές ενοτήτων και να εφαρμόσετε ένα υδατογράφημα μόνο στη συγκεκριμένη ενότητα. Αποσυνδέστε τις ενότητες προτού εφαρμόσετε ένα υδατογράφημα, ώστε να μην αντιγράφεται αυτόματα η μία ενότητα στην άλλη. Δείτε πώς μπορείτε ναδημιουργήσετε αλλαγές ενοτήτων.

  Τοποθετήστε το δρομέα στη σελίδα (μετά την αλλαγή ενότητας) στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το υδατογράφημα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Φόντο σελίδας, επιλέξτε Υδατογράφημα

  Η εντολή "Υδατογράφημα" στο Word 2013. Στην καρτέλα "Σχεδίαση", κάντε κλικ στην επιλογή "Υδατογράφημα".

 3. Επιλέξτε ένα υδατογράφημα από τη συλλογή που εμφανίζεται ή δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο υδατογράφημα.

Υδατογράφημα σε επιλεγμένες σελίδες

Προσθέστε ένα υδατογράφημα σε μια μεμονωμένη σελίδα
 1. Μπορείτε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα, όπως είναι η λέξη "Εμπιστευτικό", σε μία σελίδα ενός εγγράφου. Τοποθετήστε το δρομέα στη σελίδα που χρειάζεται το υδατογράφημα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Φόντο σελίδας, επιλέξτε Υδατογράφημα.

 3. Κάντε δεξιό κλικ σε οποιοδήποτε υδατογράφημα της συλλογής υδατογραφημάτων και επιλέξτε, Εισαγωγή στην τρέχουσα θέση του εγγράφου.

Το επιλεγμένο υδατογράφημα θα εισαχθεί σε μία μόνο σελίδα

Υδατογράφημα σε μία σελίδα

Προσθήκη υδατογραφήματος κειμένου
 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Φόντο σελίδας, επιλέξτε "Υδατογράφημα".

  Κορδέλα του Office 14

 2. Επιλέξτε ένα από τα ενσωματωμένα υδατογραφήματα από τη συλλογή υδατογραφημάτων. Επιλέξτε μια διαγώνια ή οριζόντια έκδοση των φράσεων "Εμπιστευτικό", "Να μην αντιγραφεί", "Πρόχειρο", "ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ", "Δείγμα" ή "Επείγον.

Το Word εφαρμόζει αυτόματα το υδατογράφημα σε κάθε σελίδα, εκτός από τη σελίδα που έχει οριστεί ως συνοδευτική σελίδα.

Σημείωση: Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη ένα υδατογράφημα και θέλετε να το καταργήσετε, μπορείτε να το κάνετε.

Υδατογράφημα κειμένου

Προσθήκη υδατογραφήματος εικόνας
 1. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας , στην ομάδα Φόντο σελίδας , επιλέξτε Υδατογράφημα.

  Κορδέλα του Office 14

  Μπορείτε να μετατρέψετε μια εικόνα, μια εικόνα clip art ή μια φωτογραφία σε υδατογράφημα το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επισημάνετε ένα έγγραφο.

 2. Επιλέξτε Προσαρμοσμένο υδατογράφημα.

 3. Επιλέξτε Υδατογράφημα εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογή εικόνας.

 4. Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ξεθώριασμα για να γίνουν πιο ανοιχτά τα χρώματα της εικόνας, έτσι ώστε να μην παρεμβάλλεται με το κείμενο.

Υδατογράφημα εικόνας

Προσθήκη υδατογραφήματος μόνο σε επιλεγμένες σελίδες
 1. Για να προσθέσετε ένα υδατογράφημα μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες, αυτές οι σελίδες πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστή ενότητα. Μπορείτε να χωρίσετε ένα έγγραφο σε τμήματα, χρησιμοποιώντας τις αλλαγές ενοτήτων και να εφαρμόσετε ένα υδατογράφημα μόνο στη συγκεκριμένη ενότητα. Αποσυνδέστε τις ενότητες προτού εφαρμόσετε ένα υδατογράφημα, ώστε να μην αντιγράφεται αυτόματα η μία ενότητα στην άλλη. Δείτε πώς μπορείτε ναδημιουργήσετε αλλαγές ενοτήτων.

  Τοποθετήστε το δρομέα στη σελίδα (μετά την αλλαγή ενότητας) στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το υδατογράφημα.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Φόντο σελίδας, επιλέξτε "Υδατογράφημα".

  Κορδέλα του Office 14

 3. Επιλέξτε ένα υδατογράφημα από τη συλλογή που εμφανίζεται ή δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο υδατογράφημα.

Υδατογράφημα σε επιλεγμένες σελίδες

Προσθέστε ένα υδατογράφημα σε μια μεμονωμένη σελίδα
 1. Μπορείτε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα, όπως είναι η λέξη "Εμπιστευτικό", σε μια σελίδα ενός εγγράφου. Τοποθετήστε τον δρομέα στη σελίδα που χρειάζεται το υδατογράφημα.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Φόντο σελίδας, επιλέξτε "Υδατογράφημα".

 3. Κάντε δεξιό κλικ σε οποιοδήποτε υδατογράφημα της συλλογής υδατογραφημάτων και επιλέξτε, Εισαγωγή στην τρέχουσα θέση του εγγράφου.

Υδατογράφημα σε μία σελίδα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×