Εισαγωγή στο Τμήμα Web Excel Web Access

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Τμήμα Web Excel Web Access είναι μια τεχνολογία του SharePoint που εμφανίζει ένα βιβλίο εργασίας του Excel από μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Μπορείτε να συνδέσετε ένα Τμήμα Web Excel Web Access σε οποιοδήποτε βιβλίο εργασίας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint και, στη συνέχεια, να το χρησιμοποιήσετε σε έναν πίνακα εργαλείων ή σε άλλη σελίδα του SharePoint. Για παράδειγμα, μπορεί να θελήσετε να εμφανίσετε επιλεγμένα στοιχεία σε μια τριμηνιαία αναφορά σε έναν πίνακα εργαλείων.

Τα βασικά στοιχεία της πρόσβασης Web του Excel

Μπορείτε να εμφανίσετε ολόκληρο βιβλίο εργασίας πολλαπλών φύλλων σε ένα Τμήμα Web Excel Web Access ή να επιλέξετε μόνο ένα στοιχείο ενός βιβλίου εργασίας, το οποίο θα δημοσιεύσετε ως καθορισμένο στοιχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαιρέσετε ένα βιβλίο εργασίας προέλευσης σε πολλαπλές ενότητες (με βάση μεμονωμένα βιβλία εργασίας, καθορισμένα στοιχεία ή άλλα αντικείμενα) και να δημοσιεύσετε αυτές τις ενότητες ξεχωριστά. Έπειτα, μπορείτε να συνδέσετε τις ξεχωριστές ενότητες σε μεμονωμένα Τμήματα Web και μπορείτε να ελέγχετε την πρόσβαση σε ενότητες του βιβλίου εργασίας διαμορφώνοντας δικαιώματα στη σελίδα του Τμήματος Web. Επίσης, μπορείτε να συνδέετε δημοσιευμένα Τμήματα Web μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει το διασταυρούμενο φιλτράρισμα και τη δυναμική ανανέωση δεδομένων. Τέλος, τα Τμήματα Web Excel Web Access είναι επαναχρησιμοποιήσιμα. Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο Τμήμα Web Excel Web Access σε πολλές σελίδες Web.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα Τμήμα Web Excel Web Access, μπορείτε εύκολα και με ασφάλεια να χρησιμοποιείτε από κοινού αναφορές με άλλους χρήστες, να αναλύετε και να διερευνάτε δεδομένα.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένα τμήμα Web Excel Web Access;

Προσθέσετε ένα τμήμα Web Excel Web Access σε μια σελίδα

Σύνδεση ενός βιβλίου εργασίας σε ένα τμήμα Web

Τι είναι το Τμήμα Web Excel Web Access;

Ένα βιβλίο εργασίας σε ένα Τμήμα Web Excel Web Access μοιάζει πολύ στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά με ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel. Για παράδειγμα, ένα βιβλίο εργασίας σε ένα Τμήμα Web Excel Web Access μπορεί να έχει καρτέλες φύλλων, κουμπιά διάρθρωσης και βέλη αναπτυσσόμενου μενού. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσαρμογής ενός Τμήματος Web.

Χρήση του Excel Web Access για κοινή χρήση βιβλίων εργασίας του Excel

1. το επάνω τμήμα περιλαμβάνει τον τίτλο και μια γραμμή εργαλείων που έχει αρκετά μενού, εντολές και μια αναπτυσσόμενη λίστα.

2. το κύριο παράθυρο εμφανίζει ένα ή περισσότερα φύλλα εργασίας (σε προβολή φύλλου εργασίας) ή ένα συγκεκριμένο στοιχείο, όπως ένα γράφημα ή έναν πίνακα του Excel (σε προβολή καθορισμένου στοιχείου). Επιπλέον, το κύριο παράθυρο του μπορεί να εμφανίσει μια διάρθρωση των περιεχομένων του βιβλίου εργασίας.

3. παράμετροι παράθυρο που εμφανίζεται όταν οι παράμετροι έχουν οριστεί στο βιβλίο εργασίας προέλευσης, έχει ετικέτα πλαισίων κειμένου για την εισαγωγή δεδομένων από καθορισμένες παραμέτρους και προαιρετικές επεξηγήσεις εργαλείων που παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε παράμετρο.

4. Η κάτω ενότητα εμφανίζει μηνύματα ανανέωσης δεδομένων.

