Εισαγωγή στο SharePoint Designer 2010

Το Microsoft SharePoint Designer 2010 είναι ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web και εφαρμογών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την προσαρμογή τοποθεσιών και εφαρμογών του SharePoint. Με το SharePoint Designer 2010, μπορείτε να δημιουργείτε σελίδες εύρους δεδομένων, ισχυρές λύσεις με ενεργοποιημένες ροές εργασίας και να σχεδιάζετε την εμφάνιση και την αίσθηση της τοποθεσίας σας. Οι τοποθεσίες που δημιουργείτε ενδέχεται να ποικίλουν από μικρές τοποθεσίες διαχείρισης έργου μέχρι λύσεις πύλης για την επιχείρηση, οι οποίες βασίζονται σε πίνακες εργαλείων.

Τοποθεσίες που δημιουργείτε με το SharePoint Designer 2010

Το SharePoint Designer 2010 προσφέρει μια μοναδική εμπειρία σύνταξης τοποθεσίας, παρέχοντας ένα μέρος όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία, να προσαρμόσετε τα στοιχεία που αποτελούν την τοποθεσία, να σχεδιάσετε τη λογική της τοποθεσίας γύρω από μια επιχειρηματική διεργασία και να αναπτύξετε την τοποθεσία ως συσκευασμένη λύση. Όλα αυτά μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή κώδικα.

Στις ακόλουθες ενότητες, θα μάθετε περισσότερα σχετικά με το SharePoint Designer 2010 και πώς μπορείτε να έχετε γρήγορα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας το στην εταιρεία σας.

Η εμπειρία του Microsoft SharePoint Designer 2010

Οι τοποθεσίες του SharePoint γίνονται ταχύτατα όλο και πιο περίπλοκες, καθώς κλιμακώνονται, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε τύπου και μεγέθους. Έχουν μετατραπεί από αποθετήριο εγγράφων, λίστες εργασιών και χρονοδιαγράμματα σε ιδιαίτερα δυναμικές τοποθεσίες με περίπλοκα δεδομένα και με βάση επιχειρηματικές διεργασίες.

Για το σχεδιαστή της τοποθεσίας, το γεγονός αυτό σημαίνει όχι μόνο την κατανόηση των επιχειρηματικών αναγκών αλλά και την κατανόηση του SharePoint, καθώς και όλων των τμημάτων που αποτελούν μία από τις τοποθεσίες του. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των πολλών κινούμενων τμημάτων της τοποθεσίας και η δυνατότητα διαχείρισης όλων αυτών από μία περιοχή.

Το SharePoint Designer 2010 παρέχει ένα μοναδικό περιβάλλον όπου μπορείτε να εργαστείτε με τοποθεσία σας, τις λίστες και τις βιβλιοθήκες της, τις σελίδες, τις προελεύσεις δεδομένων, τις ροές εργασίας, τα δικαιώματα, και άλλα. Όχι μόνο μπορείτε να δείτε αυτά τα βασικά συστατικά της τοποθεσίας σας σε μια περιοχή αλλά και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των αντικειμένων.

Το πλαίσιο είναι εκεί και σας περιμένει να ξεκινήσετε να σχεδιάζετε και να δημιουργείτε ιδιαίτερα προσαρμοσμένες τοποθεσίες επιχειρηματικών λύσεων. Ξεκινήστε με τη σύνδεση στις προελεύσεις δεδομένων, μέσα και έξω από το SharePoint. Παρουσιάστε αυτές τις πληροφορίες στους χρήστες και αφήστε τους να υποβάλλουν με τη σειρά τους πληροφορίες, χρησιμοποιώντας μια τοποθεσία SharePoint ή μια εφαρμογή-πελάτη του Office. Δημιουργήστε ιδιαίτερα προσαρμοσμένες ροές εργασίας που αυτοματοποιούν τις επιχειρηματικές διεργασίες. Τέλος προσαρμόστε την εμφάνιση και αίσθηση της τοποθεσίας έτσι, ώστε να συμφωνεί με την εμπορική προσαρμογή της εταιρείας σας.

Παρέχοντας ένα περιβάλλον για αυτές τις εργασίες, περνάτε περισσότερο χρόνο σχεδιάζοντας, δημιουργώντας και προσαρμόζοντας λύσεις και λιγότερο χρόνο αναζητώντας και ενημερώνοντας τα διάφορα στοιχεία μιας τοποθεσίας που χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία και μεθόδους.

Οι ακόλουθες ενότητες εξερευνούν την εμπειρία και το περιβάλλον εργασίας χρήστη του SharePoint Designer 2010:

Άνοιγμα του SharePoint Designer 2010

Καρτέλα "Αρχείο" του SharePoint Designer 2010

Το περιβάλλον εργασίας του SharePoint Designer 2010

Περιβάλλον εργασίας τριών τμημάτων: Περιήγηση, Σύνοψη και Κορδέλα

Άνοιγμα της καρτέλας "Αρχείο"

Σύνδεση με δεδομένα μέσα και έξω από το SharePoint

Λίστες και βιβλιοθήκες

Εξωτερικά εταιρικά δεδομένα

Εξωτερικές βάσεις δεδομένων

Υπηρεσίες Web XML μέσω SOAP

Δέσμες ενεργειών από την πλευρά του διακομιστή μέσω REST

Αρχεία προέλευσης XML

Δημιουργία περιβαλλόντων εργασίας εύρους δεδομένων

Προβολές

Φόρμες

Προσαρμοσμένες ενέργειες

Τμήματα Web

Ενσωμάτωση προγράμματος-πελάτη

Περιήγηση

Διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών

Συμβάντα

Συνθήκες

Ενέργειες

Βήματα

Φόρμες

Μεταβλητές

Σχεδίαση και εμπορική επωνυμία

Κύριες σελίδες

Διατάξεις σελίδας

Επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ

Ολοκλήρωση του κύκλου επιχειρηματικών λύσεων στο SharePoint

Άνοιγμα του SharePoint Designer 2010

Το SharePoint Designer 2010 είναι ένα πρόγραμμα-πελάτης, το οποίο εγκαθίσταται στον τοπικό σας υπολογιστή. Είναι επίσης στενά ενσωματωμένο στο SharePoint. Ως τέτοιο, είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί εκκίνησή του από το μηχάνημά σας, χρησιμοποιώντας το μενού "Έναρξη" των Windows Κουμπί "Έναρξη" των Windows και από διάφορες θέσεις στο SharePoint, όπως το μενού Ενέργειες τοποθεσίας, όπως φαίνεται εδώ.

