Εισαγωγή συμβόλου, κλάσματος ή ειδικού χαρακτήρα

Ορισμένες φορές θέλετε να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο, όπως το σύμβολο ενός ξένου νομίσματος, ένα εμπορικό σήμα (™) ή ένα κλάσμα όπως 1/3. Για μερικά σύμβολα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματη Διόρθωση για να τα πληκτρολογήσετε. Για όλα τα άλλα σύμβολα, επιλέξτε Εισαγωγή > Σύμβολο.

Χρήση της συλλογής συμβόλων

 1. Για να εισαγάγετε άλλα σύμβολα, επιλέξτε διαδοχικά Εισαγωγή > Σύμβολο.

  Η εντολή "Σύμβολο" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

  Εμφανίζεται η συλλογή Σύμβολο, η οποία περιέχει μεταξύ άλλων συμβόλων, πρόσθετα σύμβολα ξένων νομισμάτων.

 2. Επιλέξτε ένα σύμβολο για να το εισαγάγετε.

 3. Για να δείτε πρόσθετα σύμβολα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα σύμβολα στο κάτω μέρος της συλλογής. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο.

  Το πλαίσιο "Σύμβολο" στο Word

 4. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα χαρακτήρων για να δείτε όλα τα σύμβολα που είναι διαθέσιμα στην τρέχουσα γραμματοσειρά (κανονικό κείμενο) στο πλαίσιο Γραμματοσειρά. Παρατηρήστε ότι κατά την κύλιση, η ετικέτα στην αναπτυσσόμενη λίστα Υποσύνολο αλλάζει. Εάν θέλετε, για παράδειγμα, να μεταβείτε απευθείας στο σύμβολο ανισότητας, επιλέξτε Μαθηματικοί τελεστές στη λίστα Υποσύνολο.

  Το πλαίσιο "Υποσύνολο" στο πλαίσιο "Σύμβολο"

  Σημειώσεις: 

  • Αν δεν βλέπετε την αναπτυσσόμενη λίστα Υποσύνολο, κοιτάξτε στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου και, στη λίστα από, επιλέξτε Unicode (δεκαεξαδική).

  • Το στοιχείο "Unicode (δεκαεξαδική)" στο πλαίσιο "Σύμβολο"

 5. Αν δεν βλέπετε αυτό που θέλετε, επιλέξτε μια διαφορετική γραμματοσειρά στο πλαίσιο Γραμματοσειρά.

 6. Όταν δείτε το επιθυμητό σύμβολο, επιλέξτε διαδοχικά Εισαγωγή > Κλείσιμο. Αν δεν θέλετε να εισαγάγετε ένα σύμβολο, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.

  Συμβουλή: Για κείμενο που μοιάζει με εικόνες, επιλέξτε μία από τις γραμματοσειρές Wingding στο πλαίσιο Γραμματοσειρά.

Η Αυτόματη διόρθωση μετατρέπει μια σειρά ακολουθίας πληκτρολογήσεων σε σύμβολα. Δείτε μερικά από αυτά που χρησιμοποιούνται πιο ευρέως.

Πληκτρολογήστε

Για να εισαγάγετε

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Για να δείτε άλλες ακολουθίες πληκτρολόγησης που μετατρέπονται σε σύμβολα, επιλέξτε διαδοχικά Αρχείο > Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος > Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στη λίστα στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε το δικό σας χαρακτήρα αυτόματης διόρθωσης στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση πληκτρολογώντας μια ακολουθία στο πλαίσιο Αντικατάσταση και πληκτρολογώντας αυτό που θέλετε να αντικαταστήσει η ακολουθία στο πλαίσιο Με.

Ορισμένα κλάσματα (1/4, 1/2 και 3/4) αλλάζουν αυτόματα σε χαρακτήρα κλάσματος όταν τα πληκτρολογείτε (¼, ½, ¾). Όμως, άλλα δεν αλλάζουν (1/3, 2/3, 1/5 κ.λπ.).

 1. Για να αλλάξετε ένα χαρακτήρα κλάσματος, επιλέξτε διαδοχικά Εισαγωγή > Σύμβολα > Περισσότερα σύμβολα.

 2. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Υποσύνολο, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμητικές φόρμες και επιλέξτε ένα κλάσμα.

