Εισαγωγή στο Κέντρο εγγραφών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο σάς παρουσιάζει την έννοια της χρησιμοποιώντας το Κέντρο εγγραφών για να διαχειριστείτε και να αποθηκεύσετε τις εγγραφές σας. Θα βρείτε πληροφορίες γενικές οδηγίες σε αυτό το άρθρο για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα οφέλη της χρήσης του προτύπου τοποθεσίας Κέντρου εγγραφών. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και χρήση του Κέντρου εγγραφών, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δυνατότητες του προτύπου τοποθεσίας Κέντρου εγγραφών

Σχεδίαση τοποθεσίας Κέντρου εγγραφών

Επισκόπηση

Το Κέντρο εγγραφών προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ένα κεντρικό αποθετήριο δεδομένων, στο οποίο μια εταιρεία μπορεί να αποθηκεύσει και να διαχειριστεί όλες τις εγγραφές της, όπως νομικά ή οικονομικά έγγραφα. Το Κέντρο εγγραφών υποστηρίζει ολόκληρη τη διαδικασία διαχείρισης εγγραφών, από τη συλλογή εγγραφών έως τη διαχείριση και την καταστροφή τους. Συνήθως, ένα Κέντρο εγγραφών σχεδιάζεται και ρυθμίζεται από προσωπικό της εταιρείας που αποτελείται από ειδικούς στη διαχείριση εγγραφών και στην τεχνολογία της πληροφορίας (IT), για να υποστηριχθεί το πλάνο αρχείων της εταιρείας.

Σημείωση: SharePoint παρέχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις εγγραφές "στη"θέση. Με τη Διαχείριση επιτόπιων εγγραφών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στο Κέντρο εγγραφών, όπως η εφαρμογή πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών, δρομολόγηση και αναμονή, για να διαχειριστείτε εγγραφές σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Διαχείριση επιτόπιων εγγραφών, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Το πρότυπο τοποθεσίας Κέντρου εγγραφών είναι παρόμοια με άλλες τοποθεσίες του SharePoint, επειδή χρησιμοποιείται ως ένα αποθετήριο γενικά για έγγραφα και επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ τους χρήστες της τοποθεσίας. Το πρότυπο τοποθεσίας Κέντρου εγγραφών, ωστόσο, είναι προκαθορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων τοποθεσίας σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει εταιρείες υλοποίηση τους προγράμματα Διαχείριση και διατήρηση εγγραφών. Διαχείριση εκδόσεων, τον έλεγχο, διαχείριση μετα-δεδομένων, eDiscovery και δρομολόγηση εγγραφών με δυνατότητα προσαρμογής αποτελούν ενσωματωμένες δυνατότητες που σας βοηθούν να διαχειριστείτε εγγραφές πιο αποτελεσματικά.

Η τοποθεσία του Κέντρου εγγραφών

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες του προτύπου της τοποθεσίας "Κέντρο εγγραφών"

Το πρότυπο τοποθεσίας Κέντρου εγγραφών συνδυάζει ορισμένες βασικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο Microsoft Enterprise Project Management (EPM) Solution με ορισμένες πρόσθετες εξειδικευμένες δυνατότητες διαχείρισης εγγραφών για να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Θάλαμο δυνατοτήτων      Το Κέντρο εγγραφών περιλαμβάνει διάφορες δυνατότητες οι οποίες βοηθούν στη διασφάλιση της ακεραιότητας των εγγραφών που είναι αποθηκευμένες μέσα σε αυτό:

 • Δεν γίνεται ποτέ αυτόματη τροποποίηση των εγγραφών από το σύστημα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι οι εγγραφές που αποστέλλονται σε μια τοποθεσία Κέντρου εγγραφών και λαμβάνονται πάλι αργότερα, είναι πάντα ταυτόσημες.

 • Οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του Κέντρου εγγραφών, ώστε να παρεμποδίζεται η απευθείας αλλοίωση με εγγραφές. Αυτό συμβαίνει με τη τήρηση εκδόσεων τυχόν αλλαγών που πραγματοποιούνται στο έγγραφο και με τον έλεγχο συγκεκριμένων τύπων αλλαγών.