Το SharePoint Designer 2010 στο μενού 'Ενέργειες τοποθεσίας'

Μπορείτε να ανοίξετε το SharePoint Designer 2010 από διάφορα σημεία, για παράδειγμα, κατά την προσαρμογή λιστών, προβολών, ροών εργασίας και κύριων σελίδων. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμα το SharePoint Designer 2010, την πρώτη φορά που θα πραγματοποιήσετε την εκκίνησή του από το SharePoint, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή του από το Web. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το SharePoint Designer 2010, αυτό θα ανοίξει αμέσως. Είναι, επίσης, διαθέσιμο στο μενού Έναρξη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους μπορείτε να ανοίξετε το SharePoint Designer 2010, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Σημείωση: Το SharePoint Designer 2010 και οι μεμονωμένες δυνατότητές του είναι δυνατό να περιοριστούν ή να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ρυθμίσεις του SharePoint Designer. Εάν δεν είναι δυνατό να εκτελέσετε τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, ενδέχεται να είναι αυτός ο λόγος. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας για λεπτομέρειες.

Σημείωση: Το SharePoint Designer 2010 είναι σχεδιασμένο για τοποθεσίες του SharePoint 2010. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα ή την προσαρμογή τοποθεσιών προηγούμενων εκδόσεων του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Καρτέλα "Αρχείο" του SharePoint Designer 2010

Όταν ανοίγετε το SharePoint Designer 2010 από το μενού "Έναρξη" των Windows, το πρώτο πράγμα που εμφανίζεται είναι η καρτέλα "Αρχείο". Μπορείτε να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα τοποθεσία ή να δημιουργήσετε μια νέα σε αυτήν την οθόνη.

SharePoint Designer 2010 illustration

Για να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα τοποθεσία, μπορείτε να μεταβείτε σε μια υπάρχουσα τοποθεσία, να προσαρμόσετε το στοιχείο Η τοποθεσία μου ή να επιλέξετε μία από τις τοποθεσίες που ανοίξατε πρόσφατα στο SharePoint Designer 2010.

Για τη δημιουργία νέας τοποθεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κενό πρότυπο, να επιλέξετε από μια λίστα προτύπων ή να επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα πρότυπα. Από αυτό το σημείο, απλώς καθορίστε το διακομιστή και ένα όνομα τοποθεσίας και δημιουργήστε την τοποθεσία. Η τοποθεσία σας δημιουργείται και, στη συνέχεια, ανοίγει στο SharePoint Designer 2010.

Εάν ανοίξετε το SharePoint Designer 2010 από το SharePoint, δεν θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη. Αντίθετα, θα δείτε την τοποθεσία σας να ανοίγει στο περιβάλλον εργασίας του SharePoint Designer 2010.

Αρχή της σελίδας

Το περιβάλλον εργασίας του SharePoint Designer 2010

Το SharePoint Designer 2010 παρέχει ένα περιβάλλον όπου είναι δυνατή η δημιουργία, η προσαρμογή και η ανάπτυξη τοποθεσιών και λύσεων SharePoint. Αυτό είναι εφικτό χάρη στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, το οποίο εμφανίζει όλα τα στοιχεία, από τα οποία αποτελείται η τοποθεσία σας και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των στοιχείων.

Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την τοποθεσία σας, εμφανίζεται μια σύνοψη της τοποθεσίας, η οποία περιλαμβάνει τον τίτλο, την περιγραφή, τα τρέχοντα δικαιώματα και τις δευτερεύουσες τοποθεσίες της.

SharePoint Designer 2010 illustration

Περιβάλλον εργασίας τριών τμημάτων: Περιήγηση, Σύνοψη και Κορδέλα

Υπάρχουν τρεις κύριες περιοχές του περιβάλλοντος εργασίας του SharePoint Designer 2010, στις οποίες εργάζεστε για τη σχεδίαση και τη δόμηση τοποθεσιών:

  1. Το παράθυρο Περιήγηση χρησιμοποιείται για την περιήγηση στα κύρια τμήματα ή στοιχεία της τοποθεσίας σας

  2. Οι σελίδες Συλλογή και Σύνοψη χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση λιστών κάθε τύπου στοιχείου και συνόψεων ενός συγκεκριμένου στοιχείου.

  3. Η Κορδέλα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ενεργειών στο επιλεγμένο στοιχείο.

SharePoint Designer 2010 illustration

Το παράθυρο περιήγησης εμφανίζει τα στοιχεία, από τα οποία αποτελείται η τοποθεσία σας –τις λίστες, τις βιβλιοθήκες, τους τύπους περιεχομένου, τις προελεύσεις δεδομένων, τις ροές εργασίας της και άλλα. Για να επεξεργαστείτε ένα από τα στοιχεία, για παράδειγμα, μια λίστα ανακοινώσεων, ανοίξτε τις "Λίστες και βιβλιοθήκες" και με αυτόν τον τρόπο θα μεταβείτε σε μια σελίδα συλλογής όπου εμφανίζονται όλες οι λίστες και οι βιβλιοθήκες.

Από αυτό το σημείο, μπορείτε να ανοίξετε τη λίστα ανακοινώσεων και θα οδηγηθείτε σε μια σελίδα σύνοψης για αυτήν τη λίστα. Στη σελίδα σύνοψης εμφανίζονται οι συσχετισμένες προβολές, οι φόρμες, οι ροές εργασίας και άλλα. Για να επεξεργαστείτε μία από τις προβολές, απλά ανοίξτε την απευθείας από αυτήν τη σελίδα.

Όταν ανοίξετε την προβολή θα διαπιστώσετε ότι η Κορδέλα αλλάζει έτσι, ώστε να εμφανίζονται οι πιο κοινές και σχετικές με το περιβάλλον εργασίες επεξεργασίας για την επεξεργασία των προβολών. Εάν είστε εξοικειωμένοι με την Κορδέλα στις εφαρμογές του Microsoft Office, θα γνωρίζετε ότι καθιστά τις εργασίες δημιουργίας και επεξεργασίας γρήγορες και εύκολες. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, χρησιμοποιείστε το κουμπί "Πίσω" ή την περιήγηση δυναμικής διαδρομής στο επάνω μέρος της σελίδας για επιστροφή στη σύνοψη της τοποθεσίας σας.