  Σημειώσεις: 

  • Αν δεν βλέπετε την αναπτυσσόμενη λίστα Υποσύνολο, κοιτάξτε στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου και, στη λίστα από, επιλέξτε Unicode (δεκαεξαδική).

  • Το στοιχείο "Unicode (δεκαεξαδική)" στο πλαίσιο "Σύμβολο"

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή > Κλείσιμο.

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

  • Στο Word, το Outlook, το PowerPoint, το Excel και το OneNote, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Αυτόματη Διόρθωση μαθηματικών για να εισάγετε αυτόματα πρόσθετα μαθηματικά σύμβολα. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Γλωσσικός Έλεγχος > Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση μαθηματικών για να δείτε μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου τις οποίες μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο έγγραφό σας για να εισαγάγετε μαθηματικά σύμβολα. Πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντικατάσταση κειμένου κατά την πληκτρολόγηση. Ανάλογα με το πού βρίσκεστε στο έγγραφο, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την επιλογή Χρήση κανόνων Αυτόματης Διόρθωσης μαθηματικών εκτός των περιοχών μαθηματικών.

  • Στο Word, το Outlook και το PowerPoint, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Μορφοποίηση για να μετατρέψετε τα κλάσματα που πληκτρολογείτε σε σύμβολα κλάσματος. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος > Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Στην καρτέλα Αυτόματη Μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση, στην περιοχή Αντικατάσταση κατά την πληκτρολόγηση, επιλέξτε Κλάσματα (1/2) με χαρακτήρες κλασμάτων (½). Μάθετε περισσότερα για την Αυτόματη Μορφοποίηση.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον ειδικό χαρακτήρα.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Σύμβολο > Περισσότερα σύμβολα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύμβολο, κάντε κλικ στην καρτέλα Ειδικοί χαρακτήρες.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο χαρακτήρα που θέλετε να εισαγάγετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Όταν επιλέγετε ένα χαρακτήρα ASCII (δεκαδική) ή Unicode στο παράθυρο διαλόγου Σύμβολο, ο κωδικός του χαρακτήρα εμφανίζεται στο πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα. Εάν γνωρίζετε τον κωδικό χαρακτήρα, μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε απευθείας στο πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα για να βρείτε το χαρακτήρα ASCII ή Unicode.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το σωστό σύνολο χαρακτήρων —για παράδειγμα, ASCII (δεκαεξαδική)— στο πλαίσιο από. Διαφορετικά, όταν πληκτρολογείτε έναν κωδικό χαρακτήρα, ο χαρακτήρας που εμφανίζεται μπορεί να μην είναι αυτός που θέλετε.

Το όνομα που εμφανίζεται πριν από το πλαίσιο Κωδικός χαρακτήρα είναι το επίσημο όνομα του χαρακτήρα στο πρότυπο ASCII ή Unicode.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το χαρακτήρα ASCII ή Unicode.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Σύμβολο > Περισσότερα σύμβολα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύμβολο, στο πλαίσιο Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε.

 4. Στο πλαίσιο από, κάντε κλικ στην επιλογή ASCII (δεκαδική), ASCII (δεκαεξαδική) ή Unicode.

 5. Εάν είναι διαθέσιμο το πλαίσιο Υποσύνολο, επιλέξτε ένα υποσύνολο χαρακτήρων.

 6. Κάντε διπλό κλικ στο σύμβολο που θέλετε να εισαγάγετε.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα ASCII (δεκαδική) χωρίς να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το πλήκτρο NUM LOCK. Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ πληκτρολογείτε 0 και τον κωδικό του χαρακτήρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (όχι στα πλήκτρα αριθμών στην επάνω σειρά του πληκτρολογίου). Στη συνέχεια, αφήστε το πλήκτρο ALT. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνο κωδικούς ASCII (δεκαδική) σε μια δημοσίευση.

Οι σφαίρες Harvey είναι κυκλικά σύμβολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ποιοτικών πληροφοριών.

Οι σφαίρες Harvey είναι κυκλικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση συγκριτικών ποιοτικών πληροφοριών.
 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το σύμβολο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Σύμβολο. (Ή επιλέξτε Εισαγωγή > Σύμβολο > Περισσότερα σύμβολα.)