 • Το Κέντρο εγγραφών επιτρέπει πάντα στους διαχειριστές εγγραφών την προσθήκη και τη διατήρηση μεταδεδομένων σε στοιχεία, χωριστά από τα μεταδεδομένα μιας εγγραφής, ώστε οι πληροφορίες που σχετίζονται με εργασίες διαχείρισης εγγραφών να μπορούν να ενημερωθούν χωρίς να τροποποιηθεί η υποκείμενη εγγραφή. Επίσης, τηρούνται εκδόσεις των αλλαγών στα μεταδεδομένα

Εφαρμογή πολιτικής διαχείρισης πληροφοριών    Ορισμένες δυνατότητες διαθέσιμες πολιτικής που είναι χρήσιμη για διαχείριση εγγραφών:

 • Έλεγχος    Αυτή η δυνατότητα τα αρχεία καταγραφής συμβάντων και λειτουργίες που εκτελούνται σε αρχεία. Έλεγχος είναι χρήσιμος για εγγραφή whm προβολή και πρόσβαση σε πληροφορίες στο Κέντρο εγγραφών.

 • Λήξης    Αυτή η δυνατότητα Καθορίζει πόσο συχνά θα πρέπει να είναι μια εγγραφή διατηρούνται και την ενέργεια που θα συμβεί όταν λήξει η περίοδος διατήρησης, όπως η διαγραφή ή την έναρξη μιας ροής εργασίας "Έγκριση καταστροφής". Συνήθως η περίοδος διατήρησης για μια εγγραφή ξεκινά μόλις αρχική υποβολή μιας εγγραφής στο Κέντρο εγγραφών.

 • Γραμμικοί κώδικες    Αυτή η δυνατότητα παρέχει κάθε εγγραφή με μια εικόνα γραμμικό κώδικα και αριθμητική τιμή. Η τιμή του γραμμικού κώδικα αποθηκεύεται και σε ευρετήριο μαζί με την ηλεκτρονική έκδοση της εγγραφής. Γραμμικοί κώδικες είναι χρήσιμη για τη διατήρηση και την παρακολούθηση φυσικών εγγραφών. Όταν οι εγγραφές σε μια βιβλιοθήκη έχουν φυσική εκδόσεις, γραμμικών κωδίκων παρέχει κάποιο τρόπο για τη συσχέτιση των φυσικών εκδόσεων με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές.

Προγραμματιζόμενο περιβάλλον συλλογής εγγραφών      Το Κέντρο εγγραφών υποστηρίζει ένα σύνολο υπηρεσιών που διευκολύνουν τη συλλογή εγγραφών. Το Κέντρο εγγραφών προγραμματιζόμενο περιβάλλον επιτρέπει εταιρείες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και τα δύο συστήματα διαχείρισης και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγγράφου για να υποβάλετε αυτόματα τα αρχεία στην τοποθεσία του Κέντρου εγγραφών. Περιεχομένου μπορούν να υποβληθούν στο Κέντρο εγγραφών μέσω μιας υπηρεσίας Web χρησιμοποιώντας το SOAP (Simple Object Access Protocol) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση SMTP (απλό πρωτόκολλο μεταφοράς ταχυδρομείου). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ροές εργασίας που έχει σχεδιαστεί σε Microsoft SharePoint Designer 2010 για να υποβάλετε τις εγγραφές στο Κέντρο εγγραφών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποβολή εγγραφών στο Κέντρο εγγραφών, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Δρομολόγηση εγγραφών      Το Κέντρο εγγραφών περιλαμβάνει μια οργάνωση περιεχομένου που μπορούν να δρομολογήσετε αυτόματα εισερχόμενες εγγραφές (είτε που υποβάλλεται αυτόματα ή με μη αυτόματο τρόπο) στην κατάλληλη θέση, βάσει του τύπου εγγραφής. Όταν μια εγγραφή υποβάλλεται στο Κέντρο εγγραφών, συχνά συνοδεύεται από πρόσθετες σχετικές πληροφορίες, όπως το ιστορικό ελέγχου και τα μετα-δεδομένα. Ιστορικό ελέγχου μιας εγγραφής που είναι αποθηκευμένη στο Κέντρο εγγραφών ως αρχείο XML και μια εγγραφή μετα-δεδομένων είναι αποθηκευμένη σε ένα αρχείο XML και σε στήλες μετα-δεδομένων στην τοποθεσία του Κέντρου εγγραφών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων και τη δρομολόγηση εγγραφών με χρήση της οργάνωσης περιεχομένου, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο    Ως μέρος του που είναι γνωστό ως e εντοπισμού, το Κέντρο εγγραφών επιτρέπει εταιρείες να ακολουθήσετε τις εγγραφές που βρίσκονται από κάτω νομική εντοπισμού ως μέρος της διένεξης, ή σχετικά με μια ελέγχου ή έρευνας, και τοποθέτηση σε μια λίστα διατηρήσεις. Όταν εγγραφών τοποθετούνται σε διατήρηση, τους εξαιρούνται από τις πολιτικές λήξης που ενδέχεται να είναι στην πραγματικότητα και έτσι προστατεύονται από την καταστροφή. Για παράδειγμα, εάν σε περίπτωση διαφορών, μια εταιρεία θέσεις σχετικές εγγραφές που ίσως απαιτείται για την παραγωγή σε αναμονή, αυτές τις καρτέλες είναι διαθέσιμες, μέχρι να ολοκληρωθεί η λόγω διενέξεων. Εγγραφές μπορούν να τεθούν σε περισσότερες από μία διατηρήσεις κάθε φορά. Οι διαχειριστές εγγραφών επίσης να κάνετε αναζήτηση στο Κέντρο εγγραφών για εγγραφές που πρέπει να τοποθετηθούν σε αναμονή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με e εντοπισμού, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Ένα παράδειγμα χρήσης του Κέντρου εγγραφών για τη διαχείριση εγγραφών