Το περιβάλλον εργασίας του SharePoint Designer 2010 διευκολύνει την αναγνώριση διάφορων στοιχείων μιας τοποθεσίας, τη λεπτομερή έρευνα και επεξεργασία αυτών των στοιχείων και, στη συνέχεια, την επιστροφή στην κύρια προβολή της τοποθεσίας.

Άνοιγμα της καρτέλας "Αρχείο"

Εκτός από το να εργάζεστε σε διαφορετικά αντικείμενα της τοποθεσίας σας στο SharePoint Designer 2010, ενδέχεται να θέλετε να προβάλετε ή να προσπελάσετε ευρύτερες ρυθμίσεις τοποθεσίας ή εφαρμογής. Αυτό περιλαμβάνει το άνοιγμα μιας άλλης τοποθεσίας, την προσθήκη σελίδων, την εισαγωγή αρχείων και την αλλαγή των ρυθμίσεων εφαρμογής του SharePoint Designer 2010. Αυτές τις ενέργειες τις εκτελείτε στην καρτέλα Αρχείο που είναι η πρώτη οθόνη που θα εμφανιστεί όταν ανοίξετε το SharePoint Designer 2010, από το μενού "Έναρξη" των Windows ή μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας σας.

Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, η οποία βρίσκεται επάνω αριστερά, για να μεταβείτε σε αυτήν την προβολή. Κάντε κλικ στην επιλογή Πίσω για να επιστρέψετε στο περιβάλλον εργασίας του SharePoint Designer 2010.

Αρχή της σελίδας

Πυλώνες προσαρμογής στο SharePoint Designer 2010

Το SharePoint Designer 2010 είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και την προσαρμογή τοποθεσιών και λύσεων που περιέχουν λογική εφαρμογής αλλά που δεν απαιτούν τη σύνταξη κώδικα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για την προσθήκη και την τροποποίηση αρχείων προέλευσης δεδομένων, την προσαρμογή προβολών λίστας και δεδομένων, τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρηματικών ροών εργασίας, τη σχεδίαση εταιρικής εμπορικής επωνυμίας και για πολλά άλλα. Αλλά, ουσιαστικά, αρχίζετε να χειρίζεστε την ισχύ και τις δυνατότητες του SharePoint Designer 2010 όταν μετατρέπετε μια έτοιμη τοποθεσία σε πραγματική επιχειρηματική λύση για την εταιρεία σας.

Οι ακόλουθες ενότητες καλύπτουν τους τέσσερις πυλώνες προσαρμογής κατά τη σχεδίαση και τη δημιουργία λύσεων, χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer 2010.

Σύνδεση με δεδομένα μέσα και έξω από το SharePoint

Με το SharePoint Designer 2010, μπορείτε να συνδεθείτε με πολλά αρχεία προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, να ενσωματώσετε αυτά τα δεδομένα στην τοποθεσία σας και στις εφαρμογές-πελάτες του Office. Κατά συνέπεια, οι χρήστες σας μπορούν να δουν τα εταιρικά δεδομένα και να αλληλεπιδράσουν με αυτά στην τοποθεσία σας και μέσα από τα προγράμματα που επιλέγετε, αντί να πρέπει να συνδεθούν σε αυτά τα αρχεία προέλευσης δεδομένων ξεχωριστά.

Απεικόνιση του SharePoint Designer 2010

Απευθείας από την Κορδέλα, μπορείτε να συνδεθείτε με μια εξωτερική βάση δεδομένων, με μια υπηρεσία SOAP, REST ή άλλη.

Η σύνδεση με τα αρχεία προέλευσης δεδομένων είναι μια ισχυρή δυνατότητα του SharePoint Designer 2010, επειδή υπάρχουν πολλές επιλογές που υποστηρίζονται και τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτσι, ώστε να είναι τα δεδομένα διαθέσιμα για τους χρήστες σας. Με τις συνδέσεις δεδομένων, είναι δυνατό να ενώσετε λίστες και βιβλιοθήκες, εξωτερικές βάσεις δεδομένων και αρχεία προέλευσης δεδομένων, υπηρεσίες Web και άλλα.

Ακολουθεί μια προεπισκόπηση των προελεύσεων δεδομένων, με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer 2010.

Λίστες και βιβλιοθήκες

Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες αποτελούν ένα κοινό αρχείο προέλευσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε στην τοποθεσία σας. Σε σύγκριση με άλλα αρχεία προέλευσης δεδομένων, αυτά είναι μοναδικά επειδή αποτελούν ήδη μέρος του SharePoint και χρησιμοποιούν την ίδια βάση δεδομένων με το SharePoint. Δεν είναι απαραίτητη η εκτέλεση πρόσθετων βημάτων για τη δημιουργία σύνδεσης με αυτά τα αρχεία προέλευσης δεδομένων – απλώς προσθέστε τα, χρησιμοποιώντας τη συλλογή "Λίστες και βιβλιοθήκες" στο SharePoint Designer 2010 ή προσθέστε τα στο πρόγραμμα περιήγησης. Όταν δημιουργήσετε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη, μπορείτε να προσαρμόσετε τις σχετικές στήλες, τους τύπους περιεχομένου και άλλα χαρακτηριστικά σχήματος.

Εξωτερικά εταιρικά δεδομένα

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις υλοποιήσεις των τεχνολογιών του SharePoint. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της υπηρεσίας.

Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) είναι ένα πλαίσιο που βασίζεται στο SharePoint και παρέχει τυποποιημένα περιβάλλοντα εργασίας σε υπάρχοντα εταιρικά δεδομένα και διεργασίες. Με το BCS, είναι δυνατό να συνδέετε εξωτερικές προελεύσεις εταιρικών δεδομένων—SQL Server, SAP και Siebel, υπηρεσίες Web και προσαρμοσμένες εφαρμογές—με τοποθεσίες του SharePoint και με εφαρμογές του Office.

Στο SharePoint Designer 2010, συνδέεστε με τα εξωτερικά δεδομένα δημιουργώντας τύπους εξωτερικού περιεχομένου. Οι τύποι εξωτερικού περιεχομένου αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα στην εξωτερική προέλευση δεδομένων, αποθηκεύοντας τις λεπτομέρειες της σύνδεσης, τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην επιχειρησιακή εφαρμογή, τις μεθόδους για δημιουργία, ανάγνωση, ενημέρωση ή διαγραφή και τις ενέργειες που μπορούν να εκτελέσουν οι ίδιοι οι χρήστες στα αντικείμενα.