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Σύμβολο.

 3. Ανοίξτε την αλφαβητική αναπτυσσόμενη λίστα Γραμματοσειρά και επιλέξτε τη γραμματοσειρά Unicode που έχει εγκατασταθεί με την έκδοση του Office που διαθέτετε:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. Στο πλαίσιο Υποσύνολο, επιλέξτε Γεωμετρικά σχήματα.

  Η γραμματοσειρά Unicode στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή συμβόλου" περιλαμβάνει σύμβολα σφαιρών Harvey
 5. Επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο εάν ολοκληρώσατε την εισαγωγή συμβόλων.

Προσαρμογή μεγέθους

Αφού εισαγάγετε το σύμβολο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή το χρώμα του χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Κεντρική" ή την καρτέλα "Αρχείο" της κορδέλας. Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς για συγκεκριμένες οδηγίες.

Εάν κάνετε κοινή χρήση της παρουσίασης, βεβαιωθείτε ότι τα σύμβολα περιλαμβάνονται.

Όταν εισαγάγετε τέτοια σύμβολα, συνιστούμε να ενσωματώνετε επίσης γραμματοσειρές στο έγγραφό σας. Διαφορετικά, εάν το έγγραφο έχει τεθεί σε κοινή χρήση με άλλους και ανοίξει σε έναν άλλο υπολογιστή που δεν έχει εγκατεστημένες τις ίδιες γραμματοσειρές, οι χαρακτήρες συμβόλων μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά. Για να ενσωματώσετε γραμματοσειρές, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Αποθήκευση > Διατήρηση πιστότητας κατά την κοινή χρήση > Ενσωμάτωση γραμματοσειρών στο αρχείο. Ανατρέξτε στο άρθρο Ενσωμάτωση γραμματοσειρών στο Word, το PowerPoint και το Excel για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή μαθηματικών συμβόλων

Καθορισμός επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης για την κεφαλοποίηση, την ορθογραφία και τα σύμβολα

Ρύθμιση των παραμέτρων ή απενεργοποίηση της αυτόματης μορφοποίησης κειμένου (Αυτόματη Μορφοποίηση)

Καρτέλα "Σύμβολα"   

Γραμματοσειρά      Καθορίζει μια γραμματοσειρά κειμένου της οποίας το σύνολο χαρακτήρων θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα γραμματοσειράς.

Υποσύνολο      Καθορίζει ένα υποσύνολο ειδικών χαρακτήρων για την επιλεγμένη γραμματοσειρά, εάν υπάρχει. Ένα υποσύνολο γραμματοσειράς μπορεί να περιλαμβάνει μια εκτεταμένη λίστα γλωσσικών χαρακτήρων, όπως Ελληνικά ή Ρωσικά (Κυριλλικά), ή μια κατηγορία χαρακτήρων, όπως σύμβολα νομισματικών μονάδων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα υποσυνόλου.

Λίστα συμβόλων      Αντιπροσωπεύει την πλήρη λίστα των συμβόλων που μπορούν να εισαχθούν από τη γραμματοσειρά και το υποσύνολο που έχουν επιλεγεί.

Σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα      Παραθέτει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνότερα τα οποία έχουν εισαχθεί.

Περιγραφή      Παρέχει μια περιγραφή του επιλεγμένου συμβόλου. Για παράδειγμα, εάν είναι επιλεγμένο το σύμβολο £, θα εμφανίζεται η περιγραφή ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ.

Κωδικός χαρακτήρα      Εμφανίζει ή δέχεται την εισαγωγή ενός μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο.

από      Καθορίζει το σύνολο χαρακτήρων στο οποίο βασίζεται ο κωδικός χαρακτήρα. Το ASCII είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που βασίζεται στο Αγγλικό αλφάβητο. Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που επιτρέπει την αναπαράσταση σχεδόν όλων των γραπτών γλωσσών του κόσμου με τη χρήση ενός μόνο συνόλου χαρακτήρων.

Καρτέλα "Ειδικοί χαρακτήρες"   

Χαρακτήρας      Παραθέτει ένα σύνολο ειδικών χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται συχνά και τις περιγραφές τους.

