Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου εικόνας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να μπορούν οι χρήστες να εισάγουν εικόνες σε μια φόρμα του Microsoft Office InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας στο πρότυπο φόρμας. Ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν μια εικόνα σε μια καθορισμένη περιοχή της φόρμας. Τα δεδομένα εικόνας έπειτα αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Οι εικόνες που εισάγουν οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος εικόνας που μπορεί να εμφανιστεί μέσω του Windows Internet Explorer.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας

Η εμπειρία χρήστη

Ζητήματα συμβατότητας

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου εικόνας

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας

Χρησιμοποιήστε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας όταν θέλετε:

 • Να προσθέσετε ένα κενό σημείο στο πρότυπο φόρμας στο οποίο οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν εικόνες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, εικόνων clip art και σχεδιάσεων.

 • Να προσθέσετε μια μόνιμη εικόνα στο πρότυπο φόρμας, η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί ή να διαγραφτεί, όπως ένα εταιρικό λογότυπο.

 • Να προσθέσετε μια προσωρινή εικόνα στο πρότυπο φόρμας, η οποία να μπορεί να αντικατασταθεί ή να διαγραφτεί από τον χρήστη, όπως έναν χώρο κράτησης θέσης φωτογραφίας.

 • Να αποθηκεύσετε δεδομένα εικόνας ως κωδικοποιημένα δεδομένα σε αρχεία φόρμας χρήστη (.xml). Το InfoPath χρησιμοποιεί κωδικοποίηση base64 για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση δυαδικός αρχείων, όπως τα αρχεία .gif ή .jpg.

 • Να αποθηκεύσετε δεδομένα εικόνας ως αναφορά υπερ-σύνδεσης σε αρχεία φόρμας χρήστη (.xml).

 • Να εμφανίσετε εικόνες στο πρότυπο φόρμας, οι οποίες ανακτώνται από μια βάση δεδομένων ή άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα, χρησιμοποιείται ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας σε ένα πρότυπο φόρμας μιας δήλωσης ασφαλιστικής εταιρείας για να συλλέξετε φωτογραφίες καταστροφών σε όχημα από ασφαλισμένους. Ο σχεδιαστής της φόρμας έχει τοποθετήσει το στοιχείο ελέγχου μέσα σε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσθέσουν όσες φωτογραφίες χρειάζονται στις φόρμες τους.

Ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μέσα σε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα σε ένα πρότυπο φόρμας

Κατά την προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath εισάγει ένα κενό στοιχείο ελέγχου εικόνας από προεπιλογή. Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν μια εικόνα στο κενό στοιχείο ελέγχου εικόνας κατά την συμπλήρωση των φορμών που είναι βασισμένες στο πρότυπο φόρμας. Εάν θέλετε, μπορείτε να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη εικόνα αντί να αφήσετε το στοιχείο ελέγχου εικόνας κενό. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν περιήγηση στις εικόνες, να διαγράψουν ή να αντικαταστήσουν τις εικόνες που εισάγετε σε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τα στοιχεία ελέγχου εικόνας, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού    Ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας εμφανίζεται και λειτουργεί ως στοιχείο ελέγχου εικόνας. Ωστόσο, ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες ή σχέδια με μια ειδική πένα μέσω Tablet PC και δεν επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν φωτογραφίες ή άλλες εικόνες. Και τα δύο στοιχεία ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν δεδομένα με κωδικοποίηση base64 στην υποκείμενη XML. Ωστόσο, ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μπορεί επίσης να αποθηκεύσει τα δεδομένα εικόνας ως υπερ-σύνδεση στο XML.

Στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου    Εάν θέλετε να έχουν οι χρήστες τη δυνατότητα να επισυνάπτουν έγγραφα, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις και άλλα αρχεία στις φόρμες τους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου αντί για ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας.

Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου    Εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει στοιχεία ελέγχου πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου και αν έχετε ενεργοποιήσει την πλήρη μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου, οι χρήστες μπορούν να προσθέτουν εικόνες μέσα στα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Ανάλογα με τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας, όταν εισάγετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας, οι χρήστες θα βλέπουν είτε την προεπιλεγμένη εικόνα (που έχετε καθορίσει εσείς) ή ένα εικονίδιο εικόνας και ένα κείμενο υποδείξεων Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε μια εικόνα. Στο παρακάτω παράδειγμα, οι χρήστες που συμπληρώνουν μια φόρμα ασφαλιστικής αποζημίωσης, μπορούν να κάνουν κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας για να εισάγουν φωτογραφίες του οχήματος. Σε αυτό το παράδειγμα, ο σχεδιαστής φόρμας τοποθέτησε την εικόνα σε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα, ώστε να συλλέξει πολλές φωτογραφίες από τον χρήστη.

Στοιχείο ελέγχου εικόνας μέσα σε επαναλαμβανόμενη ενότητα

Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στο στοιχείο ελέγχου εικόνας, μπορούν να αναζητήσουν μια εικόνα μέσω του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή εικόνας. Όταν εισάγουν ένα αρχείο εικόνας, το στοιχείο ελέγχου εικόνας αλλάζει μέγεθος αυτόματα για να καλύψει τις διαστάσεις της εικόνας.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, τα στοιχεία ελέγχου εικόνας δεν είναι διαθέσιμα στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, επειδή δεν μπορούν να εμφανιστούν στο πρόγραμμα περιήγησης του Web.

Εάν θέλετε να μπορούν οι χρήστες να εισάγουν εικόνες σε ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα χρήσης από πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να φιλοξενείτε το InfoPath ως στοιχείο ελέγχου φόρμας Microsoft ASP.NET σε μια ιστοσελίδα και να συντάξετε κώδικα διακομιστή για να εισάγετε την εικόνα στο πρότυπο XML της φόρμας ως δεδομένα με κωδικοποίηση base64. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου στο πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν συνδεδεμένες εικόνες. Αυτό σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα δεδομένα εικόνας ως υπερ-σύνδεση στην υποκείμενη XML.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου εικόνας

Η διαδικασία εισαγωγής ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας διαφέρει λίγο, ανάλογα, είτε σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας είτε βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη,εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα κενό στοιχείο ελέγχου εικόνας, ενώ είναι επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης.

Επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Στοιχεία ελέγχου εικόνας είναι πάντα συνδεδεμένα πεδία. Στο παρακάτω παράδειγμα, το στοιχείο ελέγχου εικόνας στο πρότυπο φόρμας είναι συνδεδεμένο στο πεδίο αρχείο φωτογραφίας στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Σχέση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου εικόνας στο πρότυπο φόρμας και του αντίστοιχου πεδίου στην προέλευση δεδομένων

Εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου εικόνας κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εικόνας στη φόρμα χρήστη, κάντε κλικ στην εντολή Να συμπεριλαμβάνονται στη φόρμα. Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, το InfoPath χρησιμοποιεί τον τύπος δεδομένωνΣυνημμένη εικόνα ή αρχείο (base64) για το στοιχείο ελέγχου εικόνας και τα δεδομένα εικόνας κωδικοποιούνται στα υποκείμενα αρχεία φόρμας (.xml). Η συμπερίληψη της εικόνας στη φόρμα είναι καλή επιλογή αν θέλετε να διατηρήσετε τη φόρμα και τα δεδομένα της φορητά.

  • Για να εμφανίσετε μια εικόνα που είναι συνδεδεμένη με αλλά δεν είναι αποθηκευμένη με τη φόρμα του χρήστη, κάντε κλικ στην εντολή Ως σύνδεση. Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, το InfoPath χρησιμοποιεί την επιλογή Υπερ-σύνδεση (anyURI) ως τύπο δεδομένων για το στοιχείο ελέγχου εικόνας και τα δεδομένα εικόνας αποθηκεύονται ως υπερ-σύνδεση στα υποκείμενα αρχεία φόρμας (.xml). Η σύνδεση με μια εικόνα είναι καλή ιδέα αν νομίζετε ότι οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν την συνδεδεμένη εικόνα ή αν θέλετε να μειώσετε το μέγεθος της φόρμας του χρήστη.