Ο τύπος εξωτερικού περιεχομένου αποθηκεύεται στον κατάλογο εταιρικών δεδομένων. Μόλις δημιουργήσετε τον τύπο εξωτερικού περιεχομένου, μπορείτε εσείς και οι άλλοι εργαζόμενοι στην εταιρία σας να δημιουργήσετε, εύκολα, λίστες, προβολές, φόρμες και ροές εργασίας του SharePoint, ακόμα και να πραγματοποιήσετε ενσωμάτωση προγραμμάτων-πελατών του Office που βασίζονται σε αυτόν. Τα εξωτερικά δεδομένα γίνονται μέρος του SharePoint όπως κάθε άλλο στοιχείο, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε περιβάλλοντα εργασίας χρήστη, εντελώς προσαρμοσμένα σε αυτές τις εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων.

Εξωτερικές βάσεις δεδομένων

Η προσθήκη μιας βάσης δεδομένων ως αρχείο προέλευσης δεδομένων σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε δεδομένα από άλλη βάση δεδομένων στην τοποθεσία σας. Μπορείτε να συνδεθείτε με τον Microsoft SQL Server, την Oracle και με οποιαδήποτε βάση δεδομένων που υποστηρίζει τα πρωτόκολλα OLE DB ή ODBC. Πρέπει απλώς να γνωρίζετε το όνομα του διακομιστή, στον οποίον βρίσκεται η βάση δεδομένων, την υπηρεσία παροχής δεδομένων και τον τύπο ελέγχου ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί. Μόλις προσθέσετε τη βάση δεδομένων και ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ως προέλευση δεδομένων, δημιουργείτε προβολές και φόρμες που επιτρέπουν στους χρήστες σας την ανάγνωση και την εγγραφή δεδομένων πίσω στην προέλευση δεδομένων, χωρίς να φύγουν από την τοποθεσία του SharePoint.

Υπηρεσίες Web XML μέσω SOAP

Το Simple Object Access Protocol (SOAP) είναι ένα πρωτόκολλο για την ανταλλαγή μηνυμάτων που βασίζονται σε XML, κάνοντας εφικτή τη σύνδεση με πολλές προελεύσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία Web XML. Στο SharePoint Designer 2010, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε με μια προέλευση δεδομένων σε μια άλλη τοποθεσία της εταιρείας σας ή με μια τοποθεσία στο Internet, ανεξάρτητα από την τεχνολογία, τη γλώσσα προγραμματισμού ή την πλατφόρμα της. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία Web XML για την εμφάνιση ενός μετατροπέα νομισματικών μονάδων, τιμών μετοχών, μιας αριθμομηχανής ή της υπηρεσίας καιρού στην τοποθεσία σας.

Δέσμες ενεργειών από την πλευρά του διακομιστή μέσω REST

Το Representational state transfer (REST) είναι ένα στυλ αρχιτεκτονικής του λογισμικού δικτύου που εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα του Web, και όχι απλώς μια μέθοδος για τη δημιουργία υπηρεσιών Web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο για τη λήψη δεδομένων από μια τοποθεσία, διαβάζοντας μια καθορισμένη δέσμη ενεργειών από την πλευρά του διακομιστή που περιγράφει το περιεχόμενο. Όπως και το SOAP, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο SharePoint Designer 2010 για σύνδεση με προέλευση δεδομένων σε άλλη τοποθεσία για την εμφάνιση, για παράδειγμα, ενός μετατροπέα νομισματικών μονάδων, τιμών μετοχών, μιας αριθμομηχανής ή της υπηρεσίας καιρού. Αυτός ο τύπος σύνδεσης δεδομένων είναι απλούστερος από το SOAP στην υλοποίηση, αλλά περιορίζεται σε HTTP.

Αρχεία προέλευσης XML

Εάν η εταιρεία σας αποθηκεύει δεδομένα σε αρχεία XML, μπορείτε να συνδεθείτε με αυτά τα αρχεία ως προέλευση δεδομένων στο SharePoint Designer 2010. Για τη σύνδεση με αρχεία XML ως προέλευση δεδομένων, μπορείτε να τα δημιουργήσετε απευθείας στο SharePoint Designer 2010, να τα εισαγάγετε από μια άλλη θέση στον υπολογιστή ή το δίκτυο ή να συνδεθείτε σε αυτά, σε μια εξωτερική θέση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση με προελεύσεις δεδομένων στο SharePoint Designer 2010, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία περιβαλλόντων εργασίας εύρους δεδομένων

Μόλις πραγματοποιήσετε τις συνδέσεις με τις απαραίτητες προελεύσεις δεδομένων, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα εργασίας εύρους δεδομένων για τους χρήστες σας σε αυτές τις προελεύσεις δεδομένων. Με το SharePoint Designer 2010, μπορείτε να δημιουργήσετε ισχυρά και δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας χρήστη για τις προελεύσεις δεδομένων και μπορείτε να τα καταστήσετε διαθέσιμα σε πολλές θέσεις, όπως η τοποθεσία του SharePoint και τα προσαρμοσμένα παράθυρα, τα τμήματα παραθύρων και τα πεδία στις επιχειρησιακές εφαρμογές του Office.

Άνοιγμα τοποθεσίας στο SharePoint Designer 2010

Τα περιβάλλοντα εργασίας που δημιουργείτε περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες προβολές, φόρμες, τμήματα Web, περιήγηση, προσαρμοσμένα παράθυρα των προγραμμάτων-πελατών του Office και παράθυρα εργασιών. Αυτό το είδος ευελιξίας σάς επιτρέπει να δημιουργείτε μια εντελώς προσαρμοσμένη εμπειρία χρήστη στα εταιρικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να συνδυάσετε πολλές προελεύσεις δεδομένων σε μια μόνο προβολή, να δημιουργήσετε πίνακες εργαλείων με προβολές των σχετικών στοιχείων, να σχεδιάσετε προσαρμοσμένες φόρμες στα μέτρα μεμονωμένων ρόλων και να προσαρμόσετε τις διαθέσιμες γραμμές εργαλείων και τις εντολές της Κορδέλας που σχετίζονται με τα δεδομένα.

Ακολουθούν πολλοί τρόποι προσαρμογής του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που σχετίζεται με τα δεδομένα σας, χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer 2010.