Πλήκτρο συντόμευσης      Παραθέτει το πλήκτρο συντόμευσης που έχει εκχωρηθεί για κάθε έναν από τους ειδικούς χαρακτήρες στη λίστα.

Γραμματοσειρά     Καθορίζει μια γραμματοσειρά κειμένου της οποίας το σύνολο χαρακτήρων θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα γραμματοσειράς.

Υποσύνολο     Καθορίζει ένα υποσύνολο ειδικών χαρακτήρων για την επιλεγμένη γραμματοσειρά, εάν υπάρχει. Ένα υποσύνολο γραμματοσειράς μπορεί να περιλαμβάνει μια εκτεταμένη λίστα γλωσσικών χαρακτήρων, όπως Ελληνικά ή Ρωσικά (Κυριλλικά), ή μια κατηγορία χαρακτήρων, όπως σύμβολα νομισματικών μονάδων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα υποσυνόλου.

Λίστα συμβόλων      Αντιπροσωπεύει την πλήρη λίστα των συμβόλων που μπορούν να εισαχθούν από τη γραμματοσειρά και το υποσύνολο που έχουν επιλεγεί.

Σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα     Παραθέτει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνότερα τα οποία έχουν εισαχθεί.

Περιγραφή    Παρέχει μια περιγραφή του επιλεγμένου συμβόλου. Για παράδειγμα, εάν είναι επιλεγμένο το σύμβολο £, θα εμφανίζεται η περιγραφή ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ.

Κωδικός χαρακτήρα     Εμφανίζει ή δέχεται την εισαγωγή ενός μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο.

από     Καθορίζει το σύνολο χαρακτήρων στο οποίο βασίζεται ο κωδικός χαρακτήρα. Το ASCII είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που βασίζεται στο Αγγλικό αλφάβητο. Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που επιτρέπει την αναπαράσταση σχεδόν όλων των γραπτών γλωσσών του κόσμου με τη χρήση ενός μόνο συνόλου χαρακτήρων.

Γραμματοσειρά     Καθορίζει μια γραμματοσειρά κειμένου της οποίας το σύνολο χαρακτήρων θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα γραμματοσειράς.

Υποσύνολο     Καθορίζει ένα υποσύνολο ειδικών χαρακτήρων για την επιλεγμένη γραμματοσειρά, εάν υπάρχει. Ένα υποσύνολο γραμματοσειράς μπορεί να περιλαμβάνει μια εκτεταμένη λίστα γλωσσικών χαρακτήρων, όπως Ελληνικά ή Ρωσικά (Κυριλλικά), ή μια κατηγορία χαρακτήρων, όπως σύμβολα νομισματικών μονάδων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα υποσυνόλου.

Λίστα συμβόλων      Αντιπροσωπεύει την πλήρη λίστα των συμβόλων που μπορούν να εισαχθούν από τη γραμματοσειρά και το υποσύνολο που έχουν επιλεγεί.

Σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα     Παραθέτει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνότερα τα οποία έχουν εισαχθεί.

Περιγραφή     Παρέχει μια περιγραφή του επιλεγμένου συμβόλου. Για παράδειγμα, εάν είναι επιλεγμένο το σύμβολο £, θα εμφανίζεται η περιγραφή ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ.

Κωδικός χαρακτήρα    Εμφανίζει ή δέχεται την εισαγωγή ενός μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο.

από     Καθορίζει το σύνολο χαρακτήρων στο οποίο βασίζεται ο κωδικός χαρακτήρα. Το ASCII είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που βασίζεται στο Αγγλικό αλφάβητο. Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που επιτρέπει την αναπαράσταση σχεδόν όλων των γραπτών γλωσσών του κόσμου με τη χρήση ενός μόνο συνόλου χαρακτήρων.

Γραμματοσειρά     Καθορίζει μια γραμματοσειρά κειμένου της οποίας το σύνολο χαρακτήρων θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα γραμματοσειράς.

Υποσύνολο     Καθορίζει ένα υποσύνολο ειδικών χαρακτήρων για την επιλεγμένη γραμματοσειρά, εάν υπάρχει. Ένα υποσύνολο γραμματοσειράς μπορεί να περιλαμβάνει μια εκτεταμένη λίστα γλωσσικών χαρακτήρων, όπως Ελληνικά ή Ρωσικά (Κυριλλικά), ή μια κατηγορία χαρακτήρων, όπως σύμβολα νομισματικών μονάδων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα υποσυνόλου.