Εταιρείες συχνά απαιτούνται για να δημιουργήσετε και να παρέχουν οικονομικών αναφορών σε τακτική βάση, για σκοπούς φόρος. Σε οποιοδήποτε σημείο, μια εταιρεία μπορεί να σας ζητηθούν για την κοινοποίηση οικονομικών πληροφοριών ως μέρος μιας διαδικασίας ελέγχου, για παράδειγμα, και οικονομικών πληροφοριών πρέπει να κυκλοφορούν με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν θα αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο. Για να συμπεριλάβετε αυτήν την αίτηση, οικονομικό τμήμα της εταιρείας αναζητά και δρομολογεί το οικονομικών αναφορών σε μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη αναμονή μέσα σε μια τοποθεσία Κέντρου εγγραφών. Με την αποστολή αναφορών σε μια βιβλιοθήκη αναμονή, τους εξαιρούνται από οποιαδήποτε προκαθορισμένων πολιτικών που ενδέχεται να είναι στην πραγματικότητα και πρόσβαση σε αυτές τις αναφορές έχει αποκλειστεί μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα ή μέχρι να πραγματοποιείται η σωστή άδεια. Οι αναφορές οικονομικών αποθηκεύονται στην τοποθεσία του Κέντρου εγγραφών μαζί με το ιστορικό συσχετισμένη ελέγχου και άλλα μετα-δεδομένα.

Παράδειγμα ροής εργασίας για τη διατήρηση εγγραφών

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός μιας τοποθεσίας "Κέντρο εγγραφών"

Στο ανώτατο επίπεδο, υπάρχουν δύο κύρια βήματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό μιας τοποθεσίας "Κέντρο εγγραφών" για την υλοποίηση ενός προγράμματος διαχείρισης εγγραφών.

 1. Μια εταιρεία πρέπει να αναπτύξετε μια στρατηγική διαχείρισης εγγραφών και ένα επίσημο σχέδιο διαχείρισης εγγραφών. Αυτή είναι μια συλλογική προσπάθεια που περιλαμβάνει το συντονισμό οι διαχειριστές εγγραφών, οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης μπορούν, οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και όσοι εργάζονται με πληροφορίες.

 2. Μια εταιρεία πρέπει να, στη συνέχεια, Ρύθμιση παραμέτρων μία ή περισσότερες τοποθεσίες Κέντρου εγγραφών για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης εγγραφών.

Οι ενότητες που ακολουθούν περιγράφουν τα κύρια στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από αυτά τα βήματα.

