Εισαγωγή στις τοποθεσίες, στους χώρους εργασίας και στις σελίδες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοποθεσίες Web ανώτατου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες για να διαιρέσετε το περιεχόμενο τοποθεσίας σε διακριτές τοποθεσίες με ξεχωριστή διαχείριση, το οποίο θα σας βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια τοποθεσία;

Τι είναι ένας χώρος εργασίας;

Τι είναι μια σελίδα;

Τι είναι μια τοποθεσία;

Μια τοποθεσία Web είναι μια ομάδα σχετικών ιστοσελίδων που φιλοξενούνται από ένα διακομιστή HTTP στο World Wide Web ή σε μια τοποθεσία intranet. Οι περισσότερες τοποθεσίες Web έχουν μια αρχική σελίδα ως σημείο εκκίνησης. Η αρχική σελίδα συνδέεται με άλλες σελίδες, χρησιμοποιώντας υπερ-συνδέσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες για να διαιρέσετε το περιεχόμενο τοποθεσίας σε διακριτές τοποθεσίες με ξεχωριστή διαχείριση. Οι τοποθεσίες Web ανώτατου επιπέδου μπορούν να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι δευτερεύουσες τοποθεσίες μπορούν και αυτές να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες. Ολόκληρη η δομή μιας τοποθεσίας Web ανώτατου επιπέδου και όλες οι δευτερεύουσες τοποθεσίες της ονομάζονται συλλογή τοποθεσιών Web.

Αυτή η ιεραρχία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν μια κύρια τοποθεσία εργασίας για ολόκληρη την ομάδα, καθώς και επιμέρους τοποθεσίες εργασίας ή κοινόχρηστες τοποθεσίες για παράπλευρα έργα. Οι τοποθεσίες Web ανώτατου επιπέδου και οι δευτερεύουσες τοποθεσίες επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα έλεγχο όσον αφορά τις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις για τις τοποθεσίες. Ο διαχειριστής της τοποθεσίας Web ελέγχει τη δυνατότητα δημιουργίας, πρόσβασης και συνεισφοράς περιεχομένου σε μια τοποθεσία Web.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι ένας χώρος εργασίας;

Ένας χώρος εργασίας είναι μια μοναδική τοποθεσία Web που δημιουργείτε και η οποία παρέχει στα μέλη της ομάδας εργαλεία συνεργασίας και υπηρεσίες για τη συνεργασία σε έγγραφα ή για πόρους που σχετίζονται με συσκέψεις. Ένας χώρος εργασίας μπορεί να περιέχει λίστες πληροφοριών, όπως σχετικά έγγραφα, τα μέλη της ομάδας και συνδέσεις. Για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία χώρου εργασίας, πρέπει να είστε μέλος σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων με το δικαίωμα "Δημιουργία δευτερευουσών τοποθεσιών" για τη συγκεκριμένη τοποθεσία του SharePoint. Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε τις ακόλουθες τοποθεσίες χώρου εργασίας:

Τοποθεσία χώρου εργασίας

Περιγραφή

Χώρος εργασίας εγγράφων

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια τοποθεσία για τη συνεργασία των μελών μιας ομάδας σε έγγραφα. Παρέχει μια βιβλιοθήκη εγγράφων για την αποθήκευση του πρωτεύοντος εγγράφου και των αρχείων υποστήριξης, μια λίστα εργασιών για την ανάθεση εκκρεμών εργασιών και μια λίστα συνδέσεων για πόρους που σχετίζονται με το έγγραφο.

Βασικός χώρος εργασίας συσκέψεων

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια τοποθεσία που παρέχει όλα τα βασικά στοιχεία για να προγραμματίσετε, να οργανώσετε και να παρακολουθήσετε τη σύσκεψή σας. Περιέχει τις ακόλουθες λίστες: Αντικείμενα, Συμμετέχοντες, Ατζέντα και Βιβλιοθήκη εγγράφων.

