Εισαγωγή συμβόλου, κλάσματος ή ειδικού χαρακτήρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένες φορές θέλετε να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο, όπως το σύμβολο ενός ξένου νομίσματος, ένα εμπορικό σήμα (™) ή ένα κλάσμα όπως 1/3. Για μερικά σύμβολα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη Διόρθωση για να τα πληκτρολογήσετε. Για όλα τα άλλα σύμβολα, επιλέξτε Εισαγωγή > Σύμβολο.

Χρησιμοποιήστε τη συλλογή σύμβολο

Χρήση της αυτόματης διόρθωσης για να εισαγάγετε ένα σύμβολο

Εισαγωγή σε κλάσμα

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα

Εισαγωγή χαρακτήρα ASCII ή Unicode

Χρησιμοποιήστε τη συλλογή σύμβολο

 1. Για να εισαγάγετε άλλα σύμβολα, επιλέξτε διαδοχικά Εισαγωγή > Σύμβολο.

  Η εντολή "Σύμβολο" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

  Εμφανίζεται η συλλογή Σύμβολο, η οποία περιέχει μεταξύ άλλων συμβόλων, πρόσθετα σύμβολα ξένων νομισμάτων.

 2. Επιλέξτε ένα σύμβολο για να το εισαγάγετε.

 3. Για να δείτε πρόσθετα σύμβολα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα σύμβολα στο κάτω μέρος της συλλογής. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο.

  Το πλαίσιο "Σύμβολο" στο Word

 4. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα χαρακτήρων για να δείτε όλα τα σύμβολα που είναι διαθέσιμα στην τρέχουσα γραμματοσειρά (κανονικό κείμενο) στο πλαίσιο Γραμματοσειρά. Παρατηρήστε ότι κατά την κύλιση, η ετικέτα στην αναπτυσσόμενη λίστα Υποσύνολο αλλάζει. Εάν θέλετε, για παράδειγμα, να μεταβείτε απευθείας στο σύμβολο ανισότητας, επιλέξτε Μαθηματικοί τελεστές στη λίστα Υποσύνολο.

  Το πλαίσιο "Υποσύνολο" στο πλαίσιο "Σύμβολο"

  Σημειώσεις: Αν δεν βλέπετε την αναπτυσσόμενη λίστα Υποσύνολο, κοιτάξτε στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου και, στη λίστα από, επιλέξτε Unicode (δεκαεξαδική).

  Το στοιχείο "Unicode (δεκαεξαδική)" στο πλαίσιο "Σύμβολο"

 5. Αν δεν βλέπετε αυτό που θέλετε, επιλέξτε μια διαφορετική γραμματοσειρά στο πλαίσιο Γραμματοσειρά.

 6. Όταν δείτε το επιθυμητό σύμβολο, επιλέξτε διαδοχικά Εισαγωγή > Κλείσιμο. Αν δεν θέλετε να εισαγάγετε ένα σύμβολο, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

  Συμβουλή: Για κείμενο που μοιάζει με εικόνες, επιλέξτε μία από τις γραμματοσειρές Wingding στο πλαίσιο Γραμματοσειρά.

Χρήση της αυτόματης διόρθωσης για να εισαγάγετε ένα σύμβολο

Η Αυτόματη διόρθωση μετατρέπει μια σειρά ακολουθίας πληκτρολογήσεων σε σύμβολα. Δείτε μερικά από αυτά που χρησιμοποιούνται πιο ευρέως.

Πληκτρολογήστε

Για να εισαγάγετε

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Για να δείτε άλλες ακολουθίες πληκτρολόγησης που μετατρέπονται σε σύμβολα, επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος > Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στη λίστα στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας χαρακτήρα αυτόματης διόρθωσης στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση πληκτρολογώντας μια ακολουθία στο πλαίσιο Αντικατάσταση και πληκτρολογώντας αυτό που θέλετε να αντικαταστήσει η ακολουθία στο πλαίσιο Με.

Εισαγωγή κλάσματος

Ορισμένα κλάσματα (1/4, 1/2 και 3/4) αλλάζουν αυτόματα σε χαρακτήρα κλάσματος όταν τα πληκτρολογείτε (¼, ½, ¾). Όμως, άλλα δεν αλλάζουν (1/3, 2/3, 1/5 κ.λπ.).