Για να εμφανίσετε ένα Τμήμα Web Excel Web Access, πρέπει να προσθέσετε το Τμήμα Web σε μια σελίδα και, στη συνέχεια, να συνδέσετε το βιβλίο εργασίας με το Τμήμα Web. Ως τελικό βήμα, μπορείτε να προσαρμόσετε το Τμήμα Web, επιλέγοντας ιδιότητες στο παράθυρο εργαλείων Excel Web Access για το Τμήμα Web. Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους των ιδιοτήτων, μπορείτε να ελέγξετε το μέγεθος και τη διάταξη του Τμήματος Web και να ελέγξετε τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με το βιβλίο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη Τμήματος Web Excel Web Access σε σελίδα

Αυτή η διαδικασία περιγράφει τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να προσθέσετε ένα Τμήμα Web Excel Web Access σε μια υπάρχουσα σελίδα Τμήματος Web. Για να προσθέσετε ένα Τμήμα Web σε μια σελίδα, πρέπει να ανήκετε στην προεπιλεγμένη ομάδα μελών <Όνομα τοποθεσίας> του SharePoint για την τοποθεσία.

Εάν δεν υπάρχει η κατάλληλη σελίδα, ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε μια σελίδα τοποθεσίας.

Για να προσθέσετε ένα Τμήμα Web Excel Web Access σε μια σελίδα Τμήματος Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  1. Από τη σελίδα Τμήματος Web όπου θέλετε να προσθέσετε ένα Τμήμα Web Excel Web Access, εντοπίστε τη ζώνη Τμήματος Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μέσα στη ζώνη, επιλέξτε Προσθήκη Τμήματος Web. .

  2. Σελίδα τμήματος Web που περιέχει ζώνες για την προσθήκη τμημάτων Web Η ακόλουθη απεικόνιση παρουσιάζει ένα παράδειγμα μιας σελίδας Τμημάτων Web που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα. Η σελίδα περιέχει μια ζώνη κεφαλίδας και μία ζώνη σώμα. Κάθε ζώνη περιέχει το πλαίσιο Προσθήκη Τμήματος Web.

  3. Στη ζώνη, στην οποία θέλετε να προσθέσετε το Τμήμα Web Excel Web Access, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη Τμήματος Web για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Excel Web Access. Στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

    Με αυτόν τον τρόπο προστίθεται το Τμήμα Web στη σελίδα και εμφανίζεται το παράθυρο Επιλογή βιβλίου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση βιβλίου εργασίας σε Τμήμα Web

  1. Στο παράθυρο Excel Web Access, Επιλέξτε ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στη σύνδεση κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το παράθυρο εργαλείων. Η σελίδα αλλάζει σε κατάσταση λειτουργίας επεξεργασίας και εμφανίζει το παράθυρο εργαλείων του Excel Web Access.

Το τμήμα Web Excel Web Access εμφανίζει ένα παράθυρο επιλογής βιβλίου εργασίας

  1. Επιλέξτε και εισαγάγετε τις ιδιότητες για το τμήμα Web Excel Web Access στο παράθυρο εργαλείων. Στην ενότητα Εμφάνιση βιβλίου εργασίας στο πλαίσιο κειμένου του βιβλίου εργασίας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή UNC του βιβλίου εργασίας. Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση URL, μπορείτε να κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το βιβλίο εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  2. Στην ενότητα Γραμμή εργαλείων και γραμμή τίτλου και στην ενότητα Περιήγηση και αλληλεπίδραση, επιλέξτε μία ή περισσότερες ιδιότητες που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε μια ιδιότητα, καταργήστε την επιλογή από το συσχετισμένο πλαίσιο ελέγχου.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να πραγματοποιήσετε έξοδο από την κατάσταση επεξεργασίας Τμήματος Web, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή OK, στο κάτω μέρος του παραθύρου εργαλείων του Τμήματος Web. Εναλλακτικά, για να διακόψετε την επεξεργασία και να πραγματοποιήσετε προβολή του βιβλίου εργασίας σε κατάσταση εμφάνισης, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή επεξεργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται το Τμήμα Web, του οποίου ρυθμίσατε τις παραμέτρους, ώστε να χρησιμοποιείται με το συσχετισμένο του βιβλίο εργασίας στη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×