Σχεδιασμός διαχείρισης εγγραφών

Για να μπορέσει μια εταιρεία να ρυθμίσει τις παραμέτρους μιας τοποθεσίας "Κέντρο εγγραφών" ως λύση για τη διαχείριση των εγγραφών της, πρέπει να αναπτύξει ένα επίσημο σχέδιο για τη στρατηγική της διαχείρισης των εγγραφών. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ενός επίσημου σχεδίου διαχείρισης εγγραφών είναι πιθανό να είναι μοναδικά για κάθε εταιρεία ή επιχείρηση. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα σχέδια διαχείρισης εγγραφών περιλαμβάνουν τα παρακάτω έγγραφα και τις διαδικασίες:

Σχέδιο αρχείων      Σχέδιο αρχείων περιγράφει τους τύπους εγγράφων ή στοιχεία που μια εταιρεία αναγνωρίζει ως επίσημες επιχειρηματικές εγγραφές. Υποδεικνύει πού αποθηκεύονται αυτές τις εγγραφές και παρέχει πληροφορίες που διαφοροποιούν τον έναν τύπο εγγραφής από την άλλη. Το σχέδιο αρχείων εξυπηρετεί ως ολοκληρωμένη συλλογή των πολιτικών, διαδικασιών και οδηγίες για τη δημιουργία, αποθήκευση και τη διαχείριση εγγραφών. Σχέδιο αρχείων πρέπει να καλύπτει όλες τις εγγραφές, ανεξάρτητα από το μέσο, συμπεριλαμβανομένων χαρτιού, ιστολόγια, wiki, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά αρχεία. Πρέπει επίσης να καθορίσετε πώς ταξινομούνται, ασφαλές και ο τελικός καταστρέφονται κάθε εγγραφή. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν υπεύθυνα για τη διαχείριση των εγγραφών, όπως εγγραφές εμπιστευτικό, κρίσιμες, εμπορικό απόρρητο ή δικαιώματα. Τέλος, ένα σχέδιο αρχείων πρέπει να καθορίσετε τα άτομα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση κάθε τύπο εγγραφής.

Εγγραφή βιβλιοθήκες    βιβλιοθήκες εγγραφή είναι ουσιαστικά βιβλιοθήκες εγγράφων που δημιουργείτε να ταξινομήσουν και να αποθηκεύσετε σημαντικών εγγραφών. Δημιουργία βιβλιοθήκης εγγραφή για κάθε τύπο εγγραφής που θέλετε να διατηρήσετε. Εγγραφές δρομολογούνται αυτόματα την κατάλληλη βιβλιοθήκη με βάση τις ρυθμίσεις που έχει ρυθμιστεί στην οργάνωση περιεχομένου.

Τύποι περιεχομένου    Μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους περιεχομένου για να καθορίσετε τους τύπους των εγγραφών που χρειάζεται η εταιρεία σας να αποθηκεύετε και να προσδιορίσετε οποιοδήποτε μοναδικό ιδιότητες για κάθε τύπο εγγραφής. Ορίζοντας τύπους περιεχομένου για συγκεκριμένα είδη των εγγραφών, την εταιρεία σας να εξασφαλίσετε ότι κάθε μία από αυτές τις ομάδες περιεχομένου γίνεται με συνεπή τρόπο. Έγγραφα του Office, τα αρχεία PDF, TIFFs (σαρωμένες εικόνες), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συνομιλιών με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, βίντεο και φυσικών εγγραφών μπορούν να όλα είναι ταξινομημένες και αποθηκεύονται με τους τύπους περιεχομένου που δημιουργείτε. Θα αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε εγγραφή που ονομάζεται "σύμβαση", για παράδειγμα, το ίδιο τρόπο και με συνεπή τρόπο εντός του SharePoint καταγράφει σύστημα διαχείρισης. Χρήση τύπων περιεχομένου να ταξινομήσουν και να αποθηκεύσετε τις εγγραφές είναι μια εναλλακτική μέθοδο στη χρήση βιβλιοθηκών εγγραφής.

Χρονοδιάγραμμα διατήρησης    Χρονοδιάγραμμα διατήρησης Καθορίζει πόσο χρόνο πρέπει να είναι κάθε τύπο εγγραφής στο σχέδιο αρχείων διατηρούνται (η περίοδος διατήρησης) και της διαδικασίας για τη διάθεση του όταν φτάσει στο τέλος αυτής της περιόδου (τη διαδικασία καταστροφής). Οι οδηγίες σε ένα χρονοδιάγραμμα διατήρησης βασίζονται συνήθως σε νομικές απαιτήσεις, τους κινδύνους για την εταιρεία και επιχειρηματική ανάγκη. Επιπλέον, ένα χρονοδιάγραμμα διατήρησης συνήθως περιγράφει κινδύνων διαχείρισης κινδύνου που καθορίζουν την περίοδο διατήρησης για κάθε τύπο εγγραφής.