Λίστα συμβόλων      Αντιπροσωπεύει την πλήρη λίστα των συμβόλων που μπορούν να εισαχθούν από τη γραμματοσειρά και το υποσύνολο που έχουν επιλεγεί.

Σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα     Παραθέτει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνότερα τα οποία έχουν εισαχθεί.

Περιγραφή     Παρέχει μια περιγραφή του επιλεγμένου συμβόλου. Για παράδειγμα, εάν είναι επιλεγμένο το σύμβολο £, θα εμφανίζεται η περιγραφή ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ.

Κωδικός χαρακτήρα     Εμφανίζει ή δέχεται την εισαγωγή ενός μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο.

από     Καθορίζει το σύνολο χαρακτήρων στο οποίο βασίζεται ο κωδικός χαρακτήρα. Το ASCII είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που βασίζεται στο Αγγλικό αλφάβητο. Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που επιτρέπει την αναπαράσταση σχεδόν όλων των γραπτών γλωσσών του κόσμου με τη χρήση ενός μόνο συνόλου χαρακτήρων.

Καρτέλα "Σύμβολα"   

Γραμματοσειρά     Καθορίζει μια γραμματοσειρά κειμένου της οποίας το σύνολο χαρακτήρων θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα γραμματοσειράς.

Υποσύνολο     Καθορίζει ένα υποσύνολο ειδικών χαρακτήρων για την επιλεγμένη γραμματοσειρά, εάν υπάρχει. Ένα υποσύνολο γραμματοσειράς μπορεί να περιλαμβάνει μια εκτεταμένη λίστα γλωσσικών χαρακτήρων, όπως Ελληνικά ή Ρωσικά (Κυριλλικά), ή μια κατηγορία χαρακτήρων, όπως σύμβολα νομισματικών μονάδων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα υποσυνόλου.

Λίστα συμβόλων      Αντιπροσωπεύει την πλήρη λίστα των συμβόλων που μπορούν να εισαχθούν από τη γραμματοσειρά και το υποσύνολο που έχουν επιλεγεί.

Σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα     Παραθέτει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνότερα τα οποία έχουν εισαχθεί.

Περιγραφή     Παρέχει μια περιγραφή του επιλεγμένου συμβόλου. Για παράδειγμα, εάν είναι επιλεγμένο το σύμβολο £, θα εμφανίζεται η περιγραφή ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ.

Κωδικός χαρακτήρα     Εμφανίζει ή δέχεται την εισαγωγή ενός μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο.

από     Καθορίζει το σύνολο χαρακτήρων στο οποίο βασίζεται ο κωδικός χαρακτήρα. Το ASCII είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που βασίζεται στο Αγγλικό αλφάβητο. Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που επιτρέπει την αναπαράσταση σχεδόν όλων των γραπτών γλωσσών του κόσμου με τη χρήση ενός μόνο συνόλου χαρακτήρων.

Καρτέλα "Ειδικοί χαρακτήρες"   

Χαρακτήρας     Παραθέτει ένα σύνολο ειδικών χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται συχνά και τις περιγραφές τους.

Πλήκτρο συντόμευσης     Παραθέτει το πλήκτρο συντόμευσης που έχει εκχωρηθεί για κάθε έναν από τους ειδικούς χαρακτήρες στη λίστα.

Γραμματοσειρά     Καθορίζει μια γραμματοσειρά κειμένου της οποίας το σύνολο χαρακτήρων θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα γραμματοσειράς.

Υποσύνολο     Καθορίζει ένα υποσύνολο ειδικών χαρακτήρων για την επιλεγμένη γραμματοσειρά, εάν υπάρχει. Ένα υποσύνολο γραμματοσειράς μπορεί να περιλαμβάνει μια εκτεταμένη λίστα γλωσσικών χαρακτήρων, όπως Ελληνικά ή Ρωσικά (Κυριλλικά), ή μια κατηγορία χαρακτήρων, όπως σύμβολα νομισματικών μονάδων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα υποσυνόλου.

