Εισαγωγή στους τύπους περιεχομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τύποι περιεχομένου δυνατότητα στις εταιρείες να οργανώσετε, να διαχειριστείτε και να χειρίζονται περιεχόμενο με συνεπή τρόπο σε μια συλλογή τοποθεσιών. Ορίζοντας τύπους περιεχομένου για συγκεκριμένα είδη εγγράφων ή προϊόντων πληροφοριών, μια εταιρεία να εξασφαλίσετε ότι κάθε μία από αυτές τις ομάδες περιεχομένου γίνεται με συνεπή τρόπο.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένας τύπος περιεχομένου;

Πώς λειτουργούν οι τύποι περιεχομένου σε επίπεδο τοποθεσίας

Πώς λειτουργούν οι τύποι περιεχομένου σε λίστες και βιβλιοθήκες

Τι είναι ένας τύπος περιεχομένων;

Στην πορεία ενός μονού έργου, μια επιχείρηση ενδέχεται να παράγει πολλούς διαφορετικούς τύπους περιεχομένων, για παράδειγμα, προτάσεις, νομικές συμβάσεις, δηλώσεις εργασίας ή προδιαγραφές σχεδίασης προϊόντος. Αν και αυτά τα έγγραφα ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα μαζί, επειδή σχετίζονται όλα με ένα έργο, μπορούν να δημιουργούνται, να χρησιμοποιούνται, να θέτονται σε κοινή χρήση και να διατηρούνται με διάφορους τρόπους. Μια επιχείρηση ενδέχεται να θέλει να συλλέγει και να διατηρεί διάφορους τύπους μετα-δεδομένων σχετικά με κάθε τύπο περιεχομένων.

Το Microsoft Office SharePoint Server 2007 δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να ορίζουν αυτά τα διαφορετικά σύνολα εγγράφω ως τύπους περιεχομένου. Ο τύπος περιεχομένου είναι μια ομάδα επαναχρησιμοποιήσιμων ρυθμίσεων που περιγράφουν τις κοινές συμπεριφορές για ένα συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου. Οι τύποι περιεχομένου μπορούν να οριστούν για οποιοδήποτε είδος στοιχείου στο Office SharePoint Server 2007, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, στοιχείων λίστας και φακέλων. Κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να καθορίζει:

  • Τις στήλες (μετα-δεδομένα) που θέλετε να αναθέσετε στοιχεία αυτού του τύπου.

  • Το πρότυπο εγγράφου στο οποίο θα βασίζονται τα νέα στοιχεία αυτού του τύπου (μόνο τύποι περιεχομένων εγγράφων).

  • Τις προσαρμοσμένες φόρμες "Δημιουργία", "Επεξεργασία" και "Εμφάνιση" που θα χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τύπο δεδομένων.

  • Τις ροές εργασίας που είναι διαθέσιμες για στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένων.

  • Τις προσαρμοσμένες λύσεις ή δυνατότητες που σχετίζονται με τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου.

  • Τις πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών που σχετίζονται με τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου.

  • Το Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου, το οποίο είναι διαθέσιμο σε συμβατά προγράμματα του Microsoft Office για τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου.

  • Τις μετατροπές εγγράφων που είναι διαθέσιμες για τα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου (μόνο για τύπους περιεχομένου εγγράφου).

Οι τύποι περιεχομένου παρέχουν στις εταιρείες έναν τρόπο συνεπούς διαχείρισης και οργάνωσης του περιεχομένου σε διαφορετικές λίστες και βιβλιοθήκες μιας συλλογή τοποθεσιών και δίνουν τη δυνατότητα σε μία λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχει πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος λειτουργίας των τύπων περιεχομένων σε επίπεδο τοποθεσίας

Οι τύποι περιεχομένων οργανώνονται βάσει μιας ιεραρχίας που επιτρέπει σε έναν τύπο περιεχομένων να λαμβάνει τα χαρακτηριστικά του από άλλον τύπο περιεχομένων. Αυτό επιτρέπει στις κατηγορίες εγγράφων να κάνουν κοινή χρήση χαρακτηριστικών σε μια επιχείρηση, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις ομάδες να προσαρμόζουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ή λίστες.