Προβολές

Οι προβολές σάς επιτρέπουν να εμφανίσετε δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προβολές για την εμφάνιση των πληροφοριών που σχετίζονται με εσάς και τους χρήστες σας, όταν κοιτάζετε μια λίστα, μια βιβλιοθήκη ή μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Στο SharePoint Designer 2010, κάθε προβολή που δημιουργείτε είναι μια προβολή δεδομένων που εμφανίζεται σε XSLT (μετασχηματισμός XLST - Extensible Stylesheet Language Transformation) και αξιοποιεί την τεχνολογία Microsoft ASP.NET. Σε μια προβολή, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εμφάνιση ή απόκρυψη πεδίων, ταξινόμηση, φιλτράρισμα, υπολογισμούς, εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους και άλλα. Υπάρχουν αρκετά στυλ προβολής, από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε καθώς και να έχετε γρήγορα αποτελέσματα. Τέλος, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε οποιαδήποτε προβολή έτσι, ώστε να συμφωνεί με το μοντέλο δεδομένων, τους χρήστες σας και την επιχείρησή σας.

Φόρμες

Για τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες, δημιουργείτε φόρμες. Με τις ιδιαίτερα προσαρμοσμένες φόρμες που βασίζονται στο Web, οι χρήστες μπορούν εύκολα να πραγματοποιήσουν εγγραφή δεδομένων πίσω στην προέλευση δεδομένων. Όπως και με τις προβολές, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των πεδίων, με βάση την κατάσταση των δεδομένων, το ρόλο χρήστη και άλλα. Οι φόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση δεδομένων, την επεξεργασία δεδομένων και τη δημιουργία δεδομένων και μπορείτε να σχεδιάσετε φόρμες χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών του SharePoint Designer 2010 (για αρχεία .aspx) ή του Microsoft InfoPath (για αρχεία .xsn). Είναι δυνατή η δημιουργία και η προσαρμογή φορμών για συγκεκριμένες προελεύσεις δεδομένων, όπως μια λίστα εργασιών και οι φόρμες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών χρήστη σε ροή εργασίας, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια.

Προσαρμοσμένες ενέργειες

Χρησιμοποιώντας τη δόμηση προσαρμοσμένων ενεργειών στο SharePoint Designer 2010, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ενέργειες, όπως συνδέσεις, εικονίδια και δέσμες ενεργειών στην Κορδέλα, τη γραμμή εργαλείων και τα μενού στοιχείου λίστας του SharePoint. Κάθε φορά που προσθέτετε μια νέα λειτουργικότητα στην τοποθεσία, μπορείτε να διευκολύνετε τους χρήστες σας να την εντοπίσουν και να τη χρησιμοποιήσουν, εκθέτοντας τη λειτουργικότητα σε ένα μενού του SharePoint. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένες ενέργειες για να ενθαρρύνετε τους χρήστες να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες, σε ένα δεδομένο αντικείμενο, όπως η έναρξη μιας ροής εργασίας σε μια λίστα.

Τμήματα Web

Τα Τμήματα Web είναι αρθρωτές μονάδες πληροφοριών—αυτόνομα δεδομένα ή αυτόνομη δυνατότητα—οι οποίες προστίθενται σε μια σελίδα του SharePoint. Οι προβολές και οι φόρμες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αποθηκεύονται σε Τμήματα Web, αλλά εκτός από αυτές, μπορείτε να προσθέσετε τμήματα Web, τα οποία εκτελούν έναν αριθμό λειτουργιών και τρόπων αλληλεπίδρασης με τα δεδομένα. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν περαιτέρω τα τμήματα Web στο πρόγραμμα περιήγησης, εάν τα προσθέσετε σε μια ζώνη Τμήματος Web στο SharePoint Designer 2010. Τα Τμήματα Web και οι σελίδες Τμημάτων Web αποτελούν έναν ισχυρό και αποτελεσματικό τρόπο προσαρμογής του περιβάλλοντος εργασίας Web για τους χρήστες στο SharePoint.

Ενσωμάτωση προγράμματος-πελάτη

Για τις εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν εξωτερικούς τύπους περιεχομένου, μπορείτε να επισυνάψετε τις πληροφορίες αυτές σε εφαρμογές-πελάτες όπως το Microsoft Outlook 2010 και το SharePoint Workspaces. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον εργασίας όπου οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν ανάγνωση, εγγραφή και διαγραφή των εξωτερικών εταιρικών δεδομένων, σαν να αποτελούσε μέρος της εφαρμογής. Αυτό το πραγματοποιείτε με φόρμες προγράμματος-πελάτη, περιοχές και παράθυρα εργασιών. Ως αποτέλεσμα, οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν να εργάζονται με τα εταιρικά τους δεδομένα στις τοποθεσίες και τις εφαρμογές του Office που γνωρίζουν καλύτερα και ήδη χρησιμοποιούν.

Περιήγηση

Η περιήγηση παίζει βασικό ρόλο στα περιβάλλοντα εργασίας που δημιουργείτε για τους χρήστες σας και είναι μια περιοχή, την οποία διαχειρίζεστε από όλο το SharePoint και όχι μόνο από το SharePoint Designer 2010. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσαρμόσετε συνδέσεις περιήγησης μέσα σε μια προβολή ή φόρμα δεδομένων, ένα Τμήμα Web, μια ροή εργασίας ή στο επίπεδο τοποθεσίας, όπως η επάνω γραμμή συνδέσεων ή η Γρήγορη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία και όλα τα μέρη της διαθέτουν ένα καλά σχεδιασμένο μοντέλο περιήγησης, το οποίο οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία περιβαλλόντων εργασίας εύρους δεδομένων στο SharePoint Designer 2010, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών

Κάθε επιχειρηματική διεργασία σε μια επιχείρηση αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με βάση μια κοινή επιχειρηματική ανάγκη. Οι ροές εργασίας είναι σχεδιασμένες γύρω από αυτό το μοντέλο παρέχοντας ροές εργασιών με βάση κανόνες που αποτελούνται από σύνολα συνθηκών και ενεργειών. Εσείς οργανώνετε και εκτελείτε μια σειρά ενεργειών που αντιστοιχούν σε μια εργασιακή διεργασία η οποία βασίζεται σε μια ακολουθία συνθηκών και ενεργειών.