   Σημείωση: Κατά την προβολή συνδεδεμένων εικόνων σε μια φόρμα, οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία του αρχείου προέλευσης της εικόνας. Διαφορετικά, η εικόνα δεν θα εμφανίζεται στη φόρμα.

 5. Από προεπιλογή, στο πρότυπο φόρμας εισάγεται ένα στοιχείο ελέγχου με το κείμενο κράτησης θέσης Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε μια εικόνα.

 6. Εάν επιλέξατε να συμπεριλάβετε τα δεδομένα εικόνας στις φόρμες χρηστών στο βήμα 4, μπορείτε να ορίσετε μια εικόνα φόντου.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου εικόνας στο πρότυπο φόρμας.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

  3. Στην περιοχή Σύνδεση, στην καρτέλα Δεδομένα, κάντε κλικ στην εντολή Καθορισμός προεπιλεγμένης εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

   Σημείωση: Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν επιλέξατε την εντολή Ως σύνδεση νωρίτερα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε.

 7. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω ή στα αριστερά του στοιχείου ελέγχου, ακολουθούμενο από άνω-κάτω τελεία (:).

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου εικόνας σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι βασισμένο σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εισαγάγετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας από το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου εικόνας κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εικόνας στη φόρμα, κάντε κλικ στην εντολή Να συμπεριλαμβάνονται στη φόρμα. Όταν επιλέγετε αυτήν την επιλογή, πρέπει να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου εικόνας με ένα πεδίο με τύπο δεδομένων Συνημμένη εικόνα ή αρχείο (base64) .

  • Για να εμφανίσετε μια εικόνα που είναι συνδεδεμένη αλλά όχι αποθηκευμένη μαζί με τη φόρμα, κάντε κλικ στην εντολή Ως σύνδεση. Όταν κάνετε αυτή την επιλογή, πρέπει να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου εικόνας με ένα πεδίο με τύπο δεδομένων Υπερ-σύνδεση (anyURI).

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση εικόνας, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το στοιχείο ελέγχου εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Από προεπιλογή, στο πρότυπο φόρμας εισάγεται ένα στοιχείο ελέγχου με το κείμενο κράτησης θέσης Κάντε κλικ εδώ, για να εισαγάγετε μια εικόνα.

 6. Εάν επιλέξατε να συμπεριλάβετε τα δεδομένα εικόνας στις φόρμες χρηστών στο βήμα 4, μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη εικόνα που εμφανίζεται μέσα στο στοιχείο ελέγχου.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου εικόνας στο πρότυπο φόρμας.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

  3. Στην περιοχή Σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός προεπιλεγμένης εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

   Σημείωση: Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη αν συνδέσατε το στοιχείο ελέγχου εικόνας με ένα πεδίο με τύπο δεδομένων Υπερ-σύνδεση (anyURI) νωρίτερα.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε.

 7. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω ή στα αριστερά του στοιχείου ελέγχου, ακολουθούμενο από άνω-κάτω τελεία (:).

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας:

 • Η χρήση ενός πίνακας διάταξης για λόγους τακτοποίησης είναι πάντα καλή ιδέα, ανεξάρτητα από τον τύπο στοιχείου ελέγχου με το οποίο μπορεί να εργάζεστε.

 • Η εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μέσα σε μια περιοχή κύλισης μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε μια σταθερή περιοχή στο πρότυπο φόρμας, στην οποία θα πραγματοποιείται κύλιση για την κάλυψη μεγάλων εικόνων.

 • Για να αλλάξετε το πλάτος πολλών στοιχείων ελέγχου εικόνας ταυτόχρονα, επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου το μέγεθος των οποίων θέλετε να αλλάξετε, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ENTER, κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος και στη συνέχεια, στο πλαίσιο Πλάτος, πληκτρολογήστε ένα νέο αριθμό.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας ημερομηνίας, επιλέξτε το στο πρότυπο φόρμας από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση και κατόπιν κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×