Λίστα συμβόλων      Αντιπροσωπεύει την πλήρη λίστα των συμβόλων που μπορούν να εισαχθούν από τη γραμματοσειρά και το υποσύνολο που έχουν επιλεγεί.

Σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα     Παραθέτει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνότερα τα οποία έχουν εισαχθεί.

Περιγραφή     Παρέχει μια περιγραφή του επιλεγμένου συμβόλου. Για παράδειγμα, εάν είναι επιλεγμένο το σύμβολο £, θα εμφανίζεται η περιγραφή ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ.

Κωδικός χαρακτήρα     Εμφανίζει ή δέχεται την εισαγωγή ενός μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο.

από     Καθορίζει το σύνολο χαρακτήρων στο οποίο βασίζεται ο κωδικός χαρακτήρα. Το ASCII είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που βασίζεται στο Αγγλικό αλφάβητο. Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που επιτρέπει την αναπαράσταση σχεδόν όλων των γραπτών γλωσσών του κόσμου με τη χρήση ενός μόνο συνόλου χαρακτήρων.

Καρτέλα "Σύμβολα"   

Γραμματοσειρά      Καθορίζει μια γραμματοσειρά κειμένου της οποίας το σύνολο χαρακτήρων θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή συμβόλων και ειδικών χαρακτήρων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα γραμματοσειράς.

Υποσύνολο      Καθορίζει ένα υποσύνολο ειδικών χαρακτήρων για την επιλεγμένη γραμματοσειρά, εάν υπάρχει. Ένα υποσύνολο γραμματοσειράς μπορεί να περιλαμβάνει μια εκτεταμένη λίστα γλωσσικών χαρακτήρων, όπως Ελληνικά ή Ρωσικά (Κυριλλικά), ή μια κατηγορία χαρακτήρων, όπως σύμβολα νομισματικών μονάδων. Στο πλαίσιο, επιλέξτε ένα όνομα υποσυνόλου.

Λίστα συμβόλων      Αντιπροσωπεύει την πλήρη λίστα των συμβόλων που μπορούν να εισαχθούν από τη γραμματοσειρά και το υποσύνολο που έχουν επιλεγεί.

Σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα      Παραθέτει τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνότερα τα οποία έχουν εισαχθεί.

Περιγραφή      Παρέχει μια περιγραφή του επιλεγμένου συμβόλου. Για παράδειγμα, εάν είναι επιλεγμένο το σύμβολο £, θα εμφανίζεται η περιγραφή ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ.

Κωδικός χαρακτήρα      Εμφανίζει ή δέχεται την εισαγωγή ενός μοναδικού κωδικού που αντιπροσωπεύει ένα σύμβολο.

από      Καθορίζει το σύνολο χαρακτήρων στο οποίο βασίζεται ο κωδικός χαρακτήρα. Το ASCII είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που βασίζεται στο Αγγλικό αλφάβητο. Το Unicode είναι ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων που επιτρέπει την αναπαράσταση σχεδόν όλων των γραπτών γλωσσών του κόσμου με τη χρήση ενός μόνο συνόλου χαρακτήρων.

Αυτόματη Διόρθωση      Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, όπου μπορείτε να καθορίσετε μια φράση κειμένου που μπορεί να αντικαθίσταται από το επιλεγμένο σύμβολο όποτε πληκτρολογείτε το κείμενο.

Πλήκτρο συντόμευσης      Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου, όπου μπορείτε να εκχωρήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου στο επιλεγμένο σύμβολο.

Καρτέλα "Ειδικοί χαρακτήρες"   

Χαρακτήρας      Παραθέτει ένα σύνολο ειδικών χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται συχνά και τις περιγραφές τους.

Πλήκτρο συντόμευσης      Παραθέτει το πλήκτρο συντόμευσης που έχει εκχωρηθεί για κάθε έναν από τους ειδικούς χαρακτήρες στη λίστα.

Αυτόματη Διόρθωση      Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Αυτόματη Διόρθωση, όπου μπορείτε να καθορίσετε μια φράση κειμένου που θα αντικαθίσταται από το επιλεγμένο σύμβολο όποτε πληκτρολογείτε το κείμενο.

Πλήκτρο συντόμευσης     Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου, όπου μπορείτε να εκχωρήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου στον επιλεγμένο ειδικό χαρακτήρα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×