Εισαγωγή στοιχείων σε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο Φορμών 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να εισαγάγετε στοιχεία σε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο Φορμών 2007 μέσω των εξής τύπων αρχείων:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Εισαγωγή στην καρτέλα Χώρος εργασίας, αυτό σημαίνει ότι το προσαρμοσμένο εργαλείο δεν υποστηρίζει τα εισαγόμενα στοιχεία. Για να δείτε αν ένα εργαλείο δημιουργήθηκε με το Microsoft InfoPath, κάντε κλικ στην καρτέλα Χώρος εργασίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες και, στη συνέχεια, διαβάστε το κείμενο "Περιγραφή".

Τα εισαγόμενα στοιχεία μπορούν να προβληθούν μόνο αν η εφαρμογή του προσαρμοσμένου εργαλείου περιέχει αντίστοιχα πεδία και στήλες προβολής. Για παράδειγμα, αν εισαγάγετε ένα αρχείο το οποίο έχει εξαχθεί από μια εφαρμογή προσαρμοσμένου εργαλείου που περιέχει τα πεδία "Όνομα" και "Διεύθυνση", θα δείτε τα εισαγόμενα στοιχεία στην προβολή δεδομένων μόνο αν το προσαρμοσμένο εργαλείο προορισμού περιέχει αυτά τα πεδία.

Αν ο τύπος ταξινόμησης στην επιλεγμένη προβολή δεδομένων είναι "Επίπεδη" ή "Ιεραρχική", τότε τα εισαγόμενα στοιχεία εμφανίζονται ως νέα στοιχεία στο επάνω ή στο κάτω μέρος της προβολής δεδομένων (ανάλογα με την τρέχουσα σειρά ταξινόμησης).

Αν ο τύπος ταξινόμησης στην επιλεγμένη προβολή δεδομένων είναι "Ομαδοποιημένη", τότε τα εισαγόμενα δεδομένα τοποθετούνται σε κατηγοριοποιημένες ομάδες και ταξινομούνται σε κάθε ομάδα ανάλογα με τη σειρά ταξινόμησης που έχει οριστεί για την προβολή.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ενός αρχείου Φορμών δυαδικού XML

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο που έχει εξαχθεί είτε ως Δυαδικό XML είτε ως XML (χωρίς συνημμένα), κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χώρος εργασίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δυαδικό XML φορμών.

 2. Επιλέξτε μια φόρμα για να τη χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή στοιχείων από το αναπτυσσόμενο μενού.

 3. Επιλέξτε ένα αρχείο XML για να κάνετε εισαγωγή και κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ενός αρχείου CSV διαχωρισμένου με κόμματα

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο που έχει εξαχθεί ως αρχείο CSV διαχωρισμένο με κόμματα, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Χώρος εργασίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο διαχωρισμένο με κόμματα (CSV).

 2. Κάντε τα εξής στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές εισαγωγής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:

  • Επιλέξτε τη φόρμα που θα χρησιμοποιήσετε για την εισαγωγή στοιχείων από το αναπτυσσόμενο μενού.

   Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια φόρμα η οποία περιέχει πεδία και τύπους δεδομένων που ταιριάζουν με τις κεφαλίδες των στηλών και τους τύπους δεδομένων στο αρχείο .csv.

  • Αν το αρχείο .csv αποθηκεύτηκε στο Microsoft Excel, ενεργοποιήστε την επιλογή Microsoft Excel.

  • Επιλέξτε το σύνολο χαρακτήρων το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του αρχείου CSV που εισαγάγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα.

   Πρέπει να επιλέξετε το ίδιο σύνολο χαρακτήρων με το οποίο αποθηκεύτηκε το αρχείο CSV.

  • Επιλέξτε την τοπική ρύθμιση στην οποία δημιουργήθηκε το αρχείο CSV που εισαγάγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα.

   Πρέπει να επιλέξετε την ίδια τοπική ρύθμιση με εκείνη στην οποία αποθηκεύτηκε το αρχείο CSV.

 3. Επιλέξτε το αρχείο CSV που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

Αρχή της σελίδας

Σχετικά με την εισαγωγή αρχείων που δημιουργήθηκαν σε άλλες εφαρμογές και αποθηκεύτηκαν ως CSV

Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία δημιουργήσει και αποθηκεύσει ως CSV σε άλλες εφαρμογές, όπως το Microsoft Excel. Ωστόσο, λάβετε υπόψη αυτήν τη στήλη πρέπει να έχει διαμορφωθεί κεφαλίδων σε τύπους ταιριάζουν με τα ονόματα των πεδίων και πεδίων στο προσαρμοσμένο εργαλείο.

