Εισαγωγή στο Office Forms Server

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Microsoft Office Forms Server 2007 είναι ένα προϊόν διακομιστή ενσωματωμένη σε Windows SharePoint Services 3.0 ως μια εφαρμογή του ASP.NET έκδοση 2.0. Επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες Microsoft Office InfoPath 2007, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web αντί ή σε συνδυασμό με το πρόγραμμα-πελάτης Office InfoPath 2007. Αυτό σας επιτρέπει ευρύτερη πρόσβαση σε φόρμες που ήταν δυνατόν με προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office InfoPath. Επιπλέον, Office Forms Server 2007 παρέχει μια κεντρική θέση για την αποθήκευση και διαχείριση προτύπων φόρμας για την εταιρεία σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δυνατότητα ευρύτερης πρόσβασης σε πρότυπα φόρμας

Ανάπτυξη και διαχείριση προτύπων φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Δυνατότητα ευρύτερης πρόσβασης σε πρότυπα φόρμας

Ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας που χρησιμοποιεί Office InfoPath 2007 να επιλέξετε να σχεδιάσετε μια πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν αυτό το πρότυπο φόρμας αναπτύσσεται ως ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα χρήσης από πρόγραμμα περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί Office Forms Server 2007, οι χρήστες μπορούν να συμπληρώνουν τη φόρμα σε πρόγραμμα περιήγησης Web και δεν χρειάζεται να έχουν το InfoPath εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους. Η εμπειρία χρήστη συμπλήρωση μιας φόρμας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης είναι παρόμοια με τη συμπλήρωση μιας φόρμας στο InfoPath. Για παράδειγμα, δυνατότητες όπως επικύρωση δεδομένων έχουν σχεδιαστεί για να εργαστείτε στο πρόγραμμα περιήγησης χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με το διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται όταν υπάρχουν ορισμένες συνθήκες όπως προειδοποιήσεις επικύρωσης δεδομένων, είναι αμέσως ορατό επειδή το πρόγραμμα περιήγησης δεν χρειάζεται να φορτώσετε ξανά τη φόρμα κάθε φορά που ο χρήστης αλληλεπιδρά με αυτό.

Σημειώσεις: 

 • Ορισμένα στοιχεία ελέγχου φόρμας περιέχουν επιλογές, που ονομάζεται ρυθμίσεις καταχώρησης προς τα πίσω, οι οποίες σχεδιαστής του προτύπου φόρμας χρησιμοποιεί για να προσδιορίσετε αν είναι απαραίτητο για την εμφάνιση δεδομένων απαιτείται επικοινωνία με το διακομιστή. Αυτές οι ρυθμίσεις να προσθέσετε λανθάνων χρόνος για την απόδοση της φόρμας. Για παράδειγμα, μια ρύθμιση καταχώρησης προς τα πίσω που απαιτεί δεδομένων να αποστέλλονται στο διακομιστή μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρμα για να εμφανίσετε τα δεδομένα και, εάν μια καταχώρηση προς τα πίσω δεν είναι απαραίτητη σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να επιβραδύνουν την απόδοση της φόρμας χωρίς να προσθέσετε κάποιο όφελος.

 • Ορισμένες δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου, όπως στοιχεία ελέγχου ActiveX, δεν υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

Πριν από την ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί Office Forms Server 2007, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Πώς μπορείτε να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης εξαρτάται από τις δυνατότητες που ο σχεδιαστής του προτύπου φόρμας έχει προσθέσει σε αυτό. Ανατρέξτε στον πίνακα στην επόμενη ενότητα για περισσότερες λεπτομέρειες.

 • Για μια φόρμα πρότυπο για να εκτελείται ως πλήρως αξιόπιστο όταν το ανοίξετε στο InfoPath, σχεδιαστής του προτύπου φόρμας πρέπει να προσθέσετε ένα ψηφιακή υπογραφή σε αυτό. Εάν μια φόρμα πλήρους αξιοπιστίας είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη, αυτό το πρότυπο φόρμας δεν χρειάζεται να έχουν ψηφιακή υπογραφή και μπορούν να συμπληρωθούν με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης ή InfoPath.

 • Τα πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης μπορεί να συμπληρωθούν χρησιμοποιώντας ορισμένες κινητές συσκευές, εάν είναι ενεργοποιημένη του προτύπου φόρμας ώστε να εμφανίζεται σε μια κινητή συσκευή.

Αρχή της σελίδας

Ανάπτυξη και διαχείριση προτύπων φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Όλα τα πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης πρέπει να φιλοξενούνται σε διακομιστή που εκτελεί Office Forms Server 2007. Υπάρχουν δύο λειτουργίες ανάπτυξης για πρότυπα φόρμας που φιλοξενούνται σε διακομιστή που εκτελεί Office Forms Server 2007: μία για πρότυπα φόρμας χρήστη και μία για πρότυπα φόρμας με έγκριση διαχειριστή.

Πρότυπα φόρμας χρήστη μπορούν να αναπτυχθούν από οποιονδήποτε χρήστη με δικαιώματα για να δημιουργήσετε λίστες και βιβλιοθήκες. Πρότυπο φόρμας χρήστη είναι ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει μόνο δηλωτικό λειτουργικότητα όπως μορφοποίηση υπό όρους, αλλά δεν περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα. Πρότυπα φόρμας χρήστη εκτελούνται κάτω από το επίπεδο ασφαλείας τομέα.