SharePoint Designer 2010 illustration

Μπορείτε να δημιουργήσετε ροές εργασίας, χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer 2010 , οι οποίες διαχειρίζονται από τις απλούστερες μέχρι τις πλέον περίπλοκες επιχειρηματικές διεργασίες σε μια εταιρεία. Οι ροές εργασίας το πετυχαίνουν αυτοματοποιώντας τις διεργασίες επιχειρηματικών εφαρμογών και τις διεργασίες ανθρώπινης συνεργασίας. Οι ροές εργασίας για τις διεργασίες επιχειρηματικών εφαρμογών ενδέχεται να ενημερώσουν μια προέλευση δεδομένων όταν μια άλλη αλλάξει. Οι ροές εργασίας για τις διεργασίες ανθρώπινης συνεργασίας ενδέχεται να στείλουν ένα έγγραφο στο διευθυντή ενός υπαλλήλου για έγκριση.

Μια ροή εργασίας του SharePoint εισαγάγει τη λογική εφαρμογής στις επιχειρηματικές σας διεργασίες χωρίς να απαιτείται από εσάς η σύνταξη κώδικα. Αυτό είναι εφικτό χάρη στο ισχυρό αλλά διαισθητικό πρόγραμμα επεξεργασίας ροής εργασίας στο SharePoint Designer 2010 που επιτρέπει την ένθετη λογική, τα δευτερεύοντα βήματα και άλλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να σχεδιάσετε και να χρησιμοποιήσετε από κοινού ροές εργασιών, χρησιμοποιώντας το Microsoft Visio με τα πρότυπα διαγραμμάτων ροής που μπορούν να εξαχθούν στο SharePoint Designer 2010.

Απεικόνιση του SharePoint Designer 2010

Ακολουθούν τα μπλοκ δόμησης μιας ροής εργασίας στο SharePoint Designer 2010.

Συμβάντα

Το συμβάν είναι το στοιχείο που ξεκινά ή ενεργοποιεί μια ροή εργασίας. Μια αλλαγή σε μια προέλευση δεδομένων—όπως ένα νέο στοιχείο που έχει δημιουργηθεί ή ένα στοιχείο που έχει αλλάξει—είναι ένας τύπος συμβάντος. Ένας άλλος τύπος συμβάντος είναι αυτός που ενεργοποιείται από ένα χρήστη, ένα συμμετέχοντα της ροής εργασίας. Οι ροές εργασίας που ξεκινούν όταν αλλάζει μια προέλευση δεδομένων, συνήθως, αποτελούν μέρος μιας ροής εργασίας εστιασμένης στην εφαρμογή για την αυτοματοποίηση μιας επιχειρηματικής διεργασίας, όπως η αντιγραφή αρχείων με βάση την κατάσταση των δεδομένων. Οι ροές εργασίας που μπορεί να ξεκινήσει ο χρήστης, συνήθως, αποτελούν μέρος μιας ροής εργασίας ανθρώπινης συνεργασίας, όπως η έγκριση περιεχομένου. Οι ροές εργασίας μπορούν να ρυθμιστούν έτσι, ώστε να αναγνωρίζουν και τους δύο τύπους συμβάντων και ενδέχεται επίσης να βασίζονται σε συνδυασμό των δύο.

Συνθήκες

Οι συνθήκες καθορίζουν πότε μια ροή εργασίας εκτελείται ή εκτελεί μια ενέργεια. Από τη στιγμή που οι ροές εργασίας σχετίζονται με μια προέλευση δεδομένων, η συνθήκη καθορίζει την αλλαγή που πρέπει να πραγματοποιηθεί στην προέλευση δεδομένων για να υπάρχει η ροή εργασίας. Οι συνθήκες, συνήθως, αρχίζουν με τον όρο "Εάν το πεδίο ισούται με την τιμή". Μια συνθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλές ενέργειες και πολλές συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια ενέργεια. Οι κανόνες συνδυάζουν συνθήκες με μία ή περισσότερες ενέργειες: Εάν όλοι οι όροι της συνθήκης είναι αληθείς, πραγματοποιείται η σχετική ενέργεια.

Ενέργειες

Οι ενέργειες αποτελούν τις βασικότερες μονάδες εργασίας σε μια ροή εργασίας. Όταν σχεδιάζετε μια ροή εργασίας, αναγνωρίζετε την απαραίτητη ακολουθία ενεργειών και, στη συνέχεια, συνθέτετε αυτήν την ακολουθία ενεργειών στη σχεδίαση ροής εργασίας. Μπορείτε να τις ρυθμίσετε έτσι, ώστε να πραγματοποιούνται η μία μετά από την άλλη (σειριακές ενέργειες) ή και οι δύο ταυτόχρονα (παράλληλες ενέργειες). Η ροή εργασίας ενδέχεται να περιέχει οποιονδήποτε αριθμό ενεργειών που εκτελούνται από την ίδια τη ροή εργασίας ή από τους συμμετέχοντες στη ροή εργασίας. Το SharePoint Designer 2010 περιλαμβάνει μια πλούσια επιλογή έτοιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων ενεργειών. Χρησιμοποιώντας αυτές τις ενέργειες, οι ροές εργασίας σας μπορούν, για παράδειγμα, να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να ελέγξουν στοιχεία μέσα ή έξω από μια λίστα, να κάνουν υπολογισμούς και πολλά άλλα.

Ανάμεσα σε αυτές τις ενέργειες, υπάρχει ένα ειδικό σύνολο ενεργειών εργασίας, όπως η Έναρξη διεργασίας έγκρισης και η Έναρξη διεργασίας ανάδρασης που περιλαμβάνουν μια ξεχωριστή σχεδίαση ροής εργασίας, ειδικά σχεδιασμένης για διεργασίες ανθρώπινης εργασίας. Με αυτές τις ενέργειες, είναι δυνατή η δημιουργία και η προσαρμογή εξελιγμένων ροών εργασίας που μπορούν να διαχειριστούν σχεδόν οποιαδήποτε επιχειρηματική διεργασία.