Κενός χώρος εργασίας συσκέψεων

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια κενή τοποθεσία χώρου εργασίας συσκέψεων που μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Χώρος εργασίας συσκέψεων για λήψη αποφάσεων

Αυτό το πρότυπο παρέχει ένα χώρο εργασίας συσκέψεων που μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέλη της ομάδας για να βλέπουν σχετικά έγγραφα και να καταγράφουν αποφάσεις. Περιέχει τις ακόλουθες λίστες: Στόχοι, Συμμετέχοντες, Ατζέντα, Βιβλιοθήκη εγγράφων, Εργασίες και Αποφάσεις.

Χώρος εργασίας συσκέψεων για κοινωνικές εκδηλώσεις

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια τοποθεσία που παρέχει ένα εργαλείο σχεδιασμού για κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει έναν πίνακα συζητήσεων και μια βιβλιοθήκη εικόνων για να δημοσιεύσετε εικόνες από την εκδήλωση. Περιέχει τις ακόλουθες λίστες και Τμήματα Web: Συμμετέχοντες, Οδηγίες, Εικόνα/Λογότυπο, Απαραίτητος εξοπλισμός, Συζητήσεις και Βιβλιοθήκη εικόνων.

Χώρος εργασίας συσκέψεων πολλών σελίδων

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια τοποθεσία που παρέχει όλα τα βασικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέλη της ομάδας για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση των συσκέψεών τους με πολλές σελίδες. Περιέχει τις ακόλουθες λίστες: Στόχοι, Συμμετέχοντες και Ατζέντα, καθώς και δύο κενές σελίδες που μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Πρότυπα τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services παρέχουν τα παρακάτω πρότυπα συνεργασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας.

Πρότυπο τοποθεσίας

Περιγραφή

Τοποθεσία ομάδας

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια τοποθεσία που μπορούν να χρησιμοποιούν οι ομάδες για τη δημιουργία, την οργάνωση και την κοινή χρήση πληροφοριών. Περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη εγγράφων και βασικές λίστες, όπως Ανακοινώσεις, Ημερολόγιο, Επαφές και Συνδέσεις.

Κενή τοποθεσία

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια τοποθεσία Web με μια κενή αρχική σελίδα που μπορείτε να προσαρμόσετε με ένα πρόγραμμα περιήγησης ή με ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint, προσθέτοντας αλληλεπιδραστικές λίστες και άλλες δυνατότητες.

Τοποθεσία wiki

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια τοποθεσία όπου μπορείτε γρήγορα και εύκολα να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να συνδέσετε ιστοσελίδες.

Ιστολόγιο

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί μια τοποθεσία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καταχωρείτε πληροφορίες και να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες να τις σχολιάζουν.

Πρότυπα εφαρμογών

Αυτά τα πρότυπα είναι προσαρμοσμένα για να καλύπτουν τις απαιτήσεις συγκεκριμένων επιχειρηματικών διεργασιών ή συνόλων εργασιών σε οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους. Τα πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν σε ορισμένα συνήθη σενάρια, όπως η διαχείριση μιας υπηρεσίας βοήθειας ή η παρακολούθηση μιας εκστρατείας μάρκετινγκ. Για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε λήψη των προτύπων, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα Πρότυπα εφαρμογών για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι μια σελίδα;

Μια ιστοσελίδα σε μια τοποθεσία μπορεί να εμφανίζει λίστες πληροφοριών, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να οργανώνουν τις πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο θέλουν, όπως κατά θέμα, προθεσμία ή συντάκτη. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Φιλτράρισμα του περιεχομένου για να δείτε μόνο το σύνολο των πληροφοριών που σας αφορούν

  • Απόκρυψη των πληροφοριών που δεν σας ενδιαφέρουν

  • Αλλαγή της σειράς με την οποία παρατίθενται οι πληροφορίες

  • Ρύθμιση προσαρμοσμένων προβολών ώστε να είναι εύκολο για τα μέλη της ομάδας σας να εστιάζουν γρήγορα σε πληροφορίες που τους αφορούν

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×