Τα πρότυπα φόρμας με έγκριση διαχειριστή είναι πρότυπα φόρμας που περιέχουν διαχειριζόμενο κώδικα, απαιτούν πλήρη αξιοπιστία, χρησιμοποιήστε μια σύνδεση δεδομένων διαχειριστή, είναι ενεργοποιημένες ώστε να εμφανίζεται σε μια κινητή συσκευή ή πρέπει να αναπτυχθούν ευρέως σε μια συλλογή τοποθεσιών. Διαχειριστής συστοιχίας εκτελεί γενικά τα βήματα αποστολής και επικύρωσης στην ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας με έγκριση διαχειριστή, παρόλο που ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας μπορεί επίσης να εκτελέσει την επαλήθευση εργασία μέσα από το InfoPath. Διαχειριστής συστοιχίας με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών ή διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να εκτελέσει η διαδικασία ενεργοποίησης. Η διαδικασία για την ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας με έγκριση διαχειριστή απαιτεί τα ακόλουθα τρία βήματα:

 1. Επαλήθευση    Η διαδικασία επαλήθευσης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο φόρμας, όπως σφαλμάτων και προειδοποιήσεων. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας μια ρύθμιση στην κεντρική διαχείριση ή χρησιμοποιώντας το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης σε Office InfoPath 2007.

 2. Αποστολή    Μόλις επαληθευτεί το πρότυπο φόρμας, την αποστολή από το διαχειριστή συστοιχίας στη βιβλιοθήκη Διαχείριση προτύπων φόρμας για το σύμπλεγμα Web.

 3. Ενεργοποίηση    Αφού έχει αποσταλεί στο πρότυπο φόρμας, μπορεί να ενεργοποιηθεί για μια συλλογή τοποθεσιών με ένα διαχειριστή συστοιχίας είτε με ένα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Διαχειριστής συστοιχίας πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών σε μια συλλογή τοποθεσιών για να ενεργοποιήσετε το πρότυπο φόρμας.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα δύο πιο συνηθισμένα σενάρια ανάπτυξης και το ρόλο που απαιτούνται για κάθε μία.

Τύπος

Σενάριο

Εύρος ανάπτυξης

Πρότυπο φόρμας χρήστη

Ένας τελικός χρήστης με δικαιώματα για να δημιουργήσετε λίστες και βιβλιοθήκες σε διακομιστή που εκτελεί Office Forms Server 2007 αναπτύσσει ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που περιέχει δηλωτικό λειτουργικότητα, όπως η μορφοποίηση υπό όρους.

Είναι η δημοσίευση του προτύπου φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή ως μια τύπος περιεχομένου. Αυτή η μέθοδος ανάπτυξης είναι καλύτερη για πρότυπα φόρμας που δεν έχουν διαχειριζόμενο κώδικα και έχουν περιορισμένο εύρος ανάπτυξης, όπως αυτά που προορίζονται για χρήση από τους υπαλλήλους σε ένα τμήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ένα πρότυπο φόρμας χρήστη πρέπει να γίνουν ευρέως διαθέσιμη, μπορούν να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιείται για ένα πρότυπο φόρμας εγκεκριμένο από διαχειριστή.

Πρότυπο φόρμας εγκεκριμένο από διαχειριστή

Διαχειριστής συστοιχίας αναπτύσσει ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης πλήρους αξιοπιστίας ή αξιοπιστίας τομέα, το οποίο περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα, χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων που γίνεται από ένα διαχειριστή, με δυνατότητα mobile, ή πρέπει να αναπτυχθούν ευρέως σε μια συλλογή τοποθεσιών.

Το πρότυπο φόρμας επαληθεύεται και αποστέλλεται από το διαχειριστή συστοιχίας και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται σε μια βιβλιοθήκη προτύπων φόρμας για μία ή περισσότερες συλλογές τοποθεσιών. Ενεργοποίηση είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε δυνατότητες σε μια συλλογή τοποθεσιών ή για να κάνετε διαθέσιμη για χρήση προτύπων φόρμας με έγκριση διαχειριστή. Αυτή η μέθοδος ανάπτυξης λειτουργεί καλύτερα για πρότυπα φόρμας που πρέπει να είναι ευρέως ανάπτυξη για χρήση από τους υπαλλήλους σε πολλά τμήματα σε ολόκληρη την εταιρεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Διαχειριστής συστοιχίας πρέπει να επαληθεύσετε και να στείλετε ένα πρότυπο φόρμας εγκεκριμένο από διαχειριστή, αλλά ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να ενεργοποιήσει το πρότυπο φόρμας αφού έχει αποσταλεί.

Σημειώσεις: 

 • Εάν θέλετε να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα, αλλά δεν έχετε δικαιώματα για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με το διαχειριστή συστοιχίας για βοήθεια. Πριν να ζητήσετε από ένα διαχειριστή συστοιχίας για να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας, πρέπει να το δημοσιεύσετε σε μια θέση όπου ο διαχειριστής μπορεί να έχουν πρόσβαση.

 • Όταν ένας διαχειριστής συμπλέγματος αναπτύσσει ένα πρότυπο φόρμας, αυτό προστίθεται σε μια κεντρική θέση στο διακομιστή. Οποιοσδήποτε με δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών να ενεργοποιήσετε το του προτύπου φόρμας για τη συλλογή τοποθεσιών. Αυτή η μέθοδος ανάπτυξης συνιστάται μόνο για πρότυπα φόρμας που θέλετε να είναι διαθέσιμες σε μία ή περισσότερες συλλογές τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×