Έγγραφο απαιτήσεις συμμόρφωσης    Ένα έγγραφο απαιτήσεις συμμόρφωσης καθορίζει τους κανόνες για να συστημάτων IT για διαχείριση εγγραφών πρέπει να συμμορφώνονται, τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν, και τα είδη των τακτικής παρακολούθησης που πρέπει να υποστηρίζουν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση.

 • Επίσημη διαδικασία για την αναστολή της διάθεσης των εγγραφών      Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται συχνά διατήρησης, λεπτομέρειες πώς μια εταιρεία αναστέλλει τη διάταξη των εγγραφών όταν προκύπτουν συμβάντα όπως λόγω διενέξεων, οι έλεγχοι και έρευνες.

 • Σύστημα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των εγγραφών αναφοράς      Για να εξασφαλίσετε ότι οι εργαζόμενοι που είναι αρχειοθέτηση, την πρόσβαση και τη διαχείριση των εγγραφών, ανάλογα με το καθορισμένο πολιτικές και διεργασίες, ένα πρόγραμμα διαχείρισης εγγραφών πρέπει να έχετε μια διαδικασία ή συστήματος για την παρακολούθηση και δημιουργία αναφορών σχετικά με τη διαχείριση των εγγραφών.

Σημείωση: Όπως με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία, μπορείτε να κάνετε με μη αυτόματο τρόπο αποστολής αρχεία έως 2 GB μεγέθους στο Κέντρο εγγραφών. Εάν χρησιμοποιείτε της οργάνωσης περιεχομένου για δρομολόγηση εγγραφών στο Κέντρο εγγραφών, το όριο μεγέθους αρχείου για κάθε εγγραφή είναι 50MB.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό της λύσης διαχείρισης εγγραφών, ανατρέξτε στις συνδέσεις της περιοχής Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Επισκόπηση ρύθμισης παραμέτρων τοποθεσίας του Κέντρου εγγραφών

Μετά τον λεπτομερή σχεδιασμό της διαχείρισης εγγραφών και την ανάπτυξη ενός επίσημου σχεδίου για αυτή τη διαχείριση, η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει και να ρυθμίσει τις παραμέτρους μιας τοποθεσίας "Κέντρο εγγραφών" για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

Για τη ρύθμιση παραμέτρων μιας τοποθεσίας "Κέντρο εγγραφών", πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 1. Δημιουργείστε βιβλιοθήκες ή λίστες εγγραφών για τη διαχείριση και αποθήκευση κάθε τύπου εγγραφής που καθορίζεται στο σχέδιο αρχείων.

  • Προτείνεται να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη εγγραφών για κάθε τύπο περιεχομένου στο σχέδιο αρχείων σας.

  • Όταν οι εγγραφές υποβάλλονται στο Κέντρο εγγραφών, δρομολογούνται στην σχετική λίστα ή βιβλιοθήκη.

 2. Να δημιουργήσετε στήλες για τις σχετικές βιβλιοθήκες, λίστες ή τύπους περιεχομένου εγγράφων, που θα περιέχουν και θα εμφανίζουν τα μετα-δεδομένα κάθε τύπου εγγραφής που καθορίζεται στο σχέδιο αρχείων.

 3. Να καθορίσετε τις πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών για κάθε τύπο εγγραφής της τοποθεσίας "Κέντρο εγγραφών". Αυτές οι πολιτικές πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις περιόδους διατήρησης και τις απαιτήσεις ελέγχου που καθορίζονται στο σχέδιο αρχείων και το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας.

 4. Ρύθμιση παραμέτρων της οργάνωσης περιεχομένου για δρομολόγηση κάθε τύπο εγγραφής στην κατάλληλη θέση. Όταν οι εγγραφές υποβάλλονται στην τοποθεσία του Κέντρου εγγραφών, είτε με μη αυτόματο τρόπο είτε μέσω προγραμματισμού, η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτήν τη δυνατότητα για να καθορίσετε τον τρόπο ταξινόμησης της εγγραφής μέσα στην τοποθεσία Κέντρου εγγραφών και από πού να το στείλετε.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων και την προσαρμογή της λύσης διαχείρισης εγγραφών, ανατρέξτε στις συνδέσεις της περιοχής Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×