Οι τύποι περιεχομένων μιας τοποθεσίας καθορίζονται πρώτα κεντρικά στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας. Οι τύποι περιεχομένων που καθορίζονται στο επίπεδο τοποθεσίας ονομάζονται τύποι περιεχομένων τοποθεσίας. Οι τύποι περιεχομένων τοποθεσίας είναι διαθέσιμοι για χρήση σε οποιαδήποτε δευτερεύουσα τοποθεσία της τοποθεσίας για την οποία καθορίστηκαν. Για παράδειγμα, εάν ένας τύπος περιεχομένων τοποθεσίας καθορίζεται στη συλλογή τύπων περιεχομένων τοποθεσίας για την τοποθεσία ανώτερου επιπέδου σε μια συλλογή τοποθεσιών, είναι διαθέσιμος για χρήση σε όλες τις τοποθεσίες αυτής της συλλογής τοποθεσιών. Οι τύποι περιεχομένων τοποθεσίας μπορούν να προστίθενται ξεχωριστά σε λίστες ή βιβλιοθήκες και να προσαρμόζονται για χρήση σε αυτές τις λίστες ή βιβλιοθήκες. Όταν προστίθεται μια εμφάνιση τύπου περιεχομένων τοποθεσίας σε λίστα ή βιβλιοθήκη, ονομάζεται τύπος περιεχομένων λίστας. Οι τύποι περιεχομένων λίστας είναι θυγατρικοί τύποι των τύπων περιεχομένων τοποθεσίας από τους οποίους δημιουργήθηκαν.

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης σε τύπους περιεχομένων τοποθεσίας

Όταν ορίζετε ένα νέο προσαρμοσμένο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας στη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας μιας τοποθεσίας, αρχίζετε επιλέγοντας από τη συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας έναν γονικό τύπο περιεχομένου ως σημείο εκκίνησης. Στον νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που δημιουργείται μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, όπως είναι το πρότυπο εγγράφου, η ρύθμιση "μόνο για ανάγνωση", οι ροές εργασίας και οι στήλες. Μετά τη δημιουργία του νέου τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να αλλάξετε οποιοδήποτε από αυτά τα χαρακτηριστικά.

Κάθε φορά που κάνετε αλλαγές σε τύπους περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να εφαρμοστούν αυτές οι αλλαγές σε εξαρτημένους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας ή σε τύπους περιεχομένου λίστας στους οποίους μεταβιβάζονται τα χαρακτηριστικά από αυτούς τους τύπους περιεχομένου. Μπορούν να ενημερωθούν μόνο τα χαρακτηριστικά των εξαρτημένων τύπων περιεχομένου τοποθεσίας ή των τύπων περιεχομένου λίστας τα οποία είναι κοινόχρηστα με εκείνα του γονικού τύπου περιεχομένου. Εάν ένας εξαρτημένος τύπος περιεχομένου έχει προσαρμοστεί με πρόσθετα χαρακτηριστικά τα οποία δεν διαθέτει ο γονικός, (για παράδειγμα, περισσότερες στήλες), αυτές οι προσαρμογές δεν αντικαθίστανται όταν ενημερώνεται ο εξαρτημένος τύπος περιεχομένου. Οι αλλαγές που κάνετε σε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας δεν επηρεάζουν το γονικό τύπο περιεχομένου από τον οποίο έχει δημιουργηθεί ο τύπος περιεχομένου τοποθεσίας.