Επιπρόσθετα, σημειώστε τις παρακάτω λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή αρχείων CSV που έχουν αποθηκευτεί στο Microsoft Excel:

 • Οι κεφαλίδες των στηλών για τιμές που θα εισαχθούν σε αριθμητικά πεδία (όπως "Αριθμός" ή "Νόμισμα") πρέπει να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας το "Διπλό" τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα:

  Κόστος:Διπλό
  $35,95

 • Οι κεφαλίδες των στηλών για τιμές που θα εισαχθούν σε πεδία κειμένου μπορούν προαιρετικά να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας τον τύπο δεδομένων "Συμβολοσειρά". Για παράδειγμα:

  Πόλη:Συμβολοσειρά
  Hoboken

 • Οι κεφαλίδες των στηλών για τιμές που θα εισαχθούν σε πεδία ημερομηνίας και ημερομηνίας/ώρας πρέπει να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία". Για παράδειγμα:

  Ημερομηνία_Έναρξης:Ημερομηνία
  14 Μαρτίου 2005

  Επιπρόσθετα, οι εισαγόμενες ημερομηνίες στο Excel πρέπει να χρησιμοποιούν τη μορφοποίηση ημερομηνίας ΜΜ/ΗΗ/ΕΕ, και σε αγγλικές τοπικές ρυθμίσεις, οι εισαγόμενες Ημερομηνίες/Ώρες πρέπει να χρησιμοποιούν τη 12ωρη μορφοποίηση ώρας (μη στρατιωτική):

  14/3/05
  14/03/05
  14/3/2005
  14 Μαρτίου 2005
  14/3/05 1:30 ΜΜ

  Για τις μη αγγλικές τοπικές ρυθμίσεις, μπορεί να χρησιμοποιείται η 24ωρη μορφοποίηση ώρας.

Αρχή της σελίδας

Σχετικά με το ταίριασμα των ονομάτων πεδίων για εισαγωγή αρχείου CSV

Όπως τονίστηκε παραπάνω, όταν εισαγάγετε ένα αρχείο CSV αποθηκευμένο από το Excel (ή μια άλλη εφαρμογή προέλευσης) σε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο, οι κεφαλίδες των στηλών στο αρχείο .csv πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς με τα ονόματα των σχετικών πεδίων στο προσαρμοσμένο εργαλείο για να εισαχθούν σωστά οι τιμές των πεδίων.

Για να επιτευχθεί αυτό το ακριβές ταίριασμα, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε ορθά τα ονόματα των πεδίων στο προσαρμοσμένο εργαλείο και να θυμάστε ότι τα ονόματα των πεδίων συνήθως ΔΕΝ είναι ίδια με τις ετικέτες των πεδίων που σχετίζονται με αυτά.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των ονομάτων πεδίων σε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο προβάλλοντας τις ιδιότητες των στοιχείων.

 1. Κάντε δεξιό κλικ σε οποιοδήποτε υπάρχον στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εγγραφής, κάντε κλικ στην καρτέλα Πεδία.

 3. Ελέγξτε τη λίστα των πεδίων για να συσχετίσετε τα ονόματα των πεδίων που αντιστοιχούν στις κεφαλίδες των στηλών της προβολής.

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι κεφαλίδες στηλών Περίπτερο#, Έναρξη_εκδήλωσης, και Λήξη_εκδήλωσης αντιστοιχούν στα Περίπτερο_35, Εκδήλωση_32Έναρξη, και Εκδήλωση_32Λήξη, αντίστοιχα.

Προβολή ονομάτων πεδίων στις Ιδιότητες εγγραφής

Αρχή της σελίδας

Προβλήματα που σχετίζονται με την εισαγωγή αρχείων CSV του Excel με διαφορετικές τοπικές ρυθμίσεις

Με ορισμένες τοπικές ρυθμίσεις διαφορετικές από αυτές που ισχύουν για τα Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών), τα αρχεία του Excel που έχουν αποθηκευτεί ως CSV χρησιμοποιούν άλλους διαχωριστικούς χαρακτήρες εκτός του κόμματος. Αυτά τα αρχεία δεν εισάγονται σωστά σε ένα εργαλείο Φορμών του Groove επειδή μόνο τα αρχεία CSV που είναι διαχωρισμένα με κόμματα επιτρέπεται να εισαχθούν με αυτή τη διαδικασία.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εισαγωγή αρχείων CSV και δεν είστε βέβαιοι αν αυτά σχετίζονται με τις τοπικές ρυθμίσεις, μπορείτε να προσπαθήσετε να ανοίξετε το αρχείο CSV που έχει εξαχθεί σε έναν επεξεργαστή κειμένου όπως το Wordpad και να αλλάξετε τους διαχωριστικούς χαρακτήρες με κόμματα. Αν ενημερώσετε το αρχείο, να είστε προσεκτικοί για να μην αλλάξετε άλλα σημεία στίξης. Στο παρακάτω παράδειγμα, όλα τα κόμματα είναι διαχωριστικά tab, με εξαίρεση τα κόμματα που αποτελούν μέρος των τιμών ημερομηνίας. Σημειώστε ότι οι τιμές που περιλαμβάνουν το διαχωριστικό χαρακτήρα πρέπει να περικλείονται σε εισαγωγικά.

αρχείο csv ανοιγμένο σε έναν επεξεργαστή κειμένου

Εισαγωγή στοιχείων από ένα εργαλείο Φορμών 2.5

Εργαλεία φορμών Groove που δημιουργούνται με χρήση 2,5 Groove δεν υποστηρίζονται σε αυτήν την έκδοση. Εάν επιλέξετε ένα εργαλείο φορμών 2.5 Groove σε αυτήν την έκδοση Groove, που θα σας ζητηθεί να εξαγάγετε το εργαλείο σχεδίασης και στοιχείων για εισαγωγή σε ένα νέο εργαλείο φορμών. Για πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα μετεγκατάσταση από ένα εργαλείο φορμών 2.5 Groove.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×