Βήματα

Οι ροές εργασίας αποτελούνται από ένα ή από περισσότερα βήματα και δευτερεύοντα βήματα. Τα βήματα σάς επιτρέπουν να ομαδοποιήσετε τις συνθήκες και τις ενέργειες έτσι, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση και η εκτέλεση ενός συνόλου κανόνων πριν από ένα δεύτερο σύνολο. Κάθε βήμα μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε αριθμό συνθηκών και ενεργειών. Η ροή εργασίας μπορεί να σχεδιαστεί ως μια αλληλουχία ενεργειών σε ένα βήμα ή ένα δευτερεύον βήμα. Οι κανόνες ενός βήματος υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι να εξαχθεί ένα συμπέρασμα, προτού προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, επομένως, πρέπει να ομαδοποιήσετε στο ίδιο βήμα όλους τους κανόνες που είναι απαραίτητοι για την επίδραση στη συγκεκριμένη ενέργεια ή τις ενέργειες που θέλετε. Τα βήματα μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ως ένας τρόπος για την οργάνωση της ροής εργασίας, ιδίως εάν διαθέτει πολυάριθμες ενέργειες και πολύ λίγες συνθήκες.

Φόρμες

Οι ροές εργασίας συχνά περιέχουν φόρμες, οι οποίες σας επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών από συμμετέχοντες της ροής εργασίας, σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα της ροής εργασίας. Επίσης, επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να αλληλεπιδρούν με τις εργασίες που σχετίζονται με μια ροή εργασίας. Σε μια ροή εργασίας, μπορείτε να σχεδιάσετε φόρμες προετοιμασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από τους χρήστες κατά την έναρξη της ροής εργασίας, φόρμες συσχέτισης για τη συσχέτιση της ροής εργασίας με μια λίστα τύπου περιεχομένου, φόρμες για προσαρμοσμένες εργασίες συσχετισμένες με τη λίστα εργασιών. Κατά τη σχεδίαση φορμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εγγενείς φόρμες που βασίζονται σε ASP.NET (σελίδες .aspx) στο SharePoint Designer 2010 ή προσαρμοσμένες φόρμες (σελίδες .xsn) που έχουν σχεδιαστεί με το Microsoft InfoPath 2010. Το InfoPath προσφέρει πολύ περισσότερα στην προσαρμογή και την εμπορική προσαρμογή για τις φόρμες της ροής εργασίας.

Μεταβλητές

Μια μεταβλητή είναι μια θέση αποθήκευσης δεδομένων ή ένα cache μέσα σε μια ροή εργασίας. Χρησιμοποιώντας μεταβλητές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους δεδομένων σε μια ροή εργασίας και, στη συνέχεια, να αναφέρεστε σε αυτά τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας τις αναζητήσεις ροής εργασίας. Υπάρχουν πολλοί τύποι μεταβλητών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια ροή εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεταβλητές, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από παραμέτρους των φορμών προετοιμασίας και τοπικές μεταβλητές, οι οποίες διατηρούν δεδομένα, συσχετισμένα με την τρέχουσα ροή εργασίας. Σε μια τοπική μεταβλητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς τύπους δεδομένων μεταβλητών, όπως Boolean, ημερομηνία/ώρα, αναγνωριστικό στοιχείου λίστας, αριθμό και συμβολοσειρά. Μετά τη δημιουργία μιας μεταβλητής και τον ορισμό της σε μια τιμή, μπορείτε να αναφέρετε αυτήν τη μεταβλητή σε μια συνθήκη ή μια ενέργεια αργότερα, κατά τη διάρκεια της ροής εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση και εμπορική επωνυμία

Η τελική περιοχή της προσαρμογής που παρέχεται από το SharePoint Designer 2010 είναι η σχεδίαση και η εμπορική επωνυμία—δηλαδή η λήψη της εταιρικής εμφάνισης και αίσθησης και η εφαρμογή τους στην τοποθεσία του SharePoint. Μπορείτε να ενσωματώσετε το λογότυπο μιας εταιρείας, το συνδυασμό χρωμάτων, τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, τα γραφικά υποστήριξης, την προσαρμοσμένη περιήγηση και άλλα. Ως αποτέλεσμα, κάθε σελίδα στην τοποθεσία μπορεί να αναγνωριστεί αμέσως, ως μέρος μιας ευρύτερης εταιρικής τοποθεσίας. Στο SharePoint Designer 2010, μπορείτε να αναλάβετε τη σχεδίαση και την εμπορική επωνυμία των τοποθεσιών SharePoint χρησιμοποιώντας τις κύριες σελίδες, τις διατάξεις σελίδας και τα επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ.

SharePoint Designer 2010 illustration

Η σχεδίαση και η εμπορική προσαρμογή μιας τοποθεσίας διαφέρει από τους άλλους πυλώνες προσαρμογής, όπου η εστίαση βρίσκεται στη δημιουργία επιχειρηματικών λύσεων. Η εμπορική προσαρμογή είναι μια ενέργεια, την οποία, σε γενικές γραμμές, εκτελείτε σπανιότερα και επάνω από μια συλλογή τοποθεσίας—για παράδειγμα, μια πύλη Intranet ή μια πύλη παρουσίας στο Internet. Η προσαρμοσμένη εμπορική επωνυμία, στη συνέχεια, μεταβιβάζεται από τις δευτερεύουσες τοποθεσίες που έχουν δημιουργηθεί κάτω από αυτή. Η προσπάθεια εμπορικής προσαρμογής είναι, επίσης, πολύ πιθανό να εκτελεστεί από ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web αντί από ένα πρόγραμμα δημιουργίας λύσεων.

Για τους λόγους αυτούς, οι κύριες σελίδες, οι διατάξεις σελίδων και τα επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ έχουν όλα απενεργοποιηθεί, από προεπιλογή, για όλους τους χρήστες, με εξαίρεση τους διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών. Με αυτόν τον τρόπο, μόνο όσοι είναι υπεύθυνοι για την εμπορική επωνυμία της τοποθεσίας έχουν πρόσβαση σε αυτά τα ισχυρά αλλά ευαίσθητα αρχεία. Φυσικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά αυτές τις ρυθμίσεις για συγκεκριμένους χρήστες.

Εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα σχεδίασης τοποθεσιών, ακολουθούν οι τρόποι δημιουργίας προσαρμοσμένης εμπορικής επωνυμίας για τις τοποθεσίες σας, χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer 2010.

