Εισαγωγή στο Excel Online

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Microsoft Excel Online επεκτείνει την εμπειρία του Microsoft Excel στο πρόγραμμα περιήγησης web, όπου μπορείτε να εργαστείτε με βιβλία εργασίας απευθείας στην τοποθεσία Web όπου είναι αποθηκευμένο το βιβλίο εργασίας.

Απρόσκοπτη ενοποίηση με το Excel

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας στο Microsoft Excel. Θέλετε να δημοσιεύσετε σε μια τοποθεσία Web έτσι, ώστε άλλοι χρήστες να αλληλεπιδράσετε με τα δεδομένα πραγματικού χρόνου, ίσως ακόμα και να εισαγάγετε ορισμένα δεδομένα. Τι γίνεται εάν θέλετε να συνεργαστείτε με κάποιον που έχει μια άλλη έκδοση του Excel ό, τι; Δεν θα ήταν καλό εάν θα μπορούσε να εργάζεστε σε αυτό μαζί, απευθείας στην τοποθεσία Web; Excel Online καθιστά δυνατή αυτό το σενάριο.

Στο Microsoft Excel 2010 μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε Excel Online αποθηκεύοντας το βιβλίο εργασίας σας στη βιβλιοθήκη σας του SharePoint. Στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Αποστολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση στο SharePoint.

Καρτέλα "Αποθήκευση και αποστολή"

Μετά από αυτό, το βιβλίο εργασίας σας είναι διαθέσιμο για προβολή και επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης ή για να το ανοίξετε πάλι με το Excel.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα βιβλία εργασίας δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν σε Excel 2010 σε Excel Online. Για βέλτιστη συμβατότητα, χρησιμοποιήστε το Office Excel 2003 ή νεότερη έκδοση, ή χρησιμοποιήστε το Excel για Mac 2008, έκδοση 12.2.9 ή το Excel για Mac 2011. Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2003, εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο service pack και αποθήκευση βιβλίων εργασίας στον υπολογιστή σας ως αρχεία .xlsx. Στη συνέχεια, αποστείλετε το βιβλίο εργασίας σε τοποθεσία του SharePoint όπου έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι Office Online προγράμματα.

Προβολή βιβλίου εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης

Όταν ανοίγετε το βιβλίο εργασίας σας στο SharePoint, Excel Online ανοίγει το βιβλίο εργασίας στο πρόγραμμα περιήγησης, όπου μπορείτε να μετακινήσετε το βιβλίο εργασίας, ταξινόμηση, φιλτράρισμα, ανάπτυξη και σύμπτυξη Συγκεντρωτικούς πίνακες και ακόμα και επαναλάβετε τον υπολογισμό του βιβλίου εργασίας.

Excel Online

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εύρεση, για να αναζητήσετε λέξεις ή φράσεις. Όπως και σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να επιλέξετε περιεχόμενο σε ένα φύλλο εργασίας και να το αντιγράψετε, ώστε να είναι διαθέσιμο για επικόλληση σε άλλη εφαρμογή.

Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στο πρόγραμμα περιήγησης, για να αλλάξετε δεδομένα, να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε τύπους και να εφαρμόσετε βασική μορφοποίηση.

Excel Online

Στην προβολή επεξεργασίας μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να μορφοποιήσετε κείμενο ως συνήθως, καθώς και να χρησιμοποιήσετε τις εντολές αποκοπής, αντιγραφής, επικόλλησης και αναίρεσης/επανάληψης. Εισαγάγετε έναν τύπο μεταβαίνοντας στο κελί όπου θέλετε να τον εισαγάγετε, πληκτρολογώντας ένα σύμβολο ίσον (=) και κατόπιν πληκτρολογώντας τον τύπο ή τη συνάρτηση.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πίνακες και υπερ-συνδέσεις. Μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή, για να προσθέσετε τέτοιου είδους στοιχεία. Αν θέλετε να προσθέσετε ένα γράφημα, επιλέξτε την περιοχή κελιών για την οποία θα δημιουργηθεί το γράφημα, μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο γραφήματος που θέλετε.

Excel Online αποθηκεύει αυτόματα το βιβλίο εργασίας σας ενώ εργάζεστε σε αυτό. Δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Εάν κάνετε αλλαγές που δεν θέλετε να διατηρήσετε, χρησιμοποιήστε την εντολή " Αναίρεση " ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z (Windows) ή ⌘ + Z (Mac).

Εργασία ταυτόχρονα με άλλα άτομα

Αν κάνετε το βιβλίο εργασίας σας διαθέσιμο για επεξεργασία από άλλους χρήστες, οι φίλοι και οι συνάδελφοί σας θα μπορούν να εργάζονται στο βιβλίο εργασίας ταυτόχρονα με εσάς. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη για βιβλία εργασίας όπου συλλέγονται πληροφορίες από μια ομάδα ατόμων, όπως μια λίστα πληροφοριών ή ένα έργο ομάδας. Δεν χρειάζεται να στέλνετε λίστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να περιμένετε τα μέλη της ομάδας σας να μεταβιβάσουν τον έλεγχό τους στο διακομιστή.

Ενώ επεξεργάζεστε το βιβλίο εργασίας, Excel Online σάς δείχνει αν άλλα άτομα εργάζονται στο βιβλίο εργασίας.

  1. Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σε μια τοποθεσία Web όπου οι συνάδελφοί σας μπορούν να έχουν πρόσβαση, όπως η βιβλιοθήκη SharePoint της ομάδας σας.

  2. Προσκαλέστε άλλους χρήστες να εργαστούν στο βιβλίο εργασίας.

  3. Στο SharePoint, αντιγράψτε τη διεύθυνση Web του βιβλίου εργασίας που εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης και κατόπιν επικολλήστε τη διεύθυνση Web σε ένα μήνυμα.

  4. Επεξεργασία του βιβλίου εργασίας σε Excel Online. Θα μπορείτε να δείτε ποιος άλλος εργάζεται μαζί σας στη γραμμή κατάστασης.
    Επεξεργασία από πολλούς συντάκτες

Απρόσκοπτη επεξεργασία στο Excel

Επεξεργασία στο Excel Online είναι κατάλληλη για γρήγορη αλλαγές ή εργασία από κοινού με άλλα άτομα. Εάν θέλετε το πλήρες σύνολο δυνατοτήτων του Excel, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel.

Excel Online ανοίγει το βιβλίο εργασίας απευθείας στην εφαρμογή υπολογιστή Excel, όπου μπορείτε να εργαστείτε πιο ουσιαστικά. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σε ένα γράφημα ή Συγκεντρωτικό πίνακα. Στο Excel, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, το Excel αποθηκεύει το βιβλίο εργασίας ξανά στο διακομιστή web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άνοιγμα βιβλίων εργασίας απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης στην εφαρμογή υπολογιστή του Excel υποστηρίζεται από τα προγράμματα περιήγησης Firefox, Internet Explorer (Windows) και Safari (Mac). Στα Windows, πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε το Excel 2003 ή νεότερη έκδοση, για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα (αν χρησιμοποιείτε Firefox, πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε το Excel 2010). Σε Mac, αυτή η δυνατότητα απαιτεί το Microsoft Excel για Mac 2008, έκδοση 12.2.9, ή Excel για Mac 2011.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×