 1. Για να αλλάξετε ένα χαρακτήρα κλάσματος, επιλέξτε διαδοχικά Εισαγωγή > Σύμβολα > Περισσότερα σύμβολα.

 2. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Υποσύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμητικές φόρμες και επιλέξτε ένα κλάσμα.

  Σημειώσεις: Αν δεν βλέπετε την αναπτυσσόμενη λίστα Υποσύνολο, κοιτάξτε στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου και, στη λίστα από, επιλέξτε Unicode (δεκαεξαδική).

  Το στοιχείο "Unicode (δεκαεξαδική)" στο πλαίσιο "Σύμβολο"

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή > Κλείσιμο.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Στο Word, Outlook, PowerPoint, το Excel και το OneNote, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Αυτόματης Διόρθωσης μαθηματικών για αυτόματη εισαγωγή επιπλέον μαθηματικά σύμβολα. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος > Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση μαθηματικών για να δείτε μια λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορείτε να πληκτρολογήσετε το έγγραφό σας για την εισαγωγή μαθηματικών συμβόλων. Φροντίστε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση. Ανάλογα με το πού βρίσκεστε στο έγγραφο, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την επιλογή κανόνων χρήση Αυτόματης Διόρθωσης μαθηματικών εκτός των περιοχών μαθηματικών.

  • Στο Word, το Outlook και το PowerPoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μορφοποίηση για να μετατρέψετε πληκτρολογήσατε κλάσματα σε σύμβολα κλασμάτων. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος > Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Στην καρτέλα Αυτόματη Μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση, στην περιοχή Αντικατάσταση κατά την πληκτρολόγηση, επιλέξτε κλάσματα (1/2) με χαρακτήρες κλασμάτων (½). Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αυτόματη μορφοποίηση.

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον ειδικό χαρακτήρα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή > σύμβολο > περισσότερα σύμβολα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " σύμβολο ", κάντε κλικ στην καρτέλα Ειδικοί χαρακτήρες.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο χαρακτήρα που θέλετε να εισαγάγετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Εισαγωγή χαρακτήρα ASCII ή Unicode

Όταν επιλέγετε ένα χαρακτήρα ASCII (δεκαδική) ή Unicode στο παράθυρο διαλόγου Σύμβολο, ο κωδικός του χαρακτήρα εμφανίζεται στο πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα. Εάν γνωρίζετε τον κωδικό χαρακτήρα, μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε απευθείας στο πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα για να βρείτε το χαρακτήρα ASCII ή Unicode.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το σωστό σύνολο χαρακτήρων —για παράδειγμα, ASCII (δεκαεξαδική)— στο πλαίσιο από. Διαφορετικά, όταν πληκτρολογείτε έναν κωδικό χαρακτήρα, ο χαρακτήρας που εμφανίζεται μπορεί να μην είναι αυτός που θέλετε.

Το όνομα που εμφανίζεται πριν από το πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα είναι το επίσημο όνομα του χαρακτήρα στο πρότυπο ASCII ή Unicode.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το χαρακτήρα ASCII ή Unicode.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή > σύμβολο >περισσότερα σύμβολα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " σύμβολο ", στο πλαίσιο γραμματοσειρά, κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε.

 4. Στο πλαίσιο από, κάντε κλικ στην επιλογή ASCII (δεκαδική), ASCII (δεκαεξαδική) ή Unicode.

 5. Εάν είναι διαθέσιμο το πλαίσιο Υποσύνολο, επιλέξτε ένα υποσύνολο χαρακτήρων.

 6. Κάντε διπλό κλικ στο σύμβολο που θέλετε να εισαγάγετε.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα ASCII (δεκαδική) χωρίς να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πλήκτρο NUM LOCK. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ πληκτρολογείτε 0 και τον κωδικό του χαρακτήρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (όχι στα πλήκτρα αριθμών στην επάνω σειρά του πληκτρολογίου). Στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο ALT. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο κωδικούς ASCII (δεκαδική) σε μια δημοσίευση.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή μαθηματικών συμβόλων

Καθορισμός επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης για την κεφαλοποίηση, την ορθογραφία και τα σύμβολα

Ρύθμιση των παραμέτρων ή απενεργοποίηση της αυτόματης μορφοποίησης κειμένου (Αυτόματη Μορφοποίηση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×