Κύριες σελίδες

Οι κύριες σελίδες είναι μια δυνατότητα του ASP.NET και περιλαμβάνονται στο SharePoint ως ένας τρόπος σχεδίασης της διάταξης της τοποθεσίας σε ένα σημείο και επαναχρησιμοποίησής της ως πρότυπο για άλλες σελίδες της εταιρείας. Κάθε φορά που προβάλετε μια σελίδα σε μια τοποθεσία του SharePoint, στην πραγματικότητα προβάλλονται δύο σελίδες, οι οποίες έχουν συγχωνευτεί – μια κύρια σελίδα και μια σελίδα περιεχομένου. Η κύρια σελίδα καθορίζει την κοινή διάταξη και την περιήγηση (οι οποίες συνήθως αποτελούν το αριστερό, το επάνω και το κάτω τμήμα της σελίδας). Η σελίδα περιεχομένου προμηθεύει περιεχόμενο για συγκεκριμένη σελίδα. Το SharePoint Designer 2010 παρέχει ένα πλούσιο σύνολο εργαλείων επεξεργασίας σελίδας, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προσαρμογή των κύριων σελίδων και τη χρήση τους από κοινού με άλλους χρήστες.

Διατάξεις σελίδας

Εάν εργάζεστε με μια τοποθεσία δημοσίευσης, σχεδιάζετε, επίσης, την εμφάνιση και τη διάταξη της τοποθεσίας, χρησιμοποιώντας τις διατάξεις σελίδας. Οι διατάξεις σελίδας λειτουργούν ως πρότυπα για τη δημοσίευση σελίδων που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες στην εταιρεία σας. Επίσης, στην κύρια σελίδα, παρέχουν λεπτομερή έλεγχο και τη δομή για μια σελίδα δημοσίευσης, υποδεικνύοντας πού είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε μια σελίδα ο τίτλος, το σώμα κειμένου και τα γραφικά. Οι σελίδες δημοσίευσης χρησιμοποιούν υποδομή δημοσίευσης στο SharePoint και σας βοηθούν να βελτιώσετε το περιεχόμενο που βασίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης, συντάσσοντας και δημοσιεύοντας, χωρίς όλη αυτήν την επιβάρυνση που σχετίζεται συνήθως με τη διεργασία.

Επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ

Όπως οι περισσότερες τοποθεσίες Web και εφαρμογές Web, το SharePoint χρησιμοποιεί επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (CSS) για την εφαρμογή χρωμάτων, γραφικών και την τοποθέτηση στα διάφορα αντικείμενα που αποτελούν τις σελίδες σε μια τοποθεσία. Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν πολλά φύλλα στυλ που εφαρμόζονται σε μια σελίδα. Για την προσαρμογή αυτών των στυλ, μπορείτε να τα τροποποιήσετε απευθείας στην κύρια σελίδα, στη διάταξη σελίδας ή στη σελίδα της τοποθεσίας να τροποποιήσετε τα στυλ απευθείας στο αρχείο CSS που είναι συνημμένο στη σελίδα – μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο χρησιμοποιώντας τα ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας CSS στο SharePoint Designer 2010. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα θέματα του SharePoint, χρησιμοποιώντας αρχεία CSS. Προσαρμόζοντας τα αρχεία CSS, αλλάζετε την εμφάνιση μιας τοποθεσίας του SharePoint έτσι, ώστε να έχει την εταιρική σας εμφάνιση.

Αρχή της σελίδας

Ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων SharePoint

Μέχρι αυτό το σημείο, όλες οι πληροφορίες επικεντρώθηκαν στον τρόπο, με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SharePoint Designer 2010 για τη δημιουργία πραγματικών επιχειρηματικών λύσεων. Είδατε ότι μπορείτε να συνδεθείτε με δεδομένα και να ενσωματώσετε δεδομένα μέσα και έξω από το SharePoint, να δημιουργήσετε ισχυρά περιβάλλοντα εργασίας χρήστη σε αυτά τα δεδομένα, να διαχειριστείτε επιχειρηματικές διεργασίες με ροές εργασίας και να οργανώσετε την εμπορική προσαρμογή της τοποθεσίας έτσι, ώστε να συμφωνεί με την εταιρική εμφάνιση και αίσθηση.

Τώρα, όμως, χρειάζεται να κάνετε κάτι με τις λύσεις σας – όπως να τις αναπτύξετε σε άλλο διακομιστή ή σε ολόκληρη την εταιρεία, να τις ανοίξετε στο Visual Studio για πρόσθετη προσαρμογή ή να τις αποθηκεύσετε χωρίς σύνδεση για να τις πάρετε μαζί σας σε ένα ταξίδι. Χρειάζεστε έναν τρόπο να μετατρέπετε τις λύσεις σας σε ένα πακέτο και τώρα έρχεται στο προσκήνιο η δυνατότητα "Αποθήκευση ως προτύπου".

Απεικόνιση του SharePoint Designer 2010

Η δυνατότητα αποθήκευσης μιας λύσης ως προτύπου είναι μια ισχυρή δυνατότητα του SharePoint. Το πρότυπο αποθηκεύεται ως πακέτο λύσης Web (ένα αρχείο .wsp), το οποίο περιέχει το σύνολο του περιεχομένου της τοποθεσίας σας, όπως προελεύσεις δεδομένων και δομή, προβολές και φόρμες, ροές εργασιών και Τμήματα Web.

Τα πρότυπα είναι επίσης λεπτομερή. Ενδέχεται να εργάζεστε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της τοποθεσίας, όπως μια λίστα, μια προβολή ή μια ροή εργασίας. Είναι δυνατό να τα αποθηκεύσετε αυτά ως μεμονωμένα στοιχεία και ως πρότυπα, γεγονός, το οποίο παρουσιάζει έναν εντελώς νέο τρόπο συνεργασίας, στην ανάπτυξη λύσεων.

Ολοκλήρωση του κύκλου επιχειρηματικών λύσεων στο SharePoint

Όσο περνάει η ώρα χρησιμοποιώντας το SharePoint Designer 2010, καταλαβαίνετε γρήγορα ότι μπορείτε να κάνετε πολλά περισσότερα από μια βασική προσαρμογή τοποθεσίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε πραγματικές επιχειρηματικές λύσεις που περιέχουν συνδέσεις δεδομένων, περιβάλλοντα εργασίας χρήστη εύρους δεδομένων, προσαρμοσμένες ροές εργασίας και ολοκληρωμένη εμπορική προσαρμογή τοποθεσίας. Μπορείτε να τα δομήσετε όλα στο SharePoint και μπορείτε να ακολουθήσετε τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης μιας εφαρμογής που τερματίζεται με μια αναπτυσσόμενη λύση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×