Πώς οι τύποι περιεχομένου τοποθεσίας υποστηρίζουν τη διαχείριση περιεχομένου

Ορίζοντας τύπους περιεχομένου τοποθεσίας, εξασφαλίζετε τον συνεπή χειρισμό ολόκληρων κατηγοριών εγγράφων σε όλη την εταιρεία σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να απαιτείται ένα συγκεκριμένο σύνολο μετα-δεδομένων για όλα τα παραδοτέα έγγραφα των πελατών μιας εταιρείας, όπως αριθμός λογαριασμού, αριθμός έργου και υπεύθυνος έργου. Μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι αριθμοί λογαριασμών και οι αριθμοί έργων σχετίζονται με όλα τα παραδοτέα έγγραφα των πελατών της εταιρείας σας, δημιουργώντας έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας "Παραδοτέα πελατών", ο οποίος απαιτούσε στήλες για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία μετα-δεδομένων. Για όλους τους τύπους παραδοτέων εγγράφων πελατών μέσα στη συλλογή τοποθεσιών, που προέρχονται από αυτό τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, απαιτούνται χρήστες που θα καθορίζουν πληροφορίες για αυτές τις στήλες. Εάν χρειάζεται να παρακολουθείτε πρόσθετα μετα-δεδομένα που σχετίζονται με αυτά τα παραδοτέα έγγραφα πελατών, μπορείτε να προσθέσετε και άλλη απαιτούμενη στήλη στον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας "Παραδοτέα πελατών" Στη συνέχεια, μπορείτε να ενημερώσετε όλους τους εξαρτημένους τύπους περιεχομένου λίστας που προέρχονται από αυτόν τον τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, προσθέτοντας τη νέα στήλη σε όλα τα παραδοτέα έγγραφα πελατών.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος λειτουργίας των τύπων περιεχομένων σε λίστες και βιβλιοθήκες

Εάν έχετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη που είναι ρυθμισμένη να επιτρέπει πολλούς τύπους περιεχομένων, μπορείτε να προσθέσετε τύπους περιεχομένων σε αυτήν τη λίστα ή βιβλιοθήκη από την ομάδα των τύπων περιεχομένων τοποθεσίας που είναι διαθέσιμοι για την τοποθεσία σας.

Όταν προσθέτετε έναν τύπο περιεχομένων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, αυτή η λίστα ή βιβλιοθήκη μπορεί κατόπιν να περιέχει στοιχεία αυτού του τύπου. Η εντολή Δημιουργία στη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν νέα στοιχεία αυτού του τύπου. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των τύπων περιεχομένων για λίστες και βιβλιοθήκες είναι ότι επιτρέπουν σε μια μεμονωμένη λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχει πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων, καθένας από τους οποίους ενδέχεται να έχει μοναδικά μετα-δεδομένα, πολιτικές ή συμπεριφορές.

Τρόπος λειτουργίας της μεταβίβασης σε τύπους περιεχομένων λιστών

Όταν προστίθεται μια εμφάνιση τύπου περιεχομένων τοποθεσίας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, τότε είναι θυγατρικός τύπος του τύπου περιεχομένων τοποθεσίας από τον οποίο δημιουργήθηκε. Σε αυτόν τον τύπο περιεχομένων λίστας μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένων τοποθεσίας, όπως είναι το πρότυπο εγγράφων, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση, οι ροές εργασίας και οι στήλες. Ένας τύπος περιεχομένου λίστας μπορεί να προσαρμοστεί για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη στην οποία έχει προστεθεί. Αυτές οι προσαρμογές δεν εφαρμόζονται στον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας. Εάν ο γονικός τύπος περιεχομένων τοποθεσίας ενημερωθεί για έναν τύπο περιεχομένων λίστας, αυτές οι αλλαγές μπορούν να μεταβιβαστούν στο θυγατρικό τύπο περιεχομένων λίστας (εάν το άτομο που διατηρεί τον τύπο περιεχομένων τοποθεσίας επιλέξει να εφαρμόσει τις ενημερώσεις σε όλους τους θυγατρικούς τύπους περιεχομένων). Εάν κάποιο από τα χαρακτηριστικά που μοιράζεται ο θυγατρικός τύπος περιεχομένων λίστας με τον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας είχε προσαρμοστεί για τον τύπο περιεχομένων λίστας, μπορεί να γίνει αντικατάσταση αυτών των προσαρμογών, όταν στον τύπο περιεχομένων λίστας μεταβιβάζονται οι αλλαγές από τον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας. Εάν ο τύπος περιεχομένων λίστας έχει προσαρμοστεί με πρόσθετα χαρακτηριστικά που δεν έχει ο γονικός τύπος περιεχομένων (για παράδειγμα, πρόσθετες στήλες), αυτές οι προσαρμογές δεν αντικαθίστανται όταν στο θυγατρικό τύπο περιεχομένων λίστας μεταβιβάζονται αλλαγές από τον γονικό τύπο περιεχομένων τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×